D4

1977, 23. leden, Praha. – Dopis vládě a Federálnímu shromáždění ČSSR s dotazy o platnosti mezinárodních paktů o lidských právech v Československu a právu usilovat o jejich realizaci.

V souladu s článkem 29 Ústavy ČSSR se obracíme k vláděE1Dopis téhož obsahu zaslali mluvčí Charty 77 současně Federálnímu shromáždění. s dotazy:

1. Platí v Československé socialistické republice mezinárodní pakty o lidských právech, podepsané vládou 7. 10. 1968, schválené Federálním shromážděním a po ratifikaci prezidentem republiky 23. 12. 1976 zveřejněné ve Sbírce zákonů pod č. 120/76, a to v plném rozsahu i se všemi důsledky všech jejich článků, pro všechny občany i státní orgány?

2. Jestliže ano, je každý občan ČSSR oprávněn jednotlivě i spolu s jinými občany upozorňovat státní orgány (v souladu s článkem 29 Ústavy) i své spoluobčany a veřejnost (článek 28 Ústavy) na případný nesoulad mezi zásadami a normami vyslovenými v uvedených paktech a skutečnostmi života i praxe naší společnosti, jakož i předkládat podněty a návrhy k překonání tohoto nesouladu?

3. Je v takových případech kdokoli v ČSSR oprávněn bránit občanům ve výkonu tohoto práva, potvrzeného mj. v Helsinkách 1. 8. 1975, popřípadě je za tento výkon jejich práva stíhat akty represe či diskriminace, jakož je i veřejně napadat, pomlouvat a křivě obviňovat, pokoušet se ve veřejnosti vyvolávat projevy nepřátelství vůči těmto občanům, aniž je jim poskytnuta možnost veřejně prohlásit a obhájit své názory a podněty?

Tyto dotazy činíme jménem několika set občanů, kteří podepsali Prohlášení Charty 77 z 1. 1. 1977 a kteří očekávají na ně odpověď v souladu s Ústavou naší republiky i uvedenými mezinárodními pakty.

prof. dr. Jan Patočka a prof. dr. Jiří Hájek
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • ČSDS, sb. Charta 77. – Strojopis, průpis.
Plné znění
  • Charta 77. Dokumenty, prohlášení, sdělení, dopisy. Rok 1977, samizdatový sborník
  • Dokumenty Charty 77. Leden 1977. Samizdatový sborník, s. 27
  • Dotaz vládě ČSSR. In: Listy, roč. 7, č. 2 (květen 1977), s. 42
  • Vládě ČSSR. In: Listy, roč. 7, č. 2 (květen 1977), s. 42
  • Dopis mluvčích Charty 77 ve věci platnosti mezinárodních paktů o lidských právech a práva je obhajovat a prosazovat. In: Kniha Charty, Index 1977, s. 156–157
  • Charta 77 1977–1989, s. 201.
E1.Dopis téhož obsahu zaslali mluvčí Charty 77 současně Federálnímu shromáždění.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den23
Měsíc1
Rok1977
Zpracovanýtrue
OCRfalse