Zpracování fondů a sbírek Československého dokumentačního střediska, o. p. s.

Čtyřletý projekt financovaný z grantu Ministerstva kultury ČR

Identifikační kód projektu: DA01P01OUK025

Název projektu: Odborné zpracování knižních, časopiseckých, archivních a dokumentárních sbírek Československého dokumentačního střediska, o.p.s., jejich inventarizační prezentace a zpřístupnění pro vědecký výzkum a všestranné veřejné využití

Předmět řešení:

  1. odborně zpracovat knižní, časopisecké, archivní a dokumentární fondy a sbírky Československého dokumentačního střediska, o.p.s., dokumentující antitotalitní rezistenci v Československu 1948–1989, a zpřístupnit je pro potřeby vědeckého bádání i k všestrannému veřejnému využití (výstavy, vzdělávací program, televizní a rozhlasové vysílání, knižní a časopisecké publikace);
  2. zpracovat k těmto fondům a sbírkám inventáře, katalogy a databáze, vzájemně propojující části souboru do uceleného informačního systému;
  3. uspořádat několik set osobních složek s dokumenty a materiály o tvorbě a politických aktivitách autorů nezávislého českého a slovenského písemnictví doma a v exilu (spisovatelů, umělců, historiků, sociálních vědců atd.).

Dále viz zprávy o řešení projektu za rok 2001, 2002, 2003 a 2004.