Život a dílo H. Gordona Skillinga

Z podnětu Československého dokumentačního střediska, o.p.s. se připravuje mezinárodní konference k nedožitým 100. narozeninám H. Gordona Skillinga, předního vědce v oboru středoevropských a východoevropských studií, profesora politických věd a prvního ředitele Centra pro ruská a východoevropská studia University v Torontu.

hgs-logo-cz-638

Skillingův návrat do Prahy

Dílo H. Gordona Skillinga ve světle současného výzkumu

Skilling byl nejen vynikající znalec československých dějin. Svou aktivní účastí v zápase o lidská práva, svobodu a demokracii v Československu se také nesmazatelně zapsal do historie obou dnešních států, České a Slovenské republiky. Skillingovo dílo bylo oceněno čestným doktorátem Karlovy Univerzity a nejvyšším československým vyznamenáním, Řádem Bílého Lva, který mu v roce 1992 udělil prezident Václav Havel.

Konference se bude konat v pražském Klementinu a v Černínském paláci ve dnech 27.—29. května 2012 pod záštitou ministra zahraničních věcí České republiky Karla Schwarzenberga.

Jako spolupořadatelé konference se na přípravách konference podílejí tyto instituce:

 • Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
 • Ústav mezinárodních studií FSV UK
 • Politologický ústav FF UK
 • Centre français de recherche en sciences sociales (CEFRES), Praha
 • The National Security Archive at the George Washington University, Washington, D.C.
 • The Bratislava International School of Liberal Arts (BISLA)
 • Knihovna Václava Havla
 • Nadace Charty 77
 • Národní muzeum v Praze
 • Národní knihovna v Praze
 • Ministerstvo zahraničních věcí ČR
 • Ministerstvo kultury ČR
 • Univerzita Toronto

Kanadské velvyslanectví v Praze vřele podporuje projekt konference a podílí se na hledání prostředků k jeho financování.

Konference bude zahájena v 18 hodin v neděli 27. května 2012 v Zrcadlové kapli Klementina v Praze programem, který představí velkého Kanaďana širšímu publiku z řad veřejného, kulturního a vědeckého života. Další dva dny budou věnovány vědeckému programu v Černínském paláci. Konference skončí v úterý 29. května ve 13.30 hodin. Téhož dne navečer bude v Muzeu Kampa otevřena výstava věnovaná Skillingovi.  

Název konference vyjadřuje základní cíl projektu – diskutovat o stavu současného výzkumu na základních tématech, jimiž se Skilling zabýval. Jde tedy o posouzení výsledků jeho bádání ve světle současného výzkumu.

Hlavní témata/panely konference

 • Současný stav výzkumu o dějinách Sovětského svazu a politických systémů sovětského typu
 • Typologie reformních hnutí v zemích sovětského bloku s akcentem na československý reformní pokus roku 1968
 • Typologie nedemokratických systémů
 • Disent, nezávislé občanské iniciativy a jejich váha/úloha na cestě k demokratickým revolucím 1989/90
 • Masarykovská studia (život a dílo T. G. Masaryka)

Další témata, jež budou předmětem jednání konference:

 • Skilling a Slovensko
 • Epizody ze života Gordona Skillinga a jeho manželky Sally

Referáty konference a další materiály připravené v souvislostí s projektem budou publikovány buď v samostatném svazku, nebo na samostatné internetové stránce.

V souvislosti s konferencí se připravuje v Muzeu Kampa výstava Skilling a Československo, která bude mít vernisáž v úterý 29. května navečer.

Vilém Prečan
předseda správní rady
Československé dokumentační středisko, o.p.s.