Exodus občanů NDR do Spolkové republiky Německo v létě a na podzim 1989

Československé dokumentační středisko, o. p. s., Národní muzeum a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. pořádají v úterý 29. září 2009 od 9.30 do 12.30 odborné kolokvium domácích a zahraničních historiků na téma

Exodus občanů NDR do Spolkové republiky Německo v létě a na podzim 1989 přes Maďarsko, Polsko a Československo jako faktor mezinárodní izolace NDR a katalyzátor akutní politické krize v NDR a ČSSR

O stavu a výsledcích maďarského, polského, německého a českého výzkumu, o připravovaných publikacích a projektech budou referovat Gusztáv D. Kecskés (Budapešť), Jan Olaszek (Varšava), Jürgen Danyel (Postupim), Vilém Prečan a Oldřich Tůma (Praha).

Kolokvium se koná v konferenčním sále v 5. patře nové budovy Národního muzea (donedávna Svobodné Evropy a Radia Liberty, předtím Federálního shromáždění ČSFR) Vinohradská 1, Praha 1, Nové Město. (Stanice metra Muzeum, východ směr Opera.)

Kolokvium probíhá v rámci vzpomínkového dne k dvacátému výročí exodu Němců z Východu na Západ přes pražskou ambasádu tehdejší SRN.

Pro účastníky kolokvia je připravena publikace Ke svobodě přes Prahu, Exodus občanů NDR na podzim 1989.