D9

1977, 23. únor, Praha. – Dopis Federálnímu shromáždění ČSSR o právu československých občanů sledovat dodržování mezinárodních paktů o lidských právech.

Ve dnech 16. a 17. t. m. byli mluvčí Charty 77 pozváni na Ministerstvo vnitra ČSSR, kde z ústního vyjádření dvou pracovníků tohoto úřadu (majora Procházky a další osoby, jež odmítla uvést své jméno a hodnost) vyrozuměli, že vláda ČSSR nehodlá se signatáři Prohlášení Charty 77 z 1. 1. 1977 jednat věcně o obsahu tohoto dokumentu a že veškeré další jednání v této věci je záležitostí orgánů činných v trestním řízení. Toto stanovisko nebylo nikterak právně ani jinak zdůvodněno.

Mluvčí Charty 77 mohou jen vyslovit podivení nad takovou reakcí ústavního orgánu na podněty občanů, předložené mu v plném souladu s článkem 29 Ústavy ČSSR, který rovněž stanoví, jak na takové podněty má být odpovídáno. Nedomnívají se, že to, co jim bylo sděleno úředníky Ministerstva vnitra, odpovídá duchu a liteře citovaného ustanovení Ústavy. S odvoláním na tento článek 29 nadále považují sebe i další občany za plně oprávněny k tomu, aby upozorňovali ústavní i jiné orgány naší republiky na problémy související s dodržováním mezinárodních paktů o lidských právech platných v ČSSR od 23. března 1976 (uveřejněných ve Sbírce zákonů pod č. 120/1976) a předkládali také příslušné podněty i návrhy.

prof. dr. Jan Patočka a prof. dr. Jiří Hájek
[mluvčí Charty 77]

Kopie předsednictvo vlády ČSSR

Zdroj
  • Charta 77. Dokumenty, prohlášení, sdělení, dopisy. Rok 1977. Samizdatový sborník, s. 26.
Plné znění
  • In: Kniha Charty. Index 1977, s. 169.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den23
Měsíc2
Rok1977
Zpracovanýtrue
OCRfalse