Jan Patočka, signatář a mluvčí Charty 77

Při příležitosti 40. výročí úmrtí filosofa Jana Patočky jsme připravili přehled dokumentů Charty 77, u kterých zastával Jan Patočka funkci signatáře a mluvčího. Texty těchto dokumentů vyšly ve třísvazkové kritické edici Blanky Císařovské a Viléma Prečana "Charta 77: Dokumenty 1977–1989" (2007). Pro lepší orientaci uvádíme ediční názvy dokumentů, které přibližují jejich obsah.

Ve zmíněné edici "Charta 77: Dokumenty 1977–1989" se též nachází samostatný blok "Jan Patočka a Charta 77" (sv. 3, s. 33–65), který zahrnuje všechny texty Jana Patočky z ledna až března 1977, jež byly zveřejněny – nejdřiv v samizdatu a poté tiskem v zahraničí – ještě za jeho života a záhy po jeho skonu. Ty byly se souhlasem vydavatele převzaty ze "Sebraných spisů Jana Patočky" (2006, sv. 12). Dále jsou zde zahrnuty tři nepublikované texty Jana Patočky z 6. a 7. ledna 1977, v nichž Patočka jako mluvčí Charty 77 reagoval na policejní zásah proti doručení Prohlášení Charty 77 z 1. ledna 1977 Federálnímu shromáždění, vládě ČSSR a tiskové kanceláři, a protokoly z výslechů StB, jež jsou svědectvím o Patočkově morální nezlomnosti.