Heslář biografický

 • Absolon, Karel Bedřich lékař-chirurg, historik medicíny a publicista; profesor University of Illinois v USA
 • Aigner, Robert politolog, publicista, spolupracovník rozhlasové stanice Svobodná Evropa
 • Albrightová, Madeleine americká politoložka, diplomatka a politička
 • Ambros[ová], Veronika bohemistka a slavistka, profesorka univerzity v Torontu
 • Ambrož, František úředník a politický pracovník, funkcionář nár. soc. strany
 • Ambruš, Ján československý letec; generál
 • Ančerl, Karel dirigent
 • Anděl, Jaroslav přední činitel exilového hnutí (Konfederace politických vězňů) ve Švýcarsku
 • Anderle, Josef historik; profesor východoevropských a českých dějin na University of North Carolina v USA
 • Andic, Vojtech A. národohospodář a publicista, představitel a historik exilu a krajanského hnutí; profesor několika amerických kolejí a Union University v Albany
 • Andrial, Jindřich diplomat
 • Anton, Karel filmový režisér, scenárista, herec a producent
 • Aškenazy, Ludvík novinář, prozaik, dramatik a scenárista
 • Auský, Stanislav publicista a historik
 • Baarová, Lída herečka
 • Babuška, Ivo matematik; profesor University of Maryland v USA
 • Bajan, Pavol katolický kněz-misionář a publicista; redaktor slovenského oddělení Vatikánského rozhlasu
 • Ballo, Fedor literární kritik a editor (Paříž)
 • Balon, Eugen zoolog a ichtyolog; profesor University of Guelph v Kanadě
 • Barabáš, Stanislav filmový režisér (Hamburg)
 • Bartoš, Antonín důstojník a politik; účastník zahraničního i domácího odboje za 2. světové války, 1945–1948 poslanec Národního shromáždění za nár. soc. stranu; představitel Čs. obce legionářské v exilu
 • Bartošek, Karel historik a publicista
 • Basch, Antonín národohospodář; poradce OSN pro průmyslový rozvoj
 • Baťa, Jan Antonín průmyslník; nevlastní bratr Tomáše Bati
 • Baťa, Tomáš Jan průmyslník; syn Tomáše Bati
 • Bazovský, Igor raketový technik; profesor na několika univerzitách v USA; bratr Oktáva Bazovského
 • Bazovský, Oktáv právník a novinář; redaktor, posléze hlavní redaktor slovenského vysílání BBC v Londýně; bratr Igora Bazovského
 • Beckerová, Zdenka spisovatelka a překladatelka, působící v Rakousku
 • Beckmann, Petr elektrotechnik; profesor University of Colorado v USA
 • Bednár, Roman spisovatel, žijící od 1969 v SRN
 • Běhounek, Kamil akordeonista, hudební skladatel a dirigent tanečního orchestru
 • Bechyně, Jan entomolog
 • Belák-Berger, Karol novinář
 • Belcredi, Richard publicista, editor; redaktor rozhlasové stanice Svobodná Evropa, vydavatel edic CCC Books a Opus bonum
 • Bělehrádek, Jan lékař a biolog; profesor Masarykovy univerzity v Brně; profesor, 1945–1946 rektor Univerzity Karlovy v Praze
 • Bělehrádková, Marie pracovnice ženského a sokolského hnutí
 • Bělina, Josef odborový předák, novinář a politik; představitel čs. sociální demokracie
 • Belluš, Samuel právník, politik, novinář; ředitel čs. vysílání rozhlasové stanice Svobodná Evropa
 • Bělohradský, Václav filozof, sociolog, politolog a publicista; profesor univerzity v Janově a Terstu
 • Benca, Adolf výtvarník
 • Benda, Štěpán zemědělský ekonom a politik; 1945–48 poslanec Národního shromáždění za Čs. stranu lidovou
 • Beneš, Bohuš diplomat a novinář; synovec Edvarda Beneše
 • Beneš, Jan spisovatel a publicista
 • Beneš, Josef fyzik; profesor ČVUT a Vysoké školy technické v Curychu
 • Beneš, Václav právník, diplomat a politolog; profesor politických věd na University of Indiana v Bloomingtonu v USA; syn Vojty Beneše
 • Beneš, Vladimír
 • Beneš, Vladimír František podnikatel v Argentině
 • Beneš, Vojta učitel, publicista, spisovatel a politik, představitel soc. dem. strany; bratr Edvarda Beneše
 • Benešová, Alena vadavatelka exilového Českého slova, sokolská činovnice
 • Benýšek, Zbyněk básník, prozaik, výtvarník a editor
 • Beran, Jan antikvář, publicista, vydavatel Modré revue, organizátor čs. exilové komunity v Nizozemsku
 • Beran, Josef katolický teolog a církevní hodnostář; arcibiskup pražský a kardinál
 • Berczeller, Juraj hudebník, žijící od 1968 v Austrálii
 • Bergman, Václav letec
 • Bernard, Vilém politik a novinář; představitel, posléze předseda exilové ČSSD
 • Bernardová-Volínová, Růžena pracovnice odborového hnutí
 • Bertl, Jiří novinář a politik; představitel prchalovského křídla čs. exilu v Londýně
 • Bertlová, Lala (Ludmila) houslistka; manželka Rafaela Kubelíka, sestra Jiřího Bertla
 • Berton, Stanislav publicista, aktivista čs. exilu v Austrálii
 • Bervida, Jan letecký technik, organizátor čs. civilního letectví
 • Bidlo, Zdeněk lékař, činitel Sokola a exilového hnutí ve Švýcarsku
 • Bílek, František Jaromír farář Církve čs., divadelník, kulturní a osvětový pracovník, posléze evangelický pastor v Jižní Americe; syn sochaře Fr. Bílka
 • Binar, Ivan prozaik
 • Bísek, Petr novinář a vydavatel českých novin v USA
 • Bittman, Ladislav zpravodajec; profesor Bostonské univerzity v USA, přední odborník v problematice mezinárodních dezinformací
 • Blackwellová, Věra překladatelka a publicistka
 • Blaha, Milan astronom působící v USA
 • Blaho, Pavel zemědělský inženýr a politik, představitel Strany slobody v exilu, spoluzakladatel Rady svobodného Československa; syn MUDr. Pavla Blaha
 • Bláhová, Dagmar herečka, působila v Austrálii
 • Blaško, Štefan publicista a politik, představitel Demokratické strany; 1946–48 poslanec Národního shromáždění, od 1948 působící v exilu ve Velké Británii a USA
 • Blatnický, Rudolf salezián-diakon, teolog, pedagog, redaktor
 • Blatný, Ivan básník a překladatel; syn Lva Blatného
 • Blažek, Karel redaktor a politik živnostenské strany v exilu
 • Blažek, Vladimír publicista, esejista, literární kritik
 • Blažek, Vratislav satirik, prozaik, dramatik a scenárista
 • Blažka, Oldřich podnikatel a politický činitel, exponent nár. soc. strany ve vlasti i v exilu
 • Blažková, Jaroslava spisovatelka, působící od 1968 v Kanadě; spolupracovnice nakladatelství »68 Publishers« v Torontu
 • Blecha, Ondřej (André) astronom a fyzik; profesor univerzity v Ženevě
 • Blekastadová-Topičová, Milada překladatelka (nordistka), literární historička, komenioložka
 • Blühová, Zuzana novinářka, publicistka a diplomatka
 • Blumgrundová, Erika básnířka, překladatelka a novinářka, žijící od 1948 v Argentině
 • Boček, Karel průmyslový manažer; generální ředitel Uranových dolů
 • Bodláková, Jitka literární a divadelní kritička, překladatelka
 • Böhm, Emanuel chemik a politik; 1946–48 místopředseda Ústavodárného národního shromáždění za Demokratickou stranu; od 1948 v exilu ve Velké Británii, posléze v USA, od 1954 předseda Slovenského demokratického bloku
 • Bolchazy, Ladislav lingvista a nakladatel; spolumajitel tiskárny Bolchazy-Carducci Publisher v Chicagu
 • Borecký, Miloš orientalista, literární a hudební kritik, syn Jaromíra Boreckého
 • Borecký, Vratislav hlasatel a režisér rozhlasové stanice Svobodná Evropa v Mnichově
 • Borin-Ležák, Vladimír
 • Bořkovcová, Věra Žanda filoložka-slavistka, bohemistka a rusistka; profesorka American University ve Washingtonu
 • Bořkovec, Alexej chemik
 • Botek, Anton katolický kněz, překladatel a novinář; zakladatel a první ředitel Slovenského katolíckeho ústredia v zahraničí (1952–1955)
 • Bouček, Jaroslav ekonom a historik, profesor Carleton University v Ottavě; představitel čs. exilu v Kanadě
 • Bouček, Zdeněk entomolog, vědecký pracovník Britského muzea přírodních věd v Londýně
 • Bouzek, Petr novinář a publicista; redaktor BBC, Svobodné Evropy a Süddeutsche Zeitung
 • Brabenec, Peter překladatel
 • Brabenec, Vratislav básník a prozaik
 • Brada, Jiří novinář a politolog
 • Brada, Zdeněk profesor medicíny na University of Florida
 • Bradley, John Francis Nejez politolog a historik, docent univerzity v Manchesteru
 • Braxátor, František krajanský pracovník ve Švýcarsku, redaktor, vydavatel, právník
 • Brázda, Andrej novinář a spisovatel, působící od 1968 v Kanadě; funkcionář Kanadské slovenské ligy
 • Brázda, Dalibor dirigent a fagotista
 • Brázda, Jan malíř a scénograf ve Švédsku; syn Oskara Brázdy a Amelie Posse-Brázdové
 • Brázda, Jan Jaroslav politolog; pracovník Amerického fondu pro čs. uprchlíky v SRN
 • Brček, Jaroslav technik; profesor na univerzitě v Meridě ve Venezuele
 • Brdlík, Vladislav národohospodář a agrární politik; profesor, 1923–1924 rektor ČVUT, 1920–1921 ministr zemědělství; 1949 spoluzakladatel Rady svobodného Československa, představitel čs. exilu v USA
 • Brežná, Irena novinářka, prozaička, překladatelka, působící od 1968 ve Švýcarsku
 • Brod, Jan lékař-nefrolog a kardiolog; profesor Univerzity Karlovy v Praze a univerzity v Hannoveru
 • Brod, Petr novinář a publicista; redaktor rozhlasových stanic BBC a Svobodná Evropa
 • Brodská, Zdena publicistka, editorka, literární kritička; 1984–91 redaktorka čtvrtletníku Proměny
 • Brodský, Jaroslav učitel, mluvčí politických vězňů 50. let; 1968 generální tajemník K-231, poté exulant v Kanadě
 • Brom, Ladislav filmový herec a režisér, scenárista a spisovatel
 • Brouk, Bohuslav publicista, esejista, básník a filozof
 • Brousek, Antonín básník a literární kritik
 • Brügel, Johann Wolfgang právník, publicista, historik
 • Brůha, Josef důstojník
 • Brumlík, Josef lékař-internista, kardiolog; mimořádný profesor Univerzity Karlovy v Praze a Newyorské univerzity
 • Brušák, Karel literární kritik a historik, básník a překladatel; docent bohemistiky na univerzitě v Cambridgi
 • Brůža, Vladimír elektrotechnik a národohospodář, působící v Holandsku; exponent soc. dem. strany
 • Brych, Jiří novinář; 1951–1983 redaktor čs. vysílání rozhlasové stanice Svobodná Evropa
 • Brychta, Jan malíř, ilustrátor, výtvarník animovaných filmů a knižní grafik, od 1968 působící ve Velké Británii; pracovník BBC
 • Brychtová, Lída malířka, působící ve Velké Británii; manželka Jana Brychty
 • Brzorád, Vilém právník, národohospodář a publicista
 • Březina, Aleš novinář a publicista
 • Bu, Peter teoretik a historik věd o umění
 • Bubela, Bohdan chemik; člen australské Akademie technických věd
 • Bubla, Jiří hokejista
 • Büchler, Robert historik
 • Bujna, Ivan Dušan Martin právník, diplomat; představitel československého exilu v Kanadě
 • Bukovský, Josef biochemik
 • Buksa, Pavel spisovatel
 • Bunža, Bohumír právník a politik, představitel ČSL
 • Buršík, Josef
 • Buršík, Vilém ženijní generál
 • Bušek, Vratislav právník, pedagog, publicista a politický činitel; profesor Univerzity Komenského v Bratislavě a Univerzity Karlovy v Praze, představitel nár.soc. strany
 • Bystrický, Rudolf diplomat, pedagog, právník
 • Cebe-Haberský, Jaroslav právník, publicista a diplomat; pracovník OSN; švar Jaromíra Šámala
 • Cekota, Antonín novinář, publicista, propagační pracovník Baťova koncernu
 • Cífka, František politický, odborový a družstevní pracovník; funkcionář nár. soc. strany
 • Cikl, Ivan rozhlasový a televizní redaktor, ředitel čs. a slovenského vysílání rozhlasové stanice Svobodná Evropa, ředitel mnichovské pobočky Společnosti pro vědy a umění v Mnichově
 • Cincík, Jozef historik umění, výtvarník, pedagog, překladatel, publicista
 • Císař, Josef představitel odbojové organizace Rada tří za 2. světové války a posléze činitel exilové ČSSD
 • Corn, Jiří ekonom, expert v oboru účetnictví, působící v Kanadě
 • Cukr, Václav stíhací letec; spolupracovník francouzské zpravodajské služby
 • Cvachovec, Karel právník; představitel čs. exilových organizací v Kanadě, člen exilového vedení agrární strany
 • Čapek, Milič filozof; profesor Bostonské univerzity
 • Čech, Antonín sociální a kulturní aktivista čs. exilu v USA, organizátor pomoci čs. uprchlíkům; předseda Amerického Masarykova sdružení
 • Čechová, Štěpánka zakladatelka a vedoucí folklorní taneční skupiny v USA; manželka a spolupracovnice Antonína Čecha
 • Čelovský, Bořivoj historik a publicista
 • Čep, Jan prozaik, esejista a překladatel
 • Čerepková, Vladimíra básnířka
 • Čermák, Vlastimil lékař, humanitární a osvětový pracovník; mistr zednářské lóže T. G. Masaryka, sdružující čs. exulanty
 • Černá, Zorka právnička, advokátka v Praze, posléze pracovnice Knihovny Kongresu ve Washingtonu; humanitární pracovnice ve vlasti i v exilu, organizátorka činnosti SVU v USA, později ve Švýcarsku
 • Černák, Matúš novinář, diplomat, politik
 • Černík, Vladimír tenista, člen daviscupového čs. týmu (s J. Drobným), emigroval s ním ve stejné době
 • Černý, František diplomat; 1943–1944 čs. vyslanec u francouzské exilové vlády, 1947–1948 vyslanec v Maďarsku
 • Černý, Josef agrární politik; zeť Antonína Švehly
 • Černý, Karel malíř a grafik, působící v Paříži
 • Černý, Oldřich spoluzakladatel SVU, nejdříve v exilu v USA, pak přední činitel exilového hnutí ve Švýcarsku
 • Černý, Pavol teoretik a historik umění, redaktor rozhlasové stanice Svobodná Evropa
 • Červená, Soňa pěvkyně; od 1962 v exilu, sólistka předních západoevropských a amerických operních scén
 • Červenka, Jaroslav lékař-genetik; profesor University of Minnesota v Minneapolis, USA
 • Čerych, Ladislav sociolog; ředitel Evropského institutu pro výchovu, vzdělání a sociální politiku v Paříži
 • Čeřovská, Libuše spolupracovnice Svobodné Evropy; manželka Zbyňka Čeřovského
 • Čeřovský, Zbyněk důstojník vojenského letectva; aktivista reformního hnutí 1968–69, posléze disident, donucený 1983 k odchodu do exilu; spolupracovník rozhlasových stanic Svobodná Evropa, Deutsche Welle a Hlas Ameriky
 • Čičmanec, Ivan prozaik, překladatel a publicista, působící od 1969 v Norsku
 • Čičvák, Ilja básník a prozaik, působící od 1968 v Kanadě; zakladatel Spoločnosti priateľov slovenskej literatúry v Montrealu
 • Čipera, Dominik průmyslový a obchodní manažer, podnikatel a komunální pracovník
 • Čížek, Alois nár. soc. politik, odborový a družstevní pracovník; 1945–1948 poslanec NS; od 1959 vydavatel časopisu Bič ve Francii
 • Čížek, Jiří teoretický chemik; profesor aplikované matematiky a chemie na Waterloo University v Kanadě
 • Čulík, Ferdinand grafik, divadelní herec a režisér; organizátor českého divadelního a kulturního života v Torontu
 • Čulík, Jan novinář, publicista a literární historik
 • Čulík, Karel matematik; profesor Wayne State University v Michiganu, USA
 • Dafčík, Ján Marián divadelní a filmový kritik, pedagog, divadelní režisér, dramatik
 • Dajčar, Antonín generální ředitel divize Baťova koncernu, Batavia, Kanada
 • Daniel, František filmový a televizní scenárista, režisér, dramaturg a teoretik
 • Dastich, František generál a diplomat; 1947–1948 šéf čs. mise v Berlíně, od 1950 zmocněnec Rady svobodného Československa v západní Evropě
 • Daučík, Ferdinand fotbalista
 • Déczi, Laco trumpetista a skladatel
 • Dědinová-Ježík, Sidonia spisovatelka a publicistka, editorka a překladatelka
 • Dellin, Eduard O. zemědělský inženýr, podnikatel, představitel čs. exilových a krajanských organizací v USA
 • Demetz, Peter literární historik-germanista; profesor Yaleské univerzity (USA)
 • Den, Petr viz Radimský, Ladislav
 • Desenský, František rolník a politik; představitel ČSL, poslanec NS; funkcionář exilových organizací, člen Rady svobodného Československa
 • Dieška, Jozef filosof, působící od 1948 v USA; profesor na univerzitách v Georgetownu a Daytonu
 • Dilong, Rudolf básník, prozair, dramatik, esejista, epigramatik, aforista
 • Dittrich, Zdeněk Radslav historik; profesor univerzity v Utrechtu
 • Diviš, Ivan básník, esejista; redaktor rozhlasové stanice Svobodná Evropa
 • Dlab, Vlastimil matematik; profesor Carleton University v Ottavě
 • Dočkálek, Jan novinář a spisovatel; spoluzakladatel a učitel české Masarykovy školy v Torontu
 • Dodal, Karel malíř, režisér animovaných filmů; průkopník kresleného filmu
 • Dojc, Yuri fotograf, působící od 1968 v Kanadě
 • Dolan, Pavel elektrotechnik, působící v Nizozemsku
 • Dolanský, Ladislav radiotechnik a fyzik; profesor Northeastern University v Bostonu
 • Doležal, Richard technik; profesor ČVUT v Praze a technických univerzit v Braunschweigu a Stuttgartu
 • Doležel, Lubomír jazykovědec a literární vědec; profesor univerzit v Ann Arboru a Torontu
 • Doránsky, Ján L. básník, epigramatik, dramatik, redaktor
 • Dostál, František katolický kněz, jezuita; misionář v Kanadě
 • Dostal, Vladimír V. agrární publicista, politický činitel a historik; představitel exilové agrární strany
 • Drábek, Jan novinář, spisovatel a diplomat; syn Jaroslava Drábka
 • Drábek, Jaroslav právník, novinář a publicista
 • Dražan, Radislav sociolog
 • Drážďanský, Karel dlouholetý sportovní redaktor rozhlasové stanice Svobodná Evropa
 • Dresler, Jaroslav literární kritik a publicista; redaktor Svobodné Evropy
 • Drobílková, Libuše pracovnice ženského hnutí a exilové nár. soc. strany; tajemnice Rady žen svobodného Československa
 • Drobný, Jaroslav tenista a hokejista
 • Dubina, Oldřich právník a humanitární pracovník; představitel čs. exilu ve Francii
 • Dubská, Irena socioložka, filozofka a publicistka
 • Dubský, Adolf L. podnikatel v Austrálii
 • Ducháček, Ivo novinář, publicista a politik; 1945–1948 vedoucí činitel ČSL; komentátor Hlasu Ameriky (pseud. Martin Čermák), profesor politických věd na New York College
 • Dulavová, Marie
 • Ďurica, Milan Stanislav historik, publicista, překladatel
 • Durman, Karel historik; profesor univerzity v Uppsale
 • Ďurovič, Lubomír lingvista-slavista; profesor univerzity v Lundu, Švédsko
 • Dusík, Stanislav výtvarník
 • Dutka, Albert právník a diplomat; doktor námořních věd
 • Dvorník, František historik-byzantolog a paleoslavista, katolický kněz; profesor Univerzity Karlovy a Harvardovy univerzity
 • Dvořáček, Josef přední činitel Sokola v exilu, předseda Svazu spolků Čechů a Slováků ve Švýcarsku
 • Ebelsová-Dolanová, Věra
 • Ehler, Zdeněk právník, diplomat, historik; profesor moderních dějin a mezinárodního práva na univerzitě v Dublinu, profesor slavistiky na univerzitě v Lundu
 • Eisnerová, Dagmar evangelická duchovní, humanitární a sociální pracovnice ve Švýcarsku
 • Eliáš, Petr katolický kněz, pastoračně působící mezi čs. exulanty v Austrálii; od 1991 farář v Praze, posléze arciděkan v Plzni
 • Eliáš, Zdeněk redaktor a šéfredaktor rozhlasové stanice Svobodná Evropa
 • Erban, Karel diplomat a novinář; 1945–1947 vyslanec v Nizozemsku, 1951–1962 redaktor Svobodné Evropy
 • Eret, Josef generál; funkcionář exilových a krajanských organizací v USA
 • Fabian, Václav matematik; profesor Michigan State University v USA
 • Fabianek, Ján
 • Fabry, Milan ekonom; člen, posléze místopředseda Rady svobodného Československa
 • Falta, Bedřich sokolský činovník; od 1959 místostarosta Ústředí čs. sokolstva v zahraničí
 • Falta, Josef novinář a publicista
 • Faltin, Daniel církevní právník, pedagog
 • Faltusová, Anna M. novinářka
 • Fanderlík, Velen právník, pedagog a skautský činovník; bratr Miloty Fanderlíka
 • Fantlová, Zdeňka herečka
 • Fedinec, Alexandr lékař, podkarpatoruský exilový politik, člen Rady svobodného Československa
 • Feierabend, Ivo politolog; profesor na San Diego State University v Kalifornii, USA
 • Feierabend, Ladislav Karel národohospodář, politik a publicista; organizátor agrárního družstevnictví, 1938–1940 ministr zemědělství v čs. a protektorátní vládě, 1940–1941 státní ministr, 1941–1945 ministr financí v čs. exilové vládě v Londýně; představitel agrární strany v čs. exilu za 2. světové války i po únoru 1948
 • Feierabendová, Hana manželka L. K. Feierabenda; představitelka čs. ženského hnutí, spoluzakladatelka Rady žen svobodného Československa
 • Fellmann, Jan sokolský činovník v Kanadě
 • Fencl, Vladimír lékař-internista a fyziolog; profesor na Harvard Medical School v USA
 • Ferjenčík, Mikuláš veterinář, generál a politický činitel; představitel čs. exilu v USA
 • Ferjenčíková, Milada manželka Mikuláše Ferjenčíka; představitelka čs. ženského hnutí v exilu
 • Ferkovič, Jozef publicista; od 1948 organizátor slovenského krajanského a exilového života ve Venezuele
 • Feřt, Václav katolický kněz a publicista; redaktor českého vysílání vatikánského rozhlasu
 • Fic, Victor Miroslav politolog a historik; profesor Brook University v St. Catharines v Kanadě
 • Fierlinger, Pavel synovec Z. Fierlingera; v 60. letech patřil do pražské kulturní skupiny (J. Kačer, V. Havel, P. Landovský, M. Forman), emiroval v r. 1968, pak jeden z nejúspěšnějších soukromých filmových animátorů v severní Americe
 • Fierzová, Olga dlouholetá blízká spolupracovnice dr. P. Pittera; po jeho smrti pokračovala ve Švýcarsku v jeho díle
 • Filip, Ota Jiří spisovatel a publicista
 • Filípek, Jan ekonom, hospodářský manažer a publicista; exponent exilové agrární strany
 • Filko, Stanislav výtvarník
 • Filo, Kornel inženýr, politik Slovenské demokratické strany v exilu
 • Finek, Karel restauratér a hudebník
 • Firkušný, Leoš hudební kritik; bratr Rudolfa Firkušného
 • Firkušný, Rudolf klavírista; bratr Leoše Firkušného
 • Firt, Julius novinář, nakladatelský manažer a politický činitel
 • Fischmann, Vítězslav S. psycholog
 • Fischmannová, Zdeňka muzikoložka a socioložka; editorka SVU-Bulletinu
 • Fišera, Miroslav publicista ve Švýcarsku
 • Fleischer, Vladimír Jan novinář
 • Fleischmann, Arthur sochař (v exilu od 1939)
 • Fleischmann, Ivo básník, prozaik, překladatel a diplomat
 • Foit, Emil letec
 • Foit, František malíř a sochař působící v Keně
 • Forman, Miloš filmový režisér
 • Formánek, Zdeněk diplomat
 • Fořt, Karel dlouholetý redaktor náboženských pořadů rozhlasové stanice Svobodná Eropa a správce české krajanské farnosti v Mnichově
 • Franek, Mikuláš právník, národohospodář a politik
 • Frankl, Adolf malíř
 • Fraštacký, Rudolf podnikatel a politik
 • Frel, Jiří klasický archeolog; profesor Univerzity Karlovy, posléze pracovník Metropolitního muzea v New Yorku a ředitel Paul Gett's Museum
 • Freundová, Zina
 • Fried, Karel [Charles] právník; profesor Harvardovy univerzity
 • Friedrich, Karel prozaik, scenárista, režisér a nakladatel; redaktor rozhlasové stanice Svobodná Evropa, editor CCC Books
 • Frkal, Karel Milan operní pěvec a hoteliér
 • Frolík, Josef zpravodajec
 • Froněk, František podnikatel; funkcionář exilových a krajanských spolků v Chicagu, představitel agrární strany v exilu; propagátor moravských tradic v USA
 • Fryščák, Milan jazykovědec-slavista; profesor srovnávací slovanské lingvistiky na New York University v New Yorku
 • Fuga, František řeckokatolický kněz; od 1948 vydavatel slovenského exilového tisku, 1973–87 předseda Zahraničnej Matice slovenskej
 • Fuchsová, Jiřina básnířka, překladatelka a editorka v USA
 • Fuka, Vladimír malíř, grafik, ilustrátor
 • Fusek, Eduard podnikatel, politik a publicista; představitel živnostenské strany (1919–38 ve vlasti, od 1948 v exilu), 1946–48 poslanec Čs. strany lidové
 • Fuzy, Imrich katolický kněz a vydavatel, působící od 1948 v kanadském exilu
 • Gaďourek, Ivan sociolog a politolog; spoluzakladatel Československého ústavu zahraničního v exilu
 • Galat, Jar. představitel studentského hnutí v německých lágrech
 • Gavalcová, Jana spisovatelka, působící od 1980 v exilu v SRN a USA; redaktorka rozhlasové stanice Svobodná Evropa
 • Gerdelán, Michal spisovatel a esejista; od 1948 v exilu v USA
 • Gerši, Dušan cestovatel, fotograf
 • Ghelfand, Simeon filozof, esejista a publicista
 • Gibian, Tomáš G. chemik, průmyslový manažer
 • Gleiman, Ľudovít historik, filozof
 • Glejdura, Štefan právník a politolog, působící od 1948 ve Španělsku; profesor ústavního práva na univerzitě v Madridu
 • Goepfertová-Gruberová, Gertruda malířka a ilustrátorka působící v Německu, manželka redaktora rozhlasové stanice Svobodná Evropa Lva Grubera (pseudonym Václav Hrzán)
 • Goetzová-Stankiewiczová, Markéta literární historička, teatroložka a překladatelka; profesorka University of British Columbia ve Vancouveru, Kanada
 • Goldberger, Kurt filmový dokumentarista
 • Goldscheider, František filmový kritik, publicista a historik
 • Goldstücker, Eduard germanista, literární historik a kritik
 • Gráb, Felix novinář
 • Granč, Ladislav historik, muzejník, prozaik, působící od 1966 v exilu v Kanadě; pracovník Královského ontarijského muzea v Torontu
 • Grandtner, Tibor skautský činovník a editor
 • Graus, František historik; profesor Karlovy univerzity a univerzit v Giessenu a Basileji
 • Gregor, Ilja Richard průmyslový manažer, právník
 • Grégr, Vladimír stavební inženýr; představitel čs. exilu ve Švýcarsku
 • Grof, Stanislav psycholog, představitel transpersonální psycholoie
 • Groh, Vladimír lékař, docent univerzity v Bergenu; sokolský činovník; syn historika prof. Vladimíra Groha
 • Grosman, Ladislav prozaik, působící od 1968 jako univerzitní profesor slovanských literatur v Izraeli
 • Gross, George sportovní novinář a publicista, působící od 1949 v kanadském exilu
 • Gruber, Lev redaktor rozhlasové stanice Svobodná Evropa
 • Gruber, Vojtěch průmyslový manažer; aktivista československého exilu ve Francii
 • Grúberová, Edita operní pěvkyně, sólistka státní opery ve Vídni (od 1971 v exilu v Rakousku)
 • Gruša, Jiří básník, prozaik, překladatel a diplomat
 • Grygar, Mojmír literární vědec; profesor univerzity v Amsterodamu
 • Guderna, Ladislav malíř a grafik, působící od 1968 v Kanadě
 • Guderna, Martin výtvarník
 • Gunčaga, Ján lékař, publicista, krajanský pracovník
 • Gundová-Jergová, Agneša novinářka a spisovatelka, působící od 1968 v USA; redaktorka rozhlasové stanice Hlas Ameriky
 • Gut, Jiří přírodovědec (fytopatolog), působící od 1969 v Nizozemsku; představitel exilové ČSSD
 • Guttmann, Josef novinář a politik
 • Hahn, Fred historik; profesor Trenton State College v New Jersey, USA
 • Hahnová [Schmidt-Hartmannová], Eva historička a publicistka
 • Hais, Arno novinář, odborový a politický činitel; místopředseda Ústředí svobodných odborů v exilu
 • Hájek, Hanuš Jan novinář a publicista, redaktor rozhlasové stanice Svobodná Evropa
 • Hájek, Igor překladatel a literární kritik; propagátor české literatury v anglosaské kulturní oblasti, profesor univerzity v Glasgowě
 • Halouzka, Miloš právník, národohospodář, pojišťovací expert; aktivista exilové ČSSD
 • Hammer, Jan ml. klavírista a hudební skladatel
 • Hanák, Bohuš operní pěvec
 • Hanák, Harry historik, politolog, editor; profesor Školy slovanských a východoevropských studií na Londýnské univerzitě
 • Hanák, Miloš diplomat
 • Hanáková-Plocková, Božena operní pěvkyně
 • Hanuš, Josef letec; generálmajor
 • Hanuš, Karel konzul; funkcionář exilové ČSSD
 • Hanzel, Jozef politik a novinář; 1946–48 představitel Strany slobody (poslanec Národního shromáždění); od 1948 v exilu ve Francii, 1949–52 redaktor časopisu Slovenský národ
 • Harenčár, Oleg básník, filmový scenárista a režisér, působící od 1978 v USA
 • Harmáček, Stanislav studentský aktivista
 • Hartman, Jiří letec; generálmajor
 • Hartmann, R. představitel studentského hnutí
 • Hasal, Antonín generál
 • Hásek, Jaroslav podnikatel; bratr Rudolfa Háska
 • Hásek, Rudolf důstojník a podnikatel; bratr Jaroslava Háska
 • Haselman, Oldřich diplomat a politik; pracovník OSN; exponent exilové ČSSD
 • Hašek, Josef typograf
 • Hašková-Coolidge, Eliška zvláštní asistentka prezidentů USA 1963-1990
 • Haškovec, Jiří Štěpán elektrotechnik
 • Hauner, Milan historik; hostující profesor anglických, amerických a západoevropských univerzit
 • Hauptmann, Eduard řezník a uzenář v Praze a v Seattlu, výrobce pražské šunky; 1948 organizátor útěků do exilu
 • Havel, Miloš filmový producent a podnikatel
 • Havelka, Jaroslav filozof a psycholog; profesor McGill a Western Ontario University v Kanadě
 • Havlíček, Dušan novinář a publicista
 • Havlíčková, Duňa-Viera
 • Heidler, Alexander katolický kněz, teolog a publicista
 • Heidrich, Arnošt diplomat
 • Hejduk, Bohdan lékař-chirurg, působící od 1949 v exilu; postupně v SRN, Velké Británii, Etiopii a USA
 • Hejl, Vilém novinář, spisovatel, scenárista a překladatel
 • Hejzlar, Zdeněk politik, představitel čs. exilu ve Švédsku
 • Herben, Ivan novinář a publicista; syn spisovatele Jana Herbena
 • Heriban, Jozef biblista, působící od 1950 v Itálii a Japonsku
 • Hermach, Jiří filozof a sociolog, docent Univerzity Karlovy
 • Herman, František malíř a grafik; nakladatel a tiskař v Brazílii
 • Hess, Alexander letec
 • Hikl, Mario právník a publicista; představitel čs. exilu v Kanadě, spoluzakladatel Čs. zahraničního ústavu v exilu
 • Hlásný, Karel důstojník
 • Hlaváček, Vladimír chemický inženýr; profesor na univerzitě v Buffalu, USA
 • Hlavatý, Václav matematik; profesor Univerzity Karlovy a Indiana University v Bloomingtonu, USA
 • Hlinka, Anton katolický řádový kněz (salesián), spisovatel a publicista
 • Hlubůček, Jiří vydavatel
 • Hlucháň, Stanislav podnikatel a sponzor slovenského exilového a krajanského života; od 1949 v exilu v Německu, poté v Brazílii, kde se stal prezidentem největší jihoamerické firmy na těžbu bentonitu
 • Hnilica, Ján historik
 • Hnilica, Pavol katolický kněz, církevní hodnostář (posléze biskup), teolog a publicista; od 1951 v exilu v Itálii
 • Hodek, Vincenc letecký konstruktér, podnikatel
 • Hodža, Fedor právník, publicista a politik; syn Milana Hodži
 • Hoffmann, Dežo fotograf, fotoreportér a válečný kameraman; od 1939 v exilu ve Velké Británii
 • Hochman, Jiří novinář a publicista; profesor amerických univerzit
 • Hokův, Václav básník a jazzový publicista
 • Holan, Jiří chemik; člen Australské akademie technologických věd
 • Holešovský, Václav ekonom; profesor Massachusetts University, USA
 • Holman, Jan Alfred filmový scenárista a režisér; redaktor a režisér rozhlasové stanice Svobodná Evropa
 • Holub, Václav soc. dem. politik a novinář; 1945–1948 poslanec Národního shromáždění, 1950–1969 generální tajemník exilové ČSSD; vydavatel časopisu Demokracie a socialismus
 • Holubář, Oldřich spoluzakladatel Orla v exilu
 • Holý, Ivo malíř a grafik působící v Paříži; syn Václava Holého
 • Holý, Ján novinář, působící od 1948 v USA; funkcionář Slovenského demokratického bloku
 • Holý, Ladislav kulturní a sociální antropolog; profesor na univerzitě v St. Andrews ve Skotsku
 • Holý, Václav technik, konstruktér automobilových motorů; bratr Iva Holého
 • Hontela, Slavoj lékař-gynekolog, psychogeriatr a bioetik
 • Hora, Ota politik a publicista; představitel nár. soc. strany ve vlasti i v exilu
 • Hora, Václav knihovník, publicista, editor a exilový kulturní aktivista v SRN
 • Horáček, Milan publicista, redaktor Listů
 • Horák, Bohuslav Milan zemědělský odborník a novinář; manžel Milady Horákové
 • Horák, Jiří politolog a politik; profesor Manhattan College v New Yorku, 1961–1972 místopředseda, poté generální tajemník Rady svobodného Československa, jeden z představitelů exilové ČSSD; 1990–1993 předseda ČSSD ve vlasti
 • Horák, Josef tělovýchovný, odborový a politický činitel; otec Jiřího Horáka
 • Horák, Václav chemik; profesor Georgetownské univerzity ve Washingtonu
 • Horal, Jiří letecký důstojník a hoteliér
 • Horský, Vladimír politolog, historik a publicista
 • Horváth, Jozef politický a sokolský pracovník
 • Hostička, Bedřich právník a politický pracovník
 • Hostovský, Egon spisovatel a diplomat
 • Houdková, Božena knihovnice a publicistka; spolupracovnice Anny Kvapilové v čs. exilové výspě v Norsku
 • Hrabík, Martin politik
 • Hradil, František právník, advokát; představitel exilové křesťanské demokracie a Orla
 • Hradilák, Karel herec
 • Hrachovec, Josef lékař-gerontolog
 • Hrdlička, Bohumil operní režisér
 • Hrivnák, Martin etnolog, divadelní, filmový a televizní vědec, působící od 1965 v exilu v Holandsku a SRN
 • Hrnčiarová-Milučká, Zlatica poetka
 • Hromádko, Ota politický činitel
 • Hron, František geofyzik
 • Hronský, Josef Cíger prozaik, spisovatel pro děti a mládež, kulturní manažer, výtvarník, správce Matice slovenské, zakladatel Zahraniční Matice slovenské
 • Hrtus-Jurina, Pavol spisovatel, žijící od 1948 v Austrálii
 • Hruban, Zdeněk lékař; profesor patologie na University of Chicago v USA
 • Hrubý, Antonín filolog a literární historik-germanista; profesor University of Washington v Seattlu
 • Hrubý, Blahoslav protestantský duchovní a náboženský publicista
 • Hrubý, Karel sociolog, politolog a politik; čelný představitel a 1989–1995 předseda exilové ČSSD, člen předsednictva Rady svobodného Československa
 • Hrubý, Petr historik, politolog, publicista
 • Hrůza, Luboš scénograf a kostýmní výtvarník; od 1969 šéf výpravy Národního divadla v Oslo
 • Hřebík, Antonín právník a sokolský činovník
 • Hudák, Ladislav diplomat, působící od 1948 ve službách kanadské federální vlády, zakládající člen (1949) Rady svobodného Československa
 • Hurný, Juraj operní pěvec
 • Husa, Karel hudební skladatel a dirigent; od 1954 profesor na Cornellově univerzitě v USA
 • Husák, Ladislav pracovník křesťansko-demokratických odborů a činitel čs. exilu ve Švýcarsku
 • Hutka, Jaroslav písničkář
 • Hvížďala, Karel novinář a spisovatel
 • Hybler, Martin publicista, literární kritik a překladatel
 • Hyvnar, Václav studentský činovník a politik
 • Chalupa, Vlastislav právník, publicista, politik; vedoucí činitel Čs. národní rady americké a Rady svobodného Československa; agent čs. zpravodajských služeb
 • Chládek, František přední činitel exilového hnutí ve Švýcarsku, dlouholetý předseda spolku Slovan Ženeva
 • Chomutovský, Jan akademický architekt a politický činitel
 • Chudoba, Bohdan historik, politický a kulturní publicista; 1946–1948 poslanec Národního shromáždění za Čs. stranu lidovou; profesor historie a politologie na amerických univerzitách a na univerzitě v Madridu
 • Chudožilov, Petr novinář, prozaik a publicista
 • Chundela, Jaroslav činoherní a operní režisér
 • Chvátal, Václav matematik
 • Chvatík, Květoslav estetik a literární vědec
 • Chytil, Frank biochemik
 • Iggersová, Wilma literární a kulturní historička, specialistka na dějiny Židů v českých zemích; profesorka Canisius College v Buffalu, New York, USA
 • Ihnát, Štefan
 • Illový, Zdeněk letec a podnikatel
 • Ingr, Sergej generál; 1940–1944 ministr obrany čs. exilové vlády v Londýně, 1947–1948 čs. vyslanec v Nizozemsku
 • Ingriš, Eduard hudebník, režisér a cestovatel
 • Jadrná-Pokorná, Rozina rozhlasová hlasatelka a režisérka, od 1951 činná ve Svobodné Evropě
 • Jadrný, Karel editor a nakladatel
 • Janata, Jiří fyzikální chemik; profesor University of Utah, USA
 • Janatová-Kovaříková, Jarmila biochemička; výzkumná a vědecká pracovnice v Salt Lake City (USA)
 • Janeček, Mirko novinář, vydavatel Kanadských listů
 • Janošek, Čestmír malíř, grafik a sochař
 • Janouch, František fyzik; 1978 zakladatel a poté předseda Nadace Charty 77
 • Janovický, Karel hudební skladatel a klavírista
 • Janýr, Přemysl novinář a politik; představitel exilové ČSSD a čs. exilové komunity v Rakousku
 • Jasný, Vojtěch filmový režisér
 • Javor, Pavel viz Škvor, Jiří
 • Javorská, Terézia novinářka, redaktorka slovenského vysílání BBC v Londýně; v exilu od 1968
 • Javorský, Jaroslav
 • Jedlička, Josef prozaik a esejista; od 1968 redaktor rozhlasové stanice Svobodná Evropa
 • Jech, Tomáš matematik; profesor Pennsylvania State University v USA
 • Jelínek, Ivan básník, novinář a překladatel; kulturní redaktor české sekce BBC, Hlasu Ameriky a Svobodné Evropy
 • Jelínek, Josef
 • Jelínek, Otto bývalý kanadský krasobruslař
 • Jelinek, Yeshayahu Andrew historik, publicista
 • Ješina, Čestmír ekonom, publicista, politický činitel; představitel exilové ČSSD
 • Jezdinský, Karel novinář; komentátor rozhlasové stanice Svobodná Evropa
 • Jičínský, Ferdinand národohospodář a diplomat
 • Jílek, Bohumil novinář a politik; původním povoláním strojní zámečník
 • Jílek, Lubor
 • Jílovský, Rudolf zpěvák, herec, kabaretiér, novinář, nakladatelský manažer; od 1951 pracovník americké redakce Svobodné Evropy v New Yorku
 • Jíra, Jaroslav novinář, publicista a překladatel
 • Jíra, Jaroslav právník; pracovník Kongresové knihovny ve Washingtonu
 • Jirák, Karel Boleslav dirigent, hudební skladatel, pedagog a publicista
 • Jiránek, Miloš právník, nakladatel, reprezentant čs. exilu ve Velké Británii
 • Jírava, Josef soc. dem. politik; vůdce Čs. socialistické strany v Rakousku, vídeňský městský radní a představitel české menšiny ve Vídni
 • Jirotka, Zdeněk hokejista
 • Jiroušek, Jan literární historik, kritik a editor
 • Jírová-Kozáková, Anděla první žena-právnička v ČSR a první žena-notářka v Evropě; vedoucí představitelka čs. exilového ženského hnutí
 • Jiřičná, Eva architektka a návrhářka nábytku, působící ve Velké Británii
 • Jíša, Josef politik
 • John, Cyrill politolog a novinář, posléze fyzioterapeut; představitel čs. exilu ve Švédsku, vydavatel Östeuropabulletinu a skandinávské mutace revue Listy
 • Jonáš, František sokolský činovník
 • Jonáš, Jiří chemik; profesor University of Illinois, člen Americké akademie věd a umění
 • Jonáš, Josef politik a novinář; představitel exilové ČSSD a čs. exilové, resp. krajanské komunity v Rakousku
 • Josko, Matej právník a politik; švagr Jána Ursínyho
 • Josková, Anna pracovnice ženského hnutí a politička, představitelka Demokratické strany; od 1948 v exilu v USA, od 1949 místopředsedkyně výkonného výboru Rady svobodného Československa; manželka Mateje Joska
 • Josten, Josef novinář a publicista
 • Juhan, František motocyklový závodník
 • Jůn, Jan
 • Kabela, Miroslav psychiatr; předseda spolku Demokratických Čechů a Slováků v Nizozemí
 • Kabeš, Vladimír právník–specialista v oblasti mezinárodního a srovnávacího práva, působící v USA; generální tajemník Mezinárodní aliance cestovního ruchu se sídlem v Ženevě
 • Kabriel, Bedřich podnikatel a filmový producent, filozofický a politický esejista; syn Bedřicha Josefa Kabriela
 • Kabriel, Bedřich Josef podnikatel; otec Bedřicha Kabriela
 • Kádár, Ján filmový režisér a scenárista
 • Kadlec, Bernard Radomír katolický kněz (dominikán); misionář na Grenadě
 • Kadlec, Josef lékař (pediatr a mikrobiolog); profesor bioetiky na Georgetownské univerzitě ve Washingtonu
 • Kahan, Vilém zpravodajský důstojník a politický činitel
 • Kaľata, Dominik biskup, misionář-jezuita, pedagog, náboženský spisovatel, překladatel
 • Kalenčík, Rudolf podnikatel a prozaik-humorista, působící od 1948 v USA; otec Fedory Kalenčíkové
 • Kalenčíková, Fedora krasobruslařka, posléze trenérka krasobruslení; od 1950 v exilu v USA; manželka Rudolfa Petráka
 • Kalina, Antonín Svatopluk novinář, publicista, politolog a historik; syn Antonína Kaliny
 • Kalina, Ladislav Ján spisovatel-humorista
 • Kalinová, Agneša publicistka, redaktorka rozhlasové stanice Svobodná Evropa
 • Kalousková, Dagmar lékařka-cytogenetička
 • Kalvoda, Josef historik a politolog; profesor na amerických kolejích, předseda exilového Křesťansko-demokratického hnutí
 • Kameníček [Kelton], Jiří průmyslník
 • Kameš, Roman malíř a grafik
 • Kaňa, Miroslav
 • Kanyar-Beckerová, Helena bohemistka a slavistka, novinářka
 • Kapala, Jozef diplomat, autor memoárové literatury, překladatel, publicista
 • Kaplan, Karel historik
 • Kaplický, Jan architekt
 • Karásek, Otto sokolský činovník
 • Karásek, Svatopluk evangelický farář a písničkář
 • Karbusický, Vladimír hudební vědec, hudební sociolog a folklorista
 • Karger, Jiří malíř, grafik, editor (Framar Publishers) v USA
 • Karlovský, Adolf František Josef důstojník a heraldik
 • Kašpar, Miloslav důstojník (posléze generál) a publicista, působící ve Velké Británii; představitel exilové Čs. obce legionářské
 • Kašpárek, Jiří diplomat
 • Kašpárek, Karel redaktor rozhlasové stanice Svobodná Evropa; v roce 1989 ředitel čs. vysílání
 • Kašpar-Pátý, Jaroslav důstojník-zpravodajec, posléze generál
 • Kašpaříková, Lidmila diplomatka, úřednice Kanceláře prezidenta republiky; spolupracovnice J. Smutného
 • Kaucký, František právník a diplomat
 • Kavan, Jan novinář, politik a diplomat; 1974–1990 ředitel tiskové agentury Palach Press; od 1993 člen a funkcionář ČSSD, od 1998 ministr zahraničních věcí ČR
 • Kavan, Vladislav výtvarník
 • Kebrle, Jiří představitel exilové ČSSD (v 80. letech)
 • Kelemen, Miloš
 • Kinský, Radslav veterinární lékař-imunolog, žák M. Haška
 • Klán, Jan letecký důstojník
 • Klapka, Jan sociálně demokratický politik
 • Klátil, František [Franta] národně socialistický novinář a politik
 • Klemeš, Vít hydrolog
 • Klepikovová, Xenie
 • Klier, Kamil fyzikální chemik; profesor Lehigh University v Betlehemu v USA
 • Klíma, Tomáš lékař-patolog; syn Jaroslava Klímy
 • Klimek, Adolf právník a politik; 1945–1948 generální tajemník Čs. strany lidové a poslanec Národního shromáždění, 1949 spoluzakladatel Rady svobodného Československa; spolupracovník exilového tisku
 • Klimeš, Jan učitel, hudebník, činovník exilových organizací v USA
 • Klinger, Oskar lékař v New Yorku (od 1948); bývalý osobní lékař prezidenta dr. Edvarda Beneše a Jana Masaryka
 • Klír, Jiří [George] informatik; profesor State University of New York v Binghamtonu (USA)
 • Klobouk, Jiří kameraman, prozaik a dramatik (autor rozhlasových a televizních her), od 1968 působící v Ottawě
 • Knobloch, Ferdinand psychiatr
 • Knoblochová, Jiřina psychiatrička; manželka Ferdinanda Knoblocha
 • Knorr, Miloš Robert důstojník, posléze generál, žijící v USA
 • Kňourková, Danuše ekonomka a publicistka
 • Koblasa, Jan sochař, malíř, grafik a scénograf
 • Kocián, Přemysl básník, publicista; představitel agrární strany v exilu, funkcionář exilových kulturních organizací
 • Kocourek, Milan novinář; redaktor BBC (Londýn)
 • Kočvara, Štefan právník a politik
 • Kodet, Kristian malíř
 • Kodíček, Josef literární, divadelní a výtvarný kritik, divadelní, filmový a rozhlasový režisér
 • Koeppl, Evžen sokolský činovník
 • Kohák, Erazim filozof, esejista a publicista; profesor Bostonské univerzity a Univerzity Karlovy v Praze
 • Kohák, Miloslav novinář a publicista; otec Erazima Koháka
 • Kohout, Jára divadelní a filmový komik
 • Kohout, Pavel básník, prozaik, dramatik a divadelní režisér
 • Kohoutek, Luboš astronom, působící od 1970 na hvězdárně Hamburg-Bergedorf v SRN
 • Kohoutová, Božena baletka; manželka Járy Kohouta
 • Kohút, Leo věecký pracovník, redaktor, korektor
 • Kokrda, Roman Václav důstojník a diplomat
 • Koláček, Josef básník, prozaik, překladatel; redaktor vatikánského rozhlasu
 • Kolaja, Jiří Tomáš sociolog; profesor amerických a kanadských univerzit
 • Kolár, Jan podnikatel, velkoobchodník, spisovatel
 • Kolář, Jiří básník a výtvarník
 • Kolář, Vítězslav novinář, redaktor BBC
 • Kolařík, Zdeněk jaderný chemik
 • Kolda, Ladislav filmový producent; od 1948 ředitel filmového odboru UNESCO v Paříži, od 1950 pracovník sekretariátu OSN v New Yorku; bibliofilský vydavatel a tiskař (Moravian Library)
 • Koldinský, Ladislav podnikatel v Kanadě
 • Koldovský, Otakar lékař-pediatr a fyziolog; profesor na University of Arizona v Tucsonu, USA
 • Koldovský, Otakar lékař, pediatr a fyziolog
 • Kolín, Ludvík bývalý člen zemského výboru exilové sociální demokracie v Rakousku
 • Kolowrat-Krakovský, Jindřich podnikatel, publicista a diplomat
 • Komeda, Václav Vendelín
 • Komínek, Milo novinář, publicista a editor v Kanadě
 • Kona, Viliam knihovník, archivář, pedagog, genealog, heraldik
 • Konová-Mištinová, Marta knihovnice, od 1945 žijící v USA
 • Konůpek, Michael filozof, sociolog a publicista
 • Kopal, Zdeněk astronom; syn romanisty Josefa Kopala
 • Kopecká, Olga publicistka a novinářka, redaktorka rádia Svobodná Evropa
 • Kopecký, Rudolf novinář
 • Korbel, Josef diplomat a politolog; otec Madeleine Albrightové
 • Korbel, Pavel právník
 • Kornell, Karel ekonom, politolog, publicista
 • Kosina, Josef novinář a odborový pracovník; redaktor BBC
 • Kosková, Helena literární kritička, publicistka a překladatelka, od 1965 působící ve Švédsku
 • Kosta, Jiří Jindřich ekonom
 • Kosta, Tomáš editor
 • Kostelecký, Václav ekonom a diplomat; 1948–1976 pracovník Evropské hospodářské komise při OSN
 • Kotas, Jiří Včelař historik, novinář a politik
 • Kotík, Jan malíř a průmyslový výtvarník; syn Pravoslava Kotíka
 • Kotrlý, Josef Cyril právník a politik; 1945 místopředseda České národní rady za sociální demokracii, 1945–1948 generální konzul v Kanadě; poté předseda Československého národního sdružení v Montrealu, spolupracovník exilového tisku
 • Kottnauer, Čeněk šachový velmistr; spolupracovník šachových rubrik anglických, německých a dánských listů
 • Koubek, Vlastimil architekt ve Washingtonu
 • Koudelka, Josef fotograf
 • Koutecký, Jaroslav fyzik, spoluzakladatel středoevropské kvantové chemie; profesor Karlovy univerzity a několika světových univerzit
 • Kovalík, Peter výtvarník
 • Kovalík, Tibor malíř a grafik, působící od 1968 v Kanadě
 • Kovanda, Karel novinář a diplomat
 • Kovárna, František výtvarný kritik a estetik, publicista, spisovatel a překladatel
 • Kovtun, Jiří novinář, básník, prozaik, překladatel a historik
 • Koželuhová, Helena právnička, novinářka, politička; spolupracovnice rozhlasové stanice Svobodná Evropa
 • Krajina, Vladimír botanik a politik
 • Král, František veterinární lékař
 • Král, Petr básník, esejista, editor a překladatel, působící od 1968 ve Francii
 • Krátký, Ladislav ekonom, publicista; funkcionář exilových organizací v USA
 • Krátký, Vladimír geodet
 • Kratochvil, Antonín literární kritik a historik, publicista, esejista a editor; redaktor rozhlasové stanice Hlas Ameriky
 • Kratochvíl, Bohuslav pedagog, politik a diplomat; 1947–1949 čs. velvyslanec ve Velké Británii, 1949–1951 v Indii
 • Kratochvíl, František sokolský činovník
 • Kratochvil, Josef biolog, zoolog, ekolog, popularizátor přírodních věd a skautský činovník, působící v SRN; organizátor Čs. dálkové školy v exilu
 • Kraus, Ivan prozaik, textař, scenárista, loutkoherec
 • Krautgartner, Karel klarinetista, saxofonista, dirigent a hudební skladatel
 • Krčil, Bohuslav cestovatel a publicista
 • Kreibich, Richard tanečník, krasobruslař, podnikatel
 • Krejčí, Jaroslav právník, ekonom, sociolog a kulturní historik; profesor univerzity v Lancasteru, představitel exilové ČSSD
 • Krejčí, Jaroslav [Osnabrück] historik a filozof, esejista
 • Krejčí, Rudolf filozof; profesor na University of Alaska ve Fairbanksu
 • Krempl, Rudolf filolog, komeniolog, pedagog a publicista
 • Kristofori, Jan malíř, kreslíř, grafik a sochař
 • Krkoška, Ján Milan
 • Krno, Ladislav diplomat; 1946–1948 generální konzul v Chicagu, poté administrativní úředník státu Illinois; aktivista čs. exilových a krajanských spolků
 • Kroulík, Břetislav novinář; redaktor exilových periodik v Kanadě a USA
 • Kroutil, František sokolský činovník
 • Krulich, Ladislav lékař-fyziolog
 • Kruliš-Randa, Jan ekonom a průmyslový manažer; syn Iva K.-R., zeť bývalého švýcarského prezidenta W. Spühlera
 • Kružliak, Imrich novinář, publicista, esejista a básník, působící od 1949 v SRN; redaktor rozhlasové stanice Svobodná Evropa
 • Kryl, Karel písničkář a básník
 • Křesadlo, Jan básník a prozaik, překladatel, psycholog a logik
 • Kubala, Ladislav fotbalista, posléze fotbalový trenér, působící od 1951 ve Španělsku, později též v USA, Saudské Arábii a Paraguayi
 • Kubálek, Antonín klavírista
 • Kubelík, Martin architekt a historik umění; syn Rafaela Kubelíka a Laly Bertlové
 • Kubelík, Rafael Jeroným dirigent a hudební skladatel
 • Kubes, Milan publicista, editor
 • Kučera, Jaroslav výtvarník, prozaik, publicista a překladatel; od 1969 spolupracovník, posléze redaktor rozhlasové stanice Svobodná Evropa, editor a nakladatel (CCC Books, Archa)
 • Kučera, Josef novinář
 • Kudláček, Čeněk generál
 • Kühnl, Eduard diplomat a publicista
 • Kühnl, Karel ekonom, novinář a diplomat
 • Kuchař, Karel V. fyzik
 • Kukura, Juraj divadelní a filmový herec
 • Kulhánek, Ota geofyzik a pedagog
 • Kulhánek, Vladimír novinář, redaktor rozhlasové stanice Svobodná Evropa
 • Kulka, Erich publicista a prozaik
 • Kumpera, Antonín technik a průmyslník; syn Vítězslava Kumpery
 • Kumpera, Vítězslav průmyslník; syn pražského velkoobchodníka Antonína Kumpery
 • Kundera, Milan prozaik, básník, dramatik a esejista; syn Ludvíka Kundery
 • Kundrát, Miroslav diplomat a ekonom
 • Künstlinger, Rudolf historik
 • Kupčík, Ivan geograf a kartograf
 • Kupkovič, Ladislav hudební skladatel, profesor Vysoké hudební školy v Hannoveru; od 1968 v exilu v SRN
 • Kusák, Alexej publicista, spisovatel, kulturní historik
 • Kusin, Vladimír Victor sociolog, politolog a publicista, vedoucí pracovník rozhlasové stanice Svobodná Evropa
 • Kuttelwascher, Karel letec
 • Kvapilová, Anna knihovnice, sociální a politická pracovnice
 • Kvetko, Martin veterinář a politik
 • Kvidera, Jiří informatik
 • Kvíz, Zdeněk astronom
 • Kybal, Milič ekonom
 • Kybal, Vlastimil historik a diplomat
 • Kýbl, Jaroslav novinář a politický činitel
 • Kyncl, Karel novinář; redaktor
 • Kyselka, Josef právník a hudebník; aktivista čs. exilu v Kanadě
 • Labo, Šebastián archivář, publicista
 • Lacko, Michal náboženský spisovatel a bibliograf; profesor Gregoriánské univerzity v Římě
 • Lahola, Leopold básník, prozaik, dramatik, filmový scenárista a režisér; od 1949 v exilu v Izraeli, Jugoslávii a SRN
 • Lamač, Karel filmový režisér, scenárista a herec
 • Lamser, Václav sociolog
 • Landovský, Pavel herec a dramatik
 • Lang, Jan katolický kněz; od 1949 duchovní správce české katolické farnosti v Londýně
 • Langerová, Žofia
 • Langerová-Lonská, Zuzka zpěvačka
 • Lánský, Egon novinář, publicista, politolog, diplomat a politik; 1968–1981 nezávislý publicista ve Švédsku; 1981–1984 redaktor českého vysílání BBC, 1984–1991 Svobodné Evropy
 • Láska, Václav diplomat; představitel čs. exilu v Mexiku
 • Laub, Gabriel publicista, prozaik, překladatel; od 1968 svobodný novinář a spisovatel v Hamburku
 • Laušman, Bohumil soc. dem. politik; 1945–1947 ministr průmyslu, 1947–1948 předseda ČSSD; 1949–1953 v exilu v Jugoslávii a Rakousku
 • Lebeda, Jan podnikatel v kožedělném průmyslu; majitel továrny a představitel čs. exilové a krajanské komunity v Uruguayi
 • Lederer, Jiří novinář a publicista
 • Lederer, Zdeněk novinář a básník; redaktor rozhlasové stanice Svobodná Evropa a posléze BBC
 • Lehár, František jaderný fyzik
 • Leiner, Zdeněk François ekonom a publicista
 • Lekavý, Petr katolický kněz a publicista v USA
 • Lendl, Ivan tenista
 • Lettrich, Jozef právník, politik a publicista
 • Levčík, Bedřich ekonom
 • Levický, Gabriel Ariel básník a prozaik, působící od 1979 v exilu v USA
 • Levý, Miroslav novinář; redaktor a zahraniční zpravodaj ČTK; spolupracovník rozhlasové stanice Svobodná Evropa, aktivista čs. exilu ve Švýcarsku
 • Lexa, Jan právník; vedoucí právního oddělení firmy Waldes, profesor State University of New York; spoluzakladatel a 1968–1977 generální tajemník Čs. společnosti pro vědy a umění
 • Ležák-Borin, Vladimír novinář; bratr spisovatele Milana Jariše
 • Ležák-Borin, Vladimír
 • Libichová, Zuzana
 • Libor, Josef J. hudebník
 • Ličko, Miroslav John historik, pedagog
 • Liehm, Antonín Jaroslav novinář a kulturní publicista, filmový kritik a historik
 • Ligeti, Karol letecký konstruktér, působící od 1969 v Austrálii
 • Lím, Drahoslav chemik
 • Linhartová, Věra spisovatelka, prozaička
 • Link, František astronom
 • Lisický, Karel diplomat a publicista; spolupracovník Ústavu dr. Edvarda Beneše v Londýně
 • Listopad, František básník a prozaik
 • Liška, Alois generál
 • Liška, Karel architekt, malíř, grafik a výtvarný pedagog; od 1969 středoškolský profesor v SRN
 • Litva, Felix katolický kněz, literární a církevní historik a editor; od 1950 v exilu v Itálii, posléze v Kanadě, kde se stal provinciálem slovenských jezuitů a vůdčí osobností vydavatelství Dobrá kniha
 • Lízálek, Jaroslav podplukovník, předseda Československé obce legionářské v exilu
 • Lobkowicz, Maxmilián diplomat
 • Lobkowicz, Mikuláš filozof, politolog a historik moderních českých dějin
 • Lobkowitz, Ladislav spoluzakladatel a vedoucí činitel křesťansko-demokratického hnutí (Chudoba, Kalvoda) v exilu
 • Löbl, Eugen národohospodář a státní činitel
 • Loewenstein, Bedřich historik; manžel Marie Stryjové
 • Loewy, Jiří novinář, publicista, politický činitel; 1978–1989 vydavatel a šéfredaktor exilového Práva lidu, představitel exilové ČSSD (1989–1995 generální tajemník)
 • Locher, Karel právník, diplomat a politik
 • Lochman, Jan Milíč evangelický teolog
 • London, Artur politický činitel, diplomat a publicista
 • Lorenc, Jan novinář; redaktor rozhlasových stanic Svobodná Evropa a Hlas Ameriky
 • Lota, Vítězslav právník; aktivista čs. exilu ve Švédsku
 • Lotar, Petr dramatik, spisovatel, divadelní režisér a publicista, působící ve Švýcarsku
 • Löwenbach, Jan hudební kritik, publicista, libretista, překladatel a organizátor hudebního života
 • Löwenbachová, Vilma překladatelka, organizátorka kulturního života ve vlasti i v americkém exilu; manželka Jana Löwenbacha
 • Loydl, Ján překladatel a novinář, spolupracovník rozhlasových stanic Svobodná Evropa a BBC; v exilu od 1945
 • Ludikar, Marcel letec RAF
 • Ludikarová, Hana učitelka
 • Lukas, Jan fotograf
 • Lustig, Arnošt spisovatel
 • Lustig, Emil hospodářský manažer a činitel družstevního hnutí
 • Luther, Igor kameraman; od 1968 v exilu v SRN
 • Luža, Radomír právník, historik a politik; profesor moderních středoevropských dějin na Tulane University v New Orleansu a na Masarykově univerzitě v Brně; představitel exilové ČSSD a mezinárodního socialistického hnutí
 • Lysý, Alois politický pracovník; funkcionář nár. soc. strany ve vlasti i v exilu (USA), hlasatel rozhlasové stanice Svobodná Evropa
 • Mácal, Zdeněk dirigent
 • Macek, Josef národohospodář, politik a publicista; profesor Vysoké školy obchodní v Praze, posléze Pittsburské univerzity; představitel ČSSD, člen Rady svobodného Československa, spolupracovník exilového a krajanského tisku
 • Macúch, Rudolf lingvista-orientalista, působící od 1949 v Iránu, od 1963 v Německu; profesor teheránské univerzity a Svobodné univerzity v západním Berlíně
 • Mácha, Karel filozof a sociolog
 • Macháček, Karel lékař; funkcionář čs. studentského hnutí v zahraničí za 2. světové války, představitel poúnorové exilové komunity ve Velké Británii
 • Machajdík, Vladimír básník a novinář, redaktor rozhlasové stanice Hlas Ameriky
 • Machotka, Otakar sociolog
 • Machotka, Pavel psycholog; syn Otakara Machotky
 • Machulková, Inka básnířka
 • Maiwald [Maywald], Karel národohospodář a statistik; 1945–1948 předseda Státního plánovacího úřadu, profesor Vysoké školy politické a sociální v Praze, od 1950 profesor univerzity v Cambridgi; exponent soc. dem. strany
 • Majer, Václav soc. dem. politik; 1945–1948 ministr výživy, od 1948 předseda exilové ČSSD
 • Maleček, Josef hokejista
 • Málek, Antonín výtvarník
 • Mamatey, Victor S. historik; profesor University of Georgia (USA), představitel slovenského demokratického exilu
 • Mandlíková, Hana tenistka
 • Mandlová, Adina filmová herečka
 • Marek, Michaela
 • Markovič, Fedor
 • Martínek, Lubomír spisovatel a esejista
 • Martinů, Bohuslav hudební skladatel
 • Masaryková, Alice socioložka, osvětová a humanitární pracovnice; prvorozená dcera T. G. Masaryka
 • Masaryková-Revilliodová, Olga mladší dcera T. G. Masaryka
 • Masner, Lubomír entomolog
 • Mastník, Zdeněk novinář
 • Mastný, Vojtěch historik; prasynovec Vojtěcha Mastného
 • Matějka, Ladislav filolog, literární vědec a publicista; profesor University of Michigan (USA)
 • Mathiasko, František operetní tanečník, artista, světoběžník
 • Matoušek, Ladislav technik, důstojník; od 1950 činovník Čs. národního sdružení v Chicagu
 • Matuška, Waldemar zpěvák a herec
 • Maywald, Karel viz Maiwald, Karel
 • Medek, Ivan novinář a publicista, hudební kritik; syn Rudolfa Medka, vnuk Antonína Slavíčka, bratr Mikuláše Medka 
 • Medková, Helena
 • Meissner, Frank zemědělský odborník, novinář a publicista
 • Meloun, František novinář
 • Menert, Evžen filozof a publicista
 • Mestenhauer, J. představitel studentského hnutí
 • Měšťan, Antonín literární historik-slavista, kulturní publicista
 • Měšťan, Jaromír básník a novinář; spolupracovník západoněmeckých denních listů a týdeníku Čechoslovák v Londýně
 • Mézl, Ondřej generál
 • Michal, Karel spisovatel
 • Michl, Josef fyzikální chemik; profesor několika amerických univerzit
 • Michl, Miroslav Karel diplomat; představitel čs. exilové a krajanské komunity v Jižní Africe
 • Mikl, Bedřich sokolský činovník v Austrálii
 • Mikl, Jan sokolský činovník v Austrálii
 • Mikolášek, Bohdan písničkář
 • Mikuš, Jozef diplomat, politik, historik; od 1948 v exilu ve Francii a v USA, profesor moderních dějin na St. John University
 • Mikuta, Rudolf architekt a nakladatel
 • Milučký, Jozef básník, spisovatel pro děti, rozhlasový redaktor, překladatel
 • Mládek, Jan Viktor národohospodář, finanční a měnový expert
 • Mládek, Josef průmyslník; majitel podniku na výrobu irského plátna v Belfastu
 • Mládek, Zdeněk podnikatel v Belfastu, syn Josefa Mládka; po listopadu 1989 zakladatel obchodních domů v Praze a v Hradci Králové
 • Mládková, Meda rozená Sokolová, editorka (Editions Sokolova) a sběratelka výtvarného umění; manželka J. V. Mládka
 • Mlynárik, Ján historik a publicista
 • Mlynář, Zdeněk právník, politolog a politik
 • Mňačko, Ladislav novinář a spisovatel
 • Mojto, Ján televizní a filmový producent; od 1968 v exilu v SRN
 • Mokrý, Adolf grafik novinář, a politický činitel; představitel a publicistický mluvčí exilové ČSSD, působící v Londýně
 • Monzer, Ferdinand důstojník (plukovník gen. štábu), účastník čs. zahraničního odboje za 2. světové války; 1948–1958 člen zpravodajské skupiny gen. Kudláčka ve Francii
 • Morava Jiří básník, kulturní historik a publicista
 • Moravec, František generál
 • Morávek, Břetislav právník a diplomat
 • Morawetz, Oskar hudební skladatel a muzikolog; profesor univerzity v Torontu
 • Mostecký, Václav spoluzakladatel SVU
 • Moudrý, Václav průmyslník
 • Mráz, Zdeněk představitel politických vězňů 50. let, spoluzakladatel K-231
 • Mrázek, Jozef právník, novinář a politik; místopředseda slovenské Strany práce; od 1951 redaktor rozhlasové stanice Svobodná Evropa
 • Múdry-Šebík, Michal právník, novinář a politik; 1945–1948 představitel slovenské Demokratické strany, od 1951 redaktor rozhlasové stanice Svobodná Evropa, 1970–1974 ředitel její čs. sekce v New Yorku
 • Müller, Adolf politolog, editor a nakladatel; profesor Vysoké školy sociálních věd v Münsteru (SRN), spoluzakladatel nakladatelství Index
 • Münzer, Jan literární kritik, novinář a publicista; redaktor českého vysílání Hlasu Ameriky
 • Münzerová, Zdeňka historička umění; manželka Jana Münzera
 • Murín, Karol pedagog, filozof, autor memoárové literatury
 • Nábělek, Igor Vojtech akustik; profesor University of Tennessee, 1988–1990 předseda Čs. společnosti pro vědy a umění
 • Náhalka, Štefan filozof; spoluzakladatel a první rektor Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Římě
 • Nahodil, Otakar etnolog a kulturolog; profesor univerzity ve Freiburgu (SRN)
 • Nápravník, Milan básník a prozaik
 • Navrátilová, Martina tenistka
 • Nehasil, Antonín tiskař a vydavatel; funkcionář nár. soc. strany, exilových a krajanských organizací
 • Nehasilová, Rozina funkcionářka exilové nár. soc. strany; manželka Antonína Nehasila
 • Nehera, Jan průmyslník
 • Nehněvajsa, Jiří sociolog
 • Nejedlo, Věroslav lékař-otorinolaryngolog; docent Univerzity Karlovy a univerzity v Mnichově
 • Nekola, Rudolf důstojník a novinář, aktivista čs. exilu v Kanadě
 • Nekolová, Šárka čs. krasobruslařka, emigrovala současně s Ájou Vrzáňovou
 • Nelhybl, Václav hudební skladatel
 • Němec, František odborový předák a politik; 1940–1944 ministr čs. exilové vlády v Londýně, 1944–1945 vládní delegát pro osvobozená území, 1947–1948 velvyslanec v Kanadě; člen výboru Rady svobodného Československa, představitel čs. exilu v Kanadě, spolupracovník exilového tisku
 • Němec, Jan filmový režisér
 • Němec, Jaroslav právník, expert v oboru soudního lékařství; funkcionář Čs. společnosti pro vědy a umění
 • Němec, Jiří psycholog, filozof, publicista a překladatel; vnuk nakladatele F. Borového
 • Němec, Josef právník, sociální pracovník; organizátor humanitární pomoci rozvojovým zemím
 • Němec, Ludvík katolický kněz, teolog, církevní historik a publicista
 • Němeček, Rudolf činitel exilového hnutí ve Švýcarsku, dlouholetý administrátor Zpravodaje
 • Němeček, Zdeněk spisovatel a diplomat
 • Nepela, Ondrej krasobruslař
 • Nermuť, Jindřich rolník a politik; 1945–1948 poslanec Národního shromáždění za Čs. stranu lidovou; od 1950 stavební podnikatel a představitel čs. exilu v Austrálii
 • Netík, Jaromír novinář; redaktor a vedoucí dokumentačního oddělení čs. sekce rozhlasové stanice Svobodná Evropa, spoluzakladatel a poté spolupracovník exilového Českého slova (Mnichov)
 • Neudorfl, Pavel chemik, působící v Kanadě
 • Neudorflová, Marie historička; manželka P. Neudorfla
 • Neumann, Bedřich generál
 • Neumann, Kurt publicista a muzikolog; redaktor rozhlasové stanice BBC; od 1968 v exilu ve Velké Británii a v SRN
 • Neumannová, Jana historička
 • Neuwirth, Vladimír katolický teolog, filozof, publicista, překladatel a editor (Opus bonum)
 • Neveršilová, Olga básnířka, esejistka, překladatelka
 • Nevlud, Vojtěch novinář a publicista; historik českého a slovenského krajanského a exilového tisku
 • Nosek, Jindřich diplomat
 • Nosek, Vladimír diplomat a publicista; představitel čs. exilu v Brazílii
 • Novák, Frank právník a průmyslový manažer; odborný poradce pro mezinárodní pojišťovací právo (USA)
 • Novák, Jan hudební skladatel
 • Novák, Miroslav sociolog a politolog
 • Novotná, Jarmila operní pěvkyně
 • Novotný, František důstojník; 1948–1955 člen zpravodajské skupiny gen. Kudláčka v Paříži, poté redaktor exilového tisku v USA
 • Novotný, Jan soc. dem. politik; 1945–1948 poslanec Národního shromáždění
 • Novotný, Josef katolický kněz; generální vikář řádu křižovníků ve Vídni
 • Novotný, Miloš V. analytický chemik
 • Odložilík, Otakar historik
 • Ochová, Sheila Miroslava spisovatelka, filmová scenáristka, publicistka; činitelka exilové ČSSD
 • Okáľ, Ján básník, autor memoárové literatury, prozaik, redaktor
 • Olšanský, Jaroslav lékař, politický a kulturní aktivista
 • Opasek, Jan Anastasius katolický kněz, představitel řádu benediktinů, teolog, básník a literární historik
 • Opočenský, Jan [Hanuš] historik, archivář a diplomat
 • Oscitý, Martin Georg malíř, grafik, ilustrátor a designér, působící od 1976 v SRN
 • Osuská-Vachková, Pavla operní pěvkyně; manželka Štefana Osuského
 • Osuský, Štefan právník, diplomat a politik
 • Ottová, Eda [Eduarda] představitelka K-231 v exilu
 • Ouředník, Patrik překladatel a publicista, působící od 1985 v Paříži
 • Outrata, Eduard ekonom a statistik; syn Eduarda Outraty
 • Pachman, Luděk šachista, novinář a publicista, od 1972 působil v SRN
 • Pachner, Jaroslav astronom; otec Jaroslava Pachnera
 • Pachner, Jaroslav ml. fyzik; syn Jaroslava Pachnera (*1914)
 • Palec, Ivan
 • Paleček, Antonín novinář; redaktor rozhlasové stanice Svobodná Evropa
 • Paleček, Petr právník v USA, syn gen. Palečka
 • Palic, Vladimír právník a diplomat; od 1956 bibliograf Kongresové knihovny ve Washingtonu
 • Pallas, Jiří publicista
 • Papánek, Ján novinář a diplomat
 • Papánek, Štefan politik; od 1948 v exilu v USA; místopředseda Čs. národní rady americké, člen předsednictva Rady svobodného Československa
 • Papánková, Alžběta manželka a spolupracovnice Jána Papánka, s nímž od 1948 působila v exilu v USA; spoluzakladatelka a čelná představitelka Národní rady žen svobodného Československa, předsedkyně migračního výboru Americké ženské rady, aktivistka amerického i světového ženského hnutí
 • Papin, Jozef teolog a filozof; od 1945 v exilu v USA
 • Passer, Ivan filmový režisér
 • Passeti-Svobodová, Marianne
 • Pašek, Antonín Petr nakladatel; majitel a ředitel exilového nakladatelství Konfrontace v Curychu
 • Pauer, Jan
 • Paukert, Felix ekonom; od 1960 vedoucí pracovník Mezinárodního úřadu práce v Ženevě
 • Paukertová, Libuše ekonomka, pracovnice OSN; manželka Felixe Paukerta
 • Paul, Josef podnikatel a sokolský činovník v Mnichově
 • Paulíny-Tóth, Ján právník, politik a diplomat
 • Pavel, Karel sokolský činovník v Kanadě
 • Pavelka, Ladislav katolický kněz; duchovní správce čs. exulantů ve Francii a ve Švýcarsku
 • Pavlík, Jaroslav Vincent lingvista, literární a kulturní historik; profesor univerzity v Odense (Dánsko)
 • Pavlík, Vilém katecheta, řditel kůru a politický činitel
 • Pavlo, Ľudovít lékař a spisovatel, organizátor slovenského exilu v USA, kde od 1950 působí
 • Pavlov, Juraj politik slovenské Demokratické strany
 • Pazderka, Josef katolický kněz a teolog
 • Pehe, Jiří politolog a publicista
 • Pech, Zdeněk historik; profesor středoevropských dějin na univerzitě ve Vancouveru
 • Pecháček, Jaroslav právník a novinář; 1951–1965 redaktor, 1965–1977 ředitel čs. sekce rozhlasové stanice Svobodná Evropa v Mnichově
 • Pecháček, Pavel novinář
 • Pecher, Kamil novinář, spisovatel a cestovatel
 • Pěchota, Vratislav právník; profesor mezinárodního práva na Kolumbijské univerzitě v New Yorku
 • Pejskar, Jožka novinář
 • Pejša, Oskar důstojník (plukovník gen. štábu)
 • Pekelský, Vladimír novinář a publicista; 1950–1960 vydavatel časopisu Bohemia 1956–1963 Sborníku Bohemia, od 1962 redaktor rozhlasové stanice Deutsche Welle; dokumentátor historie čs. exilu (Archiv Bohemia v Kolíně nad Rýnem)
 • Pelantová, Růžena učitelka, sociální pracovnice a politická činitelka; manželka Karla Pelanta
 • Pelc, Jan prozaik
 • Pelikán, Adolf kněz, spolkový činitel a duchovní rádce
 • Pelikán, Jaroslav Ivan historik; profesor Yaleské univerzity
 • Pelikán, Jiří novinář a politik; 1963–1968 ústřední ředitel Čs. televize; od 1970 vydavatel časopisu Listy v Římě, 1979–1989 poslanec Evropského parlamentu za Italskou socialistickou stranu
 • Pelinka-Marková, Marta kulturní publicistka a spisovatelka
 • Perichta, Vladimír
 • Peroutka, Ferdinand novinář, publicista, spisovatel a dramatik
 • Peroutková, Slávka manželka a spolupracovnice Ferdinanda Peroutky
 • Peřina, František letec
 • Peška, Vladimír literární vědec; profesor pařížské Sorbonny
 • Pešl, Jan [Peshel John] stavební inženýr, expert v oboru uložení jaderných odpadů, od 1969 působící v USA
 • Peters, Zbislav právník a sportovec (hokejista, motocyklista)
 • Petlička, Jan funkcionář nár. soc. strany, posléze exilových organizací v USA; vedoucí českého a slovenského vysílání newyorského rozhlasu
 • Petrák, Rudolf operní pěvec, působící od 1948 v exilu; sólista vídeňské a newyorské opery; manžel Fedory Kalenčíkové
 • Petro, Peter literární vědec a překladatel, působící od 1968 v Kanadě; profesor univerzity ve Vancouveru
 • Petřík, Emil novinář a publicista
 • Pfaff, Ivan historik a publicista; činitel exilové ČSSD
 • Pick, František podnikatel ve Venezuele
 • Pick, Otto právník, politolog a diplomat
 • Piesen, Robert malíř
 • Pícha, Zdeněk právník, lesní inženýr, filozof, psychenergetik
 • Pinkava, Václav
 • Pissko, Bohuš J. diplomat, překladatel
 • Pistorius, Jiří literární historik; syn Theodora Pistoria
 • Pitter, Přemysl protestantský náboženský myslitel, charitativní a sociální pracovník, publicista a spisovatel
 • Pittner, Ilja politický pracovník; funkcionář nár. soc. strany v exilu, člen Rady svobodného Československa
 • Planer, František spoluzakladatel Křesťanské akademie v exilu
 • Plass, Jaroslav letec, brigádní generál
 • Plášil, František aktivista exilové ČSSD; spolupracovník Státní bezpečnosti
 • Platovský-Stein, Milan podnikatel v Chile
 • Plavcová, Zdeňka astronomka; manželka Miroslava Plavce
 • Plavec, Miroslav astronom
 • Pluhař, J. významný činitel Řádu maltézských rytířů
 • Podivínský, Miroslav dlouholetý komentátor rozhlasové stanice Svobodná Evropa; přítel Jana Cepa
 • Podzimek, Josef meteorolog
 • Pojar, Josef katolický kněz; duchovní správce české menšiny ve Vídni před 2. světovou válkou a po roce 1968, účastník protinacistického odboje, čs. politický vězeň 50. let
 • Pokorný, Jaroslav elektrotechnik
 • Pokorný, Stanislav chemik a podnikatel; představitel čs. exilu v Austrálii
 • Pokštefl, Josef právník
 • Poláček, Klement psycholog, pedagog, publicista
 • Polach, Jaroslav právník a národohospodář; expert v oblasti hospodářské integrace a mezinárodní energetické problematiky; spoluzakladatel a dlouholetý činovník Čs. společnosti pro vědy a umění
 • Polák, František právník; účastník čs. zahraničního odboje za 1. i 2. světové války, dlouholetý vězeň sovětských koncentračních táborů
 • Polc, Jaroslav katolický teolog a historik; 1961–1990 ředitel knihovny Lateránské univerzity v Římě, redaktor Náboženské edice Křesťanské akademie, spolupracovník vatikánského rozhlasu; od 1992 profesor Univerzity Karlovy v Praze
 • Polčin, Stanislav redaktor, překladatel, církevní spisovatel
 • Pole, Jaroslav katolický teolog a historik
 • Polesý, Herbert podnikatel a exilový aktivista v Austrálii
 • Pollak, Richard lékař; funkcionář exilové ČSSD
 • Ponec, Vladimír fyzikální chemik
 • Popelka, Jaroslav katolický kněz-misionář
 • Popper, Jiří zpěvák a editor (Magazín)
 • Poppová, Lucia operní pěvkyně, působící od 1963 v exilu; sólistka vídeňské opery
 • Pospíšil, Leopold Jaroslav sociální antropolog
 • Poupa, Otakar lékař-patofyziolog
 • Povolný, Mojmír právník, politolog a politik; bratr Dalibora Povolného
 • Pravda, Alex politolog
 • Pravda, Jiří herec
 • Prečan, Vilém historik
 • Preisner, Rio básník, prozaik, literární historik, esejista a překladatel
 • Prchal, Eduard letec
 • Prchala, Lev generál
 • Profous, Jaroslav právník; 1945–1948 generální tajemník Fondu národní obnovy, funkcionář soc. dem. strany; aktivista čs. exilu v USA, člen Rady svobodného Československa
 • Profousová, Eva překladatelka, publicistka
 • Procházka, Adolf právník a politik; profesor občanského práva na Masarykově univerzitě v Brně; 1942–1945 předseda legislativní rady čs. exilové vlády v Londýně, 1945–1948 vedoucí představitel Čs. strany lidové a ministr zdravotnictví; člen Rady svobodného Československa, 1953–1970 předseda výboru Křesťansko-demokratické unie střední Evropy; manžel Heleny Koželuhové
 • Procházka, Theodor st. novinář, publicista a historik; otec Theodora Procházky
 • Procházková-Pokorná, Iva
 • Provazník, Miloš plukovník, vedoucí činitel Československé obce legionářské v exilu
 • Provazníková, Marie sokolská činovnice, profesorka a metodička tělesné výchovy; náčelnice Čs. obce sokolské, místostarostka Ústředí čs. sokolstva v zahraničí
 • Průdek, Ladislav sportovní novinář
 • Pryor, Zora ekonomka; mnohaletá členka Československé společnosti pro vědu a umění
 • Příhoda, Váša houslista
 • Pudiš, Ladislav operní pěvec
 • Pucholt, Vladimír herec; 1974–1981 dětský lékař v Anglii, od 1981 v Kanadě
 • Puldová, Marie redaktorka rozhlasové stanice Svobodná Evropa; oběť atentátu
 • Raban, Miloš dopisovatel rozhlasové stanice Svobodná Evropa; děkan na univerzitě v Liberci, ředitel Evropského duchovního centra v Hejnicích
 • Račeková, Irena
 • Rada, Petr novinář, publicista, textař; vydavatel exilových periodik v Austrálii
 • Radimský, Ladislav diplomat, esejista a publicista; syn Ladislava Radimského
 • Rado, Ladislav architekt, působící od 1939 v exilu
 • Radok, Alfréd divadelní a filmový režisér, spolutvůrce Laterny magiky; žák E. F. Buriana
 • Radok, Emil divadelní a výtvarný teoretik, tvůrce animovaných filmů a nových audiovizuálních technik, spolutvůrce Laterny magiky; bratr a spolupracovník Alfréda Radoka
 • Radová, Lucie malířka, grafička, editorka (Akt); manželka Jaroslava Shillinga
 • Rady, Gustáv
 • Rajnoch, Karl
 • Rakušan, Josef fotograf; manžel Lídy Rakušanové
 • Rakušan, Karel lékař, profesor univerzity v Ottawě
 • Rakušan, Zdenko architekt a designér
 • Rakušanová, Lída hlasatelka a redaktorka rozhlasové stanice Svobodná Evropa v Mnichově
 • Rambousek, Ota publicista; spolupracovník a redaktor exilového tisku; organizátor K-231
 • Ransdorf, Emil studentský vůdce a funkcionář nár. soc. strany
 • Rašín, Miroslav právník a diplomat; mladší syn Aloise Rašína
 • Raška, Karel ml. lékař a biochemik; syn Karla a Heleny Raškových
 • Rechcígl, Miloslav mlynář, novinář, publicista, agrární politik; 1935–1939 poslanec Národního shromáždění; 1949 spoluzakladatel Rady svobodného Československa, exponent exilové agrární strany, spolupracovník exilového tisku, od 1952 redaktor zemědělského vysílání rozhlasové stanice Svobodná Evropa
 • Rechcígl, Miloslav biochemik; syn Miloslava Rechcígla
 • Reiman, Michal historik a politolog; syn Pavla Reimana
 • Reinfeldová, Barbara historička, zaměřená na novodobé české a východoevropské dějiny; profesorka historie na New York Institute of Technology
 • Reitmann, Ivan
 • Renner, Jan právník, politik a studenstský aktivista
 • Repka, Peter básník; od 1970 v exilu v SRN
 • Richterová, Sylvie literární kritička, prozaička a básnířka;
 • Ripka, Georges [Jiří] fyzik; mladší syn Huberta a Noémi Ripkových
 • Ripka, Hubert novinář, politik, diplomat a historik; 1941–1945 ministr exilové čs. vlády v Londýně
 • Roček, Jan organický chemik; žák O. Wichterleho
 • Rödl, Vojtěch matematik
 • Rohan, Bedřich novinář a spisovatel, od 1969 působící ve Velké Británii
 • Rolný, Arnošt ml. podnikatel, pokračovatel prostějovské průmyslnické dynastie; syn Arnošta Rolného
 • Romováček, Jiří chemik-specialista na výzkum uhelných dehtů, od 1968 působil v USA
 • Rott, Vladimír Jiří velkoobchodník, spolumajitel a ředitel firmy »V. J. Rott« v Praze
 • Rouček, František právník
 • Rouček, Josef Slabey sociolog
 • Rouček, Libor novinář, politolog, sociálně demokratický politik
 • Roučka, Erich technik, vynálezce a průmyslník; zakladatel první české továrny na měřicí elektrické přístroje v Blansku
 • Rozbořil, Leopold právník a diplomat
 • Rozehnal, Alois právník, právní teoretik a publicista; 1945–1948 poslanec Národního shromáždění za Čs. stranu lidovou; od 1951 pracovník výzkumného oddělení Výboru pro svobodnou Evropu, člen Rady svobodného Československa, aktivista ČSL v exilu a dalších exilových organizací
 • Roziňák, Václav hokejista, útočník
 • Rózner, Jan
 • Rubeš, Jan Ladislav operní a koncertní pěvec
 • Ruč, Jaroslav restauratér v New Yorku
 • Rudavský, Ondrej výtvarník, fotograf, tvůrce videoklipů
 • Rudinský, Jozef etnolog a pedagog
 • Rudinský, Július entomolog, působil od 1949 v USA; profesor na Oregonské univerzitě
 • Rupnik, Jacques
 • Rusnak, Michael řeckokatolický kněz a církevní hodnostář, působící od 1951 v kanadském exilu
 • Růžička, Pavel diplomat; dlouholetý konzul, 1947–1948 vyslanec ČSR v Irsku, poté představitel čs. exilové a krajanské kolonie v Dublinu
 • Rydlo, Jozef literární historik, editor, bibliograf; od 1968 v exilu v Itálii a ve Švýcarsku
 • Rys, Ladislav papírenský technik
 • Rys, Vladimír sociolog
 • Řehák, Edmund činitel lidové strany v exilu, člen Rady svobodného Československa
 • Řehák, Slávek průmyslový manažer a skautský činovník
 • Řezníček, Ladislav historik a prozaik, působící v Norsku a Itálii; spoluvydavatel edice Biblioscandia
 • Říha, Rudolf malíř, sochař, loutkář
 • Salaquarda, Zdeněk publicista
 • Salivarová, Zdena spisovatelka a nakladatelka; manželka Josefa Škvoreckého
 • Salzmann, Zdeněk kulturní antropolog a sociolingvistik
 • Sátora, František technik, obchodní zástupce Škodových závodů; za 2. světové války prostředník mezi domácím a zahraničním odbojem; od 1948 představitel čs. exilové komunity v Argentině
 • Sedláček, Josef entomolog a cestovatel
 • Sedlák, Mirko soc. dem. politik a odborový pracovník; 1945–1948 poslanec Národního shromáždění; představitel exilové ČSSD, člen Rady svobodného Československa
 • Segert, Stanislav orientalista-hebraista, biblista
 • Sehnoutka, Rudolf textilní průmyslník v severovýchodních Čechách, od 1950 v Kanadě
 • Sekal, Zbyněk sochař, malíř a překladatel
 • Selucký, Radoslav ekonom, sociolog, politolog a publicista
 • Senčík, Štefan katolický kněz-misionář, náboženský spisovatel a překladatel, působící od 1948 v exilu v Austrálii, Itálii a Kanadě; vedoucí redaktor slovenského vysílání Vatikánského rozhlasu
 • Sever, Juraj novinář, prozaik, dramatik, působící od 1968 v USA; redaktor Hlasu Ameriky (pseudonym Ján Kamenický)
 • Sharpová, Eva novinářka, politická komentátorka BBC
 • Shejbal, Jindřich biochemik a biofyzik; zeť Vladimíra Vaňka
 • Sherwoodová-Kalinová, Júlia
 • Shilling, Jaroslav básník, prozaik, dramatik a editor, od 1968 působící ve Švýcarsku; vydavatel edice poezie Akt; manžel Lucie Radové
 • Scherer, Adolf fotbalista; od 1968 v exilu ve Francii
 • Schick, Karel podnikatel; za 2. světové války letec
 • Schiffer, Viliam malíř, sochař, medailér, působící od 1948 ve Francii; spoluzakladatel Společnosti M. R. Štefánika v Paříži
 • Schmidt, Pavel sportovec-veslař (olympijský vítěz 1960)
 • Schneider, Jan básník, dramatik, prozaik, textař; od 1969 spolupracovník rozhlasových stanic Deutsche Welle a Svobodná Evropa
 • Schoenbaum, Emil matematik a statistik
 • Scholle, Robert velkostatkář a podnikatel; představitel čs. exilu v Brazílii
 • Schubert, Miroslav diplomat a ekonomický publicista
 • Schulz, Milan novinář, literární a televizní kritik
 • Schwartz, Štefan výtvarník
 • Schwarzenberg, František právník, diplomat a politolog; bratr Karla Schwarzenberga
 • Schwarzenberg, Karel historik, heraldik, esejista, politický publicista; bratr Františka Schwarzenberga, otec Karla Jana Schwarzenberga
 • Schwarzenberg, Karel Jan velkostatkář, podnikatel, politik a státní činitel; syn Karla Schwarzenberga
 • Sidon, Karol prozaik, dramatik a scenárista, posléze rabín
 • Silnická, Larisa historička, publicistka, překladatelka (ruského původu); spolupracovnice rozhlasové stanice Svobodná Evropa; manželka Fr. Silnického
 • Silnický, František historik, politolog a publicista, odborník na dějiny SSSR; od 1968 v exilu (Izrael, USA), vydavatel revue Problemy vostočnoj Yevropy; spolupracovník Svobodné Evropy
 • Simonek, Jaroslav průmyslník v Brazílii
 • Sirotek, Bedřich architekt; od 1949 stavitel v Kanadě
 • Sís, Petr výtvarník a spisovatel; syn režiséra Vladimíra Síse
 • Sísová-Liehmová, Drahomíra [Mira] filmová kritička a historička; dcera Františka Síse a manželka A. J. Liehma
 • Skála, Josef
 • Skalický, Jan kostýmní výtvarník; syn Jana Skalického
 • Skalický, Karel katolický kněz, teolog a filozof, publicista
 • Sklenář, Emil exilový aktivista v Lucembursku; funkcionář nár. soc. strany v zahraničí
 • Skolka, Jiří ekonom
 • Skřipský, Karol filmový režisér, fotograf
 • Skukálek, Rudolf dramatik a překladatel, působící od 1968 v SRN
 • Slabík, Antonín představitel čs. exilu v Austrálii
 • Sládeček, Zdeněk příslušník hnutí generála Prchaly, autor německé publikace o čs. exilu po roce 1948
 • Sládek, Milan mim, působící od 1968 v SRN
 • Sláma, Jiří ekonom a politolog
 • Sláma, Josef čs. hokejový reprezentant
 • Slavíček, Jiří redaktor pařížského rozhlasu, dopisovatel rozhlasové stanice Svobodná Evropa, spolupracovník Českého rozhlasu
 • Slavíčková, Miloslava filoložka-bohemistka, překladatelka a biblioložka; docentka univerzity v Lundu (Švédsko)
 • Slávik, Ivan druhý syn ministra Juraje Slávika
 • Slávik, Juraj právník, politik a diplomat; 1929–1932 ministr vnitra (za agrární stranu), 1936–1939 čs. vyslanec v Polsku, 1940–1945 ministr vnitra v čs. exilové vládě v Londýně, 1946–1948 čs. velvyslanec v USA; 1949 spoluzakladael Rady svobodného Československa, místostarosta Ústředí čs. sokolstva v zahraničí
 • Slávik, Juraj syn ministra Juraje Slávika
 • Slavík, Otakar malíř
 • Slíva, Leopold rolník a politik; poslanec agrární, 1946–1948 nár. soc. strany; člen Rady svobodného Československa
 • Slouka, Zdeněk právník; profesor mezinárodního práva a mezinárodních vztahů na Lehigh University v Betlehemu (USA)
 • Slováček, Antonín podnikatel a orelský činovník ve vlasti i v americkém exilu
 • Smetáček, Zdeněk novinář, publicista a filozof
 • Smetana, František violoncellista
 • Smetánka, František lékař-fyziolog
 • Smetánka, Rudolf generál
 • Smudek, Jan skaut a aktivista protinacistického odboje
 • Smutník, Bohumil politický pracovník Čs. strany lidové, orelský činovník; aktivista exilových organizací v USA
 • Smutný, Jan katolický kněz, činitel Čs. Orla v exilu
 • Smutný, Jaromír diplomat
 • Smutný, Milan pracovník britské rozhlasové monitorovací služby v Readingu; syn Jaromíra Smutného
 • Snížek, Jan dramatik, divadelní režisér, organizátor exilového a krajanského kulturního života
 • Sobotka, František divadelní a filmový herec; režisér krajanského divadla v Kanadě
 • Sochor, Jiří činitel exilu v USA a ve Švýcarsku
 • Sochor, Lubomír sociolog
 • Sokol, Koloman grafik, působící od 1948 v USA
 • Solar, Július právník a diplomat; exilový aktivista, pracovník amerického naturalizačního úřadu, advokát pro emigrační záležitosti
 • Sonnek, Přemysl lékař v Anglii; zeť Jaroslava Stránského
 • Souček, Miroslav právník a diplomat, od 1968 působící ve Švýcarsku; představitel exilové ČSSD (zahraniční tajemník)
 • Součková, Milada spisovatelka
 • Soudský, Bohumil archeolog; profesor evropské protohistorie na pařížské Sorbonně
 • Soukup, Lumír diplomat a filolog-bohemista; 1947–1948 osobní tajemník ministra Jana Masaryka, od 1949 profesor českého jazyka, literatury a historie na univerzitě v Glasgowě
 • Soumar, Bohuslav Robert novinář a politický činitel; představitel exilové agrární strany
 • Srba, Antonín průmyslový manažer
 • Srnec, Michal funkcionář exilové ČSSD a Konference slovenských demokratických exulantů
 • Stádník, Miloš národohospodář a statistik; od 1948 profesor statistiky na Univerzitě Karlově v Praze, od 1970 profesor na Bentley College v Massachusetts, USA
 • Staller, Jiří Jan [George John] ekonom; od 1970 profesor makroekonomie na Cornellově univerzitě, od 1990 hostující profesor na českých vysokých školách; syn Karla Stallera
 • Staller, Karel technik a průmyslový manažer; 1932–1939 technický, 1939–1945 generální ředitel brněnské Zbrojovky; od 1951 konzultant firmy ITT v Nutley (USA)
 • Staller, Karel Václav technik; od 1955 vedoucí pracovník společnosti American Machine and Foundry International, činovník zahraničního Sokola a dalších exilových organizací; syn Karla Stallera
 • Staněk, Josef hudebník a spisovatel, redaktor nakladatelství CCC Haarlem
 • Stárek, Jiří dirigent
 • Stárek, Jiří zpravodajec (Vídeň)
 • Stark, Jaroslav lékař, chirurg-pediatr
 • Stárka, Jiří mikrobiolog; 1968–1986 profesor Université de Provence v Marseille
 • Stárková, Jana historička
 • Stárková-Secká, Věra překladatelka, žijící ve Velké Británii
 • Staško, Jozef publicista a politik; 1946–47 poslanec Národního shromáždění za Demokratickou stranu; od 1961 v exilu v USA
 • Stehlík, Jaroslav architekt, od 1968 působící v USA
 • Stein, František právník, koncertní pianista, učitel hudby a osvětový pracovník; propagátor české hudby v Kanadě
 • Steinbach, Karel lékař-gynekolog v Praze, 1939–1945 a od 1948 v New Yorku
 • Steindler, Pavel restauratér v Londýně a New Yorku; funkcionář sportovních organizací
 • Steiner, Jiří [George] novinář
 • Stelibský, Josef hudební skladatel; autor operet a filmové hudby
 • Stern, Gustav novinář a národohospodář; komentátor v newyorské redakci rozhlasové stanice Svobodná Evropa
 • Sternberg, Leopold šlechtic, velkostatkář; 1948–1953 v exilu v USA, od 1953 na Jamajce
 • Stočes, Adolf elektrotechnik a politický činitel
 • Stolička, Lubomír právník, novinář a publicista; redaktor rozhlasové stanice Svobodná Evropa a exilového Českého slova, funkcionář nár. soc. strany v exilu
 • Strakoš, Jan katolický kněz, pedagog a publicista; profesor Vysoké školy politické a sociální v Praze; 1951–1956 v duchovní správě v Německu, od 1956 v USA
 • Stránecký, Vilém katolický novinář a literární kritik; spolupracovník Hlasu Ameriky, vatikánského rozhlasu, BBC a Svobodné Evropy
 • Stránský, Jan novinář a politik; syn Jaroslava Stránského
 • Stránský, Jaroslav právník, novinář a politik; profesor trestního práva na Masarykově univerzitě v Brně; 1940–1945 ministr spravedlnosti v exilové a první poválečné čs. vládě, 1945–1946 náměstek předsedy vlády, 1946–1948 ministr školství, vedoucí představitel nár. soc. strany ve vlasti i v exilu; od 1948 hlava čs. exilu ve Velké Británii, člen výboru Rady svobodného Československa, spolupracovník BBC a Svobodné Evropy
 • Stránský, Luděk novinář
 • Stránský, Martin Jan lékař-internista a neurolog, politický a kulturní esejista; syn Jana Stránského, vnuk Jaroslava Stránského
 • Stražovec, Valerián filmový a televizní pracovník; od 1968 v exilu v Kanadě
 • Stredňanský, Ernest divadelní herec a režisér, od 1968 působící v exilu v USA jako redaktor rozhlasové stanice Svobodná Evropa
 • Strmeň, Karol básník, překladatel, redaktor, pedagog
 • Strmiska, Zdeněk sociolog a psychosociolog
 • Strnad, Jaroslav básník, prozaik, dramatik a novinář
 • Ströbinger, Rudolf novinář a spisovatel, působící od 1968 v SRN; 1976–1978 a 1981–1982 generální sekretář, od 1983 předseda exilového PEN-klubu
 • Strož, Daniel básník a nakladatel; zakladatel a majitel exilového nakladatelství Poezie mimo domov (resp. Obrys/Kontur) v Mnichově, vydavatel a redaktor čtvrtletníku Obrys
 • Studlar, Jan generál
 • Suda, Zdeněk Ludvík sociolog; profesor University of Pittsburgh (USA)
 • Suk, Jaroslav publicista
 • Sutnar, Ladislav grafik, designér, průmyslový výtvarník a výtvarný teoretik (USA)
 • Svatoš, Bedřich bohemista, spisovatel a publicista; lektor češtiny na univerzitách v Lille a Bruselu
 • Svejkovský, František literární historik; od 1970 profesor slovanské filologie na University of Chicago v USA
 • Sviták, Ivan filozof, politolog, esejista a publicista; 1970–1989 profesor California State University v Chicu, USA
 • Svoboda, Antonín matematik a technik; průkopník výroby elektronických počítačů
 • Svoboda, Bohumil podnikatel a sportovec, od 1951 působící v Kalifornii (USA)
 • Svoboda, Jan organizační pracovník
 • Svoboda, Jiří cestovatel a spisovatel; autor cestopisů, vydavatel edice Autostop
 • Svoboda, Josef ekolog od 1968 působící v Kanadě; od 1985 profesor univerzity v Torontu
 • Svoboda, Ladislav finančník; čs. delegát u Světové banky, od 1948 pracovník této instituce
 • Svoboda, Miloš novinář a editor; vydavatel Edice Národní politiky
 • Svoboda, Pavel letec; funkcionář Čs. obce legionářské, Svazu letců a Sokola v Anglii
 • Svoboda, Vilém právník; představitel exilové agrární strany
 • Sychra, Jaroslav katolický kněz a teolog; profesor papežského semináře ve Fanu a Chieti v Itálii
 • Sychrava, Lev novinář a politik
 • Sýkora, Jan odborový předák; předseda Čs. svobodných odborů v exilu
 • Synek, Emil novinář a publicista v Paříži
 • Sypták, Ervín Ludvík restauratér v Praze, Londýně a Torontu; starosta sokolské jednoty v Londýně a Torontu
 • Šabat, Jaroslav herec a divadelník
 • Šádek, Josef právník a politický činitel; od 1969 vedoucí představitel (generální tajemník) exilové ČSSD
 • Šámal, Josef agrární novinář; ve 30. letech redaktor Venkova a šéfredaktor Večera; od 1948 představitel exilové agrární strany a redaktor jejích periodik, od 1950 v USA
 • Šámalová-Hrabíková, Marie historička a politoložka, dcera Martina Hrabíka
 • Šašek, Miroslav malíř, grafik, architekt
 • Šatura, Vladimír pastorální psycholog, pedagog
 • Šebesta, Ľudovít novinář; od 1951 redaktor rozhlasové stanice Svobodná Evropa (střídavě v New Yorku a Mnichově)
 • Šebestík, Jan filozof a historik vědy, působící (od 1957) ve Francii
 • Šedivá-Lipinská, Viera hudební vědkyně
 • Šedivý, Zdeněk hlasatel a ředitel čs. vysílání rozhlasové stanice Svobodná Evropa, redaktor a ředitel čs. vysílání Hlasu Ameriky
 • Šeflová-Hanušová, Ludmila knihovnice a bibliografka
 • Šejna, Jan generál; 1969–1976 kontrašpionážní analytik CIA, poté konzultant vojenské rozvědky USA
 • Šejnoha, Jaroslav malíř, grafik a diplomat; 1943–1946 vyslanec v Egyptě, 1947–1949 v Indii; od 1950 v exilu v Kanadě, spolupracovník exilového a krajanského tisku
 • Šepítko, Anton novinář; redaktor rozhlasové stanice Svobodná Evropa (pseudonym Ján Havran)
 • Šerlová, Marie sokolská činovnice v Kanadě
 • Ševčík, František čs. diplomat
 • Ševčík, Josef rolník a politický činitel; 1946–1948 poslanec Národního shromáždění za nár. soc. stranu, od 1948 působící v exilu ve Francii a poté v USA; administrátor revue Svědectví
 • Šik, Ota ekonom a politik; hlavní autor čs. ekonomické reformy 60. let a jeden z představitelů reformního proudu v KSČ
 • Šimai, Pavol hudební skladatel
 • Šimánek, Eugen fyzik
 • Šimek, Václav divadelní a rozhlasový režisér, zakladatel a ředitel herecké školy v USA
 • Šimko, Dušan geograf a publicista; vědecký pracovník Geografického ústavu univerzity v Basileji
 • Šimko, Ján lingvista-anglista, působící od 1968 jako profesor slovenštiny a češtiny na Kent State University v Ohiu (USA)
 • Šimko, Vlado lékař-gastroenterolog; profesor State University of New York
 • Šimončič, Klement literární vědec-slavista, působící od 1939 v exilu; profesor slavistiky na Columbijské univerzitě v New Yorku, redaktor rozhlasové stanice Svobodná Evropa
 • Šimr, Celestin právník a diplomat; viceprezident Canadian Mannex Corp. v Calgary (Kanada)
 • Šimsa, Bohuš klavírista, hudební skladatel, pedagog, kritik a publicista; režisér hudebních programů
 • Šimsová, Sylva
 • Šípek, Bořek architekt a designér
 • Šireková, Anna lékařka, působící od 1968 v Kanadě; profesorka fyziologie na univerzitě v Torontu
 • Škarvada, Jaroslav katolický kněz a církevní hodnostář; biskup pro Čechy v zahraničí
 • Šklíbová, Jana [Hana] novinářka, redaktorka rozhlasové stanice Svobodná Evropa
 • Škoda, František filozof, teolog, sociolog, náboženský publicista
 • Škrábek, Karel novinář a politický činitel; představitel exilové ČSSD
 • Škutina, Vladimír novinář, televizní publicista, scenárista, dramatik a spisovatel
 • Škvor, Jiří básník, novinář, publicista; redaktor mezinárodního oddělení kanadského rozhlasu, člen výboru Rady svobodného Československa
 • Škvorecký, Josef spisovatel, překladatel a nakladatel; manžel Zdeny Salivarové
 • Šlapeta, Čestmír architekt a stavitel; bratr Lubomíra Šlapety
 • Šnejdárek, Antonín historik, politolog a diplomat; profesor pařížské Sorbonny
 • Šnepp, Luděk básník, prozaik, scenárista
 • Špánek, Jiří sokolský činovník ve Francii a USA
 • Špetko, Jozef bibliolog, kulturní historik a publicista, působící od 1967 v SRN; redaktor rozhlasové stanice Svobodná Evropa
 • Šprinc, Mikuláš básník, prozaik, redaktor, překladatel, pedagog
 • Šrámek, Jozef novinář, působící od 1947 v exilu nejprve ve Francii, poté v SRN; redaktor rozhlasové stanice Svobodná Evropa
 • Šrubař, Ilja sociolog a filozof
 • Šťastny, Leopold fotbalový trenér, působící od 1968 v Rakousku a Kanadě
 • Šťastný, Marián hokejista; bratr Petera Šťastného
 • Šťastný, Peter hokejista; bratr Mariána Šťastného
 • Štědrý, Vladimír novinář; redaktor rozhlasové stanice Svobodná Evropa
 • Štefan, Emil prozaik a překladatel, působící od 1968 v SRN; redaktor rozhlasové stanice Svobodná Evropa
 • Štefánek, Branislav Anton novinář; redaktor rozhlasové stanice Svobodná Evropa; syn slovenského sociologa a politika Antona Štefánka
 • Štefánek, Vladimír novinář, publicista
 • Štekr, Karel podnikatel a politický činitel; představitel živnostenské strany v exilu, aktivista exilových organizací v USA
 • Štěpánek, Martin herec; syn Zdeňka Štěpánka, bratr Petra Štěpánka, Jany Štěpánkové a Kristiny Taberyové
 • Štěrba, František Karel básník, publicista, překladatel a editor; český kulturní pracovník v Brazílii; vydavatel edice Česká jihoamerická četba
 • Štípala, Ivan novinář; od 1968 redaktor a režisér rozhlasové stanice BBC v Londýně
 • Štorch, Otakar básník
 • Štrauss, Tomáš výtvarný kritik a historik, působící od 1980 v SRN
 • Štrupl, Miloš evangelický teolog a presbyteriánský duchovní v USA
 • Šturc, Ernest právník, ekonom, úředník Mezinárodního měnového fondu
 • Šturc, Ľudovít administrátor Newyorských listů a Newyorského deníku
 • Šturm, Rudolf literární vědec-bohemista, slavista, italista; profesor Skidmore University v USA
 • Štýrský, Otakar majitel květinářského velkoobchodu v Praze, poté v SRN a posléze v Torontu
 • Šuchma, Miloš programátor; předseda Českého a slovenského sdružení v Kanadě; šéfredaktor časopisu Západ
 • Šustar, Jaroslav důstojník (plukovník), publicista; profesor amerických kolejí, analytik FBI
 • Šušaník, Rudolf podnikatel, působící od 1948 v exilu; podporovatel Rady svobodného Československa
 • Švehla, František typograf; majitel tiskárny Universum Press v New Yorku, vydavatel českých knih, časopisů a novin (Americký deník)
 • Švejnar, Jan ekonom
 • Švestka, Miroslav politik živnostenské strany v exilu
 • Švestka, Zdeněk astronom a sluneční fyzik
 • Švigra, Antonín farmář v Kanadě; aktivista exilové agrární strany a dalších organizací
 • Táborský, Edvard právník, diplomat a politolog; 1939–1945 osobní tajemník prezidenta Beneše, 1945–1948 čs. vyslanec ve Švédsku; od 1949 profesor politických věd a mezinárodního práva na University of Texas v Austinu
 • Táborský, Václav filmový režisér-dokumentarista
 • Talacko, Josef matematik; profesor Marquette University v Milwaukee (USA)
 • Ťapťuch, Josef oděvní výtvarník
 • Tauc, Jan fyzik
 • Taussig, Pavel spisovatel a novinář, působící od 1968 v SRN; spolupracovník Svobodné Evropy a nakladatelství »68 Publishers« v Torontu
 • Teich, Mikuláš historik
 • Teichová, Alice historička, profesorka Univerzity Karlovy
 • Tesař, Jan historik
 • Theimer, Ivan malíř, sochař, grafik a scénograf
 • Theiner, Jiří novinář, editor a překladatel; 1973–1982 zástupce šéfredaktora, 1982–1988 šéfredaktor londýnského časopisu Index on Censorship; propagátor české literatury v anglosaském světě
 • Tigrid, Pavel novinář, publicista a politik; 1946–1948 šéfredaktor lidoveckého týdeníku Vývoj; 1951–1952 programový ředitel čs. vysílání rozhlasové stanice Svobodná Evropa; 1956–1990 vydavatel a vedoucí redaktor revue Svědectví; 1990–1992 poradce prezidenta ČSFR, 1994–1996 ministr kultury ČR
 • Tigridová, Ivana manželka Pavla Tigrida
 • Tichý, Pavel logik
 • Tobyška, Bohuslav letec (plukovník), působící 1949–1974 v Etiopii, poté ve Španělsku
 • Toerek, Juraj filmový režisér, scénárista, fotograf, redaktor, cestovatel
 • Toman, Jindřich lingvista, literární a kulturní historik; profesor slavistiky na University of Michigan v Ann Arbor (USA)
 • Toman-Tománek, Josef Václav básník, hudebník a publicista, působící v USA
 • Tomin, Julius filozof, esejista, publicista
 • Tominová, Zdena básnířka, prozaička, esejistka
 • Tomko, Jozef katolický církevní hodnostář (kardinál), spoluzakladatel Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Římě; v exilu od 1948
 • Tomský, Alexander politolog, publicista a nakladatel; zakladatel exilového nakladatelství Rozmluvy (1980) v Londýně a vydavatel stejnojmenné filozoficko-literární revue (1982–1987); syn Jana Tomského
 • Tomský, Jan archeolog a geolog; otec Alexandra Tomského
 • Torn, Čeněk rolník, agrární politik; 1946–1948 poslanec Národního shromáždění za nár. soc. stranu; od 1948 jeden z představitelů agrární strany v exilu, 1949 spoluzakladatel Rady svobodného Československa, funkcionář řady exilových organizací v USA
 • Tosek, Vladimír novinář a publicista
 • Tosková, Rút
 • Toufar, František historik, středoškolský profesor; představitel čs. exilu v Anglii, od 1970 ve Španělsku
 • Toyen malířka a grafička; čelná reprezentantka evropského surrealismu
 • Trinkewitz, Karel výtvarník, novinář, básník a esejista
 • Trnka, Jaroslav právník, publicista a editor;  propagátor česko-francouzských styků
 • Trpiš, Milan lékařský entomolog, parazitolog a imunolog; profesor Johns Hopkins University v Baltimore (USA)
 • Třebízký, Jan diplomat; 1946–1948 čs. generální konzul v Kapském Městě, poté exportér minerálů tamtéž, představitel exilové a krajanské kolonie v Jižní Africe
 • Třešňák, František novinář; redaktor týdeníků Naše hlasy a Nový domov v Kanadě
 • Třešňák, Vlastimil zpěvák, textař, prozaik a fotograf
 • Tříska, Jan herec
 • Tříska, Jan František politolog; profesor Stanford University, 1990–1992 předseda Čs. společnosti pro vědy a umění
 • Tučapský, Antonín sbormistr a hudební skladatel
 • Tuček, Miroslav právník, diplomat a politický činitel; představitel exilové ČSSD, představitel Svazu čs. spolků ve Švýcarsku
 • Tumlíř, Bohuslav statistik; manžel Marie Tumlířové
 • Tumlíř, Jan literát, publicista a ekonom; syn Bohuslava a Marie Tumlířových
 • Tumlířová, Marie agronomka a zemědělská publicistka; sestra Boženy Štůrové-Kuklové, manželka Bohuslava Tumlíře
 • Turnovský, Martin dirigent
 • Tvrzníková, Jaroslava herečka; manželka Martina Štěpánka
 • Uhl, Felix lékař, novinář a politický činitel
 • Uhlíř, František učitel, politik, publicista a sociolog
 • Uhlíř, František [Fanek] právník, sociolog, novinář a publicista, syn poslance Fr. Uhlíře; 1946–1948 člen Zemského národního výboru v Brně za Mladé národní socialisty; 1954–1968 pracovník Výboru pro svobodnou Evropu v New Yorku, od 1968 redaktor rozhlasové stanice Svobodná Evropa v Mnichově
 • Uhlířová, Jarmila Anna učitelka, publicistka, politička, sokolská činovnice; představitelka nár. soc. strany ve vlasti i v exilu, 1945–1948 poslankyně Národního shromáždění, od 1949 členka Rady svobodného Československa
 • Ulbrecht, Jaromír chemický inženýr
 • Ulč, Ota právník, politolog, publicista a prozaik
 • Ullrich, Zdeněk sociolog
 • Urban, Ludvík právník, posléze profesor chemie; vedoucí činitel a 1975–1979 předseda Čs. národního sdružení v Kanadě, člen Rady svobodného Československa
 • Urbanczik, Richard lékař, univerzitní profesor
 • Uškert, Tibor právník, filosof a básník; od 1948 v exilu v USA
 • Utitz, Bedřich novinář a překladatel
 • Václavík, Rudolf právník (advokát) a novinář; aktivista nár. soc. strany, pracovník Amerického fondu pro čs. uprchlíky, spoluzakladatel a stálý spolupracovník Českého slova v Mnichově, představitel čs. exilových organizací v SRN a Anglii
 • Vajner, Václav geolog; profesor univerzity v Kapském Městě (Jihoafrická republika)
 • Valach, Ján dirigent, varhaník
 • Válek, Jaroslav komik (»smutný muž«), od 1969 působící ve Švýcarsku
 • Valenta, Vladimír podnikatel v Jižní Africe
 • Vaněček, František novinář a editor
 • Vaněčková, Dagmar novinářka
 • Vaněk, Josef právník a národohospodář; člen výkonného výboru Mezinárodní organizace zaměstnavatelů a její zástupce u Mezinárodního úřadu práce v Ženevě; stálý pověřenec Rady svobodného Československa pro Švýcarsko
 • Vaněk, Miloš novinář a národohospodář; 1927–1938 redaktor Práva lidu; od 1948 představitel exilové ČSSD, 1951–1966 národohospodářský redaktor rozhlasové stanice Svobodná Evropa (pseud. Pravdomil Bašta)
 • Vaněk, Mojmír historik umění, muzikolog a estetik
 • Vaněk, Vladimír diplomat, spisovatel a grafik; účastník čs. zahraničního odboje za 1. i 2. světové války
 • Vaňha, Jindřich restauratér a obchodník; majitel sítě prodejen ryb, rybích bufetů a restaurace v Praze i v dalších čs. městech
 • Vaníček, Petr geodet, od 1968 působící v Kanadě
 • Vašata, Jaroslav restauratér v Praze a New Yorku
 • Vašíček, Zdeněk historik, archeolog a filozof
 • Vávra, Vojtěch Václav aktivista čs. exilových organizací a sokolský činovník v Austrálii
 • Vavrovič, Jozef pedagog, církevní a literární historik, redaktor, překladatel
 • Vejdělek, Čestmír prozaik; 1977–1990 exilový žurnalista a nakladatel (»C. D. Vejdělek«) v SRN, 1988–1990 vedoucí redaktor revue Listy
 • Vejvoda, Jaroslav právník, prozaik, novinář
 • Velinský, Stanislav psycholog a pedagog
 • Veltruský, Jiří estetik, sociolog a publicista; politický a odborový činitel; vedoucí pracovník mezinárodních odborových ústředen, exponent exilové ČSSD
 • Vesel, Mirko důstojník, jeden z vojenských velitelů Slovenského národního povstání; od 1948 v exilu
 • Veselý, Jiří básník a prozaik
 • Veselý, Ludvík novinář, publicista, autor populárně naučné literatury; redaktor Literárních novin, od 1968 redaktor Svobodné Evropy v Mnichově
 • Veverka, Ferdinand právník a diplomat
 • Viboch, Pavel soc. dem. politik a novinář; za 2. světové války člen Státní rady čs. v Londýně, 1946–1948 poslanec Národního shromáždění za Demokratickou stranu; od 1949 člen Rady svobodného Československa a činitel exilové ČSSD
 • Vicen, Jozef zpravodajec a politický aktivista, spolupracovník americké zpravodajské služby, působící od 1946 v Rakousku; zakladatel a vedoucí rozhlasové stanice Biela légia; 1957 unesen do ČSR a zde vězněn
 • Vičík, Jindřich hoteliér a manažer golfového klubu v Kanadě
 • Vilím, Blažej soc. dem. politik a novinář; 1945–1948 generální tajemník ČSSD ve vlasti, 1948–1950 v exilu, 1971–1974 vydavatel časopisu Perspektivy socialismu
 • Visco, Augustín literární vědec-komparatista, působící od 1952 v Itálii
 • Vítek, Miloš Emanuel právník, národohospodář, publicista; aktivista čs. exilu v Kanadě, spolupracovník řady exilových periodik
 • Vitouš, Miroslav kontrabasista a hudební skladatel
 • Vitula, Miloslav historik, publicista, editor (Opus bonum)
 • Vladislav, Jan básník, prozaik, esejista a překladatel, od 1981 působící ve Francii
 • Vlach, Antonín novinář a editor (Sklizeň)
 • Vlach, Robert básník, esejista, překladatel a editor
 • Vlasák, Jiří sociolog; mimořádný profesor Johns Hopkins University v Baltimore, USA
 • Vlasák, Vítězslav tiskař ve Velké Británii
 • Vlček, Vladimír filmový režisér a scenárista
 • Vlk, Jiří
 • Vnuk, František historik, publicista
 • Vobořil, Miloš spoluzakladatel a předseda Svazu čs. sportovců v zahraničí
 • Vohryzka, František novinář; od 1951 zemědělský redaktor rozhlasové stanice Svobodná Evropa (pseud. Josef Konopa)
 • Vojíř, Vojtěch historik, novinář a publicista, vydavatel edice Národ a politika
 • Vojta, Václav lékař-neurolog, od 1968 působil v Dětském léčebném centru v Mnichově; autor reflexní metody rehabilitace dětí postižených mozkovou obrnou
 • Volavka, Vojtěch historik umění
 • Volková, Bronislava básnířka, literární historička; profesorka Indiana University v Bloomingtonu, USA
 • Volný, Sláva novinář
 • Voskovec, Jiří herec, dramatik, režisér, básník a překladatel
 • Votruba, Antonín hudebník a hudební pedagog, od 1968 působící v Los Angeles; aktivista čs. exilových a krajanských organizací v Kalifornii
 • Votruba, Martin pedagog, pracovník rozhlasové stanice Svobodná Evropa
 • Voženílek, Josef agrární národohospodář a politik, majitel mlýnů a elektrárny; představitel agrární strany ve vlasti i v exilu, 1949 spoluzakladatel Rady svobodného Československa
 • Vragaš, Štefan pedagog, teolog, překladatel, náboženský spisovatel, jazykovědec
 • Vrána, Karel katolický teolog, filozof a literární vědec; profesor Lateránské univerzity v Římě
 • Vrázová, Vlasta novinářka; představitelka a publicistická mluvčí čs. krajanského a exilového hnutí v USA, funkcionářka Čs. národní rady americké
 • Vrzáňová, Alena krasobruslařka
 • Vybíral, Tomáš letec; účastník bitvy o Anglii
 • Vyhnálek, Milan průmyslník, působící od 1950 v Austrálii; majitel podniků na výrobu sýrů
 • Wágnerová, Eliška právnička
 • Waldauf, Jan přední sokolský pracovník v exilu v Kanadě
 • Waldes, Jiří [George] průmyslník, prezident »Waldes Kohinoor Inc.« v New Yorku; syn mecenáše a sběratele umění Jindřicha Waldese
 • Walter, Emil filolog-nordista, překladatel a diplomat
 • Wandallová-Holmová, Iboja publicistka, překladatelka a prozaička, působící v Dánsku
 • Wanka, Rolf filmový herec
 • Weiss, Jiří filmový režisér a scenárista, od 1968 působící v USA
 • Wellek, René literární historik a teoretik; profesor srovnávacích dějin literatury na Yaleské univerzitě v USA
 • Wiesner, Arnošt architekt
 • Wiesner, Karel fyzikální a organický chemik
 • Winter, Kamil novinář, televizní komentátor
 • Wintersová, Zdena publicistka a knihovnice
 • Woitsch, Bedřich skautský činovník, organizátor čs. skautingu v exilu
 • Wolf, Vladimír obchodní manažer a podnikatel; aktivista čs. exilových organizací v USA
 • Wolfe, Karel důstojník, účastník bitvy o Francii a Anglii
 • Zábrodský, Oldřich hokejista; brar Vladimíra Zábrodského
 • Zábrodský, Vladimír hokejista-útočník a tenista; bratr Oldřicha Zábrodského
 • Zagiba, František muzikolog, hudební historik
 • Zach, Jan sochař, od 1949 působící v Kanadě, USA a Indii
 • Zachar, Mojmír stavitel, od 1950 působící v Austrálii; náčelník Sokola Sydney, autor několika filmových a televizních scénářů
 • Zajíc, Vladislav elektrotechnik a sokolský činovník
 • Zapletal, Imrich katolický kněz a orientalista, působící od 1948 v italském, posléze kanadském exilu
 • Zapletal, Svatopluk malíř a grafik, vydavatel bibliofilií
 • Zástěra, Jaromír novinář; od 1970 hlasatel a redaktor čs. vysílání rozhlasové stanice Hlas Ameriky ve Washingtonu
 • Zběhlík, Jaroslav farmaceut, publicista a politický činitel; představitel exilové ČSSD
 • z Bubna a Litic, Mikuláš hrabě; hospodářský a politický činitel, 1940–1942 ministr zemědělství v protektorátní vládě
 • Zbuzek, Vratislav biochemik a fyziolog
 • Zbuzková, Vlasta bioložka; mimořádná profesorka University of Medicine and Dentistry v Newarku (New Jersey, USA); manželka a spolupracovnice Vratislava Zbuzka
 • Zelenka, Antonín pojistný matematik; přední expert v oboru sociálního zabezpečení, vedoucí pracovník Mezinárodního úřadu práce v Ženevě
 • Zelený, Milan ekonom; expert v oboru systémů podnikového managementu, historik ekonomického myšlení
 • Zeman, František biblista, orientalista, pedagog
 • Zeman, Jaroslav baptistický kazatel, teolog, církevní historik a vydavatel (Edice Pravdy)
 • Zeman, Zbyněk Antonín historik; 1976–1982 profesor univerzity v Lancasteru, od 1982 profesor univerzity v Oxfordu
 • Zenkl, Petr politik; jeden z vůdců nár. soc. strany,  primátor hlavního města Prahy, první předseda Rady svobodného Československa, čelný představitel čs. poúnorového exilu
 • Zgusta, Ladislav lingvista, indoevropeista, zakladatel teoretické lexikografie
 • Zgustová, Monika filoložka, překladatelka a spisovatelka, působící ve Španělsku; dcera Ladislava Zgusty
 • Zich, Jaroslav představitel studentského hnutí
 • Zimmer, Zdeněk organizátor spolkového a kulturního života české komunity v Kanadě
 • Zink, Lubor Jan novinář a spisovatel; redaktor BBC v Londýně
 • Zlámal, Miroslav podnikatel, básník
 • Zlatník, Jan diplomat a novinář; pracovník překladatelského oddělení Svobodné Evropy v Mnichově a redaktor exilového Českého slova
 • Zlín, Karel básník, prozaik, výtvarník
 • Zoder, Jindřich učitel, spisovatel, publicista, dramatik, divadelní režisér a osvětový pracovník; redaktor čs. vysílání kanadského rozhlasu a exilových periodik
 • Zolman, Václav zemědělský odborník; představitel exilové agrární strany, aktivista organizací čs. exilu v Kanadě
 • Zoufalý, Otakar lékař; předseda Svazu čs. lékařů v zahraničí, synovec Jaromíra Nečase
 • Zúbek, Teodorik církevní historik a publicista, působící od 1951 v USA
 • Zuberová, Hana hlasatelka Radio Canada International, aktivistka exilového kulturního a společenského života
 • Zuman, Petr fyzikální chemik; žák J. Heyrovského
 • Zvelebil, Kamil Václav indolog, překladatel
 • Zvonár-Tieň, Jozef básník, překladatel, novinář, působící od 1949 v SRN, USA a Velké Británii; 1966–80 redaktor rozhlasové stanice BBC v Londýně
 • Zvonický, Gorazd básník a překladatel, působící od 1950 postupně v Argentině a Itálii
 • Zvrškovec, Bohuš divadelní režisér; od 1968 redaktor rozhlasové stanice Svobodná Evropa v Mnichově
 • Žáčková, Jaromíra pracovnice ženského hnutí a činitelka nár. soc. strany; 1935–1939 a 1945–1948 poslankyně Národního shromáždění; 1948–1952 v exilu v Anglii, od 1952 v USA, představitelka Rady žen svobodného Československa, spolupracovnice exilového tisku a rozhlasové stanice Svobodná Evropa
 • Žák, Jiří novinář; od 1971 redaktor týdeníku Spiegel v SRN
 • Žanda, Josef průmyslový manažer; 1934–1946 a 1948–1950 ředitel zastoupení Škodových závodů v Teheránu, poté v exilu v Bolívii, Brazílii a USA, spolupracovník čs. exilového a krajanského tisku v USA
 • Žarnov, Andrej lékař-patolog, univerzitní profesor, básník a překladatel, působící od 1952 v USA
 • Želivan, Pavel viz Vrána, Karel
 • Žemla, Jan přední činitel Čs. Orla v exilu
 • Žifčák, Michael podnikatel, působící od 1948 v Austrálii; majitel nakladatelství Hill of Content Publishing Company a knižní prodejní sítě Collins Booksellers
 • Žižka, Zdeněk (Denis) redaktor a šéfredaktor ve Svobodné Evropě