Czechoslovak Dissidents and Exiles, 1968–1989: Working for an Open Society – the Archive Collections of the “Czechoslovak Documentation Centre”

Projekt, 5. 12. 2016
The aim of the project is to catalogue, over the course of time, the contents of the Archive Collections of the ČSDS 1948–1989 that were deposited in the Archive of the National Museum in autumn 2003. The Foundation to Promote Open Society in New York (FPOS) provided a grant of US$ 50,000 toward... > více

Německo-československé vztahy (Praha – Bonn, Berlín – Praha) v čase demokratických převratů ve východní Evropě, červen 1989 – březen 1990): pramenná edice

Projekt, 5. 12. 2016
Projekt vznikl z původního skromného záměru shromáždit a vydat k 20. výročí listopadu 1989 dokumenty o tom, jak viděli demokratický převrat roku 1989 v Československu západoněmečtí diplomaté v Lobkovickém paláci v Praze, což měla být obdoba edice Praha – Washington – Praha z roku 2004 (bližší in... > více

DIDEROT

Projekt, 18. 5. 2010
DIDEROT (Dissidents’ Documents – European Repository Online) is a new three-year international project for the digitization of all samizdat collections from eastern and central Europe. The Czechoslovak Documentation Centre, a non-profit organization, is also a participant. The DIDEROT project is... > více

Korespondence Václava Havla a Viléma Prečana v letech 1983–1989

Projekt, 22. 2. 2008
Cílem projektu, jehož řešitelem je historik PhDr. Vojtech Čelko, je připravit k vydání soubor 250 dopisů, které se zachovaly z písemného styku mezi oběma adresáty, z nichž jeden žil v Československu a druhý v Spolkové republice Německo. Až na výjimky byly dopisy dopravovány kurýrní diplomatickou... > více

Životy vykolejené komunismem

Projekt, 14. 11. 2005
ČSDS poskytlo záštitu iniciativě, kterou vyvolal v život česko-kanadský lékař profesor MUDr. Josef Skála svou výzvou Nesmíme zapomenout! z listopadu 2004. Sbírka příběhů, které ČSDS dostává od počátku roku 2005 a kterou jsme nazvali Životy vykolejené komunismem, se rozrůstá a brzy nastane čas, a... > více

Helsinský proces a zhroucení komunismu

Projekt, 6. 1. 2004
Tento projekt je ukončen. Viz Závěrečná zpráva projektu. Nový projekt připravený na počátku roku 2004, na který středisko získalo krátkodobý grant Ministerstva zahraničních věcí ČR. Projekt si klade za cíl přispět k tomu, aby československá diplomacie, vědci z oboru politických a historických vě... > více

Československý exil 1948–1989: osobnosti, organizace, instituce

Projekt, 10. 11. 2002
Projekt je financován z grantu Grantové agentury České republiky (2003–2005) Cíl projektu: Pokračovat v systematickém shromažďování a ve studiu pramenů k dějinám československého politického a kulturního exilu, který působil v zemích Západu v letech 1948–1989 v kontextu konfliktů studené války ... > více

Zpracování fondů a sbírek Československého dokumentačního střediska, o. p. s.

Projekt, 16. 5. 2001
Čtyřletý projekt financovaný z grantu Ministerstva kultury ČR Identifikační kód projektu: DA01P01OUK025 Název projektu: Odborné zpracování knižních, časopiseckých, archivních a dokumentárních sbírek Československého dokumentačního střediska, o.p.s., jejich inventarizační prezentace a zpřístupněn... > více

Ze zásuvky i z bloku č. 7 (duben 1986)

Časopis pro politiku, hospodářství a kulturu