Charta 77 očima současníků

Po dvaceti letech
Blanka Císařovská, Milan Drápala, Vilém Prečan, Jiří Vančura (eds.)

Dokumentární sborník sestavený ke dvacátému výročí vzniku Charty 77.

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Doplněk | Praha – Brno | 1997
Stran 331 | Vazba brož. | ISBN 80-85270-58-7

Obsah  | PDF

Obsah

Vilém Prečan: Slovo úvodem

Vzpomínky a reflexe

Kamila Bendová: Význam Charty 77
Ivan Binar: Charta – moták demokratickému světu
Amber Bousoglou: Ohlédnutí za Chartou
Bohumil Doležal: Vliv Charty 77 na nynější českou politiku
Vladimír Drápal: Neměl jste blbnout!
Jiří Gruša: Odpověď Blance Císařovské a Vilému Prečanovi
Miloš Hájek: Vzpomínání na všední dny mluvčího Charty
Miroslava Holubová: Trojí význam Charty
Alena Hromádková: Předpoklady obnovy právního státu v osmdesátých letech
Karel Hrubý: Dialog Charty 77 s exilem
Mikoláš Chadima: Charta 77 po dvaceti letech – zklamání?
Vlasta Chramostová: Vzpomínka na Chartu 77
Bohumír Janát: O trvalosti ideje Charty 77
Přemysl Janýr: Ohlas Charty 77 v Rakousku
Eva Joachimová: Nikdy nepřestanu vděčit osudu
Petr Kabeš: Tříkrálová
František Kautman: Co pro mě znamenala Charta 77
Helena Klímová: Kdo ta práva naplní?
Iva Kotrlá: Pokání za podpis Charty
Miroslav Kusý: Havlovi
Ela Ledererová: Vzpomínání na budoucnost
Emil Ludvík: Společnost pro lidská práva a Charta 77
Klement Lukeš: Lidé v Chartě 77
Milan Machovec: Máme oslavovat dvacáté jubileum Charty?
Ivan Medek: Pokus o odpověď
Jaroslav Mezník: Můj podpis Charty a jeho bezprostřední důsledky
Kamila Moučková: Jak jsem podepsala Chartu 77
Helena Němcová: Charta 77 a Maďarsko
Martin Palouš: Uzavřená minulost, nebo živé dědictví?
Radim Palouš: Mluvčím Charty v roce 1982
Jiří Pelikán: Charta 77 nás vrátila do Evropy
Gordon H. Skilling: Tři roky putování za Chartou a s Chartou
Max van der Stoel: Mé setkání s Chartou 77
Jaroslav Šabata: Moje (politické) pobývání s Chartou
Jiřina Šiklová: Charta jako symbol rezistence
Libuše Šilhánová: Nad Chartou 77
Jan Šimsa: Začátky hnutí za lidská práva mezi českobratrskými evangelíky
Milena a Jiří Šimsovi: Z prvních dnů Charty
Petruška Šustrová: Charta 77 a socialismus
Jan Trefulka: Nenapravitelní?
Petr Uhl: Vzpomínka na Jiřího Hájka
Zdeněk Urbánek: Charta 77
Ludvík Vaculík: Poučení z krizového vývoje
Marie Vaculíková: Charta 77 u Vaculíků
Jiří Vančura: Poslední léta Charty
Dagmar Vaněčková: Ideály a skutečnost
Václav Vrabec: Osvobozující role Charty
Tomáš Vrba: Politické gesto, nebo existenciální čin?

Anketa o Chartě

Odpovědi signatářů

Rudolf Battěk
Otta Bednářová
Josef Císařovský
František Čejka
Tomáš Hradílek
Zdeněk Jičínský
Petr Kabeš
Eva Kantůrková
Helena Klímová
Marie Rút Křížková
Václav Malý
Milan Otáhal
Karel Pecka
Radovan Petřík
Karel Pichlík
Petr Pithart
Jan Placák
Věra Roubalová
Jiří Ruml
Pavel Rychetský
Jaromír Stibic
Jarmila Stibicová
Dolores Šavrdová
Věněk Šilhán
Zdislav Šulc
Petr Uhl
Tomáš Vrba

Odpovědi nesignatářů

Dagmar Battěková
František Cigánek
Ján Čarnogurský
Jan Frolík
David Hertl
Jiří Ješ
Erazim Kohák
Antonín Měšťan
Petr Placák
Petr Příhoda
Ilja Racek
Ivana Tigridová
Květa Tošnerová
Jiří Žáček

Přílohy

Prohlášení Charty 77
Jiří Ruml: Pokus o rekonstrukci jednoho činu
Dopis Signatářům k 10. výročí Charty 77
Gordon H. Skilling: Charta 77 v mezinárodních souvislostech
Mluvčí Charty 77 v letech 1977–1992
Autoři textů a příspěvků do ankety