Korespondence Václava Havla a Viléma Prečana v letech 1983–1989

Cílem projektu, jehož řešitelem je historik PhDr. Vojtech Čelko, je připravit k vydání soubor 250 dopisů, které se zachovaly z písemného styku mezi oběma adresáty, z nichž jeden žil v Československu a druhý v Spolkové republice Německo. Až na výjimky byly dopisy dopravovány kurýrní diplomatickou poštou, což umožňovalo otevřenou výměnu názorů a informací. Korespondence bude zpracována a doplněna doprovodnými texty a poznámkovým aparátem tak, aby sloužila jako kritická edice pro odborníky i jako zajímavá a poučná četba pro zainteresované čtenáře všeho druhu.

Korespondence je tematicky velmi široká od problematiky všedního dne v Československu až po debaty o československých dějinách. Týká se činnosti lidí Charty 77 a dalších občanských iniciativ na jedné straně a politického exilu na straně druhé, jakož i vzájemné koordinace a synchronizace důležitých akcí, která se v dopisech dojednávala.

Projekt je financován německou Nadací Fritze Thyssena a s publikací díla se počítá v průběhu roku 2010.