D11

1977, 9. březen, Praha. – Souhrnný seznam 617  signatářů Charty 77. (Dokument č. 8)

Uvádíme souhrnný seznam 617 občanů, kteří dosud vyjádřili souhlas s Prohlášením Charty 77 z 1. ledna 1977 a kteří si přáli, aby jejich jména byla zveřejněna. Seznam není úplný, neboť vlivem různých okolností a zásahů nebyla řada jmen mluvčím Charty 77 doručena.

prof. dr. Jan Patočka a prof. dr. Jiří Hájek
mluvčí Charty 77

Pavel Aixner, samostatný odborný pracovník; Libor Albert, dělník; Jiří Aubrecht, dělník; doc. Stanislav Balák, CSc.; Ivan Bálek, dělník; Milan Balabán, duchovní; Zdeněk Bárta, duchovní; dr. Karel Bartošek, CSc., historik; Zdeněk Bartošek, dělník; Jaroslav Bašta, dělník; ing. Rudolf Battěk, sociolog; Edmund Bauer, duchovní; Jan Bednář, studující; Jiří Bednář, elektrikář; Josef Bednařík, dělník; Otka Bednářová, novinářka; Jindřich Belant, zámečník; Jarmila Bělíková, psycholožka; ing. Antonín Bělohoubek, technik; dr. Václav Benda, filozof a matematik; František Beneš, výtvarník; Marie Benetková, v domácnosti; Zbyněk Benýšek, výtvarník; dr. Jan Beránek, historik; Jitka Bidlasová, úřednice; Ivan Binar, učitel; Tomáš Bísek, duchovní; prof. dr. František Bláha, lékař; Pavel Blattný, akademický malíř; dr. Pavol Bláža, filozof; Alexandr Blažík ml., vrátný; Jaroslav Blažka, dělník; Marie Blažková, v domácnosti; Miroslav Boháček, dělník; Jan Bok, úředník; ing. Antonie Boková, politoložka; Jiří Boreš; Lída Borešová, důchodkyně; Jaroslav Borský, bývalý státní zaměstnanec; Antonie Boťová, programátorka; Zdeněk Bonaventura Bouše, duchovní; dr. Jiří Brabec, CSc., literární kritik; Vratislav Brabenec, hudebník; ing. Vladimír Braha, dělník; Eva Brahová, úřednice; Eugen Brikcius, svobodné povolání; dr. Toman Brod, CSc., historik; Daniela Brodská, duchovní; Petr Brodský, duchovní; Tomáš Brunclík, filozof; Helena Bukovanská, výtvarnice; ing. Jaroslav Bureš, ekonom; Karel Bureš, technický pracovník; Aleš Březina, zřízenec; ing. Stanislav Budín, novinář; Michal Cedrych, student; Ladislav Cerman, dělník; Vladimír Cihelka, dělník; Daniela Cíchová, úřednice; doc. dr. Josef Císařovský, výtvarný kritik; Viktor Cohorna, důchodce; Miloš Čečrdlo, dělník; Vlado Čech, programátor; Miluše Čechová, psycholožka; ing. Karel Čejka, technik; Miroslava Černá-Filipová, novinářka; Otto Černý, dělník; prof. dr. Václav Černý dr.h.c., literární historik; Egon Čierny, orientalista; dr. Stanislav Čihák, filozof; dr. Jiří Čutka, vědecký pracovník; Věra Daněčková, dělnice; Jiří Daníček, dělník; Juraj Daubner, filolog; Karel Dedecius, dělník; Miroslav Dedecius, dělník; Ivan Dejmal, dělník; Jiří Dienstbier, novinář; Zuzana Dienstbierová, psycholožka; Václav Diviš, duchovní; Blanka Dobešová, knihovnice; Jana Dobrá, aranžérka; Luboš Dobrovský, novinář; ing. Petr Dobrovský, technik; ing. Jindřich Dohnal, ekonom; Antonín Dolejš, mechanik; Bohumil Doležal, literární kritik; dr. Jiří Doležal, CSc., historik; Josef Doležal, bývalý státní zaměstnanec; Jaroslav Doucha, instalatér; Růžena Drozdová, novinářka; doc. dr. Irena Dubská, filozofka; dr. Ivan Dubský, CSc., filozof; Ivan Duchoň, dělník; Jaroslav Dvořák, technik; Ladislav Dvořák, spisovatel; Vladimír Dvořák, topič; Michael Dymáček, matematik; Michal Dziaček, dělník; dr. Vratislav Effenberger, CSc., estetik; Jan Fábera; Jaroslav Fábera, hodinář; Anna Fárová, historička umění; Miroslav Feigel, dělník; Jaroslav Fic, technik; Antonie Fischerová, důchodkyně; Miluše Fischerová, bývalá politická pracovnice; Miloš Fládr, sociolog; Petr Formánek, hudebník; dr. Eva Formánková, redaktorka; Zdeněk Fořt, novinář; Karel Freund, dělník; ing. Karel Fridrich, ekonom; Jiří Frodl, novinář; Milena Geussová, úřednice; Jan Glanc, dělník; Gabriel Gössl, dělník; ing. Josef Hait, technik; prof. dr. Jiří Hájek, DrSc., bývalý ministr zahraničí; doc. Miloš Hájek, CSc., historik; Jiří Hanák, novinář; Olaf Hanel, výtvarník; ing. Jiří Hanzelka, spisovatel; Václav Havel, spisovatel; Jaroslav Havlík, pracovník JZD; Josef Havránek; Václav Hejda, bývalý státní zaměstnanec; Zbyněk Hejda, spisovatel; dr. Ladislav Hejdánek, filozof; Vilém Hejl, spisovatel; dr. František Helešic, CSc., vědecký pracovník; doc. dr. Jiří Hermach, CSc., filozof; Pavel Heřman, dělník; Pavel Hlaváč, duchovní; Ludvík Hlaváček, historik umění; Věra Hlaváčková, studující; Josef Hiršal, spisovatel; dr. Josef Hodic, historik; dr. Miroslava Holubová, historička umění; Robert Horák, bývalý politický pracovník; Milada Horáková, pracovnice služeb; Emil Horčík, pomocný dělník; Vladislav Horný, dělník; Milan Hořínek; ing. Milan Hošek, bývalý státní zaměstnanec; Karel Houska, úředník; Miroslav Hrabáň ml., pomocný projektant; Jan Hrabina, lepič plakátů; Jiřina Hrábková, novinářka; ing. Tomáš Hradílek; ing. dr. Oldřich Hromádko, bývalý plukovník SNB; ing. Alena Hromádková, CSc., socioložka; Marie Hromádková, bývalá politická pracovnice; Karel Hruška, dělník; Miloš Hruška, dělník; Antonín Hudský, dělník; doc. Milan Hübl, CSc., historik; dr. Václav Hyndrák, historik; František Chalupecký, dělník; zasloužilá umělkyně Vlasta Chramostová, herečka; Petr Chudožilov, spisovatel; Miroslav Ilek, dělník; František Innemann, dělník; Přemysl Janýr, dělník; Rudolf Jaroň, novinář; dr. Karel Jaroš, CSc., bývalý politický pracovník; dr. Oldřich Jaroš, historik; doc. dr. Věra Jarošová, historička; Marie Jelínková, důchodkyně; prof. dr. Zdeněk Jičínský, DrSc., právník; ing. Otakar Jílek, ekonom; Tomáš Jína, technik; Antonín Jíra, dělník; ing. Jaroslav Jíra, technik; Karel Jiráček, bývalý státní zaměstnanec; doc. dr. František Jiránek, pedagog; Miroslav Jirounek, dělník; Věra Jirousová, historička umění; dr. Jaroslav Jírů, CSc., historik; dr. Miroslav Jodl, CSc., sociolog; dr. Josef John, právník; ing. Jarmila Johnová, ekonomka; ing. Jiří Judl, technik; Libor Junek, dělník; Pavel Juráček, filmový režisér; Alois Jurník, skladník; Jan Just, dělník; Jaroslav Kabelka, dělník; Petr Kabeš, spisovatel; dr. Rudolf Kabíček, psycholog; dr. Oldřich Kaderka, právník a politik; prof. dr. Miroslav Kadlec, ekonom; prof. dr. Vladimír Kadlec, ekonom a politik; dr. Erika Kadlecová, CSc., socioložka; Jindra Kadlecová, knihovnice; Antonín Kamiš, dělník; Walter Kanyia, řidič; Eva Kantůrková, spisovatelka; Jan Kapek, technik; Svatopluk Karásek, duchovní; Olga Karlíková, malířka [v č. 5 jako Králíková]; Jiří Kasal, dělník; Jakub Kaše, úředník; prof. dr. Vladimír Kašík, historik; dr. František Kautman, CSc., literární historik; Ludvík Kavín, bývalý politický pracovník; Milan Kayser, dělník; Marianna Kayserová, úřednice; Josef Kazík, dělník; Jan Keller, duchovní; Marta Kellerová, v domácnosti; Jan Kindl, expedient; Mojmír Klánský, novinář; Alexandr Kliment, spisovatel; dr. Bohumil Klípa, CSc., historik; prof. dr. Jaroslav Klofáč, DrSc., sociolog; doc. dr. Vladimír Klokočka, právník; ing. Alfréd Kocáb, duchovní; dr. Jiří Kocourek, psycholog; Zina Kočová-Freundová, studující; doc. dr. Luboš Kohout, CSc., politolog; Pavel Kohout, spisovatel; Vilma Kohsová, dělnice; Jiří Kolář, spisovatel a výtvarník; ing. Ladislav Kolmistr, bývalý politický pracovník; dr. Božena Komárková, pedagožka; Alexandr Komaško, technik; dr. Václav V. Komeda, historik; dr. Michael Konůpek, filolog; Pavel Kopeček, spisovatel; Petr Kopta, překladatel; František Korbela, duchovní; Jan Korbelík, zdravotník; Miroslav Korbelík ml., vrátný; Vavřinec Korčiš ml., dělník; Vavřinec Korčiš st., elektrikář; Jan Koroptvička, výtvarník; dr. Jiří Kořínek, ekonom; Vladimír Kos, úředník; Pavla Kostková, úřednice; dr. Karel Kostroun, literární historik; ing. J. Kotlas; Jaroslav Kouba, dělník; Petr Kouba, malíř; Jan Koudela, úředník; Alena Koudelová, úřednice; Anna Koutná, úřednice; Bohumil Koutný, úředník; Karel Kovařík, bývalý politický pracovník; Václav Kozák, technik; Jan Kozlík, revizní technik; Milan Král, dělník; doc. ing. Miloslav Král, vědecký pracovník; Alexandr Kramer, novinář; Bohumil Kratochvíl; Karel Kraus, překladatel; dr. Jaroslav Krejčí, CSc., historik; Jaroslav Krejčí ml., rybář; ing. Petr Krejčí, výzkumný pracovník; Taťjana Krejčí, ošetřovatelka; dr. František Kriegel, lékař a politik; Andrej Krob, dělník; Vladimír Kroul, důchodce; Daniel Kroupa, redaktor; Karel Krúpa, dělník; Vladislav Krupička, dělník; Jan Křelina, dělník; doc. dr. Jan Křen, DrSc., historik; Jiří Křivský, topič; doc. ing. Karel Kříž, CSc., ekonom; René Kříž, dělník; Jiří Kubíček, restaurátor; Marta Kubišová, zpěvačka; Lumír Kučera, dělník; Jaroslav Kukal, elektromontér; doc. dr. Miroslav Kusý, CSc., filozof; Karel Kyncl, novinář; dr. Michal Lakatoš, CSc., právník; doc. dr. Václav Lamser, DrSc., sociolog; Pavel Landovský, herec; ing. Karel Lánský, novinář; dr. Vasil Latta, právník; Jiří Lederer, novinář; ing. Jan Leštínský, technik; dr. Ladislav Lis, bývalý politický pracovník; Oldřich Liška, bývalý státní zaměstnanec; Jaromír Litera, bývalý politický pracovník; ing. Jan Litomiský, agronom; Jan Lopatka, literární kritik; dr. Emil Ludvík, hudební skladatel; Andrej Lukáček, duchovní; Klement Lukeš; Vladimír Macák, automechanik; Richard Macek, dělník; dr. Sergej Machonin, divadelní kritik a překladatel; prof. dr. Milan Machovec, DrSc., filozof; prof. dr. Josef Malický, matematik; Vladimír Malík, prodavač; Václav Malý, dělník; František Mareček, dělník; Vladimír Marek, dělník; Karel Marek, dělník; Jiří Mareš, dělník; Anna Marvanová, novinářka; Jan Mařík, dělník; Petr Mašek, dělník; Jelena Mašínová, scenáristka; Michal Matzenauer, dělník; Jitka Matzenauerová, knihovnice; Marie Matzenauerová, duchovní; František Maxera, výtvarník; Marta Mazánková, akademická malířka; Ivan Medek, hudební publicista; doc. dr. Hana Mejdrová, CSc., historička; dr. Evžen Menert, CSc., filozof; Vladislav Merhaut, technik; doc. dr. Jaroslav Mezník, historik; Otakar Michl, programátor; doc. dr. Karel Michňák, filozof; Stanislav Milota, kameraman; Otakar Mika, horník; ing. Ivan Miluška, programátor; doc. dr. Ján Mlynárik, historik; doc. dr. Zdeněk Mlynář, CSc., právník a politik; Ervín Motl, novinář; Kamila Moučková, bývalá televizní hlasatelka; Jiří Mrázek, topič; Petr Mudrik, dělník; Jiří Müller; Věra Münzová, důchodkyně; Rudolf Münz, důchodce; dr. Pavel Muraško, filolog; ing. Oldřich Musil, technik; Jana Musilová, v domácnosti; dr. Jaromír Navrátil, CSc., historik; Jan Nedvěd, novinář; Dana Němcová, psycholožka; Helena Němcová, novinářka; František Němec, technik; Jiří Němec, psycholog; dr. Vladimír Nepraš, novinář; Vladimír Nepustil, psycholog; Jana Neumanová, CSc., historička; Jiří Novák, topenář; Jiří K. Novák, akademický malíř; Miloš Novák, dělník; Václav Novák, bývalý státní zaměstnanec; Jaroslava Nováková; Radka Nováková, zdravotní sestra; Zuzana Nováková, zahradnice; Bohuslav Odolán, dělník; Josef Olšanský, aranžér; Jiří Olt, dělník; dr. Jaroslav Opat, DrSc., historik; Josef Opočanský, dělník; Tatjana Oppelová, sociální pracovnice; dr. Milan Otáhal, CSc., historik; Petr Ouda, topenář; prof. dr. Bedřich Placák, lékař; dr. Ludvík Pacovský, novinář; ing. Zdeněk Pacina, úředník; ing. Jiřina Pacinová, úřednice; Jiří Pallas, technik; Martin Palouš, programátor; doc. dr. Radim Palouš, pedagog; prof. dr. Jan Patočka, DrSc., dr. h. c., filozof; Jan Patočka ml., dělník; Jan Pavelka, dělník; dr. František Pavlíček, spisovatel; ing. Blanka Pavlů, úřednice; Karel Pecka, spisovatel; Anna Pechancová, účetní; Pavel Pěkný, dělník; Tomáš Pěkný, novinář; Jan Pellant, topenář; Jan Petránek, novinář; Miroslav Petříček, technik; Irena Petřinová, novinářka; dr. Karel Pichlík, historik; dr. Zdeněk Pinc, sociální pracovník; dr. Petr Pithart, právník; Bohdan Pivoňka, duchovní; Petr Podhrázký, redaktor; Dana Podolská, zdravotní sestra; Peter Pohl; dr. Bohumil Pokorný, historik; ing. Zdeněk Pokorný, technik; Rudolf Poláček, řidič; Antonín Poljak, dělník; Jiří Polma; František Polomík, sanitář; Jiří Popel, dělník; Jara Popelová, psycholožka; Milan Porada, dělník; Anna Pospíšilová, studující; Martin Poš, fotograf; Věnceslava Povolná, filoložka; dr. František Povolný, historik a sociolog; ing. Václav Povolný, programátor; Karel Prášek, novinář; Vladimír Príkazský, novinář; Drahuše Proboštová, redaktorka; Petr Prokeš, filmový laborant; Helena Prokopová, chemička; Josef Pros, dělník; Jana Převratská, pedagožka; dr. Zdeněk Přikryl, bývalý politický pracovník; dr. Tomáš Pštross, sociolog; Václav Pulda, dělník; Jaroslav Rada, dělník; Petr Ragan, lodník; Marie Raganová, technická pracovnice; Miloš Rejchrt, duchovní; Miroslava Rektorisová, novinářka; Aleš Richter, dělník; dr. Milan Richter, právník; dr. Vladimír Richter, bývalý politický pracovník; Zuzana Richterová, v domácnosti; Milan Roček, konstruktér; Angelika Rommelová, svobodné povolání; ing. Pavel Roubal, technik; ing. Věra Roubalová, technička; Jan Ruml, skladník; Jiří Ruml, novinář; Ota Růžička, dělník; dr. Tomáš Růžička, CSc., fyzik; ing. Pavel Ryba, agronom; Olga Rybková, porodní asistentka; Alena Rybová, v domácnosti; dr. Pavel Rychetský, právník; Vladimír Říha, pedagog; doc. dr. Marie Říhová, CSc., lékařka; ing. Naděžda Sáblíková; Stanislav Sadílek, fotoreportér; Hubert Sádlo, dělník; generálporučík Vilém Sacher; Vojtěch Sedláček, programátor; Helena Seidlová, knihovnice; národní umělec Jaroslav Seifert; dr. Pavel Seifter, historik; dr. Gertruda Sekaninová-Čakrtová; Ivo Semerád, lesní dělník; Jan Schneider, dělník; Miroslav Schneider, prodavač; Naděžda Schulzová, odborná asistentka; Karol Sidon, spisovatel; Miroslav Skalický, dělník; Eliška Skřenková, dělnice; Květa Slabá, kadeřnice; dr. Aleš Sádek, CSc., pedagog; Karel Slach, kameraman; Josefa Slánská; Jaroslav Slánský, dělník; ing. Rudolf Slánský, technik; Bohumír Slavík, prodavač; Otakar Slavík, výtvarník; Václav Slavík, politolog; Antonín Slíva, pedagog; ing. Jan Smazal, bývalý státní zaměstnanec; Bohumil Smutný, řidič; Ladislav Socha, úředník; Jan Sokol, technik; doc. dr. Jan Souček, sociolog; Karel Soukup, lesní dělník; ing. Marie Soukupová, technička; Andrej Stankovič, básník; Jan Stehlík, tesař; ing. Josef Stehlík, bývalý politický pracovník; Dana Stehlíková, úřednice; Josef Steklý, výtvarník; Vladimír Stern, bývalý státní zaměstnanec; Jana Sternová; ing. Stibic, CSc., vědecký pracovník; Jarmila Stibicová, učitelka; Rudolf Straka, bývalý politický pracovník; dr. Eva Stuchlíková, psycholožka; dr. Čestmír Suchý, novinář; Jaroslav Suk, dělník; Petra Suková, dělnice; Věra Suková, důchodkyně; Antonín Svárovský, akademický malíř; Jan Svoboda, dělník; Hana Svobodová, vyučující; Xenie Svobodová, úřednice; Vojen Syrovátka, duchovní; Dorkas Syrovátková, zdravotní sestra; Jan Šabata, topič; doc. dr. Jaroslav Šabata, psycholog; Václav Šabata, výtvarník; Anna Šabatová ml., úřednice; Anna Šabatová st., novinářka; Jan Šafránek, výtvarník; Katrin Smrkovská; Jan Šafrata, technik; Ingrid Šafratová, technická kontrolorka; Antonín Šach, bývalý politický pracovník; doc. dr. František Šamalík, DrSc., právník; Boris Šapov, dělník; Jiří Šašek; Jan Šeba, dělník; ing. arch. Václav Šebek, architekt; ing. Jana Šebková, technička; František Šilar, absolvent Komenského bohoslovecké fakulty; prof. ing. Věněk Šilhán, CSc., ekonom; dr. Libuše Šilhánová, CSc., socioložka; Ivana Šimková, psycholožka; doc. ing. Bohumil Šimon, CSc., ekonom a politik; Marie Šimoníková, studující; Jan Šimsa, duchovní; doc. dr. Jan Šindelář, CSc., filozof; Vladimír Škutina, novinář; Miroslav Šlanbera, dělník; ing. Karel Šling, ekonom; Vlastislav Šnajdr, měřič; Pavel Šremer, mikrobiolog; dr. Stanislav Štěrba; Miluše Števichová, dělnice; Marie Štolovská, důchodkyně; Vladimír Štučka, dělník; Věra Šťovíčková, novinářka; Věra Šubrtová, dělnice; Zdislav Šulc, novinář; Olga Šulcová, novinářka; dr. Miroslav Šumavský, historik; Petruška Šustrová, úřednice; Jaroslav Šváb, dělník; Jiří Švejda, dělník; Marie Švermová; prof. dr. Vladimír Tardy, psycholog a filozof; zasloužilý umělec Dominik Tatarka, spisovatel; Petr Taťoun, dělník; dr. Jan Tesař, historik; Jan Thoma, dělník; Josef Tokarz, dělník; Františka Tokarzová, v domácnosti; Alois Tomášek, důchodce; dr. Julius Tomin, filozof; Josef Topol, spisovatel; Tomáš Toulec, technik; Jana Toušková, tlumočnice; Jan Trefulka, spisovatel; Karel Trinkewitz, výtvarník; doc. ing. Jakub Trojan, duchovní; Václav Trojan, programátor; Jana Tůmová, prodavačka; František Tumpach, redaktor; Jiří Tvrďoch, invalidní důchodce, ing. Miroslav Tyl, technik; dr. Milan Uhde, spisovatel; Jiří Uher, sazeč; Petr Uhl, technik; ing. Antonín Uhlík, dělník; Zdeněk Urbánek, spisovatel a překladatel; Ladislav Uruba, bývalý politický pracovník; ing. Richard Urx, technický úředník; Luisa Urxová; Pavel Uxa, technik; doc. dr. Růžena Vacková, historička umění; Ludvík Vaculík, spisovatel; Zdeněk Vaculík, instalatér; Jiří Vančura, historik; Olga Valešová, duchovní; Vlastislav Valtr; František Vaněček, novinář; Dagmar Vaněčková, novinářka; Jaroslav Vaněk, zámečník; Jiří Vaněk, dělník; Jan Vaník, dělník; Zdeněk Vašek, dělník; dr. Zdeněk Vašíček, historik; Miloslav Vašina, absolvent Komenského bohoslovecké fakulty; Jan Vesecký, montér; Jiří Veselý, dělník; Stanislav Veselý, dělník; Jan Velát; B. Verner, fyzik; Jan Vít, novinář; dr. Jaroslav Vitáček, bývalý politický pracovník; Jan Vladislav, spisovatel; František Vlasák, dělník; Stanislav Vlasák, úředník; Tomáš Vlasák, dělník; Václav Vlk, učitel; Věra Voců, dělnice; Roman Voborník, dělník; František Vodsloň, politik; Josef Vohryzek, překladatel; Olga Vojáčková, novinářka; Ivo Vojtíšek, dělník; Zdeněk Vokatý, dělník; Přemysl Vondra, novinář; Josef Vondruška, malíř pokojů; Milan D. Vopálka, malíř pokojů; Květa Voříšková, dělnice; dr. Václav Vrabec, novinář a historik; dr. Tomáš Vrba, sociální pracovník; Josef Vydrář, profesor v. v.; ing. Alois Vyroubal, technik; Jaromír Wíšo, výtvarník; Robert Wittmann, hlídač; dr. Josef Záhora, důchodce; Dušan Záň, skladník; Květuše Záňová, sanitářka; František Zavadil, filolog; Vladimír Zavadil, dělník; Václav Zaspal, řidič; dr. ing. Artur Zdráhal, pedagog; Marie Zdráhalová, zdravotní sestra; dr. Jiřina Zelenková, lékařka; Petr Zeman, biolog; Rudolf Zeman, novinář; Zdeněk Zikmundovský, bývalý státní zaměstnanec; doc. ing. Rudolf Zukal, CSc., ekonom; Jindřich Zvěřina, duchovní; doc. dr. Josef Zvěřina, duchovní; Josef Žák, dělník; Václav Žák, programátor.

Zdroj
  • Charta 77. Dokumenty, prohlášení, sdělení, dopisy. Rok 1977. Samizdatový sborník, s. 36–45.
Plné znění
  • České slovo, roč. 22 (1977), č. 6, s. 8
  • Informační materiály, č. 22–23 (červen 1977), s. 8–13
  • Listy, roč. 7 (1977), č. 3–4, s. 62–64
  • Zpravodaj Čechů a Slováků ve Švýcarsku, roč. 10 (1977), č. 5, s. 19–20.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den9
Měsíc3
Rok1977
Zpracovanýtrue
OCRfalse