Charta 77 1977–1989

Od morální k demokratické revoluci
Vilém Prečan (ed.)

Sborník textů o Chartě 77 a dokumentů Charty 77, vydaný k prvnímu shromáždění signatářů Charty 77 18. března 1990 v Praze. Kniha byla vytištěna nákladem 80 tisíc výtisků v Bratislavě a dopravena do Prahy v rekordním čase deseti dnů od doručení sazby zhotovené v Scheinfeldu 5. března 1990.

Tištěná verze za sníženou cenu 200,- Kč

Čs. středisko nezávislé literatury, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Archa | Scheinfeld-Schwarzenberg, Praha, Bratislava | 1990
Stran 525 | Vazba váz. | ISBN 80-9000422-1-X

Obsah  | PDF

Tuto publikaci si můžete objednat. Více informací.

Obsah

Úvod

Prohlášení Charty 77

Texty o Chartě 77

1977

Václav Havel: Jak se rodila Charta 77
Rudé právo: Ztroskotanci a samozvanci
Jan Patočka: O povinnosti bránit se proti bezpráví
Rudé právo: Manifestace jednoty umělců s politikou Komunistické strany
Jan Patočka: Co můžeme očekávat od Charty 77

1978–79

Václav Benda: Paralelní polis
Podněty skupiny signatářů (1978)
Ludvík Vaculík: Poznámky o statečnosti
Václav Havel: Polemika s vaculíkovým fejetonem „poznámky o statečnosti“
Miroslav Kusý: Charta a reálny socializmus
Josef Vohryzek: Úvaha uvnitř dobře zazátkované lahve
Josef Zvěřina: Nežít v nenávisti 
Petr Uhl: Alternativní společenství jako revoluční avantgarda
Petr Pithart: Dizi – rizika

1979–82

Miloš Rejchrt: Čeho jsme se dočkali od charty 77 po třech letech jejího působení
Milan Šimečka: Společenství strachu
Vilém Prečan: Průzkumné dílo charty
Otevřený dopis skupiny signatářů Charty 77

1985–87

Milan Zelený: Charta 85: zamyšlení nad mírným pokrokem v mezích zákona
Beseda informací o Chartě 77 s Václavem Bendou, Jiřím Hájkem, Václavem Havlem s Ladislavem Hejdánkem (1986)
Mojmír Povolný: Charta 77 a československá opozice
Willy brandt k 10. Výročí charty77 (1986)
Prohlášení r. Reagana k 10. výročí založení Charty 77 (1986)
Vídeňské prohlášení tří signatářů k 10. výročí Charty 77 (1987)
Dopis komise kongresu USA  s návrhem udělit Chartě 77 Nobelovu cenu míru (1987)

1986–90

Václav Havel: O smyslu Charty 77
Vnitrostranická informace KSČ (1988)
Radim Palouš: Československo a zlom věků
Gordon Skilling: Charta 77 – pohled ze zahraničí

Texty charty 77

Dotaz, zda v československu platí ustanovení mezinárodních paktů (1977)
Sociální a hospodářská práva (1977)
Náboženská práva a svobody (1977)
Otevřený dopis polským přátelům (1977)
Odvolat sovětská vojska z Československa! (1978)
O další práci Charty 77 a přípravě jejích dokumentů (1978)
O postavení Cikánů-Romů (1978)
Svoboda cestování do ciziny (1979)
Vlna represí v souvislosti s procesem proti členům vons (1979)   
K problematice důchodců (1980)
Ruce pryč od Polska! (1980)
O míru a mírovém hnutí (1981)
O nedělitelnosti míru (1982)
Poselství solidarity mírovému hnutí v NDR (1982)
Poselství světovému shromáždění „Za mír a život proti jaderné válce“ (1983)
Průvodní dopis k „rozboru ekologické situace ČSSR“ (1983)
Vzestup konzumu omamných drog (1983)
K zákonu o tzv. ochranném dohledu (1984)
Právo na dějiny (1984)
Právo na informace (1984)
K situaci řeholních společenství (1984)
Ke 40. výročí skončení druhé světové války (1985)
K výstavbě vodních děl Gabčíkovo–Nagymaros (1985)
O nutnosti ekonomické reformy (1985)
Prostor pro mladou generaci (1986)
K havárii v Černobylu (1986)
Na obranu Jazzové sekce (1986)
Slovo ke spoluobčanům (1987)
Dopis signatářům k 10. výročí Charty 77 (1987)
Blahopřání G. Skillingovi (1987)
Dopis M. Gorbačovovi (1987)
Ke sborníku „O československém vězeňství“ (1987)
Význam 28. října 1918 (1987)
Výzva k solidaritě s Rumunskem (1988)
Podpora petiční akce za náboženské svobody (1988)
Výzva k veřejnosti pěti států zúčastněných na invazi v srpnu 1968 (1988)
Brutální zásah proti shromáždění věřících v Bratislavě (1988)
Dopis Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (1988)
K úmrtí Pavla Wonky (1988)
Návrh na postavení památníku obětem stalinismu (1988)
K 20. výročí srpna 1968 (1988)
Zamyšlení k jubileu republiky (1988)
K lednovým událostem v Praze (1989)
Nové vydání úvodního prohlášení Charty 77 (1989)
O československém školství (1989)
Kritika devastace židovských kulturních památek a zamlčování úlohy Židů (1989)
Znovu o vodním díle Gabčíkovo–Nagymaros(1989)
O přípravě nové ústavy a tzv. vedoucí úloze KSČ (1989)
Stanovisko k situaci v zemi (1989)

Anotovaný seznam dokumentů Charty 77 za léta 1977–89

Věcný rejstřík k dokumentům Charty 77 (1989)

Mluvčí Charty 77 (1977–1990)

Seznam signatářů prohlášení Charty 77

Místo epilogu