Bilance výzkumu dějin disentu a opozičních hnutí v podmínkách reálného socialismu

Československé dokumentační středisko, o.p.s. spolu se Stfitung Aufarbeitung der SED-Diktatur, Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i, Ústavem politických věd SAV, Národním muzeem, Slovenským kulturním institutem a dalšími partnery a spolupořadateli pořádají pod záštitou ministra kultury ČR a primátora hlavního města Prahy

Česko-německo-slovenské sympozium

Výhledová bilance výzkumu dějin disentu a opozičních hnutí v podmínkách reálného socialismu 70. a 80. let v Československu a NDR

Úterý 20. září 2011 v Americkém centru, Praha 1, Malá Strana, Tržiště 13, první patro

Program

Bibliografie

Konferenční jazyky: čeština, němčina, slovenština, simultánní tlumočení

Káva, čaj, minerálka o přestávkách

Vernisáž výstavy Archiv svobody na zámku Schwarzenbergu, která se bude konat v Muzeu Kampa (U Sovových mlýnů, Kampa) od 19 hodin. Vernisáž zahájí místopředseda Senátu PČR Petr Pithart.