Souhrnná zpráva o mezinárodní konferenci 27.-29. května 2012 v Praze

Konference byla slavnostně zahájena 27. května 2012 v 18 hodin v Zrcadlové kapli Klementina dvouhodinovým programem projevů, vzpomínek, audiovizuálních dokumentů a písní v přednesu pěveckého sboru Besharmonie pod taktovkou sbormistra Libora Sládka.

Úvodem zazněly Skillingovy oblíbené lidové písně z alba Jana Masaryka a současně bylo promítnuto pásmo 234 fotografií (z rodinného archivu Davida Skillinga) představující Skillinga v různých životních situacích od dětství až do pozdního stáří. Poté ministr zahraničí Karel Schwarzenberg ocenil nevšední životní příběh velkého Kanaďana a zhodnotil jeho přínos pro někdejší Československo a pro Českou republiku. Kanadská velvyslankyně v Praze paní Valerie Raymond pohovořila o hlavních etapách Skillingovy životní dráhy; vřelými slovy rovněž poděkovala za uspořádání konference. Předseda správní rady ČSDS, o.p.s. Vilém Prečan promluvil o úkolech souvisejících se skillingovskými studiemi.

Herec Jiří Ployhar přečetl fejeton Milana Šimečky napsaný v roce 1982 ke Skillingovým sedmdesátinám a Skillingovy poznámky o slavnostní večeři na počest Madeleine Albrightové, pořádané v New Yorku v září 2000; ze záznamu byl vysílán úryvek televizního rozhovoru s HGS z roku 1995.

Historik Petr Blažek seznámil účastníky s tím, co Státní bezpečnost podnikala proti Gordonu Skillingovi od konce 50. let až do jeho poslední předlistopadové návštěvy v Československu v roce 1987.

Skillingův starší syn David pohovořil o své matce Sally, otcově celoživotní družce, a vzpomínku na svá setkání s Gordonem Skillingem přednesli Jana Oldfield z torontské univerzity a Samuel Abrahám, rektor Mezinárodní školy liberálních studií v Bratislavě. Do souboru těchto vzpomínek patří také text, který konferenci zaslal významný představitel krajanských organizací v Kanadě Josef Čermák.

Konference pokračovala v následujících dnech v Černínském paláci jako vědecké fórum, v němž přednesli referenti z Prahy, Bratislavy, z Bostonu, Cambridge (Massachusetts), Madisonu, Oxfordu, Paříže, Toronta a Washingtonu celkem 18 příspěvků provázených velmi podnětnou a živou diskusí. (Definitivní písemná zpracování referátů budou postupně uveřejňována na internetové stránce ČSDS, o.p.s.) V závěru konference pohovořil o Gordonu Skillingovi Paul Wilson. Závěrečný projev hodnotící konferenci a její výsledky přednesl ředitel National Security Archive Thomas Blanton. Konferenci uzavřel Vilém Prečan návrhem na zřízení Stálého skillingovského fóra na internetové stránce dokumentačního střediska, což se setkalo u účastníků konference s pozitivní odezvou.

V průběhu konference ČT2 natočila pro cyklus historie.cs pořad „Skilling obhájce Československa“, který byl vysílán 19. června 2012.