Výzva

Vážení přátelé a příznivci nezávislé kultury, občanských iniciativ a hnutí z časů před listopadem 1989!

Dědictví samovydavatelských aktivit v období reálného socialismu 70. a 80. letech je uloženo v rozsáhlých sbírkách samizdatu. Jsou to poklady nezávislého písemnictví ze všech oborů:

  • nezávislé informace a komentáře o politickém, hospodářském, sociálním a kulturním vývoji v Československu a ve světě;
  • samizdatové knihy a studie nezávislého dějepisectví, filozofie, sociologie, náboženství a teologie;
  • dokumenty o aktivitě občanských iniciativ a hnutí;
  • literární texty všeho druhu – povídky, romány, texty z oboru literární kritiky, literární historie a teorie, dramatické útvary a díla z oboru teatrologie.

Sbírky českého a slovenského samizdatu jsou k dispozici jako archiválie jen v několika málo archivech v Praze, tedy těžko dostupné. Vzhledem k technickým prostředkům, jaké samovydavatelství mělo k dispozici – většinou průklepový papír – jsou i tyto sbírky ohroženy.

Nyní je na dosah ruky vznik celoevropské internetové databáze samizdatu, kde by byly umístěny a zájemcům z kteréhokoli koutu světa zpřístupněny také sbírky českého a slovenského samizdatu. Mezinárodní konsorcium, jež tvoří instituce z Polska, Německa, Maďarska, Slovenska a Česka a jehož součástí je také obecně prospěšná společnost Československé dokumentační středisko, připravuje tříletý projekt DIDEROT (Dissidents’ Documents – European Repository Online), který přihlašuje do soutěže o grant Evropské unie.

Kolik stran materiálu budeme moci v nejbližších třech letech naskenovat a umístit do mezinárodní internetové báze, závisí také na tom, jak velkou částkou budeme moci sami do projektu přispět. Na každých 1000 Kč, které do projektu vložíme, můžeme získat 1600 Kč od EU. Deset tisíc EUR našeho ročního vkladu by například zname-nalo, že bychom na realizaci projektu mohli věnovat 26 tisíc EUR za rok.

Vážení přátelé,

oslovujeme Vás s prosbou o dárcovský příspěvek a o zprostředkování naší výzvy v okruhu Vašeho působení. I malá částka může být velkou pomocí: vždyť stokoruna od jednoho sta dárců je 10 tisíc korun, k nimž by se připočítalo dalších 16 tisíc Kč z fondu EU.

Věc však dost spěchá, žádost se podává k 1. červnu a do té doby bychom měli být s to alespoň odhadnout, kolik prostředků budeme moci do projektu vložit. Nepotřebujeme peníze ihned, v nejbližších deseti dnech stačí sdělení se jménem a adresou dárce a se závazným příslibem částky, jež bude poskytnuta, jakmile bude projekt koncem léta 2010 schválen.

Zřizujeme interní účet „DIDEROT – Samizdat na internetu“ se jmény dárců, který umístíme také na našich webových stránkách www.csds.cz. Každý dárce dostane potvrzení o příspěvku pro své daňové přiznání.

Jestliže si nemůžete dovolit naši sbírku podpořit, alespoň držte našemu projektu palce.

Kontakty pro sdělení, zda můžete projekt podpořit:
ČSDS, Josefská 34/6, 118 00 Praha 1
Tel. 257 533 332 (pondělí–čtvrtek od 9 do12 hod.)
kasova@csds.cz nebo precan@csds.cz

Předem děkuji a srdečně zdravím,

Vilém Prečan
předseda Správní rady Československého dokumentačního střediska, o. p. s.

V Praze 19. 5. 2010