P12

Soupis signatářů Prohlášení Charty 77

Následující abecední soupis signatářů byl sestaven na základě seznamů zveřejněných mluvčími Charty 77 s údaji o jejich povolání či zaměstnání, jak je sami při podpisu uvedli, eventuálně bez nich, nebyly-li v seznamech zaznamenány. Neobsahuje jména těch, kteří Prohlášení Charty 77 sice podepsali, ale nevyslovili souhlas se zveřejněním, nebo jejichž jména mluvčí nezveřejnili. Pokud jsou známa nová příjmení žen, které se po podpisu Charty provdaly, odkazuje se na jejich příjmení v době podpisu. Editorské údaje v závorce odkazují na čísla a data zde publikovaných dokumentů (D1D598). Údaj se týká prvního zveřejnění v některém ze seznamů vydaných mluvčími.

Na rozdíl od seznamu z roku 1990 (v dokumentaci Charta 77 1977–1989. Od morální k demokratické revoluci, s. 489–514) jsou v nynějším soupisu zahrnuti i ti, kteří svůj podpis odvolali, ať už veřejně nebo sdělením na adresu mluvčích; v poznámce se uvádí, kdy mluvčí tuto skutečnost oznámili. V několika málo případech byly opraveny nepřesnosti u křestních jmen nebo příjmení.

Některé doplňující informace o signatářích Prohlášení Charty 77 lze nalézt v příloze 1, na kterou odkazujeme.

 1. Helena Abrahámová, studující (D147; 9. 6. 1980)
 2. František Adamec, dělník (D509; 30. 12. 1988)
 3. Jaroslav Adamec, stavební dělník (D539; 31. 3. 1989)
 4. Josef Adámek ml., t.č. bez zaměstnání (D147; 9. 6. 1980)
 5. Stanislav Adámek, tiskař (D173; 27. 4. 1981)
 6. Richard Adamíček, jeřábník (D539; 31. 3. 1989)
 7. Jaroslav Achrer, vrátný (D583; 30. 9. 1989)
 8. Pavel Aixner, samostatný odborný pracovník (D11; 9. 3. 1977)
 9. Libor Albert, dělník (D11; 9. 3. 1977)
 10. Ilektra Almetidu, laborantka (D33; 21. 12. 1977)
 11. Roman Ammer, student (D598; 31. 12. 1989)
 12. Martin Antoš, zahradník (D539; 31. 3. 1989)
 13. Ivan Arabčuk, dělník (D478; 30. 6. 1988)
 14. Jiří Arabčuk, dělník (D478; 30. 6. 1988)
 15. Jiří Aubrecht, dělník (D11; 9. 3. 1977)
 16. Michaela Auerová, psycholožka (D17; 13. 6. 1977)
 17. Mojmír Babáček, programátor (D17; 13. 6. 1977)
 18. ing. Josef Balabán, konstruktér (D598; 31. 12. 1989)
 19. Lumír Balabán, zámečník (D539; 31. 3. 1989)
 20. Milan Balabán, duchovní (D1; 1. 1. 1977)
 21. Vladislav Balabán, mechanik (D71; 10. 10. 1978)
 22. Dagmar Balabánová, úřednice (D598; 31. 12. 1989)
 23. Jan Balaj, dělník (D387; 5. 4. 1987)
 24. doc. Stanislav Balák, CSc. (D11; 9. 3. 1977)
 25. Ivan Bálek, dělník (D11; 9. 3. 1977)E1Odvolal svůj podpis v listopadu 1986 (viz D440 z 31. 12. 1987).
 26. Zdeněk Bálek, operátor (D509; 30. 12. 1988)
 27. Pavel Barna, sladovník (D17; 13. 6. 1977)
 28. Vladimír Baron, opravář (D33; 21. 12. 1977)
 29. Bohuslav Bárta, dělník (D478; 30. 6. 1988)
 30. Zdeněk Bárta, duchovní (D11; 9. 3. 1977)
 31. ing. Petr Bartoš, (D440; 31. 12. 1987)
 32. Vladimír Bartoš, dělník (D231; 13. 3. 1983)
 33. Zdeněk Bartoš, instalatér (D17; 13. 6. 1977)
 34. dr. Karel Bartošek, CSc., historik (D1; 1. 1. 1977)
 35. Zdeněk Bartošek, dělník (D11; 9. 3. 1977)
 36. Hana Bartošová, propagační referentka (D455; 31. 3. 1988)
 37. Michal Bártů, instalatér (D231; 13. 3. 1983)
 38. PhDr. Václav Bartůšek (D583; 30. 9. 1989)
 39. Jaroslav Bašta, dělník (D1; 1. 1. 1977)
 40. Tomáš Baštinec, technický úředník (D494; 30. 9. 1988)
 41. Robert Bator, dělník (D583; 30. 9. 1989)
 42. ing. Rudolf Battěk, sociolog (D1; 1. 1. 1977)
 43. Edmund Bauer, duchovní (D6; 1. 2. 1977)
 44. Petr Baxant, technik (D33; 21. 12. 1977)
 45. Eva Baxantová, odborná asistentka (D33; 21. 12. 1977)
 46. Luboš Bažant, číšník (D271; 7. 2. 1984)
 47. Jan Bednář, studující (D6; 1. 2. 1977)
 48. Jiří Bednář, elektrikář (D1; 1. 1. 1977)
 49. Josef Bednařík, dělník (D6; 1. 2. 1977)
 50. Josef Bednařík (D17; 13. 6. 1977)
 51. Irena Bednářová, invalidní důchodkyně (D302; 20. 5. 1985)
 52. Otta Bednářová, novinářka (D1; 1. 1. 1977)
 53. Robert Bekr, poštovní doručovatel (D565; 30. 6. 1989)
 54. Jindřich Belant, zámečník (D6; 1. 2. 1977)
 55. Jarmila Bělíková, psycholožka (D6; 1. 2. 1977)
 56. ing. Antonín Bělohoubek, technik (D1; 1. 1. 1977)
 57. Miroslav Bělovský, domovník (D147; 9. 6. 1980)
 58. dr. Václav Benda, filozof a matematik (D6; 1. 2. 1977)
 59. Jozef Benedek, dělník (D53; 23. 5. 1978)
 60. Ladislav Benedek, elektrikář (D53; 23. 5. 1978)
 61. František Beneš, výtvarník (D11; 9. 3. 1977)
 62. Jaroslav Beneš, zaměstnanec JZD (D147; 9. 6. 1980)
 63. Jaroslava Benešová, dělnice (D302; 20. 5. 1985)
 64. Marie Benetková, v domácnosti (D6; 1. 2. 1977)
 65. Zbyněk Benýšek, výtvarník (D6; 1. 2. 1977)
 66. Jaroslav Beran, důchodce (D565; 30. 6. 1989)
 67. Jaroslav Beran, důchodce (D598; 31. 12. 1989)
 68. Jaroslav Beran, svářeč ČSD (D565; 30. 6. 1989)
 69. Jiří Beran, údržbář (D17; 13. 6. 1977)
 70. Miloslav Beran, údržbář (D565; 30. 6. 1989)
 71. dr. Jan Beránek, historik (D1; 1. 1. 1977)
 72. Milan Beránek, výtvarník (D565; 30. 6. 1989)
 73. Věra Beránková, důchodkyně (D565; 30. 6. 1989)
 74. Rudolf Bereza, řidič (D358; 28. 12. 1986)
 75. Jiří Berger, dělník (D539; 31. 3. 1989)
 76. dr. Pavel Bergmann, historik (D539; 31. 3. 1989)
 77. prof. dr. Vilibald Bezdíček, DrSc. (D17; 13. 6. 1977)
 78. Jitka Bidlasová, úřednice (D1; 1. 1. 1977)
 79. Ivan Bierhanzl, dělník (D53; 23. 5. 1978)
 80. Robert Biffer, závozník (D195; 5. 3. 1982)
 81. Pavel Bílek, (D17; 13. 6. 1977)
 82. Stanislav Bílý, lakýrník (D478; 30. 6. 1988)
 83. Ivan Binar, učitel (D6; 1. 2. 1977)
 84. Karel Biňovec, důchodce (D415; 30. 9. 1987)E2Podepsal již koncem roku 1986, ale protože nebyla uvedena adresa, mluvčí podpis uveřejnili až po ověření podpisu. Srv. D415 (30. 9. 1987).
 85. Tomáš Bísek, duchovní (D6; 1. 2. 1977)
 86. Daniela Bísková, zdrav. laborantka (D17; 13. 6. 1977)
 87. Václav Blabolil, dělník (D302; 20. 5. 1985)
 88. prof. dr. František Bláha, lékař (D1; 1. 1. 1977)
 89. Miroslav Blahůšek, dělník (D598; 31. 12. 1989)
 90. Pavel Blattný, akademický malíř (D6; 1. 2. 1977)
 91. dr. Pavol Bláža, filozof (D11; 9. 3. 1977)
 92. Alexandr Blažík ml., vrátný (D11; 9. 3. 1977)
 93. Jaroslav Blažka, dělník (D11; 9. 3. 1977)
 94. Marie Blažková, v domácnosti (D11; 9. 3. 1977)
 95. František Boháč, důchodce (D598; 31. 12. 1989)
 96. Richard Boháč, statista (D509; 30. 12. 1988)
 97. Miloslav Boháček, dělník (D11; 9. 3. 1977)
 98. Jaroslav Böhm, invalidní důchodce (D565; 30. 6. 1989)
 99. Lubomír Böhm, lesník (D598; 31. 12. 1989)
 100. John Bok, úředník (D11; 9. 3. 1977)
 101. ing. Antonie Boková, politoložka (D11; 9. 3. 1977)
 102. Oto Bokroš, dělník (D17; 13. 6. 1977)
 103. Lubomír Bolf, provozní chemik (D565; 30. 6. 1989)
 104. Jiří Boreš (D11; 9. 3. 1977)
 105. Lída Borešová, důchodkyně (D11; 9. 3. 1977)
 106. Jaroslav Borský, bývalý státní zaměstnanec (D1; 1. 1. 1977)
 107. Stanislav Borůvka, horník (D33; 21. 12. 1977)
 108. Vladimír Bosák, fotograf (D271; 7. 2. 1984)
 109. Marie Bosáková, v domácnosti (D271; 7. 2. 1984)
 110. Antonie Boťová, programátorka (D6; 1. 2. 1977)
 111. Václav Bouček, důchodce (D583; 30. 9. 1989)
 112. Vladimír Bouček, dělník (D115; 8. 10. 1979)
  Tereza Boučková viz Tereza Kohoutová
 113. Zdeněk Bonaventura Bouše, duchovní (D6; 1. 2. 1977)
 114. Jan Brabec, dělník (D33; 21. 12. 1977)
 115. dr. Jiří Brabec, CSc., literární historik (D1; 1. 1. 1977)
 116. Vratislav Brabenec, hudebník (D1; 1. 1. 1977)
 117. ing. Vladimír Braha, dělník (D11; 9. 3. 1977)
 118. Eva Brahová, úřednice (D11; 9. 3. 1977)
 119. Rostislav Brát, elektromechanik (D539; 31. 3. 1989)
 120. Pavel Bratinka, topič (D455; 31. 3. 1988)
 121. Jan Brázda, učeň (D53; 23. 5. 1978)
 122. Mario Brejcha, elektrikář (D539; 31. 3. 1989)
 123. Viktor Breth ml., řidič (D231; 13. 3. 1983)
 124. Nika Brettschneiderová, herečka (D17; 13. 6. 1977)
 125. Miroslav Breznický, dělník (D478; 30. 6. 1988)
 126. Eugen Brikcius, svobodné povolání (D1; 1. 1. 1977)
 127. dr. Toman Brod, CSc., historik (D1; 1. 1. 1977)
 128. Zdeněk Broďák, dělník (D173; 27. 4. 1981)
 129. Daniela Brodská, duchovní (D6; 1. 2. 1977)
 130. Jana Brodská, doručovatelka (D598; 31. 12. 1989)
 131. Petr Brodský, duchovní (D6; 1. 2. 1977)
 132. Irena Brojírová (D173; 27. 4. 1981)
 133. Petr Brousek, dělník (D33; 21. 12. 1977)
 134. Aloisie Broušková, důchodkyně (D583; 30. 9. 1989)
 135. Rudolf Brožek, technik (D598; 31. 12. 1989)
 136. Věra Brožková, v domácnosti (D565; 30. 6. 1989)
 137. PhDr. Eva Brožová, CSc., důchodkyně (D539; 31. 3. 1989)
 138. Tomáš Brunclík, filozof (D6; 1. 2. 1977)
 139. Josef Brychta ml., invalidní důchodce (D147; 9. 6. 1980)
 140. Aleš Březina, zřízenec (D1; 1. 1. 1977)
 141. Stanislav Březina, automechanik (D17; 13. 6. 1977)E3Odvolání Březinova podpisu oznámili mluvčí Charty 77 v dokumentu z 30. 9. 1987 (D415).
 142. Jiří Bubák, dělník (D17; 13. 6. 1977)
 143. Petr Buben, důchodce (D387; 5. 4. 1987)
 144. Milan Bubla, invalidní důchodce (D565; 30. 6. 1989)
 145. František Bublan, duchovní (D33; 21. 12. 1977)
 146. ing. Stanislav Budín, novinář (D1; 1. 1. 1977)
 147. Vlastimil Bujárek, programátor (D598; 31. 12. 1989)
 148. Stanislav Bujnoch, důlní zámečník (D565; 30. 6. 1989)
 149. Ludmila Bujnochová, důchodkyně (D583; 30. 9. 1989)
 150. Zdeněk Buk, zámečník, (D71; 10. 10. 1978)
 151. Helena Bukovanská, výtvarnice (D6; 1. 2. 1977)
 152. Josef Buňka, dělník (D17; 13. 6. 1977)
 153. Petr Buňka, řidič (D583; 30. 9. 1989)
 154. dr. Jiří Burda (D17; 13. 6. 1977)
 155. Libor Burda, seřizovač (D583; 30. 9. 1989)
 156. ing. Jaroslav Bureš, ekonom (D6; 1. 2. 1977)
 157. Karel Bureš, technický pracovník (D11; 9. 3. 1977)
 158. Slavomír Bureš, dělník (D402; 30. 6. 1987)
 159. Jaromír Burger (D402; 30. 6. 1987)
 160. Hedvika Burgerová, důchodkyně (D402; 30. 6. 1987)
 161. Petr Burian, herec (D565; 30. 6. 1989)
 162. Šárka Buriánková, dělnice (D195; 5. 3. 1982)
 163. Pavel Buršík, lesní (D565; 30. 6. 1989)
 164. Antonín Bušta, instalatér (D101; 21. 4. 1979)
 165. Naděžda Cachová, studující (D147; 9. 6. 1980)
 166. Michal Cedrych, student (D11; 9. 3. 1977)
 167. Tomáš Cejp, výtvarník (D598; 31. 12. 1989)
 168. Ladislav Cerman, dělník (D11; 9. 3. 1977)E4Ladislav Cerman odvolal svůj podpis v korespondenci s mluvčími v létě 1986. Viz D344  (15. 9. 1986).
 169. Vladimír Cerman, dělník (D71; 10. 10. 1978)
 170. Petr Cibulka, dělník (D101; 21. 4. 1979)
 171. Věra Cibulková, důchodkyně (D583; 30. 9. 1989)
 172. Jan Cigánek (D147; 9. 6. 1980)
 173. Miloš Cihelka, údržbář komunikací (D455; 31. 3. 1988)
 174. Vladimír Cihelka, dělník (D11; 9. 3. 1977)
 175. Radek Cihla, fotograf (D598; 31. 12. 1989)
 176. Daniela Cíchová, úřednice (D6; 1. 2. 1977)
 177. Jaroslav Cinibulk, houslista a učitel hudby (D402; 30. 6. 1987)
 178. Helena Ciprová, v domácnosti (D539; 31. 3. 1989)
 179. ing. Blanka Císařovská, v důchodu (D440; 31. 12. 1987)
 180. doc. dr. Josef Císařovský, výtvarný kritik (D1; 1. 1. 1977)
 181. Viktor Cohorna, důchodce (D11; 9. 3. 1977)
 182. ing. Stanislav Coufal, důchodce (D539; 31. 3. 1989)
 183. Karel Coural, výzkumný pracovník (D539; 31. 3. 1989)
 184. ing. Bohuslav Cuhra (D440; 31. 12. 1987)
 185. ing. Jaroslav Cuhra (D440; 31. 12. 1987)
 186. Jarmila Cuhrová (D440; 31. 12. 1987)
 187. Jana Čadová, dělnice (D565; 30. 6. 1989)
 188. Miloš Čečrdlo, dělník (D6; 1. 2. 1977)
 189. Jaromír Čech, brusič kovů (D101; 21. 4. 1979)
 190. Petr Čech, vrátný (D565; 30. 6. 1989)
 191. Vlado Čech, programátor (D11; 9. 3. 1977)
 192. Jiřina Čechová (D478; 30. 6. 1988)
 193. Miluše Čechová, psycholožka (D11; 9. 3. 1977)
 194. Jaromír Čechura, dělník (D53; 23. 5. 1978)
 195. ing. František Čejka (D173; 27. 4. 1981)
 196. ing. Karel Čejka, technik (D1; 1. 1. 1977)
 197. Miroslav Čekal, invalidní důchodce (D478; 30. 6. 1988)
 198. David Čepička (D565; 30. 6. 1989)
 199. Jan Čepička, dělník (D71; 10. 10. 1978)
 200. Miroslava Černá-Filipová, novinářka (D1; 1. 1. 1977)
 201. Ivan Černoga, dělník (D33; 21. 12. 1977)
 202. Jiří Černoga, dělník (D33; 21. 12. 1977)
 203. Michal Černoga, dělník (D33; 21. 12. 1977)
 204. Zdeňka Černegová, v domácnosti (D231; 13. 3. 1983)
 205. Václav Černík, dělník (D539; 31. 3. 1989)
 206. Jan Černocký, železničář (D583; 30. 9. 1989)
 207. Hana Černohorská, dělnice (D17; 13. 6. 1977)
 208. Alan Černohous, dělník (D402; 30. 6. 1987)
 209. Albert Černý (D71; 10. 10. 1978)
 210. Kamil M. Černý, vedoucí hospodářské správy (D565; 30. 6. 1989)
 211. Miloslav Černý (D147; 9. 6. 1980)
 212. Ondřej Černý, topič (D509; 30. 12. 1988)
 213. Otto Černý, dělník (D1; 1. 1. 1977)
 214. prof. dr. Václav Černý, dr.h.c., literární historik (D1; 1. 1. 1977)
 215. Václav Černý (D598; 31. 12. 1989)
 216. Vladimír Červený, elektromontér (D33; 21. 12. 1977)
 217. Stanislav Červeň (D455; 31. 3. 1988)
 218. ing. Zbyněk Čeřovský, technik (D53; 23. 5. 1978)
 219. Egon Čierny, orientalista (D1; 1. 1. 1977)
 220. dr. Stanislav Čihák, filozof (D6; 1. 2. 1977)
 221. Alice Číhalová, invalidní důchodkyně (D583; 30. 9. 1989)
 222. Josef Čížek, zámečník (D539; 31. 3. 1989)
 223. Marek Čmelík, dělník (D415; 30. 9. 1987)E5Podepsal již koncem roku 1986, ale protože nebyla uvedena adresa, mluvčí podpis uveřejnili až po ověření správnosti podpisu. Srv. D415 (30. 9. 1987).
 224. dr. Jiří Čutka, vědecký pracovník (D1; 1. 1. 1977)
 225. Milan Daler, poštovní zaměstnanec (D71; 10. 10. 1978)
 226. Ladislav Dalloš, invalidní důchodce (D494; 30. 9. 1988)
 227. Věra Daněčková, dělnice (D6; 1. 2. 1977)
 228. Jaroslav Daňhel ml., technik (D539; 31. 3. 1989)
 229. Jiří Daníček, dělník (D1; 1. 1. 1977)
 230. Juraj Daubner, filolog (D1; 1. 1. 1977)
 231. Tomáš David (D598; 31. 12. 1989)
 232. Josef Decastello, řidič (D53; 23. 5. 1978)
 233. Jiří Dedecius, masér (D147; 9. 6. 1980)
 234. Karel Dedecius, dělník (D11; 9. 3. 1977)
 235. Miroslav Dedecius, dělník (D11; 9. 3. 1977)
 236. Ivan Dejmal, dělník (D1; 1. 1. 1977)
 237. František Derfler, herec (D358; 28. 12. 1986)
 238. Otakar Děták, důchodce (D509; 30. 12. 1988)
 239. Jiří Devátý, zaměstnanec hotelu Moskva (D231; 13. 3. 1983)
 240. Stanislav Devátý, technik (D302; 20. 5. 1985)
 241. Ludovít Didi, učitel (D147; 9. 6. 1980)
 242. Mária Didiová (D147; 9. 6. 1980)
 243. Jiří Dienstbier, novinář (D1; 1. 1. 1977)
 244. Květa Dienstbierová, úřednice (D494; 30. 9. 1988)
 245. Zuzana Dienstbierová, psycholožka (D1; 1. 1. 1977)
 246. Václav Diviš, duchovní (D11; 9. 3. 1977)
 247. Marie Divišová, keramička (D583; 30. 9. 1989)
 248. Ondřej Dlab, svářeč (D598; 31. 12. 1989)
 249. Pavel Dobák, technický kontrolor (D598; 31. 12. 1989)
 250. Jiří Dobaka, stavební dělník (D539; 31. 3. 1989)
 251. Blanka Dobešová, knihovnice (D6; 1. 2. 1977)
 252. Jana Dobrá, aranžérka (D11; 9. 3. 1977)
 253. Adrián Dobrovodský, jídlonoš (D147; 9. 6. 1980)
 254. Luboš Dobrovský, novinář (D1; 1. 1. 1977)
 255. ing. Petr Dobrovský, technik (D1; 1. 1. 1977)
 256. Marie Dočekalová, ak. malířka (D565; 30. 6. 1989)
 257. Ivo Dočkal (D478; 30. 6. 1988)
 258. ing. Jindřich Dohnal, ekonom (D11; 9. 3. 1977)
 259. Lubor Dohnal, scénárista (D115; 8. 10. 1979)
 260. Blanka Dohnalová, programátorka (D115; 8. 10. 1979)
 261. Antonín Dolejš, mechanik (D11; 9. 3. 1977)
 262. Blanka Dolejšová, úřednice (D231; 13. 3. 1983)
 263. Bohumil Doležal, literární kritik (D1; 1. 1. 1977)
 264. dr. Jiří Doležal, CSc., historik (D1; 1. 1. 1977)
 265. Jiří Doležal, dělník (D33; 21. 12. 1977)
 266. Josef Doležal, bývalý státní zaměstnanec (D6; 1. 2. 1977)
 267. Vladimír Doležal, invalidní důchodce (D598; 31. 12. 1989)
 268. Jarmila Doležalová, pomocná asistentka (D17; 13. 6. 1977)
 269. Jiří Doněk (D455; 31. 3. 1988)
 270. František Dostál, dělník (D539; 31. 3. 1989)
 271. Květoslav Doubek, opravář (D539; 31. 3. 1989)
 272. Vladimír Doubek, dělník (D231; 13. 3. 1983)
 273. Jan Doucha, zedník (D387; 5. 4. 1987)
 274. Jaroslav Doucha, instalatér (D11; 9. 3. 1977)
 275. Radomír Doupovec, dělník (D53; 23. 5. 1978)
 276. Jan Drevenka, dělník (D539; 31. 3. 1989)
 277. Vlasta Drobná, zdravotní sestra (D583; 30. 9. 1989)
 278. Jozef Drobný, horník (D583; 30. 9. 1989)
 279. René Dross (D598; 31. 12. 1989)
 280. ing. Miroslav Drozd, ekonom (D583; 30. 9. 1989)
 281. Růžena Drozdová, novinářka (D6; 1. 2. 1977)
 282. doc. dr. Irena Dubská, CSc., filozofka (D1; 1. 1. 1977)
 283. dr. Ivan Dubský, CSc., filozof (D1; 1. 1. 1977)
 284. Karel Duda, dělník (D71; 10. 10. 1978)E6Odvolal podpis dopisem z 5. 12. 1980. Informace o Chartě 77, 4. roč., č. 1, s. 10.
 285. Leoš Duda, dělník (D402; 30. 6. 1987)E7Odvolání jeho podpisu bylo oznámeno v dokumentu z 30. 12. 1988 (D509).
 286. Miroslav Dudes, údržbář (D539; 31. 3. 1989)
 287. Ivan Duchoň, dělník (D11; 9. 3. 1977)
 288. Michaela Dupalová, dělnice (D598; 31. 12. 1989)
 289. Miklós Duray, technik (D271; 7. 2. 1984)
 290. Jan Dus, duchovní (D115; 8. 10. 1979)
 291. Michael Dus, dělník (D539; 31. 3. 1989)
 292. Anna Dusová, zdravotní sestra (D478; 30. 6. 1988)
 293. Pavla Dusová, zdravotní sestra (D598; 31. 12. 1989)
 294. Jan Dvořáček, dělník (D231; 13. 3. 1983)
 295. Bára Dvořáčková (D101; 21. 4. 1979)
 296. Jaroslav Dvořák, technik (D11; 9. 3. 1977)
 297. Josef Dvořák, dělník (D53; 23. 5. 1978)
 298. Josef Dvořák, dělník (D147; 9. 6. 1980)
 299. Ladislav Dvořák, spisovatel (D1; 1. 1. 1977)
 300. Vladimír Dvořák, topič (D11; 9. 3. 1977)
 301. Vladimír Dvořák, topič (D17; 13. 6. 1977)
 302. Zdeněk Dvořák, technik (D565; 30. 6. 1989)
 303. Jiřina Dvořáková, vrátná (D402; 30. 6. 1987)E8Podepsala v roce 1980, nevyslovila však tehdy souhlas se zveřejněním.
 304. Michael Dymáček, matematik (D1; 1. 1. 1977)
 305. Michal Dziaček, dělník (D11; 9. 3. 1977)
 306. dr. Vratislav Effenberger, CSc., estetik (D1; 1. 1. 1977)
 307. Věra Eisenbergerová, sociální pracovnice (D17; 13. 6. 1977)
 308. Monika Elšíková, asistentka filmové výroby (D583; 30. 9. 1989)
 309. Vladimír Ersteňuk, fotograf (D33; 21. 12. 1977)
 310. Irena Ersteňuková, zdravotní sestra (D33; 21. 12. 1977)
 311. Leoš Exler, dělník (D17; 13. 6. 1977)
 312. Jitka Exlerová, studující (D71; 10. 10. 1978)
 313. Jan Fábera (D6; 1. 2. 1977)
 314. Jaroslav Fábera, hodinář (D11; 9. 3. 1977)
 315. Jana Faifrová (D173; 27. 4. 1981)
 316. Růžena Faitová, dělnice (D53; 23. 5. 1978)
 317. Jiří Fajmon, strojník (D455; 31. 3. 1988)
 318. Luděk Farkaš, technik (D53; 23. 5. 1978)
 319. Luboš Faltys, dělník (D509; 30. 12. 1988)
 320. Anna Fárová, historička umění (D1; 1. 1. 1977)
 321. Miroslav Fasura, dělník (D302; 20. 5. 1985)
 322. Miroslav Feigel, dělník (D11; 9. 3. 1977)
 323. Ivan Fejfar, geolog (D565; 30. 6. 1989)
 324. Lubomír Fiala (D509; 30. 12. 1988)
 325. Petr Fiala, dělník (D71; 10. 10. 1978)
 326. Přemysl Fialka, technik (D358; 28. 12. 1986)
 327. Hana Fialová (D509; 30. 12. 1988)
  Markéta Fialková viz Markéta Němcová
 328. Jaroslav Fic, technik (D6; 1. 2. 1977)
 329. Marta Fiedlerová, dělnice (D147; 9. 6. 1980)
 330. Jiří Fiedor, figurant (D539; 31. 3. 1989)
 331. MUDr. Jan Fiksa, neurolog (D598; 31. 12. 1989)
 332. Jan Filip (D494; 30. 9. 1988)
 333. Antonie Fischerová, v důchodu (D6; 1. 2. 1977)
 334. Miluše Fischerová, bývalá politická pracovnice (D6; 1. 2. 1977)
 335. Jitka Fišerová, hostinská (D565; 30. 6. 1989)
 336. Jefim Fištejn (D147; 9. 6. 1980)
 337. Miloš Fládr, sociolog (D6; 1. 2. 1977)
 338. Silvie Flaková, v domácnosti (D271; 7. 2. 1984)
 339. RNDr. Václav Flandera, zásobovač (D598; 31. 12. 1989)
 340. Josef Florián, dělník (D347; 1. 10. 1986)
 341. Lumír Foldyna, hodinář (D598; 31. 12. 1989)
 342. Luboš Foltys, dělník (D509; 30. 12. 1988)
 343. Otto Foral, dělník (D347; 1. 10. 1986)
 344. Petr Formánek, hudebník (D11; 9. 3. 1977)
 345. dr. Eva Formánková, redaktorka (D11; 9. 3. 1977)
 346. František Foršt, číšník-kuchař (D173; 27. 4. 1981)
 347. Zdeněk Fořt, novinář (D1; 1. 1. 1977)
 348. Ivana Fotlová (D598; 31. 12. 1989)
 349. Karel Freund, dělník (D6; 1. 2. 1977)
  Zina Freundová viz Zina Kočová
 350. Jaroslav Fridrich, redaktor (D115; 8. 10. 1979)
 351. ing. Karel Fridrich, ekonom (D1; 1. 1. 1977)
 352. Jiří Frodl, novinář (D1; 1. 1. 1977)
 353. Petr Fuchs, akad. sochař (D17; 13. 6. 1977)
 354. Petr Furiak, elektrikář (D583; 30. 9. 1989)
 355. Miroslav Gábor, stavební dělník (D455; 31. 3. 1988)
 356. Josef Gabriš, knihař (D539; 31. 3. 1989)
 357. dr. Jana Gajzlerová (D17; 13. 6. 1977)
 358. Jiří Galuška, dělník (D231; 13. 3. 1983)
 359. Luisa Geisslerová, uklízečka (D115; 8. 10. 1979)
 360. Milena Geussová, úřednice (D6; 1. 2. 1977)
 361. Pavol Giertl, státní zaměstnanec (D195; 5. 3. 1982)
 362. Rudolf Glamoš (D583; 30. 9. 1989)
 363. Jan Glanc, dělník (D6; 1. 2. 1977)
 364. Jaromír Glanc, elektromontér (D17; 13. 6. 1977)
 365. Anděla Goldmanová, důchodkyně (D71; 10. 10. 1978)
 366. Robert Gombík, duchovní (D53; 23. 5. 1978)
 367. Gabriel Gössl, dělník (D11; 9. 3. 1977)
 368. Roman Grič, dělník (D195; 5. 3. 1982)
 369. Viktor Groh, zámečník (D17; 13. 6. 1977)
 370. Jiří Gruntorád, dělník (D101; 21. 4. 1979)
 371. Jiří Gruša, spisovatel (D71; 10. 10. 1978)
 372. Martin Gruša, zahradník (D539; 31. 3. 1989)
 373. Karel Habal, zeměměřič (D598; 31. 12. 1989)
 374. Jiří Habrovec, elektromontér (D33; 21. 12. 1977)
 375. Emil Hadač, operátor (D583; 30. 9. 1989)
 376. Zdeněk Hadam, jevištní technik (D17; 13. 6. 1977)
 377. Jan Haičman (D415; 30. 9. 1987)E9Podepsal již koncem roku 1986, ale protože nebyla uvedena adresa, mluvčí podpis uveřejnili až po ověření správnosti podpisu. Srv. D415 (30. 9. 1987).
 378. Eva Haičmanová (D415; 30. 9. 1987)E10Podepsala již koncem roku 1986, ale protože nebyla uvedena adresa, mluvčí podpis uveřejnili až po ověření správnosti podpisu. Srv. D415 (30. 9. 1987).
 379. ing. Josef Hait, technik (D11; 9. 3. 1977)
 380. Bohumír Hájek, dělník (D271; 7. 2. 1984)
 381. prof. dr. Jiří Hájek, DrSc., politik (D1; 1. 1. 1977)
 382. Miroslav Hájek, dělník (D271; 7. 2. 1984)
 383. doc. Miloš Hájek, CSc., historik (D1; 1. 1. 1977)
 384. ing. Vladimír Hajný, zemědělský technik (D302; 20. 5. 1985)
 385. Tomáš Haleš, výtvarník (D455; 31. 3. 1988)
 386. Richard Hamza, dělník (D33; 21. 12. 1977)
 387. Jiří Hanák, novinář (D1; 1. 1. 1977)
 388. Olaf Hanel, výtvarník (D1; 1. 1. 1977)
 389. Dušan Hanza, topič (D598; 31. 12. 1989)
 390. Bohumil Hanzel, stav. dělník (D53; 23. 5. 1978)
 391. ing. Jiří Hanzelka, spisovatel (D1; 1. 1. 1977)
 392. František Hanzlíček, dělník (D271; 7. 2. 1984)
 393. Petr Hanzlík, výkupčí (D173; 27. 4. 1981)
 394. Lenka Hanzová, v domácnosti (D565; 30. 6. 1989)
 395. Ladislav Harant, dělník (D440; 31. 12. 1987)
 396. Eva Harantová, dělnice (D583; 30. 9. 1989)
 397. Vítězslav Haramule, zedník (D101; 21. 4. 1979)
 398. Marta Haramulová, dělnice (D101; 21. 4. 1979)
 399. Martin Harníček, ošetřovatel (D147; 9. 6. 1980)
 400. Jiří Hartych, železničář (D539; 31. 3. 1989)
 401. Martin Hassa (D583; 30. 9. 1989)
 402. Zdeněk Haštaba, dělník (D358; 28. 12. 1986)
 403. Květa Hauková, důchodkyně (D565; 30. 6. 1989)
 404. Václav Havel, spisovatel (D1; 1. 1. 1977)
 405. Karel Havelka, stavební technik (D33; 21. 12. 1977)
 406. Milan Havelka, čistič oken (D583; 30. 9. 1989)
 407. Marie Havelková, dělnice (D583; 30. 9. 1989)
 408. Jan Havlíček, pokrývač (D17; 13. 6. 1977)
 409. Karel Havlíček, výtvarník (D17; 13. 6. 1977)
 410. Jaroslav Havlík, pracovník JZD (D11; 9. 3. 1977)
 411. Otto Havlík, lesník (D17; 13. 6. 1977)
 412. Olga Havlová, v domácnosti (D195; 5. 3. 1982)
 413. Věra Havlová, úřednice (D115; 8. 10. 1979)
 414. Jan Havránek, student (D598; 31. 12. 1989)
 415. Josef Havránek (D11; 9. 3. 1977)
 416. Zdeněk Hayer (D33; 21. 12. 1977)
 417. Miroslav Hejda, řidič (D565; 30. 6. 1989)
 418. Václav Hejda, bývalý státní zaměstnanec (D6; 1. 2. 1977)
 419. Zbyněk Hejda, spisovatel (D1; 1. 1. 1977)
 420. dr. Ladislav Hejdánek, filozof (D1; 1. 1. 1977)
 421. Vilém Hejl, spisovatel (D6; 1. 2. 1977)
 422. Oleg Hejnyš, dělník (D195; 5. 3. 1982)
 423. dr. František Helešic, CSc., vědecký pracovník (D6; 1. 2. 1977)
 424. Jiří Hemzal, dělník (D33; 21. 12. 1977)
 425. doc. ing. Jiří Hermach, CSc., filozof (D1; 1. 1. 1977)
 426. Slavomil Herynk, řidič tramvaje (D598; 31. 12. 1989)
 427. Pavel Heřman, dělník (D6; 1. 2. 1977)
 428. Pavel Heřman ml., knihař (D583; 30. 9. 1989)
 429. Karel Hewanicki, operátor (D565; 30. 6. 1989)
 430. Martin Hildeman, dělník (D33; 21. 12. 1977)
 431. Štefan Hiroš, dělník (D33; 21. 12. 1977)
 432. Josef Hiršal, spisovatel (D1; 1. 1. 1977)
 433. Pavel Hlaváč, duchovní (D6; 1. 2. 1977)
 434. Josef Hlaváček (D231; 13. 3. 1983)
 435. Ludvík Hlaváček, historik umění (D11; 9. 3. 1977)
 436. Slavěna Hlaváčková, telefonistka (D115; 8. 10. 1979)
 437. Věra Hlaváčková, studující (D6; 1. 2. 1977)
 438. Petr Hlavatý, drogista (D173; 27. 4. 1981)E11Odvolal svůj podpis v prvním čtvrtletí roku 1988 (viz D455 z 31. 3. 1988).
 439. Pavel Hlavoněk, elektromechanik (D302; 20. 5. 1985)
 440. Dagmar Hlavsová, knihovnice (D101; 21. 4. 1979)
 441. Roman Hlinský, údržbář (D53; 23. 5. 1978)
 442. Pavel Hnojský (D598; 31. 12. 1989)
 443. Petr Hocke, tesař (D53; 23. 5. 1978)
 444. dr. Josef Hodic, historik (D1; 1. 1. 1977)
 445. Leopold Hoffman, býv. předseda bran. a bezp. výboru NS (D17; 13. 6. 1977)
 446. Martin Höger, dělník (D347; 1. 10. 1986)
 447. František Hochman, bohoslovec (D71; 10. 10. 1978)
  Olga Hochmanová viz Olga Rychtářová
 448. Martin Holata, knihař (D583; 30. 9. 1989)
 449. Vítězslav Holata, truhlář (D173; 27. 4. 1981)
 450. ing. Hana Holcnerová, v domácnosti (D539; 31. 3. 1989)
 451. Petr Holeček, železniční dělník (D509; 30. 12. 1988)
 452. ing. Tomáš Holenda, zkušební technik (D539; 31. 3. 1989)
 453. Pavel Holeš, automechanik (D583; 30. 9. 1989)
 454. Martin Holiš, technik (D598; 31. 12. 1989)
 455. Ivana Holotová, dělnice (D17; 13. 6. 1977)
 456. Miroslav Holovský (D173; 27. 4. 1981)
 457. Ladislav Holub, číšník (D115; 8. 10. 1979)
 458. ing. Marie Holubcová, CSc. (D53; 23. 5. 1978)
 459. Eva Holubová, studentka (D598; 31. 12. 1989)
 460. dr. Miloslava Holubová, historička umění (D1; 1. 1. 1977)
 461. Stanislav Homola, zahradník (D17; 13. 6. 1977)
 462. Vít Bohumil Homolka, číšník (D71; 10. 10. 1978)
 463. Alena Honzíková, prodavačka (D494; 30. 9. 1988)
 464. František Horáček, dělník (D173; 27. 4. 1981)
 465. František Horáček, číšník (D195; 5. 3. 1982)
 466. Jiří Horák, dělník (D53; 23. 5. 1978)
 467. Jiří Horák, dělník (D494; 30. 9. 1988)
 468. Martin Horák, automechanik (D33; 21. 12. 1977)
 469. dr. Petr Horák (D17; 13. 6. 1977)
 470. Robert Horák, bývalý politický pracovník (D1; 1. 1. 1977)
 471. Zdeněk Horák, stavěč dekorací (D598; 31. 12. 1989)
 472. dr. Daňa Horáková, překladatelka (D71; 10. 10. 1978)
 473. Milada Horáková, pracovnice služeb (D6; 1. 2. 1977)
 474. Emil Horčík, pomocný dělník (D6; 1. 2. 1977)
 475. Svatopluk Horečka, pečovatel (D509; 30. 12. 1988)
 476. Alexandra Horká (D195; 5. 3. 1982)
 477. František Horký, topič (D195; 5. 3. 1982)
 478. Milan Hörmann, frekvenční mechanik (D565; 30. 6. 1989)
 479. Josef Horn, skladník (D71; 10. 10. 1978)
 480. Vladislav Horný, dělník (D6; 1. 2. 1977)
 481. František Horváth (D195; 5. 3. 1982)
 482. Vladimíra Horváthová (D195; 5. 3. 1982)
 483. Radek Hořčica, zaměstnanec obchodního domu Prior (D231; 13. 3. 1983)
 484. Milan Hořínek (D11; 9. 3. 1977)
 485. ing. Milan Hošek, bývalý státní zaměstnanec (D1; 1. 1. 1977)
 486. Ivona Hošková, samostatná kom. pracovnice (D583; 30. 9. 1989)
 487. Karel Hötzel, technik (D583; 30. 9. 1989)
 488. ing. arch. Matouš Houba, projektant (D598; 31. 12. 1989)
 489. Karel Houska, úředník (D11; 9. 3. 1977)
 490. ing. Petr Hoza, stavební inženýr (D539; 31. 3. 1989)
 491. František Hrabal, dělník (D147; 9. 6. 1980)
 492. Miroslav Hrabáň ml., pomocný projektant (D6; 1. 2. 1977)
 493. Jan Hrabina, lepič plakátů (D6; 1. 2. 1977)
 494. Jiřina Hrábková, novinářka (D1; 1. 1. 1977)
 495. Antonín Hradecký, dělník (D565; 30. 6. 1989)
 496. Jaroslav Hradecký, dělník (D565; 30. 6. 1989)
 497. Ludvík Hradílek, truhlář (D598; 31. 12. 1989)
 498. ing. Tomáš Hradílek (D6; 1. 2. 1977)
 499. Simona Hradílková, studentka (D494; 30. 9. 1988)
 500. Jiří Hradský, řidič (D565; 30. 6. 1989)
 501. Petr Hrach, topič (D71; 10. 10. 1978)
 502. Josef Hrazdil, řidič (D358; 28. 12. 1986)
 503. Petr Hrbek, elektromechanik (D583; 30. 9. 1989)
 504. Petr Hrdina, památkář (D147; 9. 6. 1980)
 505. Jan Hric, elektrikář (D33; 21. 12. 1977)
 506. Miroslav Hricenko, dělník (D33; 21. 12. 1977)
 507. Milan Hriň, mechanik (D598; 31. 12. 1989)
 508. Jana Hrnčířová, učnice (D33; 21. 12. 1977)
 509. ing. dr. Oldřich Hromádko, bývalý plukovník SNB (D1; 1. 1. 1977)
 510. ing. Alena Hromádková, socioložka (D6; 1. 2. 1977)
 511. Marie Hromádková, bývalá politická pracovnice (D1; 1. 1. 1977)
 512. Marta Hroníková, uklízečka (D539; 31. 3. 1989)
 513. Hana Hrubešová, důchodkyně (D494; 30. 9. 1988)
 514. Lubomír Hrubý, zedník (D539; 31. 3. 1989)
 515. Vladimír Hrubý, dělník (D33; 21. 12. 1977)
 516. Zdeněk Hrubý, dělník (D539; 31. 3. 1989)
 517. Jan Hrudka, technik (D271; 7. 2. 1984)
 518. Karel Hruška, dělník (D6; 1. 2. 1977)
 519. Milan Hruška, horník (D565; 30. 6. 1989)
 520. Miloš Hruška, dělník (D11; 9. 3. 1977)
 521. Petr Hruška, řidič (D147; 9. 6. 1980)
 522. Pavel Hrůza, důlní elektromontér (D583; 30. 9. 1989)
 523. Roland Hübber, opravář (D11; 13. 6. 1977)
 524. doc. dr. Milan Hübl, CSc., historik (D1; 1. 1. 1977)
 525. Pavel Hübner, dělník (D53; 23. 5. 1978)
 526. Vladimír Hučín, dělník (D565; 30. 6. 1989)
 527. Ladislav Hudec, knihař (D17; 13. 6. 1977)
 528. Stanislav Hudec, soustružník (D17; 13. 6. 1977)
 529. Antonín Hudský, dělník (D11; 9. 3. 1977)
 530. Dušan Hudymač, dělník (D101; 21. 4. 1979)
 531. Ondřej Hůlek, referent (D598; 31. 12. 1989)
 532. Pavel Hurt, dělník (D565; 30. 6. 1989)
 533. Jaroslav Hutka, písničkář (D33; 21. 12. 1977)
 534. Vladimír Hütter (D598; 31. 12. 1989)
 535. dr. Martin Hybler, metař (D53; 23. 5. 1978)
  Ivana Hyblerová viz Ivana Šimková
 536. Věra Hykšová (D415; 30. 9. 1987)
 537. dr. Václav Hyndrák, historik (D1; 1. 1. 1977)
 538. Mikoláš Chadima, hudebník a tiskař (D173; 27. 4. 1981)
 539. Vladislav Chaloupka (D565; 30. 6. 1989)
 540. Věra Chaloupková (D565; 30. 6. 1989)
 541. František Chalupecký, dělník (D6; 1. 2. 1977)
 542. Bohumil Charvát, dělník (D17; 13. 6. 1977)
 543. Jiří Chmel, dělník (D33; 21. 12. 1977)
 544. Ivana Chmělíčková, úřednice (D271; 7. 2. 1984)
 545. Hana Chmelová, figurantka (D101; 21. 4. 1979)
 546. Jaroslav Chnapko, dělník (D33; 21. 12. 1977)
  Silvestra Chnapková viz Silvestra Lupertová
 547. zasl. um. Vlasta Chramostová, herečka (D1; 1. 1. 1977)
 548. Heřman Chromý, úředník (D302; 20. 5. 1985)
 549. Daniel Chrz, strojník (D598; 31. 12. 1989)
 550. Jan Chudomel, invalidní důchodce (D455; 31. 3. 1988)
 551. Petr Chudožilov, spisovatel (D6; 1. 2. 1977)
 552. Miroslav Ilek, dělník (D11; 9. 3. 1977)
 553. Zdeněk Ingr, dělník (D173; 27. 4. 1981)
 554. František Innemann, dělník (D11; 9. 3. 1977)
 555. Jaroslav Jablonský, topič (D494; 30. 9. 1988)
 556. Dušan Janáček, řidič (D565; 30. 6. 1989)
 557. dr. Bohumír Janát, filozof (D17; 13. 6. 1977)
 558. Jiří G. Janeček, invalidní důchodce (D147; 9. 6. 1980)
 559. ing. Ludmila Jankovcová, býv. kandidátka předsednictva ÚV KSČ (D17; 13. 6. 1977)
 560. Petr Janočko (D598; 31. 12. 1989)
 561. František Janulík, dělník (D231; 13. 3. 1983)
 562. Přemysl Janýr, dělník (D6; 1. 2. 1977)
 563. Rudolf Jaroň, novinář (D6; 1. 2. 1977)
 564. dr. Karel Jaroš, CSc., bývalý politický pracovník (D1; 1. 1. 1977)
 565. ing. Milan Jaroš, ekonom (důchodce) (D583; 30. 9. 1989)
 566. dr. Oldřich Jaroš, historik (D1; 1. 1. 1977)
 567. Pavel Jaroš, dělník (D302; 20. 5. 1985)
 568. Eva Jarošová, textařka (D17; 13. 6. 1977)
 569. doc. dr. Věra Jarošová, CSc., historička (D1; 1. 1. 1977)
 570. Jitka Jašková, dělnice (D71; 10. 10. 1978)
 571. Jaroslav Javorský (D347; 1. 10. 1986)
 572. Tomáš Jedlička, dělník (D440; 31. 12. 1987)
 573. Jiří Jelínek, dělník (D539; 31. 3. 1989)
 574. Jiří Jelínek, elektrikář (D539; 31. 3. 1989)
 575. Petr Jelínek, dělník (D539; 31. 3. 1989)
 576. Marie Jelínková, důchodkyně (D11; 9. 3. 1977)
 577. Zuzana Jelínková, učnice (D53; 23. 5. 1978)
 578. Pavel Jeřábek, dělník (D302; 20. 5. 1985)
 579. Pavel Jeřábek, dělník (D509; 30. 12. 1988)
 580. prof. dr. Zdeněk Jičínský, DrSc., právník (D1; 1. 1. 1977)
 581. František Jílek, dělník (D173; 27. 4. 1981)
 582. ing. Otakar Jílek, ekonom (D1; 1. 1. 1977)
 583. Tomáš Jína, technik (D6; 1. 2. 1977)
 584. Antonín Jíra, dělník (D11; 9. 3. 1977)
 585. ing. Jaroslav Jíra, technik (D1; 1. 1. 1977)
 586. Karel Jiráček, bývalý státní zaměstnanec (D1; 1. 1. 1977)
 587. doc. dr. František Jiránek, pedagog (D1; 1. 1. 1977)
 588. Miroslav Jirásek, chladírenský mechanik (D195; 5. 3. 1982)
 589. Václav Jirásek, důchodce (D358; 28. 12. 1986)E12V dokumentu z 5. 4. 1987 (D387) mluvčí uvedli, že podpis prohlášení odvolal dr. Václav Jirásek z Prahy.
 590. Miroslav Jirounek, dělník (D6; 1. 2. 1977)
 591. Ivan Jirous, výtvarný teoretik (D33; 21. 12. 1977)
 592. Tomáš Jirousek, učitel (D147; 9. 6. 1980)
 593. Juliana Jirousová, malířka (D33; 21. 12. 1977)
 594. Věra Jirousová, historička umění (D1; 1. 1. 1977)
 595. Jaroslav Jírů, CSc., historik (D1; 1. 1. 1977)
 596. Arnošt Jiřík, dělník (D115; 8. 10. 1979)
 597. Jiří Jiřík, student (D17; 13. 6. 1977)
 598. dr. Miroslav Jodl, CSc., sociolog (D1; 1. 1. 1977)
 599. Jana Joglová, úřednice (D53; 23. 5. 1978)
 600. dr. Josef John, politik (D1; 1. 1. 1977)
 601. ing. Jarmila Johnová, ekonomka (D1; 1. 1. 1977)
 602. Zbyněk Jonák (D17; 13. 6. 1977)
 603. ing. Jiří Judl, technik (D1; 1. 1. 1977)
 604. Libor Junek, dělník (D6; 1. 2. 1977)
 605. Josef Jung, sladovník (D271; 7. 2. 1984)
 606. Michal Jung, dělník (D565; 30. 6. 1989)
 607. Simona Jungová, v domácnosti (D565; 30. 6. 1989)
 608. Ivana Jůnová, laborantka (D71; 10. 10. 1978)
 609. Hana Jüptnerová, pedagožka (D147; 9. 6. 1980)
 610. Pavel Juráček, filmový režisér (D1; 1. 1. 1977)
 611. Alois Jurník, skladník (D11; 9. 3. 1977)
 612. Jan Just, dělník (D6; 1. 2. 1977)
 613. Miroslav Kabele, řidič (D583; 30. 9. 1989)
 614. Jaroslav Kabelka, dělník (D6; 1. 2. 1977)
 615. Petr Kabeš, spisovatel (D1; 1. 1. 1977)
  Věra Kabešová viz Věra Kubíčková
 616. dr. Rudolf Kabíček, psycholog (D11; 9. 3. 1977)
 617. Nikola Kabourková, studentka (D598; 31. 12. 1989)
 618. Jana Kábrtová, skladová dělnice (D565; 30. 6. 1989)
 619. Pavel Kačírek (D302; 20. 5. 1985)
 620. dr. Oldřich Kaderka, právník a politik (D1; 1. 1. 1977)
 621. prof. dr. Miroslav Kadlec, ekonom (D1; 1. 1. 1977)
 622. Pavel Kadlec, přípravář v sítotisku (D115; 8. 10. 1979)
 623. Pavel Kadlec (D101; 21. 4. 1979)
 624. Petr Kadlec, opravář (D455; 31. 3. 1988)
 625. Petr Kadlec, dělník (D455; 31. 3. 1988)
 626. prof. dr. Vladimír Kadlec, DrSc., ekonom a politik (D1; 1. 1. 1977)
 627. dr. Erika Kadlecová, CSc., socioložka (D1; 1. 1. 1977)
 628. Jindra Kadlecová, knihovnice (D6; 1. 2. 1977)
 629. Jan Kadubec, lesní dělník (D494; 30. 9. 1988)
 630. Monika Kafková, učitelka (D494; 30. 9. 1988)
 631. Petr Kahovec, řidič (D494; 30. 9. 1988)
 632. Václav Kaiser, instalatér (D539; 31. 3. 1989)
 633. Anna Kaiserová, důchodkyně (D509; 30. 12. 1988)
 634. ing. Petr Kajnar, vývojový pracovník (D598; 31. 12. 1989)
 635. ing. Stanislav Kalisz (D598; 31. 12. 1989)
 636. Alena Kalusová, důchodkyně (D539; 31. 3. 1989)
 637. Roman Kamarád, elektromechanik (D598; 31. 12. 1989)
 638. Antonín Kamiš, dělník (D11; 9. 3. 1977)
 639. Walter Kania, řidič (D11; 9. 3. 1977)
 640. Jaroslava Kanivková, řidička (D583; 30. 9. 1989)
 641. Eva Kantůrková, spisovatelka (D6; 1. 2. 1977)
 642. Jan Kapek, technik (D6; 1. 2. 1977)
 643. Bohuslav Kaplan, dělník (D101; 21. 4. 1979)
 644. Pavel Kapustík, topič (D539; 31. 3. 1989)
 645. Dagmar Kapustíková, šatnářka (D539; 31. 3. 1989)
 646. Svatopluk Karásek, duchovní (D1; 1. 1. 1977)
 647. Pavel Kardoš, elektromechanik (D565; 30. 6. 1989)
 648. Jiří Karlík, dělník (D53; 23. 5. 1978)
 649. Viktor Karlík, výtvarník (D598; 31. 12. 1989)
 650. Olga Karlíková, malířka (D6; 1. 2. 1977)
 651. Jiří Kasal, dělník (D11; 9. 3. 1977)
 652. Jiří Kaša, řidič (D173; 27. 4. 1981)
 653. Jakub Kaše, úředník (D6; 1. 2. 1977)
 654. prof. dr. Vladimír Kašík, DrSc., historik (D1; 1. 1. 1977)
 655. Antonín Kašpar, důchodce (D195; 5. 3. 1982)
 656. Hynek Kašpar, dělník (D17; 13. 6. 1977)
 657. Zdeněk Kašťák, dělník (D17; 13. 6. 1977)
 658. Martin Katina, student (D598; 31. 12. 1989)
 659. dr. František Kautman, CSc., literární historik (D1; 1. 1. 1977)
 660. František Kautský, dělník (D173; 27. 4. 1981)
 661. Ludvík Kavín, bývalý politický pracovník (D6; 1. 2. 1977)
 662. MUDr. Anna Kavinová, lékařka (D53; 23. 5. 1978)
 663. Hilmar Kayser, dělník (D6; 1. 2. 1977)
 664. Marianna Kayserová, úřednice (D11; 9. 3. 1977)
 665. JUDr. Jan Kazda, bývalý advokát (D598; 31. 12. 1989)
 666. Josef Kazík, dělník (D11; 9. 3. 1977)
 667. Zdeněk Kazík, dělník (D17; 13. 6. 1977)
 668. Jan Keller, duchovní (D6; 1. 2. 1977)
 669. Marta Kellerová, v domácnosti (D6; 1. 2. 1977)
 670. Martin Kende (D583; 30. 9. 1989)
 671. Peter Kerestúr, dělník (D33; 21. 12. 1977)
 672. Jan Keřlík, dělník (D598; 31. 12. 1989)
 673. Jan Kindl, expedient (D6; 1. 2. 1977)
 674. Jan Kišš, invalidní důchodce (D347; 1. 10. 1986)
 675. Aloisie Kiulpekidisová, úřednice (D271; 7. 2. 1984)
 676. Mojmír Klánský, novinář (D6; 1. 2. 1977)
 677. Oldřich Klein, invalidní důchodce (D455; 31. 3. 1988)
 678. Jiří Kleiner, dělník (D115; 8. 10. 1979)
 679. Jan Klement (D565; 30. 6. 1989)
 680. Petr Klement, nástrojař (D101; 21. 4. 1979)
 681. Alexandr Kliment, spisovatel (D1; 1. 1. 1977)
 682. PhDr. Helena Klímová, socioložka (D440; 31. 12. 1987)E13V D440 mluvčí zároveň oznámili, že v důsledku různých okolností (zničení, ztráty záznamů) nemohl být podpis v dosavadních seznamech zveřejněn. PhDr. Helena Klímová podepsala v roce 1980.
 683. dr. Bohumil Klípa, CSc., historik (D1; 1. 1. 1977)
 684. Jan Klofáč, učeň (D598; 31. 12. 1989)
 685. prof. dr. Jaroslav Klofáč, DrSc., sociolog (D1; 1. 1. 1977)
 686. doc. dr. Vladimír Klokočka, právník (D1; 1. 1. 1977)
 687. Viktor Klouda, dělník (D17; 13. 6. 1977)
 688. Jaroslav Kmošek, instalatér (D565; 30. 6. 1989)
 689. Theodor Knobloch, čalouník (D494; 30. 9. 1988)
 690. Michal Kobal, dělník (D33; 21. 12. 1977)
 691. Božena Kobalová (D115; 8. 10. 1979)
 692. Eva Kobrová, zdravotní sestra (D173; 27. 4. 1981)
 693. Petr Kobylka, automechanik (D17; 13. 6. 1977)
 694. ing. Alfréd Kocáb, duchovní (D1; 1. 1. 1977)
 695. Miroslav Kocev, mechanik (D598; 31. 12. 1989)
 696. dr. Jiří Kocourek, psycholog (D11; 9. 3. 1977)
 697. Petr Kocum, řidič (D17; 13. 6. 1977)
 698. Ludmila Kočí (D598; 31. 12. 1989)
 699. Zdeněk Kočí (D598; 31. 12. 1989)
 700. Lída Kočová, důchodkyně (D565; 30. 6. 1989)
 701. Zina Kočová, studující (D1; 1. 1. 1977)
 702. doc. dr. Luboš Kohout, CSc., politolog (D1; 1. 1. 1977)
 703. Lubor Kohout, dělník (D539; 31. 3. 1989)
 704. ing. Milan Kohout, topič (D347; 1. 10. 1986)
 705. Pavel Kohout, spisovatel (D1; 1. 1. 1977)
 706. Jiří Kohoutek, mechanik (D271; 7. 2. 1984)
 707. Zdeněk Kohoutek, lakýrník (D17; 13. 6. 1977)
 708. Tereza Kohoutová, studentka (D33; 21. 12. 1977)
 709. Vilma Kohsová, dělnice (D6; 1. 2. 1977)
 710. Arnošt Kohút, technik (D509; 30. 12. 1988)
 711. František Kolář ml., dělník (D565; 30. 6. 1989)
 712. Jiří Kolář, spisovatel a výtvarník. (D1; 1. 1. 1977)
 713. Roman Kolář, spojový manipulant (D565; 30. 6. 1989)
 714. Jaroslav Kolčava, brusič (D347; 1. 10. 1986)
 715. Vladimír Kolínek, fotograf (D302; 20. 5. 1985)
 716. Daniela Kolínková, dělnice (D509; 30. 12. 1988)
 717. ing. Ladislav Kolmistr, bývalý politický pracovník (D11; 9. 3. 1977)
 718. Jiří Kolouch, dělník (D402; 30. 6. 1987)
 719. MUDr. Vladimír Komár, psychiatr (D455; 31. 3. 1988)
 720. Alena Komárková, dělnice (D440; 31. 12. 1987)E14V D440 mluvčí zároveň oznámili, že v důsledku různých okolností (zničení, ztráty záznamů) nemohl být podpis v dosavadních seznamech zveřejněn. Alena Komárková podepsala v roce 1985.
 721. dr. Božena Komárková, pedagožka (D1; 1. 1. 1977)
 722. Mária Komárová, redaktorka (D455; 31. 3. 1988)
 723. Alexandr Komaško, geofyzik (D6; 1. 2. 1977)
 724. dr. Václav V. Komeda, historik (D1; 1. 1. 1977)
 725. Pavol Koniar, dělník (D17; 13. 6. 1977)
 726. Michael Konůpek, filolog (D11; 9. 3. 1977)
 727. Jana Konvalinková, zdravotnice (D195; 5. 3. 1982)
 728. Pavel Kopeček, spisovatel (D11; 9. 3. 1977)
 729. Iveta Kopecká, v domácnosti (D509; 30. 12. 1988)
 730. Martin Kopecký, vychovatel (D565; 30. 6. 1989)
 731. Jaroslav Kopis, strojní zámečník (D101; 21. 4. 1979)
 732. MUDr. Milan Kopřiva, hygienik (D598; 31. 12. 1989)
 733. ing. Tomáš Kopřiva (D583; 30. 9. 1989)
 734. Petr Kopta, překladatel (D6; 1. 2. 1977)
 735. Miroslav Koptiš, kulisák (D173; 27. 4. 1981)
 736. Karol Korbel, dělník (D402; 30. 6. 1987)
 737. František Korbela, duchovní (D11; 9. 3. 1977)
 738. Jan Korbelík, zdravotník (D11; 9. 3. 1977)
 739. doc. ing. Miloslav Korbelík, úředník (D33; 21. 12. 1977)
 740. Miloslav Korbelík ml., vrátný (D11; 9. 3. 1977)
 741. Marta Korbelová, důchodkyně (D494; 30. 9. 1988)
 742. Petra Korbelová (D402; 30. 6. 1987)
 743. Vavřinec Korčiš st., sociolog, (D1; 1. 1. 1977)
 744. Vavřinec Korčiš ml., dělník (D1; 1. 1. 1977)
 745. Josef Kordík, duchovní (D71; 10. 10. 1978)
 746. Jan Koroptvička, výtvarník (D11; 9. 3. 1977)
 747. dr. Jiří Kořínek, ekonom (D1; 1. 1. 1977)
 748. Vladimír Kos, úředník (D6; 1. 2. 1977)
 749. Pavla Kostková, úřednice (D11; 9. 3. 1977)
 750. dr. Karel Kostroun, literární kritik (D1; 1. 1. 1977)
 751. Jiří Kostúr, dělník (D173; 27. 4. 1981)
 752. Milan Košař, stavební technik (D33; 21. 12. 1977)
 753. Miroslav Košař, hudebník (D598; 31. 12. 1989)
 754. Jiří Kot, dělník (D539; 31. 3. 1989)
 755. PhDr. Vladislav Kotek (D115; 8. 10. 1979)
 756. ing. Jan Kotlas (D11; 9. 3. 1977)
 757. Iva Kotrlá, básnířka (D358; 28. 12. 1986)
 758. Zdeněk Kotrlý, invalidní důchodce (D539; 31. 3. 1989)
 759. Martin Kottas, instalatér (D17; 13. 6. 1977)
 760. Jaroslav Kouba, dělník (D11; 9. 3. 1977)
 761. Petr Kouba, malíř (D6; 1. 2. 1977)
 762. Božena Koucká, dělnice (D598; 31. 12. 1989)
 763. Jan Koudela, úředník (D6; 1. 2. 1977)
 764. Jindřich Koudelka, dělník (D147; 9. 6. 1980)
 765. Josef Koudelka, fotograf (D147; 9. 6. 1980)
 766. Libuše Koudelková, důchodkyně (D147; 9. 6. 1980)
 767. Alena Koudelová, úřednice (D6; 1. 2. 1977)
 768. Jaroslav Koukal, topič (D565; 30. 6. 1989)
 769. Jiří Koula, dělník (D231; 13. 3. 1983)
 770. Anna Koutná, dělnice (D1; 1. 1. 1977)
 771. ing. Bedřich Koutný (D440; 31. 12. 1987)
 772. Bohumil Koutný (D6; 1. 2. 1977)
 773. JUDr. Jaroslav Koutský, advokát (D598; 31. 12. 1989)
 774. Kamil Koutský, závozník (D539; 31. 3. 1989)
 775. Karel Koutský, dělník (D509; 30. 12. 1988)
 776. Jiří Kováč, dělník (D101; 21. 4. 1979)
 777. Petr Kováč, kameraman (D33; 21. 12. 1977)
 778. Zdena Kováčová (D17; 13. 6. 1977)
 779. Petr Kovář, instalatér (D195; 5. 3. 1982)
 780. Karel Kovařík, bývalý politický pracovník (D6; 1. 2. 1977)
 781. Václav Kovařík, dělník (D509; 30. 12. 1988)
 782. Václav Kozák, technik (D6; 1. 2. 1977)
 783. ing. Petr Kozánek, topič (D455; 31. 3. 1988)
 784. Jiří Kozelka, dělník (D53; 23. 5. 1978)
 785. Jan Kozlík, revizní technik (D6; 1. 2. 1977)
 786. Ivan Kožíšek, dělník (D17; 13. 6. 1977)
 787. Ivan Kožíšek, dělník (D147; 9. 6. 1980)
 788. Miroslav Krajča, dělník (D195; 5. 3. 1982)
 789. Zdena Krajčová, dělnice (D195; 5. 3. 1982)
 790. Jan Král, dělník (D565; 30. 6. 1989)
 791. Josef Král, důchodce (D387; 5. 4. 1987)
 792. Milan Král, dělník (D6; 1. 2. 1977)
 793. doc. ing. Miloslav Král, CSc., vědecký pracovník (D1; 1. 1. 1977)
 794. Miloš Král, provozní elektrikář (D583; 30. 9. 1989)
 795. Vladimír Král, automechanik (D195; 5. 3. 1982)
 796. Vlastimil Králík (D415; 30. 9. 1987)E15Podepsal již koncem roku 1986, ale protože nebyla uvedena adresa, mluvčí podpis uveřejnili až po ověření správnosti podpisu. Srv. D415 (30. 9. 1987).
 797. Alexandr Kramer (D6; 1. 2. 1977)
 798. Jitka Kramperová, fotografka (D598; 31. 12. 1989)
 799. Jan Krátký (D415; 30. 9. 1987)E16Podepsal již koncem roku 1986, ale protože nebyla uvedena adresa, mluvčí podpis uveřejnili až po ověření správnosti podpisu. Srv. D415 (30. 9. 1987).
 800. Bohumil Kratochvíl (D6; 1. 2. 1977)
 801. Jiří Kratochvíl, instalatér (D101; 21. 4. 1979)
 802. Jiří Kratochvíl, dělník (D115; 8. 10. 1979)
 803. Jiří Kratochvil (D565; 30. 6. 1989)
 804. Marie Kratochvilová (D565; 30. 6. 1989)
  Jarmila Kratochvílová viz Jarmila Pařízková
 805. Eva Kraupnerová, v domácnosti (D583; 30. 9. 1989)
 806. Vladimír Kraupner, studující (D583; 30. 9. 1989)
 807. Karel Kraus, překladatel (D11; 9. 3. 1977)
 808. Karel Kraus, figurant (D17; 13. 6. 1977)
 809. Miloš Kraus (D302; 20. 5. 1985)
 810. Milan Krebes, dělník (D101; 21. 4. 1979)
 811. Petr Kreibich, invalidní důchodce (D231; 13. 3. 1983)
 812. Roman Kreitl, dělník (D583; 30. 9. 1989)
 813. Karel Krejča ml., zaměstnanec spojů (D71; 10. 10. 1978)
 814. dr. Jaroslav Krejčí, CSc., historik (D6; 1. 2. 1977)
 815. Jaroslav Krejčí ml., rybář (D11; 9. 3. 1977)
 816. ing. Petr Krejčí, výzkumný pracovník (D6; 1. 2. 1977)
 817. Taťjana Krejčí, ošetřovatelka (D11; 9. 3. 1977)
 818. František Krejčík, dělník (D494; 30. 9. 1988)
 819. dr. František Kriegel, politik a lékař (D1; 1. 1. 1977)
 820. Andrej Krob, dělník (D1; 1. 1. 1977)
 821. Ria Krolopová, studující (D147; 9. 6. 1980)
 822. Petr Kronďák, klempíř (D17; 13. 6. 1977)
 823. Daniel Kroupa, redaktor (D11; 9. 3. 1977)
 824. Vladimír Kroul, důchodce (D11; 9. 3. 1977)
 825. JUDr. Vojtěch Krumpera, právník (důchodce) (D583; 30. 9. 1989)
 826. Milan Krumpholc, dělník (D173; 27. 4. 1981)
 827. Karel Krúpa, dělník (D11; 9. 3. 1977)
 828. Vladislav Krupička, dělník (D11; 9. 3. 1977)
 829. Jan Křelina, dělník (D11; 9. 3. 1977)
 830. doc. dr. Jan Křen, DrSc., historik (D1; 1. 1. 1977)
 831. Jan Křivan, elektrikář (D455; 31. 3. 1988)
 832. Ivo Křivánek, dělník (D33; 21. 12. 1977)
 833. Jiří Křivský, topič (D11; 9. 3. 1977)
 834. Josef Kříž, řidič (D539; 31. 3. 1989)
 835. doc. ing. Karel Kříž, CSc., ekonom (D6; 1. 2. 1977)
 836. PhDr. Petr Kříž, učitel (D565; 30. 6. 1989)
 837. René Kříž, dělník (D11; 9. 3. 1977)
 838. Jiří Křižan, publicista, scénárista (D598; 31. 12. 1989)
 839. Daniel Křížek, student (D598; 31. 12. 1989)
 840. Marie Rút Křížková, literární historičkaE17Marie Rút Křížková se přihlásila k Chartě 77 dopisem, který poslala prezidentovi ČSSR, řadě institucí i svému zaměstnavateli, kopii odevzdala také Janu Vladislavovi. V dopise, který se dostal ihned také do samizdatového oběhu, vysvětlila, proč se připojuje „svým podpisem k Chartě 77“. Shodou okolností se sice její jméno neobjevilo v žádném ze seznamu signatářů, byla však považována za signatářku a v roce 1983 se stala mluvčí Charty. (Viz též dokument D440 z 31. 12. 1987 a Charta 77 očima současníků. Po dvaceti letech, s. 233.)
 841. Veronika Křížová, v domácnosti (D565; 30. 6. 1989)
 842. ing. Bohumír Kuba, středoškolský profesor v. v. (D509; 30. 12. 1988)
 843. Ján Kubáň, technik (D494; 30. 9. 1988)
 844. Jan Kubánek (D271; 7. 2. 1984)
 845. Milada Kubelková, referentka (D598; 31. 12. 1989)
 846. Jiří Kubíček, restaurátor, (D11; 9. 3. 1977)
 847. Věra Kubíčková, v domácnosti (D115; 8. 10. 1979)
  Marcela Kubínová viz Marcela Němcová
 848. Marta Kubišová, zpěvačka (D1; 1. 1. 1977)
 849. Emil Kučera, důchodce (D440; 31. 12. 1987)E18V D440 mluvčí zároveň oznámili, že v důsledku různých okolností (zničení, ztráty záznamů) nemohl být podpis v dosavadních seznamech zveřejněn. Emil Kučera podepsal v roce 1986.
 850. Jan Kučera, výtvarník (D231; 13. 3. 1983)
 851. Karel Kučera, dělník (D231; 13. 3. 1983)
 852. Lumír Kučera, dělník (D6; 1. 2. 1977)
 853. Martin Kučera, elektroenergetik (D598; 31. 12. 1989)
 854. Pavel Kučera, dělník (D17; 13. 6. 1977)
 855. Pavel Kučírek, dělník (D173; 27. 4. 1981)
 856. Jiří Kufner, dělník (D565; 30. 6. 1989)
 857. Josef Kuhn, elektrikář (D539; 31. 3. 1989)
 858. Dalibor Kuch, dělník (D302; 20. 5. 1985)
 859. Jaroslav Kuchyňa, učitel (D565; 30. 6. 1989)
 860. Ilona Kuchyňová, v domácnosti (D598; 31. 12. 1989)
 861. Jaroslav Kukal, elektromontér (D6; 1. 2. 1977)
 862. Jaroslav Kukol, zámečník (D173; 27. 4. 1981)
 863. Zdeněk Kulík, dělník (D302; 20. 5. 1985)
 864. Daniel Kumermann, skladník (D101; 21. 4. 1979)
 865. Alena Kumprechtová, skladnice (D271; 7. 2. 1984)
 866. Václav Kůs, dělník (D195; 5. 3. 1982)
 867. doc. dr. Miroslav Kusý, CSc., filozof (D6; 1. 2. 1977)
 868. Jaroslava Kušnírová, projektantka (D71; 10. 10. 1978)
 869. Štefan Kuštek (D415; 30. 9. 1987)
 870. Ladislav Kvapil, číšník (D598; 31. 12. 1989)
 871. Miroslav Kvašňák, topič (D598; 31. 12. 1989)
 872. Pavel Kvíčala, topič (D302; 20. 5. 1985)
 873. Zdeněk Kvítek, dělník (D173; 27. 4. 1981)
 874. Alois Kýhos, dělník (D17; 13. 6. 1977)
 875. Ivan Kyncl, fotograf (D115; 8. 10. 1979)
 876. Karel Kyncl, novinář (D1; 1. 1. 1977)
 877. Jaroslav Kytlica (D147; 9. 6. 1980)
 878. MUDr. Tatiana Labská, lékařka (D598; 31. 12. 1989)
 879. Viktor Labský, dělník (D195; 5. 3. 1982)
 880. dr. Michal Lakatoš, CSc., právník (D1; 1. 1. 1977)
 881. Ladislav Lála, důlní technik (D565; 30. 6. 1989)
 882. Ivan Lamper, dělník (D231; 13. 3. 1983)
 883. Jan Lamper, dělník (D231; 13. 3. 1983)
 884. Dana Lamperová, v domácnosti (D231; 13. 3. 1983)
 885. doc. dr. Václav Lamser, DrSc., sociolog (D6; 1. 2. 1977)
 886. Lilian Landová, studující (D71; 10. 10. 1978)
 887. Pavel Landovský, herec (D1; 1. 1. 1977)
 888. Radek Langhammer, dřevorubec (D455; 31. 3. 1988)
 889. Karel Lánský, novinář (D6; 1. 2. 1977)
 890. Miroslav Latta, dělník (D17; 13. 6. 1977)
 891. dr. Vasil Latta, právník (D6; 1. 2. 1977)
 892. Vendelín Laurenčík, technik (D17; 13. 6. 1977)
 893. Roman Láznička, dřevorubec (D598; 31. 12. 1989)
 894. Jiří Lederer, novinář (D1; 1. 1. 1977)
 895. Elzbieta Ledererová, překladatelka (D53; 23. 5. 1978)
 896. Miroslav Lehký, programátor (D565; 30. 6. 1989)
 897. Jiří Lejnar ml., laborant (D115; 8. 10. 1979)
 898. Milan Leroch, řidič (D358; 28. 12. 1986)
 899. Josef Lešňanský, dělník (D494; 30. 9. 1988)
 900. ing. Jan Leštínský, technik (D1; 1. 1. 1977)
 901. Gabriel Levický, dělník (D71; 10. 10. 1978)
 902. Vasil Levý, dělník (D173; 27. 4. 1981)
 903. ing. Otta Líbal, agronom (D583; 30. 9. 1989)
 904. Vladimír Líbal, výtvarník (D387; 5. 4. 1987)
 905. Vladimír Liberda, důchodce, (D539; 31. 3. 1989)
 906. Jaroslav Linhart, dělník (D33; 21. 12. 1977)
 907. Karel Linhart, dělník (D440; 31. 12. 1987)
 908. Milan Linhart, dělník (D440; 31. 12. 1987)
 909. Vladimír Linhart, řidič (D347; 1. 10. 1986)
 910. Romana Linhartová, pánská krejčová (D478; 30. 6. 1988)
 911. Petr Lípa, dělník (D598; 31. 12. 1989)
 912. dr. Ladislav Lis, bývalý politický pracovník (D1; 1. 1. 1977)
 913. Bohumír Liška, dělník (D347; 1. 10. 1986)
 914. František Liška, železniční dělník (D478; 30. 6. 1988)
 915. Oldřich Liška, bývalý státní zaměstnanec (D1; 1. 1. 1977)
 916. Tomáš Liška, hlídač (D173; 27. 4. 1981)
 917. Zdeněk Liška, dělník (D173; 27. 4. 1981)
 918. Jaromír Litera, bývalý politický pracovník (D1; 1. 1. 1977)
 919. ing. Jan Litomiský, agronom (D6; 1. 2. 1977)
 920. Martin Litomiský, geofyzik (D71; 10. 10. 1978)
 921. Petr Lívanský, frézař (D565; 30. 6. 1989)
 922. František Lízna, duchovní (D53; 23. 5. 1978)
 923. Oliver Lois, důchodce (D402; 30. 6. 1987)
 924. Jiří Lokša, invalidní důchodce (D583; 30. 9. 1989)
 925. Jan Lopatka, literární kritik (D1; 1. 1. 1977)
 926. Anna Lorencová, důchodce (D598; 31. 12. 1989)
 927. Oldřich Loukota, dělník (D17; 13. 6. 1977)
 928. dr. Emil Ludvík, hudební skladatel (D1; 1. 1. 1977)
 929. René Ludvík, student (D598; 31. 12. 1989)
 930. Václav Luhan, strojní zámečník (D173; 27. 4. 1981)
 931. Andrej Lukáček, duchovní (D6; 1. 2. 1977)
 932. Ivan Lukáš, řidič (D598; 31. 12. 1989)
 933. Maxmilián Lukášek, dělník (D17; 13. 6. 1977)
 934. Klement Lukeš (D1; 1. 1. 1977)
 935. Pavel Lukeš, skladník (D539; 31. 3. 1989)
 936. Silvestra Lupertová, operátorka (D173; 27. 4. 1981)
 937. Václav Lyalikoff, dělník (D101; 21. 4. 1979)
 938. Vladimír Macák, automechanik (D6; 1. 2. 1977)
 939. Jiří Macek (D583; 30. 9. 1989)
 940. Richard Macek, dělník (D6; 1. 2. 1977)
 941. Charlotta Máčková, dělnice (D53; 23. 5. 1978)
 942. Věroslav Mach (D598; 31. 12. 1989)
 943. Jan Macháček, hlídač (D539; 31. 3. 1989)
 944. Pavel Macháček, dělník (D17; 13. 6. 1977)
 945. Zdena Macháčková, úřednice (D33; 21. 12. 1977)
 946. dr. Sergej Machonin, divadelní kritik a překladatel (D1; 1. 1. 1977)
 947. prof. dr. Milan Machovec, DrSc., filozof (D1; 1. 1. 1977)
 948. Vratislav Machulka, dělník (D17; 13. 6. 1977)
 949. Petr Maišaidr, dělník (D17; 13. 6. 1977)
 950. Hana Malá (D598; 31. 12. 1989)
 951. Radislav Málek, student (D565; 30. 6. 1989)
 952. Jaroslav Malfait, dělník (D583; 30. 9. 1989)
 953. prof. dr. Josef Malický, matematik (D6; 1. 2. 1977)
 954. Vladimír Malík, prodavač (D11; 9. 3. 1977)
 955. Ladislav Malý, technický úředník (D173; 27. 4. 1981)
 956. dr. Radomír Malý, historik (D33; 21. 12. 1977)
 957. Václav Malý, dělník (D11; 9. 3. 1977)
 958. Zdeněk Malý (D598; 31. 12. 1989)
 959. Vladimír Man, elektromontér (D302; 20. 5. 1985)
 960. Ivan Maňásek, technik (D17; 13. 6. 1977)
 961. František Mareček, dělník (D6; 1. 2. 1977)
 962. Miloslav Mareček, dělník (D478; 30. 6. 1988)
 963. Lenka Marečková, dozorčí stanice (D302; 20. 5. 1985)
 964. Aleš Marek (D598; 31. 12. 1989)
 965. Jaroslav Marek, horník (D565; 30. 6. 1989)
 966. Jiří Marek, dělník (D33; 21. 12. 1977)
 967. Jiří Marek, student (D598; 31. 12. 1989)
 968. Karel Marek, dělník (D11; 9. 3. 1977)
 969. Vladimír Marek, dělník (D17; 13. 6. 1977)
 970. Jiří Mareš, dělník (D6; 1. 2. 1977)
 971. Květa Marková, úřednice (D598; 31. 12. 1989)
 972. Luděk Marks, samostatný referent (D402; 30. 6. 1987)
 973. Vlastimil Markytán, dělník (D101; 21. 4. 1979)
 974. Bohumil Marousek, soustružník (D598; 31. 12. 1989)
 975. Lubomír Marousek, soustružník (D598; 31. 12. 1989)
 976. Radovan Martínek, dělník (D598; 31. 12. 1989)
 977. Anna Marvanová, novinářka (D1; 1. 1. 1977)
 978. Jan Mařík, dělník (D6; 1. 2. 1977)
 979. Ladislav Mařík, dělník (D147; 9. 6. 1980)
 980. Stanislav Masarik, řidič (D509; 30. 12. 1988)
 981. Jaroslav Máslo, čerpač (D565; 30. 6. 1989)
 982. Ivan Mašek, programátor (D565; 30. 6. 1989)
 983. Jan Mašek, elektroúdržbář (D17; 13. 6. 1977)
 984. Miloslav Mašek, provozní chemik (D71; 10. 10. 1978)
 985. Petr Mašek, dělník (D6; 1. 2. 1977)
 986. Jelena Mašínová, scénáristka (D1; 1. 1. 1977)
 987. Alena Mašková, v domácnosti (D598; 31. 12. 1989)
 988. František Maštera, řidič (D53; 23. 5. 1978)
 989. Marie Mašterová, v domácnosti (D53; 23. 5. 1978)
 990. Miroslav Matěcha, elektromontér (D565; 30. 6. 1989)
 991. Jiří Matoušek (D539; 31. 3. 1989)
 992. René Matoušek (D271; 7. 2. 1984)
 993. Jaroslav Matras, elektromechanik (D53; 23. 5. 1978)
 994. Zdeněk Matuszek, přípravář výroby (D583; 30. 9. 1989)
 995. Martin Matuštík, student (D33; 21. 12. 1977)
 996. Kyra Matuštíková (D271; 7. 2. 1984)
 997. Michal Matzenauer, dělník (D6; 1. 2. 1977)
 998. Jitka Matzenauerová, knihovnice (D6; 1. 2. 1977)
 999. Marie Matzenauerová, duchovní (D6; 1. 2. 1977)
 1000. Leoš Mayer, mechanik (D478; 30. 6. 1988)
 1001. Michaela Mayerová, spojová manipulantka (D478; 30. 6. 1988)
 1002. František Maxera, výtvarník (D6; 1. 2. 1977)
 1003. Rostislav Mazánek, dělník (D17; 13. 6. 1977)
 1004. Marta Mazánková, akad. malířka (D6; 1. 2. 1977)
 1005. Ivan Medek, hudební publicista (D1; 1. 1. 1977)
 1006. Eliška Meissnerová, pečovatelka (D539; 31. 3. 1989)
 1007. Věra Meissnerová, bývalý státní zaměstnanec. (D17; 13. 6. 1977)
 1008. doc. dr. Hana Mejdrová, CSc., historička (D1; 1. 1. 1977)
 1009. dr. Evžen Menert, CSc., filozof (D1; 1. 1. 1977)
 1010. Vladislav Merhaut, technik (D17; 13. 6. 1977)
 1011. Jan Metyš, reprodukční grafik (D231; 13. 3. 1983)
 1012. dr. Jaroslav Mezník, historik (D1; 1. 1. 1977)
 1013. Jaroslav Micka (D195; 5. 3. 1982)
 1014. ing. Zbyněk Mička, důlní technik (D565; 30. 6. 1989)
 1015. Radek Mihálik, lisař (D358; 28. 12. 1986)
 1016. ing. Aleš Michalík, technik (D539; 31. 3. 1989)
 1017. Otakar Michl, programátor (D6; 1. 2. 1977)
 1018. doc. dr. Karel Michňák, filozof (D6; 1. 2. 1977)
 1019. Otakar Mika, horník (D11; 9. 3. 1977)
 1020. Milan Miklas, automechanik (D101; 21. 4. 1979)
 1021. Jana Miklušáková, ošetřovatelka (D565; 30. 6. 1989)
 1022. Věra Mikulová, dělnice (D101; 21. 4. 1979)
 1023. Miroslav Milanovský, důchodce (D598; 31. 12. 1989)
 1024. Pavel Mildner, dělník (D565; 30. 6. 1989)
 1025. Tomáš Miller, stavěč dekorací (D598; 31. 12. 1989)
 1026. Stanislav Miloš, dělník (D539; 31. 3. 1989)
 1027. Stanislav Milota, kameraman (D6; 1. 2. 1977)
 1028. ing. Ivan Miluška, programátor (D6; 1. 2. 1977)
 1029. PhDr. Alena Míšková, archivářka (D539; 31. 3. 1989)
 1030. Jan Mládek, plastikář (D539; 31. 3. 1989)
 1031. MUDr. Jaroslav Mlčák, lékař (D539; 31. 3. 1989)
 1032. Jaroslav Mlejnek (D115; 8. 10. 1979)
 1033. Josef Mlejnek, strojník (D302; 20. 5. 1985)
 1034. Ota Mlejnek, invalidní důchodce (D509; 30. 12. 1988)
 1035. Ivo Mludek, dělník (D539; 31. 3. 1989)
 1036. doc. dr. Ján Mlynárik, CSc., historik (D1; 1. 1. 1977)
 1037. doc. dr. Zdeněk Mlynář, CSc., právník a politik (D1; 1. 1. 1977)
 1038. Milan Moletz, dělník (D147; 9. 6. 1980)
 1039. Vratislav Moravec, sazeč (D565; 30. 6. 1989)
 1040. Robert Morganz, technik (D17; 13. 6. 1977)
 1041. Petr Motal, topič (D387; 5. 4. 1987)
 1042. Ervín Motl, novinář (D6; 1. 2. 1977)
 1043. Karel Motl, ekonom (D583; 30. 9. 1989)
 1044. Zdeněk Motloch, asanační pracovník (D115; 8. 10. 1979)
 1045. Otakar Moučka, dělník (D101; 21. 4. 1979)
 1046. Kamila Moučková, bývalá televizní hlasatelka (D1; 1. 1. 1977)
 1047. Rudolf Mraček, podlahář (D71; 10. 10. 1978)
 1048. Jiří Mrázek, topič (D1; 1. 1. 1977)
 1049. Karel Mrázek, technický pracovník (D358; 28. 12. 1986)
 1050. Martina Mrázová, knihovnice (D17; 13. 6. 1977)
 1051. Jana Mrkvová, sekretářka (D539; 31. 3. 1989)
 1052. Petr Mudrik, dělník (D11; 9. 3. 1977)
 1053. Aleš Müller, dělník (D347; 1. 10. 1986)
 1054. Jiří Müller (D1; 1. 1. 1977)
 1055. Františka Müllerová, úřednice (D33; 21. 12. 1977)
 1056. Rudolf Münz, důchodce (D6; 1. 2. 1977)
 1057. Věra Münzová, důchodkyně (D6; 1. 2. 1977)
 1058. dr. Pavel Muraško, filolog (D1; 1. 1. 1977)
 1059. ing. Oldřich Musil, technik (D11; 9. 3. 1977)
 1060. Jana Musilová, v domácnosti (D11; 9. 3. 1977)
 1061. Vladimír Muzička, výtvarník (D17; 13. 6. 1977)
 1062. Olga Muzičková (D440; 31. 12. 1987)
 1063. Pavel Myslín, dělník (D17; 13. 6. 1977)
 1064. Oldřich Myška, elektrikář (D494; 30. 9. 1988)
 1065. Monika Nadrchalová, zdravotní sestra (D565; 30. 6. 1989)
 1066. Jan Najman, dělník (D539; 31. 3. 1989)
 1067. Jakub Najmr, spojař (D539; 31. 3. 1989)
 1068. ing. arch. Pavel Nauman (D440; 31. 12. 1987)
 1069. Augustin Navrátil, hradlař (D147; 9. 6. 1980)
 1070. dr. Jaromír Navrátil, CSc., historik (D11; 9. 3. 1977)
 1071. Robert Nebřenský, hudebník (D598; 31. 12. 1989)
 1072. Miroslav Nečas, ostřič nářadí (D101; 21. 4. 1979)
 1073. Jan Nedvěd, novinář (D1; 1. 1. 1977)
 1074. Ladislav Nedvěd, sklenář (D539; 31. 3. 1989)
 1075. Dana Němcová, psycholožka (D1; 1. 1. 1977)
 1076. Helena Němcová, novinářka (D6; 1. 2. 1977)
 1077. Marcela Němcová, v domácnosti (D115; 8. 10. 1979)
 1078. Markéta Němcová (D71; 10. 10. 1978)
 1079. Michaela Němcová, zpěvačka, (D539; 31. 3. 1989)
 1080. Pavla Němcová (D71; 10. 10. 1978)
 1081. Rostislav Němčík, dělník (D583; 30. 9. 1989)
 1082. Richard Němčok (D173; 27. 4. 1981)
 1083. David Němec, učeň (D115; 8. 10. 1979)
 1084. František Němec, technik (D11; 9. 3. 1977)
 1085. Jaromír Němec, mistr zvuku (D147; 9. 6. 1980)
 1086. Jiří Němec, psycholog (D1; 1. 1. 1977)
 1087. Ondřej Němec, reprodukční grafik, (D115; 8. 10. 1979)
 1088. Martin Němeček, student (D598; 31. 12. 1989)
 1089. Antonín Němejc, dělník (D71; 10. 10. 1978)
 1090. Jiří Neplech, odb. ekonom (D539; 31. 3. 1989)
 1091. dr. Vladimír Nepraš, novinář (D1; 1. 1. 1977)
 1092. Vladimír Nepustil, psycholog (D11; 9. 3. 1977)
 1093. Boris Netopil, dělník (D565; 30. 6. 1989)
 1094. Jana Neumanová, CSc., historička (D1; 1. 1. 1977)
 1095. Josef Nevyhoštěný, důchodce (D565; 30. 6. 1989)
 1096. Jiří Newerla, zásobovač (D358; 28. 12. 1986)
 1097. Pavel Nováček, referent nákupu (D565; 30. 6. 1989)
 1098. Vítězslav Nováček, technik (D565; 30. 6. 1989)
 1099. František Novák, dělník (D33; 21. 12. 1977)
 1100. František Novák, textilní dělník (D231; 13. 3. 1983)
 1101. Jiří Novák, topenář (D6; 1. 2. 1977)
 1102. Jiří K. Novák, akad. malíř (D6; 1. 2. 1977)
 1103. Ladislav Novák, zásobovač (D565; 30. 6. 1989)
 1104. Martin Novák, kuchař (D33; 21. 12. 1977)
 1105. Miloš Novák, dělník (D11; 9. 3. 1977)
 1106. Petr Novák, zeměměřič (D598; 31. 12. 1989)
 1107. Tomáš Novák, fotograf (D17; 13. 6. 1977)
 1108. Václav Novák, bývalý státní zaměstnanec (D1; 1. 1. 1977)
 1109. Eva Nováková, laborantka (D53; 23. 5. 1978)
 1110. Jaroslava Nováková (D6; 1. 2. 1977)
 1111. Radka Nováková, zdravotní sestra (D11; 9. 3. 1977)
 1112. Zuzana Nováková, zahradnice (D6; 1. 2. 1977)
 1113. Tibor Novotka, směnový mistr (D539; 31. 3. 1989)
 1114. Igor Novotný, prodavač (D347; 1. 10. 1986)
 1115. Jaroslav Novotný, student (D598; 31. 12. 1989)
 1116. Michal Novotný, voják z povolání (D598; 31. 12. 1989)
 1117. Milan Novotný, pomocný dělník (D195; 5. 3. 1982)
 1118. Pavel Novotný, sklenář (D173; 27. 4. 1981)
 1119. Tibor Novotný, výhybkář ČSD (D583; 30. 9. 1989)
 1120. Miroslav Nový, technik (D101; 21. 4. 1979)
 1121. Miroslav Nový (D115; 8. 10. 1979)
 1122. ing. Miroslav Nývlt, čerpač (D565; 30. 6. 1989)
 1123. Bohumil Obdržálek, dělník (D271; 7. 2. 1984)
 1124. Irena Obdržálková (D440; 31. 12. 1987)E19V D440 mluvčí zároveň oznámili, že v důsledku různých okolností (zničení, ztráty záznamů) nemohl být podpis v dosavadních seznamech zveřejněn. Irena Obdržálková podepsala v roce 1982.
 1125. Vladimír Oborský, instalatér (D33; 21. 12. 1977)
 1126. Lubomír Obruča, topič (D17; 13. 6. 1977)
 1127. Jarmila Obručová, úřednice (D53; 23. 5. 1978)
 1128. Bohuslav Odolán, dělník (D11; 9. 3. 1977)
 1129. Jaroslava Odvárková, studující (D17; 13. 6. 1977)
 1130. Josef Ohera, řidič (D598; 31. 12. 1989)
 1131. Milan Ohnisko, invalidní důchodce (D402; 30. 6. 1987)
 1132. Josef Olšanský, aranžér (D11; 9. 3. 1977)
 1133. Jiří Olt, dělník (D11; 9. 3. 1977)
 1134. Vratislav Ondráček, tavič sýrů (D565; 30. 6. 1989)
 1135. Jaroslav Ondrák ml., dělník (D231; 13. 3. 1983)
 1136. dr. Jaroslav Opat, CSc., historik (D1; 1. 1. 1977)
 1137. Josef Opočanský, dělník (D6; 1. 2. 1977)
 1138. Pavel Opočenský, dělník (D17; 13. 6. 1977)
 1139. Tatjana Oppelová, sociální pracovnice (D11; 9. 3. 1977)
 1140. Věra Oppelová, číšnice (D17; 13. 6. 1977)
 1141. Jaroslav Opršal, řidič (D598; 31. 12. 1989)
 1142. Jan Oravec, dělník (D539; 31. 3. 1989)
 1143. Daniel Orság, ekonom zásobování (D539; 31. 3. 1989)
 1144. dr. Milan Otáhal, CSc., historik (D1; 1. 1. 1977)
 1145. Petr Ouda, topenář (D6; 1. 2. 1977)
 1146. Josef Ouroda, dělník (D101; 21. 4. 1979)
 1147. Karel Outrata, dispečer ČSD (D509; 30. 12. 1988)
 1148. Eduard Ovčáček, výtvarník (D455; 31. 3. 1988)
 1149. Zdeněk Pacina, úředník (D6; 1. 2. 1977)
 1150. ing. Jiřina Pacinová, úřednice (D6; 1. 2. 1977)
 1151. dr. Ludvík Pacovský, novinář (D1; 1. 1. 1977)
 1152. Julie Pacholíková, technička (D565; 30. 6. 1989)
 1153. Vladimír Pajer, montér (D598; 31. 12. 1989)
 1154. ing. Pavel Paláček (D583; 30. 9. 1989)
 1155. Aleš Palán, dělník (D598; 31. 12. 1989)
 1156. Jiří Pallas, technik (D1; 1. 1. 1977)
 1157. Martin Palouš, programátor (D1; 1. 1. 1977)
 1158. doc. dr. Radim Palouš, pedagog (D1; 1. 1. 1977)
  Pavla Paloušová viz Pavla Němcová
 1159. Petr Panák, topič (D565; 30. 6. 1989)
 1160. Milan Panc, topič (D598; 31. 12. 1989)
 1161. Walter Panc, figurant (D71; 10. 10. 1978)
 1162. František Pánek, dělník (D17; 13. 6. 1977)
 1163. Jan Pánek, dělník (D565; 30. 6. 1989)
 1164. Milan Pankráz, elektromontér (D101; 21. 4. 1979)
 1165. Ladislav Papež, zámečník (D17; 13. 6. 1977)
 1166. Radek Pára, dělník (D539; 31. 3. 1989)
 1167. Miloslava Parčová, důchodkyně (D101; 21. 4. 1979)
 1168. Viktor Parkán, dělník (D53; 23. 5. 1978)
 1169. Jan Pařízek, dělník (D195; 5. 3. 1982)
 1170. Eva Pařízková, dělnice (D195; 5. 3. 1982)
 1171. Jarmila Pařízková, dělnice (D195; 5. 3. 1982)
 1172. Petr Pastrňák, opravář (D583; 30. 9. 1989)
 1173. Antonín Pata, kameník (D195; 5. 3. 1982)
 1174. Václav Patejdl, textilní technik (D231; 13. 3. 1983)
 1175. dr. Patejdlová-Horčicová, důchodkyně (D583; 30. 9. 1989)
 1176. Hana Pátková, úřednice (D598; 31. 12. 1989)
 1177. prof. dr. Jan Patočka, DrSc.,dr.h.c., filozof (D1; 1. 1. 1977)
 1178. Jan Patočka ml., dělník (D1; 1. 1. 1977)
 1179. Jan Pavelka, dělník (D11; 9. 3. 1977)
 1180. dr. František Pavlíček, spisovatel (D1; 1. 1. 1977)
 1181. Jiří Pavlíček, dělník (D347; 1. 10. 1986)
 1182. Vladimír Pavlík, dělník (D478; 30. 6. 1988)
 1183. Milan Pavlištík, dělník (D347; 1. 10. 1986)
 1184. Pavel Pavlovský, dělník (D17; 13. 6. 1977)
 1185. Blanka Pavlů, úřednice (D6; 1. 2. 1977)
 1186. MUDr. Jan Payne, lékař (D598; 31. 12. 1989)
 1187. Petr Payne, evang. vikář (D583; 30. 9. 1989)
 1188. Karel Pazdera, dělník (D173; 27. 4. 1981)
 1189. Otto Pazourek (D539; 31. 3. 1989)
 1190. Karel Pecka, spisovatel (D1; 1. 1. 1977)
 1191. Karel Pecka, dělník (D565; 30. 6. 1989)
 1192. Anna Pechancová, účetní (D11; 9. 3. 1977)
 1193. Zdeněk Pechar (D598; 31. 12. 1989)
 1194. Marta Pecharová, invalidní důchodce (D494; 30. 9. 1988)
 1195. Marta Pecharová (D598; 31. 12. 1989)
 1196. Jozef Pekárik, dělník (D147; 9. 6. 1980)
 1197. Pavel Pěkný, dělník (D6; 1. 2. 1977)
 1198. Tomáš Pěkný, novinář (D1; 1. 1. 1977)
 1199. ing. Antonín Pelc, konstruktér (D271; 7. 2. 1984)
 1200. Jan Pelc, výtvarník (D33; 21. 12. 1977)
 1201. Ivan Pelíšek, truhlář (D583; 30. 9. 1989)
 1202. Zuzana Pelíšková, v domácnosti (D583; 30. 9. 1989)
 1203. Jan Pellant, topenář (D6; 1. 2. 1977)
 1204. Pavel Petera, investiční technik (D598; 31. 12. 1989)
 1205. Jiří Petr, horník (D583; 30. 9. 1989)
 1206. Miloš Petr, truhlář (D539; 31. 3. 1989)
 1207. RNDr. Zbyněk Petráček, geograf (D598; 31. 12. 1989)
 1208. Karel Petráň, elektrikář (D539; 31. 3. 1989)
 1209. Jan Petránek, novinář (D1; 1. 1. 1977)
 1210. Jana Petrová, knihařka (D598; 31. 12. 1989)
 1211. Kamil Petrovický, dělník (D509; 30. 12. 1988)
 1212. Stanislava Petrovová, laborantka (D71; 10. 10. 1978)
 1213. Radovan Petřík, student (D598; 31. 12. 1989)
 1214. Miroslav Petříček, technik (D6; 1. 2. 1977)
 1215. Irena Petřinová, novinářka (D6; 1. 2. 1977)
 1216. Tomáš Petřivý, student FAMU (D101; 21. 4. 1979)
 1217. dr. Karel Pichlík, historik (D1; 1. 1. 1977)
 1218. Zdeněk Pika, dělník (D347; 1. 10. 1986)
 1219. Jan Pilnáček, topič (D71; 10. 10. 1978)
 1220. Jaroslava Pilnáčková, technička (D71; 10. 10. 1978)
 1221. dr. Zdeněk Pinc, sociální pracovník (D6; 1. 2. 1977)
 1222. Vladimír Pinter (D115; 8. 10. 1979)
 1223. Marcela Pinterová, pom. dělnice (D33; 21. 12. 1977)
  Hana Pípalová viz Pavla Chmelová
 1224. Zdeněk Piras, mechanik (D17; 13. 6. 1977)
 1225. Jana Pirasová, dělnice (D17; 13. 6. 1977)
 1226. Jaromír Piskoř, technolog (D539; 31. 3. 1989)
 1227. Milan Píša, duchovní (D33; 21. 12. 1977)
 1228. Vojtěch Píša, technik (D347; 1. 10. 1986)
 1229. Stanislav Pitaš, dělník (D440; 31. 12. 1987)E20V D440 mluvčí zároveň oznámili, že v důsledku různých okolností (zničení, ztráty) záznamů) nemohl být podpis v dosavadních seznamech zveřejněn. Stanislav Pitaš podepsal v roce 1983.
 1230. dr. Petr Pithart, právník (D1; 1. 1. 1977)
 1231. Bohdan Pivoňka, duchovní (D6; 1. 2. 1977)
 1232. prof. dr. Bedřich Placák, lékař (D11; 9. 3. 1977)
 1233. Jan Placák, expedient (D173; 27. 4. 1981)
 1234. Ladislav Plíva, dělník (D71; 10. 10. 1978)
 1235. František Podaný, číšník (D539; 31. 3. 1989)
 1236. Zdeněk Podhorský, dělník (D17; 13. 6. 1977)
 1237. Petr Podhrázký, redaktor (D11; 9. 3. 1977)
 1238. Dana Podolská, zdravotní sestra (D6; 1. 2. 1977)
 1239. Jiří Podolský, dělník (D539; 31. 3. 1989)
 1240. dr. Peter Pohl (D11; 9. 3. 1977)
 1241. Petr Pohořelecký, dělník (D415; 30. 9. 1987)
 1242. Antonín Pojar, dělník (D53; 23. 5. 1978)
 1243. Jaroslav Pojer, poštovní zaměstnanec (D17; 13. 6. 1977)
 1244. Karel Poklop, dělník (D71; 10. 10. 1978)
 1245. dr. Bohumil Pokorný, historik (D11; 9. 3. 1977)
 1246. Jiří Pokorný, dělník (D17; 13. 6. 1977)
 1247. Miloš Pokorný (D415; 30. 9. 1987)E21Podepsal již koncem roku 1986, ale protože nebyla uvedena adresa, mluvčí podpis uveřejnili až po ověření správnosti podpisu. Srv. D415 (30. 9. 1987).
 1248. Vladimír Pokorný, student (D53; 23. 5. 1978)
 1249. ing. Zdeněk Pokorný, technik (D1; 1. 1. 1977)
 1250. Rudolf Poláček, řidič (D6; 1. 2. 1977)
 1251. ing. Lubomír Polák, zaměstnanec JZD (D17; 13. 6. 1977)
 1252. Miroslav Polák, dělník (D440; 31. 12. 1987)
 1253. Alena Polanská, kuchařka (D565; 30. 6. 1989)
 1254. Antonín Poljak, dělník (D11; 9. 3. 1977)
 1255. Jiří Polma (D6; 1. 2. 1977)
 1256. František Polomík, sanitář (D11; 9. 3. 1977)
 1257. Radim Ponča, dělník (D565; 30. 6. 1989)
 1258. Hana Ponická, spisovatelka (D598; 31. 12. 1989)
 1259. Jiří Popel, dělník (D6; 1. 2. 1977)
 1260. Oldřich Popelka, horník (D583; 30. 9. 1989)
 1261. Jara Popelová, psycholožka (D11; 9. 3. 1977)
 1262. Milan Porada, dělník (D11; 9. 3. 1977)
 1263. Ondřej Pospíchal, dělník (D302; 20. 5. 1985)
 1264. Petr Pospíchal (D147; 9. 6. 1980)
 1265. Robert Pospíchal, řidič (D565; 30. 6. 1989)
 1266. Jan Pospíšil, dělník (D17; 13. 6. 1977)
 1267. Jiří Pospíšil, dělník (D231; 13. 3. 1983)
 1268. Jiří Pospíšil, dělník (D415; 30. 9. 1987)
 1269. Luboš Pospíšil, dělník (D302; 20. 5. 1985)
 1270. Miroslav Pospíšil, zámečník (D53; 23. 5. 1978)
 1271. Anna Pospíšilová, studující (D11; 9. 3. 1977)
 1272. Jiří Postawa, osvětlovač (D598; 31. 12. 1989)
 1273. František Postupa, stavební dispečer (D494; 30. 9. 1988)
 1274. Martin Poš, fotograf (D11; 9. 3. 1977)
 1275. Petr Pouba, noční hlídač (D455; 31. 3. 1988)
 1276. Dušan Poupa, dělník (D173; 27. 4. 1981)
 1277. ing. Alena Poupová, textilní inženýrka (D173; 27. 4. 1981)
 1278. Věnceslava Povolná, filoložka (D11; 9. 3. 1977)
 1279. dr. František Povolný, historik a sociolog (D11; 9. 3. 1977)
 1280. ing. Václav Povolný, programátor (D6; 1. 2. 1977)
 1281. Eduard Prášek, invalidní důchodce (D494; 30. 9. 1988)
 1282. Karel Prášek, novinář (D6; 1. 2. 1977)
 1283. Ilja Pravda, technický úředník (D539; 31. 3. 1989)
 1284. Ladislav Pražák, dělník (D17; 13. 6. 1977)
 1285. Jan Pražma, učitel (D539; 31. 3. 1989)
 1286. Vladimír Príkazský, novinář (D1; 1. 1. 1977)
 1287. Jan Princ, dělník (D17; 13. 6. 1977)
 1288. ing. Květoslava Princová, v domácnosti (D101; 21. 4. 1979)
 1289. Drahuše Proboštová, novinářka (D1; 1. 1. 1977)
 1290. Martin Prochaska, geodet (D565; 30. 6. 1989)
 1291. Jaroslav Procházka, instalatér (D17; 13. 6. 1977)
 1292. Miroslav Procházka, dělník (D539; 31. 3. 1989)
 1293. Tomáš Procházka, dělník (D53; 23. 5. 1978)
 1294. Václav Procházka, vývoj. pracovník (D33; 21. 12. 1977)
 1295. Jarmila Procházková, chemička (D101; 21. 4. 1979)
 1296. Lenka Procházková, uklízečka (D101; 21. 4. 1979)
 1297. Petr Prokeš, film. laborant (D6; 1. 2. 1977)
 1298. Helena Prokopová, chemička (D6; 1. 2. 1977)
 1299. Josef Pros, dělník (D11; 9. 3. 1977)
 1300. Milan Pruner, dělník (D195; 5. 3. 1982)
 1301. JUDr. Josef Průša, advokát (D271; 7. 2. 1984)
 1302. Mojmír Průša (D17; 13. 6. 1977)
 1303. Zdena Přecechtělová (D195; 5. 3. 1982)
 1304. Jana Převratská, pedagožka (D1; 1. 1. 1977)
 1305. Lubomír Přikryl, zámečník (D147; 9. 6. 1980)
 1306. dr. Zdeněk Přikryl, politolog (D1; 1. 1. 1977)
 1307. dr. Tomáš Pštross, sociolog (D11; 9. 3. 1977)
 1308. Jan Ptáček, dělník (D415; 30. 9. 1987)
 1309. Jaroslav Ptáček, zámečník (D147; 9. 6. 1980)
 1310. Jaroslav Pták, dělník (D33; 21. 12. 1977)
 1311. Juraj Puci, průvodce turistů (D539; 31. 3. 1989)
 1312. Jan Pukalík (D271; 7. 2. 1984)
 1313. Václav Pulda, dělník (D6; 1. 2. 1977)
 1314. Zdeněk Pumpr, divadelní zaměstnanec (D302; 20. 5. 1985)
 1315. Jaroslav Rada, dělník (D11; 9. 3. 1977)
 1316. Ladislav Radič, elektrikář (D17; 13. 6. 1977)
 1317. Petr Ragan, lodník (D6; 1. 2. 1977)
 1318. Marie Raganová, technická pracovnice (D6; 1. 2. 1977)
 1319. Roman Rákosník, dělník, (D455; 31. 3. 1988)
 1320. Jan Rampich, dělník (D347; 1. 10. 1986)
 1321. Pavla Rašková, prodavačka (D598; 31. 12. 1989)
 1322. Petr Rathouský, izolatér (D583; 30. 9. 1989)
 1323. Miloš Rejchrt, duchovní (D1; 1. 1. 1977)
 1324. Štefan Rejko, strojník (D387; 5. 4. 1987)
 1325. Miroslava Rektorisová, novinářka (D6; 1. 2. 1977)
 1326. Barbara Resnerová, studentka (D598; 31. 12. 1989)
 1327. Vratislav Riedl, instalatér (D17; 13. 6. 1977)
 1328. Ivana Riedlová, prodavačka (D17; 13. 6. 1977)
 1329. Marie Riesichová, dělnice (D17; 13. 6. 1977)
 1330. Aleš Richter, dělník (D1; 1. 1. 1977)
 1331. František Richter, invalidní důchodce (D271; 7. 2. 1984)
 1332. dr. Milan Richter, právník (D1; 1. 1. 1977)
 1333. Miroslav Richter, vrátný (D455; 31. 3. 1988)
 1334. dr. Vladimír Richter, bývalý politický pracovník (D6; 1. 2. 1977)
 1335. Zuzana Richterová, v domácnosti (D1; 1. 1. 1977)
 1336. Milan Roček, konstruktér (D6; 1. 2. 1977)
 1337. Dušan Roháček, elektromechanik (D598; 31. 12. 1989)
 1338. Angelika Rommelová, svobodné povolání (D11; 9. 3. 1977)
 1339. Miroslav Rosendorf, dělník (D583; 30. 9. 1989)
 1340. Božena Rosolová, úřednice (D347; 1. 10. 1986)
 1341. ing. Pavel Roubal, technik (D6; 1. 2. 1977)
 1342. ing. Věra Roubalová, technička (D6; 1. 2. 1977)
  Ria Rösslerová viz Ria Krolopová
 1343. Josef Rozmiler, pedagog (D17; 13. 6. 1977)
 1344. Jan Rozsypal, důchodce (D583; 30. 9. 1989)
 1345. Dana Rücklová, v domácnosti (D17; 13. 6. 1977)
 1346. ing. František Rudl, učitel autoškoly (D173; 27. 4. 1981)
 1347. Miloš Rudolf, elektrikář (D565; 30. 6. 1989)
 1348. Jakub Ruml, kalkulant (D33; 21. 12. 1977)
 1349. Jan Ruml, skladník (D6; 1. 2. 1977)
 1350. Jiří Ruml, novinář (D1; 1. 1. 1977)
 1351. Ivo Rumler, bez zaměstnání (D195; 5. 3. 1982)
 1352. Jiřina Rumlová, typografka (D478; 30. 6. 1988)
 1353. doc. ing. Antonín Rusek, ekonom (D33; 21. 12. 1977)
 1354. ing. Antonín Rusek, ekonom (D33; 21. 12. 1977)
 1355. Ivan Rusek, programátor (D147; 9. 6. 1980)
 1356. Marie Rusková, učitelka (D33; 21. 12. 1977)
 1357. Pavel Rušej, dělník (D17; 13. 6. 1977)
 1358. Miroslav Růžička, duchovní v.v. (D33; 21. 12. 1977)
 1359. Ota Růžička, dělník (D11; 9. 3. 1977)
 1360. dr. Tomáš Růžička, CSc., fyzik (D6; 1. 2. 1977)
 1361. Alžběta Růžičková, důchodkyně (D17; 13. 6. 1977)
 1362. ing. Pavel Ryba, agronom (D6; 1. 2. 1977)
 1363. Zbyněk Ryba, zootechnik (D598; 31. 12. 1989)
 1364. Olga Rybková, porodní asistentka (D11; 9. 3. 1977)
 1365. Alena Rybová, v domácnosti, úřednice (D6; 1. 2. 1977)
 1366. Jan Rydval, dělník (D17; 13. 6. 1977)
 1367. Vladimír Rygel, dělník (D173; 27. 4. 1981)
 1368. dr. Pavel Rychetský, právník (D1; 1. 1. 1977)
 1369. Olga Rychtářová (D53; 23. 5. 1978)
 1370. Karel Rypl, dělník (D302; 20. 5. 1985)
 1371. Jiří Rys, elektrikář (D565; 30. 6. 1989)
 1372. ing. Zora Rysová, stav. inženýrka (D17; 13. 6. 1977)
 1373. ing. Zdenka Řeháková, t.č. bez zaměstnání (D115; 8. 10. 1979)
 1374. ing. František Řehánek, důchodce (D565; 30. 6. 1989)
 1375. prof. dr. Vladimír Říha, pedagog (D1; 1. 1. 1977)
 1376. doc. dr. Marie Říhová, CSc., lékařka (D6; 1. 2. 1977)
 1377. ing. Naděžda Sáblíková (D6; 1. 2. 1977)
 1378. Stanislav Sadílek, fotoreportér (D6; 1. 2. 1977)
 1379. Hubert Sádlo, dělník (D6; 1. 2. 1977)
 1380. Jiří Sachr, strojník (D539; 31. 3. 1989)
 1381. Vilém Sacher, generálplukovník v zál. (D1; 1. 1. 1977)
 1382. Vítězslav Sachr, prodavač (D565; 30. 6. 1989)
 1383. ing. Pavel Saidl, technik (D598; 31. 12. 1989)
 1384. Lumír Salzman, dělník (D539; 31. 3. 1989)
 1385. Tomáš Sanetrník, dělník (D583; 30. 9. 1989)
 1386. Iva Sanetrníková, v domácnosti (D583; 30. 9. 1989)
 1387. Lubomír Sapoušek, truhlář (D347; 1. 10. 1986)
 1388. Dušan Sazama, dělník (D539; 31. 3. 1989)
 1389. Ján Sedal, herec (D598; 31. 12. 1989)
 1390. Vojtěch Sedláček, programátor (D1; 1. 1. 1977)
 1391. Helena Seidlová, knihovnice (D1; 1. 1. 1977)
 1392. nár. um. Jaroslav Seifert, básník (D1; 1. 1. 1977)
 1393. dr. Pavel Seifter, historik (D6; 1. 2. 1977)
 1394. dr. Gertruda Sekaninová-Čakrtová, právnička, diplomatka (D1; 1. 1. 1977)
 1395. Ivo Semerád, lesní dělník (D6; 1. 2. 1977)
 1396. Antonie Seykorová, důchodkyně (D539; 31. 3. 1989)
 1397. Jan Schneider, dělník (D1; 1. 1. 1977)
 1398. Miroslav Schneider, prodavač (D11; 9. 3. 1977)
 1399. Martin Schovánek, student (D598; 31. 12. 1989)
 1400. ing. Daniel Schubert, skladník (D347; 1. 10. 1986)
 1401. Naděžda Schulzová, odborná asistentka (D6; 1. 2. 1977)
 1402. Igor Sibilla, řidič (D539; 31. 3. 1989)
 1403. Karol Sidon, spisovatel (D1; 1. 1. 1977)
 1404. Dušan Skála, archivář (D101; 21. 4. 1979)
 1405. Martin Skála, elektromechanik (D583; 30. 9. 1989)
 1406. Pavel Skála, dělník (D115; 8. 10. 1979)
 1407. Miroslav Skalický, dělník (D6; 1. 2. 1977)
 1408. Marie Skálová (D17; 13. 6. 1977)
 1409. František Sklenář, elektroúdržbář (D17; 13. 6. 1977)
 1410. Radek Skryja, dělník (D440; 31. 12. 1987)E22Odvolal svůj podpis v prvním čtvrtletí 1988 (D455 z 31. 3. 1988).
 1411. Eliška Skřenková (D1; 1. 1. 1977)
 1412. Libor Skříček, dělník (D101; 21. 4. 1979)
 1413. dr. Milan Skřont, mistr sportu (D17; 13. 6. 1977)
 1414. Květa Slabá, kadeřnice (D6; 1. 2. 1977)
 1415. dr. Aleš Sládek, CSc., pedagog (D6; 1. 2. 1977)
 1416. David Sládek, strojní zámečník (D583; 30. 9. 1989)
 1417. Oldřich Sládek (D231; 13. 3. 1983)
 1418. Karel Slach, kameraman (D6; 1. 2. 1977)
 1419. Bohumil Sláma (D302; 20. 5. 1985)
 1420. Josefa Slánská (D1; 1. 1. 1977)
 1421. Jaroslav Slánský, dělník (D11; 9. 3. 1977)
 1422. ing. Rudolf Slánský, technik (D1; 1. 1. 1977)
 1423. Bohumír Slavík, prodavač (D6; 1. 2. 1977)
 1424. Otakar Slavík, výtvarník (D6; 1. 2. 1977)
 1425. Václav Slavík, politolog (D1; 1. 1. 1977)
 1426. Antonín Slíva, pedagog (D11; 9. 3. 1977)
 1427. Zdeněk Slíva, invalidní důchodce (D539; 31. 3. 1989)
 1428. Milan Slíž, zedník (D33; 21. 12. 1977)
 1429. Antonín Slovák, duchovní (D101; 21. 4. 1979)
 1430. Jiří Slovák, zedník (D33; 21. 12. 1977)
 1431. ing. Jan Smazal, bývalý státní zaměstnanec (D11; 9. 3. 1977)
 1432. Dana Smetanová, úřednice (D598; 31. 12. 1989)
 1433. Jan Smital, dělník (D71; 10. 10. 1978)
 1434. Vlastimil Smolík, dělník (D539; 31. 3. 1989)
 1435. Vladimír Smrček, dělník (D231; 13. 3. 1983)
 1436. Ivan Smrčka, studující (D173; 27. 4. 1981)
 1437. Katrin Smrkovská (D11; 9. 3. 1977)
 1438. Bohumil Smutný, řidič (D11; 9. 3. 1977)
 1439. Josef Smutný, student (D598; 31. 12. 1989)
 1440. Věra Sobotková, úřednice (D17; 13. 6. 1977)
 1441. Ladislav Socha, úředník (D11; 9. 3. 1977)
 1442. Jan Sokol, technik (D1; 1. 1. 1977)
 1443. Lubomír Sokol, tiskař (D494; 30. 9. 1988)
 1444. Václav Sokol, výtvarník (D53; 23. 5. 1978)
 1445. Jan Soldán, dělník (D440; 31. 12. 1987)
 1446. Štěpán Sommer, průvodčí (D598; 31. 12. 1989)
 1447. Tomáš Sommernitz (D33; 21. 12. 1977)
 1448. Zdeněk Sosna, dělník (D358; 28. 12. 1986)
 1449. David Souček, dělník (D115; 8. 10. 1979)
 1450. doc. dr. Jan Souček, sociolog (D1; 1. 1. 1977)
 1451. Jaroslav Souček, číšník (D583; 30. 9. 1989)
 1452. Tomáš Souček, geodet (D565; 30. 6. 1989)
 1453. Miloš Soudský (D33; 21. 12. 1977)
 1454. Karel Soukup, lesní dělník (D11; 9. 3. 1977)
 1455. ing. Marie Soukupová, technička (D6; 1. 2. 1977)
 1456. Jaroslav Soušek, truhlář (D33; 21. 12. 1977)
 1457. Zdeněk Spálovský, řidič (D101; 21. 4. 1979)
 1458. Jaroslav Spurný, dělník (D271; 7. 2. 1984)
 1459. Václav Srb, dělník (D478; 30. 6. 1988)
 1460. Helena Srncová, zlatnice (D539; 31. 3. 1989)
 1461. Ivan Staněk, opravář zemědělských strojů (D565; 30. 6. 1989)
 1462. Stanislav Staněk, geolog (D598; 31. 12. 1989)
 1463. Andrej Stankovič, básník (D6; 1. 2. 1977)
 1464. Olga Stankovičová, dokumentátorka (D147; 9. 6. 1980)
 1465. Marie Staňková, domovnice (D173; 27. 4. 1981)
 1466. Eva Stará (D598; 31. 12. 1989)
 1467. František Stárek, technik (D33; 21. 12. 1977)
 1468. Martin Starinský, spojový manipulant (D565; 30. 6. 1989)
 1469. Jaromír Starý (D598; 31. 12. 1989)
 1470. Ivan Steffel, čerpač (D598; 31. 12. 1989)
 1471. Jan Stehlík, tesař (D11; 9. 3. 1977)
 1472. ing. Josef Stehlík, bývalý politik (D1; 1. 1. 1977)
 1473. Josef Stehlík, dělník (D17; 13. 6. 1977)
 1474. Dana Stehlíková (D1; 1. 1. 1977)
 1475. Petr Steiner, klempíř (D53; 23. 5. 1978)
 1476. Josef Steklý, výtvarník (D6; 1. 2. 1977)
 1477. Vladimír Stern, bývalý státní zaměstnanec (D1; 1. 1. 1977)
 1478. Jana Sternová (D1; 1. 1. 1977)
 1479. ing. Jaromír Stibic, CSc., vědecký pracovník (D6; 1. 2. 1977)
 1480. Jarmila Stibicová, učitelka (D6; 1. 2. 1977)
 1481. Petr Stoklasa, zednický učeň (D583; 30. 9. 1989)
 1482. Ilja Storoženko, dělník (D53; 23. 5. 1978)
 1483. František Straka, dělník (D173; 27. 4. 1981)
 1484. Rudolf Straka, bývalý politický pracovník (D6; 1. 2. 1977)
 1485. Vladimír Straka, řidič (D195; 5. 3. 1982)
 1486. Oldřich Stránský, klempíř (D17; 13. 6. 1977)
 1487. Jiří Strháň (D387; 5. 4. 1987)
 1488. dr. Julius Strinka (D17; 13. 6. 1977)
 1489. Libor Strobach, geodet (D478; 30. 6. 1988)
 1490. Aleš Středa, kapitán ČSPLO (D565; 30. 6. 1989)
 1491. Jiří Středa, sanitář (D147; 9. 6. 1980)
 1492. Pavel Stříbrný, technik (D347; 1. 10. 1986)
 1493. Pavel Studený (D115; 8. 10. 1979)
 1494. dr. Eva Stuchlíková, psycholožka (D1; 1. 1. 1977)
 1495. dr. Čestmír Suchý, novinář (D1; 1. 1. 1977)
 1496. František Suchý, dělník (D509; 30. 12. 1988)
 1497. Rudolf Suchý, dělník (D71; 10. 10. 1978)
 1498. Jaroslav Suk, dělník (D1; 1. 1. 1977)
 1499. Petra Suková, dělnice (D11; 9. 3. 1977)
 1500. Věra Suková, novinářka (D1; 1. 1. 1977)
 1501. Antonín Svárovský, akad. malíř (D6; 1. 2. 1977)
 1502. František Svatuška, dělník (D147; 9. 6. 1980)
 1503. Arnošt Svejkovský, elektromontér (D101; 21. 4. 1979)
 1504. Jan Svoboda, dělník (D11; 9. 3. 1977)
 1505. Jindřich Svoboda, dělník (D583; 30. 9. 1989)
 1506. Jiří Svoboda, dělník (D17; 13. 6. 1977)
 1507. Miroslav Svoboda, dělník (D33; 21. 12. 1977)
 1508. Miroslav Svoboda, elektromechanik (D583; 30. 9. 1989)
 1509. Stanislav Svoboda, jeřábník (D583; 30. 9. 1989)
 1510. Hana Svobodová, vyučující (D6; 1. 2. 1977)
 1511. Jarmila Svobodová, dělnice (D565; 30. 6. 1989)
 1512. Xenie Svobodová, úřednice (D6; 1. 2. 1977)
 1513. Vojen Syrovátka, duchovní (D6; 1. 2. 1977)
 1514. Dorka Syrovátková, zdravotní sestra (D6; 1. 2. 1977)
 1515. Jan Šabata, topič (D1; 1. 1. 1977)
 1516. doc. dr. Jaroslav Šabata, CSc., psycholog a politik (D1; 1. 1. 1977)
 1517. Václav Šabata, výtvarník (D1; 1. 1. 1977)
 1518. Anna Šabatová ml., úřednice (D1; 1. 1. 1977)
 1519. Anna Šabatová st., novinářka (D6; 1. 2. 1977)
 1520. Jan Šafránek, výtvarník (D1; 1. 1. 1977)
 1521. Jan Šafrata, technik (D6; 1. 2. 1977)
 1522. Ingrid Šafratová, technická kontrolorka (D11; 9. 3. 1977)
 1523. Antonín Šach, bývalý politický pracovník (D11; 9. 3. 1977)
 1524. doc. dr. František Šamalík, DrSc., právník a politolog (D1; 1. 1. 1977)
 1525. Petr Šantora, provozní chemik (D115; 8. 10. 1979)
 1526. Boris Šapov, dělník (D11; 9. 3. 1977)
 1527. JUDr. Josef Šárka, důchodce (D598; 31. 12. 1989)
 1528. Jiří Šašek (D11; 9. 3. 1977)
 1529. Jaromír Šavrda, spisovatel (D231; 13. 3. 1983)
 1530. Dolores Šavrdová, důchodkyně (D402; 30. 6. 1987)
 1531. Jan Šeba, dělník (D11; 9. 3. 1977)
 1532. ing. Václav Šebek, architekt (D1; 1. 1. 1977)
 1533. ing. Jana Šebková (D1; 1. 1. 1977)
 1534. Marie Šebová, dělnice (D53; 23. 5. 1978)
 1535. Roman Šedivý, závozník (D539; 31. 3. 1989)
 1536. Ilja Šedo, invalidní důchodce (D101; 21. 4. 1979)
 1537. Zdeněk Šefl, řidič (D33; 21. 12. 1977)
 1538. Miroslav Šejna, instalatér (D17; 13. 6. 1977)
 1539. Michal Šembera (D115; 8. 10. 1979)
 1540. ing. Jan Ševčík, geodet (D583; 30. 9. 1989)
 1541. Martin Ševčík, prodavač (D583; 30. 9. 1989)
 1542. Radim Ševčík, operátor (D565; 30. 6. 1989)
 1543. Jaromír Šídlo, elektromontér (D33; 21. 12. 1977)
 1544. Zdeněk Šichor, dělník (D539; 31. 3. 1989)
 1545. Jiřina Šiklová, uklízečka (D539; 31. 3. 1989)
 1546. František Šilar, abs. Komenského bohoslovecké fakulty (D6; 1. 2. 1977)
 1547. prof. ing. Věněk Šilhán, CSc., ekonom (D1; 1. 1. 1977)
 1548. Jitka Šilhánová, projektantka (D440; 31. 12. 1987)
 1549. dr. Libuše Šilhánová, CSc., socioložka (D1; 1. 1. 1977)
 1550. Eva Šimandlová, studující (D231; 13. 3. 1983)
 1551. Petr Šimánek (D53; 23. 5. 1978)
 1552. ing. arch. Lumír Šimeček, designér (D565; 30. 6. 1989)
 1553. Ivana Šimková, psycholožka (D1; 1. 1. 1977)
 1554. doc. ing. Bohumil Šimon, CSc., ekonom a politik (D1; 1. 1. 1977)
 1555. Marek Šimon, dělník (D271; 7. 2. 1984)
 1556. Marie Šimoníková, studující (D11; 9. 3. 1977)
 1557. Jitka Šimonová, keramička (D598; 31. 12. 1989)
 1558. Jan Šimsa, duchovní (D1; 1. 1. 1977)
 1559. Martin Šimsa, sazeč (D71; 10. 10. 1978)
 1560. František Šimůnek, recepční (D17; 13. 6. 1977)
 1561. doc. dr. Jan Šindelář, CSc., filozof (D1; 1. 1. 1977)
 1562. Alena Šišková, pracovnice OÚNZ (D598; 31. 12. 1989)
 1563. Bohumil Šitavanc, římskokatolický kněz (D598; 31. 12. 1989)
 1564. Otakar Škarohlíd, vrtný dělník (D71; 10. 10. 1978)
 1565. Štefan Škoviera, dělník (D17; 13. 6. 1977)
 1566. Jan Škrabánek, technik (D147; 9. 6. 1980)
 1567. Lenka Škrabánková, výtvarnice (D147; 9. 6. 1980)
 1568. Vladimír Škutina, novinář (D1; 1. 1. 1977)
 1569. Rudolf Šlajer (D598; 31. 12. 1989)
 1570. Miroslav Šlanbera, dělník (D11; 9. 3. 1977)
 1571. ing. Karel Šling, ekonom (D6; 1. 2. 1977)
 1572. dr. Dana Šmejkalová (D17; 13. 6. 1977)
 1573. Zdeněk Šmerda, dělník (D302; 20. 5. 1985)
 1574. Martin Šmíd, topič (D509; 30. 12. 1988)
 1575. Pavel Šmída, dělník (D115; 8. 10. 1979)
 1576. Pavla Šmolíková, správcová (D440; 31. 12. 1987)
 1577. Vlastislav Šnajdr, měřič (D6; 1. 2. 1977)
 1578. Milan Šolc, dělník (D565; 30. 6. 1989)
 1579. Ruth Šormová, v domácnosti (D565; 30. 6. 1989)
 1580. Milan Špička, dělník (D478; 30. 6. 1988)
 1581. JUDr. Petr Šplíchal, právník (D598; 31. 12. 1989)
 1582. Miroslav Šrámek, zedník (D565; 30. 6. 1989)
 1583. Pavel Šremer, mikrobiolog (D1; 1. 1. 1977)
 1584. Jiří Štencl, dělník (D509; 30. 12. 1988)
 1585. Bára Štěpánová, herečka (D565; 30. 6. 1989)
 1586. Zdeněk Štefl, řidič (D33; 21. 12. 1977)
 1587. dr. Stanislav Štěrba (D6; 1. 2. 1977)
 1588. Jan Štern, spisovatel (D440; 31. 12. 1987)E23V D440 mluvčí zároveň oznámili, že v důsledku různých okolností (zničení, ztráty záznamů) nemohl být podpis v dosavadních seznamech zveřejněn. Jan Štern podepsal v roce 1977.
 1589. František Štětina, číšník (D583; 30. 9. 1989)
 1590. Libuše Števichová, dělnice (D1; 1. 1. 1977)
 1591. Dušan Štipala, řidič (D583; 30. 9. 1989)
 1592. Marek Štolba, topič (D565; 30. 6. 1989)
 1593. Marie Štolovská (D1; 1. 1. 1977)
 1594. Věra Šťovíčková, novinářka (D1; 1. 1. 1977)
 1595. Klaudius Štrobl, střední kádr (D17; 13. 6. 1977)
 1596. Vladimír Štučka, dělník (D11; 9. 3. 1977)
 1597. Vlastislav Štulíř ml., programátor (D598; 31. 12. 1989)
 1598. Věra Šubrtová, dělnice (D6; 1. 2. 1977)
 1599. Petr Šulák, kominík (D539; 31. 3. 1989)
 1600. Pavla Šuláková, čalounice (D539; 31. 3. 1989)
 1601. Aleš Šulc (D539; 31. 3. 1989)
 1602. Zdislav Šulc, novinář (D6; 1. 2. 1977)
 1603. Antonín Šulce, důchodce (D598; 31. 12. 1989)
 1604. Olga Šulcová, novinářka (D6; 1. 2. 1977)
 1605. dr. Miroslav Šumavský, historik (D1; 1. 1. 1977)
 1606. Petruška Šustrová, úřednice (D1; 1. 1. 1977)
 1607. Robert Šüttö, dělník (D33; 21. 12. 1977)
 1608. Jaroslav Šváb, dělník (D6; 1. 2. 1977)
 1609. Jaroslav Šváb, zámečník (D71; 10. 10. 1978)
 1610. Milana Švandová, středoškolská profesorka (D598; 31. 12. 1989)
 1611. PhDr. Oldřich Švarny, orientalista (D583; 30. 9. 1989)
 1612. Anna Švecová, techn. pracovnice (D53; 23. 5. 1978)
 1613. Marek Šved (D539; 31. 3. 1989)
 1614. Jiří Švejda, dělník (D6; 1. 2. 1977)
 1615. Marie Švermová (D1; 1. 1. 1977)
 1616. Jaroslav Švestka, dřevorubec (D415; 30. 9. 1987)
 1617. Petr Švestka, dělník (D195; 5. 3. 1982)
 1618. Karel Švorčík, topič (D440; 31. 12. 1987)E24V D440 mluvčí zároveň oznámili, že v důsledku různých okolností (zničení, ztráty záznamů) nemohl být podpis v dosavadních seznamech zveřejněn. Karel Švorčík podepsal v roce 1979.
 1619. Pavel Tajovský, technik (D494; 30. 9. 1988)
 1620. Josef Takacs, zámečník (D101; 21. 4. 1979)
 1621. Michal Talo, strojní technik (D231; 13. 3. 1983)
 1622. Robert Tandelmayer, elektromontér (D71; 10. 10. 1978)
 1623. prof. dr. Vladimír Tardy, psycholog a filozof (D1; 1. 1. 1977)
 1624. zasl. um. Dominik Tatarka, spisovatel (D1; 1. 1. 1977)
 1625. Petr Taťoun, dělník (D6; 1. 2. 1977)
 1626. Karel Tauš, jevištní technik (D71; 10. 10. 1978)
 1627. Eva Teichmannová, laborantka (D17; 13. 6. 1977)
 1628. František Tesař, dělník (D402; 30. 6. 1987)
 1629. dr. Jan Tesař, CSc., historik (D1; 1. 1. 1977)
 1630. Igor Tesařík, zdravotník (D231; 13. 3. 1983)
 1631. Jan Thoma, dělník (D6; 1. 2. 1977)
 1632. Jiří Tichý, zahradník a spisovatel (D598; 31. 12. 1989)
 1633. Taťána Tobolová, plavčí mistr (D347; 1. 10. 1986)
 1634. Pavel Todorov, dělník (D53; 23. 5. 1978)
 1635. Josef Tokarz, dělník (D11; 9. 3. 1977)
 1636. Františka Tokarzová, v domácnosti (D11; 9. 3. 1977)
 1637. Pavel Toman, psycholog (D494; 30. 9. 1988)
 1638. Petr Toman, zámečník (D565; 30. 6. 1989)
 1639. Věra Tomanová, důchodkyně (D509; 30. 12. 1988)
 1640. Alois Tomášek, důchodce (D11; 9. 3. 1977)
 1641. Jindřich Tomášek, dělník (D478; 30. 6. 1988)
 1642. Tom Tomášek (D115; 8. 10. 1979)
 1643. Prokop Tomek, dělník (D583; 30. 9. 1989)
 1644. Jindřich Tomeš (D147; 9. 6. 1980)
 1645. dr. Julius Tomin, filozof (D1; 1. 1. 1977)
 1646. Zdena Tominová, tlumočnice (D53; 23. 5. 1978)
 1647. Petr Tomíšek, studující (D115; 8. 10. 1979)
 1648. Oldřich „Kůň“ Toninger, stavební dělník (D565; 30. 6. 1989)
 1649. Filip Topol, programátor (D387; 5. 4. 1987)
 1650. Jáchym Topol, důchodce (D387; 5. 4. 1987)
 1651. Josef Topol, spisovatel (D1; 1. 1. 1977)
 1652. Tomáš Toulec, technik (D6; 1. 2. 1977)
 1653. Miroslav Toušek, skladník (D598; 31. 12. 1989)
 1654. Jana Toušková, tlumočnice (D6; 1. 2. 1977)
 1655. Jan Tranžík, dělník (D173; 27. 4. 1981)
 1656. Jan Trefulka, spisovatel (D1; 1. 1. 1977)
 1657. Miloslav Trégl, zámečník (D347; 1. 10. 1986)
 1658. JUDr. Jozef Trenčanský, dělník (D173; 27. 4. 1981)
 1659. Ludovít Trenčanský, student (D33; 21. 12. 1977)
 1660. Karel Trinkewitz, výtvarník (D11; 9. 3. 1977)
 1661. Vladimír Trlida, dělník (D402; 30. 6. 1987)
 1662. dr. ing. Jakub Trojan, duchovní (D1; 1. 1. 1977)
 1663. Václav Trojan, programátor (D1; 1. 1. 1977)
 1664. Petr Trojánek, technik (D598; 31. 12. 1989)
 1665. Jiří Trombík, býv. student (D195; 5. 3. 1982)
 1666. Vlastimil Třešňák, zpěvák (D101; 21. 4. 1979)
 1667. Jaroslav Tuček, dělník (D347; 1. 10. 1986)
 1668. Bohumil Tůma, elektrikář (D583; 30. 9. 1989)
 1669. Josef Tůma, elektrikář (D583; 30. 9. 1989)
 1670. Jana Tůmová, prodavačka (D11; 9. 3. 1977)
 1671. Zdenka Tůmová, v domácnosti (D598; 31. 12. 1989)
 1672. František Tumpach, redaktor (D11; 9. 3. 1977)
 1673. Eva Turnovcová, programátorka (D583; 30. 9. 1989)
 1674. Tomáš Turnovec, řidič (D539; 31. 3. 1989)
 1675. Tomáš Tvaroch, klavírista (D565; 30. 6. 1989)
 1676. Petr Tvrdík, strojní mechanik (D565; 30. 6. 1989)
 1677. Jiří Tvrďoch, invalidní důchodce (D11; 9. 3. 1977)
 1678. Jan Tydlitát, evangelický duchovní (D539; 31. 3. 1989)
 1679. Věra Tydlitátová, výtvarnice (D539; 31. 3. 1989)
 1680. ing. Miroslav Tyl, technik (D1; 1. 1. 1977)
 1681. dr. Milan Uhde, spisovatel (D1; 1. 1. 1977)
 1682. Jiří Uher, sazeč (D11; 9. 3. 1977)
 1683. Peter Uher, vrátný (D415; 30. 9. 1987)
 1684. Petr Uhl, technik (D1; 1. 1. 1977)
 1685. ing. Antonín Uhlík, dělník (D11; 9. 3. 1977)
 1686. Karel Uhlíř, invalidní důchodce (D440; 31. 12. 1987)
 1687. Jiří Uhrín, stav. dělník (D71; 10. 10. 1978)
 1688. Jan Ulrich (D494; 30. 9. 1988)
 1689. Dušan Unger, dělník (D271; 7. 2. 1984)
 1690. Jan Unger, studující (D17; 13. 6. 1977)
 1691. Jaroslav Unger, dělník (D17; 13. 6. 1977)
 1692. Ivana Ungerová, v domácnosti (D115; 8. 10. 1979)
 1693. Jan Urban, dělník (D440; 31. 12. 1987)
 1694. ing. Jaromír Urban, technik (D17; 13. 6. 1977)
 1695. Zdeněk Urban, důchodce (D455; 31. 3. 1988)
 1696. Zdeněk Urbánek, spisovatel (D17; 13. 6. 1977)
 1697. Ladislav Uruba, bývalý politický pracovník (D6; 1. 2. 1977)
 1698. Pavel Urx, technik (D6; 1. 2. 1977)
 1699. ing. Richard Urx, technický úředník (D11; 9. 3. 1977)
 1700. Luisa Urxová (D6; 1. 2. 1977)
 1701. doc. dr. Růžena Vacková, historička umění (D1; 1. 1. 1977)
 1702. Ludvík Vaculík, spisovatel (D1; 1. 1. 1977)
 1703. Zdeněk Vaculík, instalatér (D6; 1. 2. 1977)
 1704. ing. Polina Vaculíková, CSc., vědecká pracovnice (D565; 30. 6. 1989)
 1705. Vít Vaďura (D598; 31. 12. 1989)
 1706. Jaroslav Vágner, montér (D53; 23. 5. 1978)
 1707. Lucie Váchová, dětská sestra (D455; 31. 3. 1988)
 1708. Zdeněk Vachtl, dělník (D509; 30. 12. 1988)
 1709. Jaroslav Vajdík, dělník (D494; 30. 9. 1988)
 1710. Jiří Vala, dělník (D565; 30. 6. 1989)
 1711. Vladimír Valečko, osvětlovač (D598; 31. 12. 1989)
 1712. Alois Válek, dělník (D583; 30. 9. 1989)
 1713. PhDr. Aleš Valenta, historik (D539; 31. 3. 1989)
 1714. Olga Valešová, duchovní (D11; 9. 3. 1977)
 1715. Robert Valík, dělník (D440; 31. 12. 1987)
 1716. Běla Válková, učitelka (D539; 31. 3. 1989)
 1717. Vlastislav Valtr (D6; 1. 2. 1977)
 1718. Jiří Váňa, chladírenský mechanik (D565; 30. 6. 1989)
 1719. Jiří Vančura, historik (D1; 1. 1. 1977)
 1720. František Vaněček, novinář (D1; 1. 1. 1977)
 1721. Dagmar Vaněčková, novinářka (D1; 1. 1. 1977)
 1722. Hana Vaněčková, kulturní pracovnice (D33; 21. 12. 1977)
 1723. Jaroslav Vaněk, zámečník (D11; 9. 3. 1977)
 1724. Jiří Vaněk, dělník (D11; 9. 3. 1977)
 1725. Jiří Vaněk, dělník (D17; 13. 6. 1977)
 1726. Josef Vaněk, dělník (D53; 23. 5. 1978)
 1727. Jan Vaník, dělník (D11; 9. 3. 1977)
 1728. Helena Vaňková, kreslička (D33; 21. 12. 1977)
 1729. Ilona Vargová, studentka (D598; 31. 12. 1989)
 1730. Jana Vašatová, dělnice (D53; 23. 5. 1978)
 1731. Zdeněk Vašek, dělník (D11; 9. 3. 1977)
 1732. Petr Vašíček, dělník (D539; 31. 3. 1989)
 1733. dr. Zdeněk Vašíček, historik (D1; 1. 1. 1977)
 1734. Miloslav Vašina, abs. Komenského bohoslovecké fakulty (D6; 1. 2. 1977)
 1735. Jindřich Vaško, vodař (D33; 21. 12. 1977)
 1736. Eva Vašková, programátorka (D33; 21. 12. 1977)
 1737. Petr Vávra, opravář (D17; 13. 6. 1977)
 1738. Vladimír Včel, hudebník (D53; 23. 5. 1978)
 1739. František Veis (D147; 9. 6. 1980)
 1740. Jan Vejvoda, traťový dělník (D583; 30. 9. 1989)
 1741. Drahomíra Vejvodová, důchodkyně (D583; 30. 9. 1989)
 1742. Filip Velas, dělník (D539; 31. 3. 1989)
 1743. Jan Velát (D6; 1. 2. 1977)
 1744. RNDr. Otakar Velínský, programátor (46/89)
 1745. Stanislav Veniger, truhlář (D33; 21. 12. 1977)
 1746. Břetislav Verner, fyzik (D6; 1. 2. 1977)
 1747. Jan Vesecký, montér (D11; 9. 3. 1977)
 1748. Barbara Veselá, pečovatelka (D539; 31. 3. 1989)
 1749. Jana Veselá, úřednice (D147; 9. 6. 1980)
 1750. Jiří Veselý, dělník (D11; 9. 3. 1977)
 1751. Josef Veselý, ekonom (D302; 20. 5. 1985)
 1752. Rudolf Veselý, výzkumný pracovník (D509; 30. 12. 1988)
 1753. Stanislav Veselý, dělník (D11; 9. 3. 1977)
 1754. Václav Veselý (D598; 31. 12. 1989)
 1755. Ota Veverka (D195; 5. 3. 1982)
 1756. Ivan Vilím (D583; 30. 9. 1989)
 1757. Stanislav Vinklárek, absorptér (D115; 8. 10. 1979)
 1758. Milan Vištejn, dělník (D53; 23. 5. 1978)
 1759. Jan Vít, novinář (D6; 1. 2. 1977)
 1760. Luděk Vít, dělník (D598; 31. 12. 1989)
 1761. dr. Jaroslav Vitáček, bývalý politický pracovník (D1; 1. 1. 1977)
 1762. Jiří Vítek (D271; 7. 2. 1984)
 1763. Radomír Vítek, dopravní technik (D455; 31. 3. 1988)
 1764. Ludmila Vítkovičová, dělnice (D565; 30. 6. 1989)
 1765. Jan Vladislav, spisovatel (D1; 1. 1. 1977)
 1766. Milan Vlahovič, řidič (D101; 21. 4. 1979)
 1767. František Vlach, dělník (D509; 30. 12. 1988)
 1768. Jaroslav Vlach, dělník (D71; 10. 10. 1978)
 1769. František Vlasák, dělník (D11; 9. 3. 1977)
 1770. Stanislav Vlasák, úředník (D11; 9. 3. 1977)
 1771. Tomáš Vlasák, dělník (D1; 1. 1. 1977)
 1772. Jiří Vlček, jevištní technik (D147; 9. 6. 1980)
 1773. Stanislav Vlček, hlídač (D302; 20. 5. 1985)
 1774. JUDr. Karel Vlk, právník (D565; 30. 6. 1989)
 1775. Milan Vlk, dělník (D565; 30. 6. 1989)
 1776. Václav Vlk, učitel (D6; 1. 2. 1977)
 1777. Oldřich Vnuk, dělník (D17; 13. 6. 1977)
 1778. Roman Voborník, dělník (D11; 9. 3. 1977)
 1779. Věra Voců, dělnice (D11; 9. 3. 1977)
 1780. Radovan Vodička (D598; 31. 12. 1989)
 1781. Ilona Vodičková, referentka (D598; 31. 12. 1989)
 1782. Jan Vodňanský, textař (D33; 21. 12. 1977)
 1783. František Vodsloň, politik (D1; 1. 1. 1977)
 1784. Josef Vohryzek, překladatel (D1; 1. 1. 1977)
 1785. Olga Vojáčková, novinářka (D11; 9. 3. 1977)
 1786. Vladimír Voják, student (D33; 21. 12. 1977)
 1787. Ivo Vojtíšek, dělník (D11; 9. 3. 1977)
 1788. Dagmar Vokatá, technička (D1; 1. 1. 1977)
 1789. Zdeněk Vokatý, dělník (D1; 1. 1. 1977)
 1790. Jaroslav Volánek, strojník (D231; 13. 3. 1983)
 1791. Jaroslav Volf, elektrikář (D173; 27. 4. 1981)
 1792. Jiří Volf, dělník (D33; 21. 12. 1977)
 1793. Jiří Volf, dělník (D147; 9. 6. 1980)
 1794. Marcel Volf, učeň (D598; 31. 12. 1989)
 1795. dr. Alexandr Vondra, samostatný referent (D402; 30. 6. 1987)
 1796. Přemysl Vondra, novinář (D1; 1. 1. 1977)
 1797. Martina Vondrová, vychovatelka (D478; 30. 6. 1988)
 1798. Josef Vondruška, malíř pokojů (D6; 1. 2. 1977)
 1799. Milan D. Vopálka, malíř pokojů (D11; 9. 3. 1977)
 1800. Jana Voráčková, knihovnice (D17; 13. 6. 1977)
 1801. ing. Eva Vorlíčková, matematik (D565; 30. 6. 1989)
 1802. Květa Voříšková, dělnice (D6; 1. 2. 1977)
 1803. Prokop Voskovec ml., správce depozit (D17; 13. 6. 1977)
 1804. Jiří Vostatek, malíř (D17; 13. 6. 1977)E25Odvolání bylo oznámeno v dokumentu z 5. 4. 1987 (D387).
 1805. Jaroslav Votoček, dělník (D71; 10. 10. 1978)
 1806. Pavel Votoček, dělník (D71; 10. 10. 1978)
 1807. Josef Vozáb (D231; 13. 3. 1983)
 1808. dr. Václav Vrabec, novinář a historik (D1; 1. 1. 1977)
 1809. Petr Vrána, dělník (D115; 8. 10. 1979)
 1810. Petr Vránek, havíř (D455; 31. 3. 1988)
 1811. Věra Vránová, dispečerka (D33; 21. 12. 1977)
 1812. Vladimír Vraštil, dělník (D71; 10. 10. 1978)
 1813. Ladislav Vrba, kuchař (D539; 31. 3. 1989)
 1814. dr. Tomáš Vrba, sociální pracovník (D6; 1. 2. 1977)
 1815. PhDr. Václav Vrba, psycholog (D598; 31. 12. 1989)
 1816. Vladimír Vrba, dělník (D71; 10. 10. 1978)
 1817. Hana Vrbová, v domácnosti (D231; 13. 3. 1983)
 1818. Lubomír Vydra, dělník (D33; 21. 12. 1977)
 1819. Josef Vydrář, profesor v.v. (D6; 1. 2. 1977)
 1820. Jana Vyprachtická (D101; 21. 4. 1979)
 1821. ing. Alois Vyroubal, technik (D1; 1. 1. 1977)
 1822. Evžen Vysloužil, dělník (D598; 31. 12. 1989)
 1823. doc. MUDr. Vladimír Wagner (D17; 13. 6. 1977)
 1824. Petr Waltera, dělník (D440; 31. 12. 1987)
 1825. Štěpán Weimar, řidič (D494; 30. 9. 1988)
 1826. Renata Weimarová, v domácnosti (D539; 31. 3. 1989)
 1827. Roman Werner, programátor (D539; 31. 3. 1989)
 1828. Kateřina Willigová (D115; 8. 10. 1979)
 1829. Jaromír Wíšo, výtvarník (D1; 1. 1. 1977)
 1830. Robert Wittmann, hlídač (D6; 1. 2. 1977)
 1831. Jiří Wolf, dělník (D147; 9. 6. 1980)
 1832. Jiří Wonka, technik, (D415; 30. 9. 1987)
 1833. Jan Wünsch, fotolaborant (D71; 10. 10. 1978)
 1834. MUDr. Marie Zadražilová, důchodkyně (D478; 30. 6. 1988)
 1835. dr. Josef Záhora, důchodce (D11; 9. 3. 1977)
 1836. Jiří Zachariáš, dělník (D402; 30. 6. 1987)
 1837. Marian Zajíček, duchovní (D33; 21. 12. 1977)
 1838. Pavel Zajíček, dělník (D17; 13. 6. 1977)
 1839. Jiří Zajonc, typograf (D53; 23. 5. 1978)
 1840. Pavel Záleský, železničář (D455; 31. 3. 1988)
 1841. Lubomír Zamazal, dělník (D565; 30. 6. 1989)
 1842. Dušan Záň, skladník (D11; 9. 3. 1977)
 1843. Květuše Záňová, sanitářka (D11; 9. 3. 1977)
 1844. Milan Zapadlo, dělník (D33; 21. 12. 1977)
 1845. Jaromír Zapletal, dělník (D33; 21. 12. 1977)
 1846. Jiří Záruba, architekt (D1; 1. 1. 1977)E26Odvolal svůj souhlas s Prohlášením Charty 77 prohlášením zveřejněným v Rudém právu 26. 1. 1977 (viz přílohu 1).
 1847. Václav Zaspal, řidič (D11; 9. 3. 1977)
 1848. Ladislav Zatori, strojník (D71; 10. 10. 1978)
 1849. František Zavadil, filolog (D6; 1. 2. 1977)
 1850. Pavel Zavadil, dělník (D17; 13. 6. 1977)
 1851. Vladimír Zavadil, dělník (D6; 1. 2. 1977)
 1852. Roman Zavřel, dělník (D539; 31. 3. 1989)
 1853. Jan Zbreha, horník (D17; 13. 6. 1977)
 1854. Jiří Zdeněk, dělník (D17; 13. 6. 1977)
 1855. Rudolf Zderadička, řidič (D478; 30. 6. 1988)
 1856. dr. ing. Artur Zdráhal, pedagog (D6; 1. 2. 1977)
 1857. Marie Zdráhalová, zdravotní sestra (D6; 1. 2. 1977)
 1858. Ctirad Zdvořáček, dělník (D33; 21. 12. 1977)
 1859. Stanislav Zedek, dělník (D231; 13. 3. 1983)
 1860. Jiří Zelenka, zámečník (D53; 23. 5. 1978)
 1861. dr. Jiřina Zelenková, lékařka (D1, 1. 1. 1977)
 1862. Jitka Zelenková, technička (D53; 23. 5. 1978)
 1863. ing. Yvona Zelinková, obchodní referent (D583; 30. 9. 1989)
 1864. Pavel Zeman, dělník (D17; 13. 6. 1977)
 1865. Petr Zeman, biolog (D1; 1. 1. 1977)
 1866. Radek Zeman, vedoucí skladu (D565; 30. 6. 1989)
 1867. Rudolf Zeman, novinář (D1; 1. 1. 1977)
 1868. Jiřina Zemanová, dělnice (D302; 20. 5. 1985)
 1869. Zdeněk Zikmundovský, bývalý státní zaměstnanec. (D1; 1. 1. 1977)
 1870. Jan Zima, dělník (D53; 23. 5. 1978)
 1871. Martin Zlesák, projektant (D598; 31. 12. 1989)
 1872. Petr Zlesák, elektromechanik (D598; 31. 12. 1989)
 1873. Jan Zmatlík, sociolog (D17; 13. 6. 1977)
 1874. Vlastimil Zmek (D195; 5. 3. 1982)
 1875. Zdeněk Zolman, dělník (D53; 23. 5. 1978)
 1876. Vojtěch Zonyga, řidič (D565; 30. 6. 1989)
 1877. doc. ing. Rudolf Zukal, CSc., ekonom (D1; 1. 1. 1977)
 1878. Vít Zukal, dělník (D494; 30. 9. 1988)
 1879. Kateřina Zukalová, zootechnička (D494; 30. 9. 1988)
 1880. Jan Zvěřina, invalidní důchodce (D147; 9. 6. 1980)
 1881. Jindřich Zvěřina, dělník (D11; 9. 3. 1977)
 1882. doc. dr. Josef Zvěřina, duchovní (D1; 1. 1. 1977)
 1883. Josef Žák, dělník (D11; 9. 3. 1977)
 1884. Václav Žák, programátor (D11; 9. 3. 1977)
 1885. ing. Josef Žanta (D539; 31. 3. 1989)
 1886. Petr Žežulka, řidič (D539; 31. 3. 1989)
 1887. Milan Židlický (D509; 30. 12. 1988)
 1888. Václav Žufan, dělník (D173; 27. 4. 1981)
E1.Odvolal svůj podpis v listopadu 1986 (viz D440 z 31. 12. 1987).
E2.Podepsal již koncem roku 1986, ale protože nebyla uvedena adresa, mluvčí podpis uveřejnili až po ověření podpisu. Srv. D415 (30. 9. 1987).
E3.Odvolání Březinova podpisu oznámili mluvčí Charty 77 v dokumentu z 30. 9. 1987 (D415).
E4.Ladislav Cerman odvolal svůj podpis v korespondenci s mluvčími v létě 1986. Viz D344  (15. 9. 1986).
E5.Podepsal již koncem roku 1986, ale protože nebyla uvedena adresa, mluvčí podpis uveřejnili až po ověření správnosti podpisu. Srv. D415 (30. 9. 1987).
E6.Odvolal podpis dopisem z 5. 12. 1980. Informace o Chartě 77, 4. roč., č. 1, s. 10.
E7.Odvolání jeho podpisu bylo oznámeno v dokumentu z 30. 12. 1988 (D509).
E8.Podepsala v roce 1980, nevyslovila však tehdy souhlas se zveřejněním.
E9.Podepsal již koncem roku 1986, ale protože nebyla uvedena adresa, mluvčí podpis uveřejnili až po ověření správnosti podpisu. Srv. D415 (30. 9. 1987).
E10.Podepsala již koncem roku 1986, ale protože nebyla uvedena adresa, mluvčí podpis uveřejnili až po ověření správnosti podpisu. Srv. D415 (30. 9. 1987).
E11.Odvolal svůj podpis v prvním čtvrtletí roku 1988 (viz D455 z 31. 3. 1988).
E12.V dokumentu z 5. 4. 1987 (D387) mluvčí uvedli, že podpis prohlášení odvolal dr. Václav Jirásek z Prahy.
E13.V D440 mluvčí zároveň oznámili, že v důsledku různých okolností (zničení, ztráty záznamů) nemohl být podpis v dosavadních seznamech zveřejněn. PhDr. Helena Klímová podepsala v roce 1980.
E14.V D440 mluvčí zároveň oznámili, že v důsledku různých okolností (zničení, ztráty záznamů) nemohl být podpis v dosavadních seznamech zveřejněn. Alena Komárková podepsala v roce 1985.
E15.Podepsal již koncem roku 1986, ale protože nebyla uvedena adresa, mluvčí podpis uveřejnili až po ověření správnosti podpisu. Srv. D415 (30. 9. 1987).
E16.Podepsal již koncem roku 1986, ale protože nebyla uvedena adresa, mluvčí podpis uveřejnili až po ověření správnosti podpisu. Srv. D415 (30. 9. 1987).
E17.Marie Rút Křížková se přihlásila k Chartě 77 dopisem, který poslala prezidentovi ČSSR, řadě institucí i svému zaměstnavateli, kopii odevzdala také Janu Vladislavovi. V dopise, který se dostal ihned také do samizdatového oběhu, vysvětlila, proč se připojuje „svým podpisem k Chartě 77“. Shodou okolností se sice její jméno neobjevilo v žádném ze seznamu signatářů, byla však považována za signatářku a v roce 1983 se stala mluvčí Charty. (Viz též dokument D440 z 31. 12. 1987 a Charta 77 očima současníků. Po dvaceti letech, s. 233.)
E18.V D440 mluvčí zároveň oznámili, že v důsledku různých okolností (zničení, ztráty záznamů) nemohl být podpis v dosavadních seznamech zveřejněn. Emil Kučera podepsal v roce 1986.
E19.V D440 mluvčí zároveň oznámili, že v důsledku různých okolností (zničení, ztráty záznamů) nemohl být podpis v dosavadních seznamech zveřejněn. Irena Obdržálková podepsala v roce 1982.
E20.V D440 mluvčí zároveň oznámili, že v důsledku různých okolností (zničení, ztráty) záznamů) nemohl být podpis v dosavadních seznamech zveřejněn. Stanislav Pitaš podepsal v roce 1983.
E21.Podepsal již koncem roku 1986, ale protože nebyla uvedena adresa, mluvčí podpis uveřejnili až po ověření správnosti podpisu. Srv. D415 (30. 9. 1987).
E22.Odvolal svůj podpis v prvním čtvrtletí 1988 (D455 z 31. 3. 1988).
E23.V D440 mluvčí zároveň oznámili, že v důsledku různých okolností (zničení, ztráty záznamů) nemohl být podpis v dosavadních seznamech zveřejněn. Jan Štern podepsal v roce 1977.
E24.V D440 mluvčí zároveň oznámili, že v důsledku různých okolností (zničení, ztráty záznamů) nemohl být podpis v dosavadních seznamech zveřejněn. Karel Švorčík podepsal v roce 1979.
E25.Odvolání bylo oznámeno v dokumentu z 5. 4. 1987 (D387).
E26.Odvolal svůj souhlas s Prohlášením Charty 77 prohlášením zveřejněným v Rudém právu 26. 1. 1977 (viz přílohu 1).

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Zpracovanýtrue
OCRfalse