Služby

Kancelář ČSDS

každou středu od 9 do 13 hod.

Knihovna a archiv

Zpřístupnění sbírek Československého dokumentačního střediska zajišťuje ve své studovně Archiv Národního muzea.

tel.: +420 220 802 530 | e-mail: archivnm@nm.cz

Konzultace

Prof. PhDr.Vilém Prečan, CSc. poskytuje konzultace k těmto otázkám:

  • dějiny disentu, opozice a československého politického a kulturního exilu po roce 1945;
  • mezinárodní kontext československého vývoje 1938–1990;
  • krizová léta 1938, 1968, 1989;
  • domácí a zahraniční prameny k československým dějinám 1939–1990;
  • slovenský faktor československých dějin 1918–1992.

e-mail: precan[zavinac]csds.cz | telefonicky +420 222 960 867

Prodej publikací

Pro jednotlivce i organizace zajišťujeme prodej publikací Československého dokumentačního střediska.

Objednáte-li si publikaci a zaplatíte příslušnou částku v Kč na konto 27-3147470297/0100, do týdne po obdržení platby Vám na adresu v České republice publikaci zašleme bez příplatku za balné a poštovné.

tel.: +420 257 533 332 | e-mail: kasova[zavinac]csds.cz