Dokumentace Charty 77

Při příležitosti 40. výročí vzniku Charty 77 zahajujeme realizaci dlouhodobého projektu, jehož cílem je poskytnout co nejrozsáhlejší soubor volně přístupných digitalizovaných pramenů i literatury k dějinám Charty 77 ve všech dimenzím jejího společenského zakotvení a působení doma i v zahraničí za celou dobu její existence. Na realizaci tohoto záměru spolupracuje ČSDS, o. p. s., a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., spolupráci s dalšími institucemi vřele uvítáme, jakož i jiné druhy podpory.

Vzhledem k velkému rozsahu bude dokumentace zpřístupňována postupně po částech – o nových přírůstcích Vás budeme informovat v našich zprávách. Realizace projektu bude přizpůsobena potřebám bádání a bude také záviset na výsledcích výzkumu v zahraničních archivech.

V současnosti zpřístupňujeme tyto sekce, ve kterých se již nacházejí první přírůstky:

Se svými komentáři, návrhy a eventuálními žádostmi o přednostní zpřístupnění té či oné dokumentace se můžete obracet e-mailem či na náš facebookový profil.

Partneři projektu

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
Moderní-Dějiny.cz

Finanční podpora

Karel Janeček