Encyklopedie československého exilu po druhé světové válce

Před několika lety vznikla  myšlenka a koncepce encyklopedické příručky československého exilu a poté – jako součást řešení výzkumného projektu Československého dokumentačního střediska Československý exil 1948–1989: osobnosti, organizace, instituce – i pracovní verze hesláře této příručky. Československé dokumentační středisko o. p. s. považuje projekt encyklopedie nadále za jednu ze svých priorit.

Uveřejňujeme nyní aktualizovaný, rozšířený heslář obou části encyklopedie (jak jsou definovány v koncepci a osnově encyklopedie) a texty biografických hesel, které byly redigovány do výsledné podoby. Další texty hesel budou zveřejněny na této internetové stránce v průběhu léta.   

Obracíme se i touto cestou znovu na širokou obec někdejšího exilu i na zahraniční a domácí znalce této problematiky s prosbou o připomínky, korektury, doplňky i komentáře k hesláři jako celku i k jednotlivým heslům. Budeme vděčni každému, kdo nám poskytne jakoukoli pomoc při realizaci dávno postrádaného a potřebného díla.

Zejména budeme vděčni za zaslání vyplněných dotazníků, anebo na upozornění, na jakou adresu – e-mailovou nebo domovní – bychom měli ten který dotazník poslat.

K aktualizovanému hesláři je připojen vzor dvou dotazníků, jejichž vyplněním a zasláním, ať už elektronickou cestou, nebo obyčejnou poštou nám pomůžete doplnit údaje o žijících i zesnulých osobnostech, jejichž zařazení do encyklopedie doporučujete či navrhujete.

Cokoli z toho, čím byste nám chtěli pomoci, můžete zaslat také na adresu:
ČSDS, Josefská 34/6, 118 00 Praha 1.

Duben 2009

prof. PhDr. Vilém Prečan, CSc.
precan@csds.cz

PhDr. Josef Tomeš
tomes@mua.cas.cz

Helena Kašová
kasova@csds.cz

Dotazníky

Dotazník A (žijící osobnosti)

Dotazník B (nežijící osobnosti)