Přílohy

 • P1 Ke vzniku Prohlášení Charty 77 a prvního seznamu jeho signatářů
 • P1/1 1976, [16.] prosinec, Praha. – První verze konceptu Prohlášení Charty 77, předložená k diskusi ve skupině iniciátorů Charty 77.
 • P1/2 1976, [18.] prosinec, [Praha.] – Schéma jedné z verzí konceptu Prohlášení Charty 77.
 • P1/3 1976, [17.] prosinec, Praha. – Druhá verze konceptu Prohlášení Charty 77, předložená k diskusi ve skupině iniciátorů Charty 77.
 • P1/4 1976, [18.–19.] prosinec, Praha. – Třetí, poslední verze konceptu Prohlášení Charty 77, předložená k diskusi ve skupině iniciátorů Charty 77.
 • P1/5 [1976, kolem 20. prosince, Praha.] – Instrukce Václava Havla pro Pavla Kohouta v roli „sběrače“ podpisů pod Prohlášení Charty 77.
 • P1/6 [1977, 3. leden, Praha.] – Náměty pro budoucí práci Charty 77 připravené Václavem Havlem k poradě mluvčích, iniciátorů a organizátorů Charty 77 a dalších signatářů jejího prohlášení.
 • P1/7 Seznam signatářů Prohlášení Charty 77 zveřejněný spolu s Prohlášením Charty 77 z 1. ledna 1977.
 • P2 Prohlášení Charty 77 v zahraničí
 • P2/1 2005, Praha. – Pavel Kohout o okolnostech zveřejnění Prohlášení Charty 77 v západních denících 7. ledna 1977.
 • P2/2 2006, 10. únor, Köln. – Hans Peter Riese o okolnostech zveřejnění Prohlášení Charty 77 v západních denících 7. ledna 1977.
 • P2/3 1976, 30. prosinec, Praha. – Dálnopis č. 868 velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze příslušnému odboru ministerstva zahraničních věcí v Bonnu o přípravách k vystoupení Charty 77.
 • P3 Jan Patočka a Charta 77
 • P3/1 1977, 6. leden, [Praha].– Sdělení mluvčího Charty 77 Jana Patočky o vzniku občanské iniciativy Charta 77 s protestem proti zadržení Václava Havla, Pavla Landovského, Zdeňka Urbánka a Ludvíka Vaculíka, zaslané Československé tiskové kanceláři.
 • P3/2 1977, 7. leden, Praha. – Dopis mluvčího Charty 77 Jana Patočky Federálnímu shromáždění ČSSR s textem Prohlášení Charty 77.
 • P3/3 1977, 7. leden, Praha. – Dopis mluvčího Charty 77 Jana Patočky Československé tiskové kanceláři.
 • P3/4 1977, 7. leden, Praha. – Esej Jana Patočky o významu, morálním smyslu a úkolu Charty 77.
 • P3/5 1977, 10.–17. leden, Praha. – Protokoly Státní bezpečnosti o výslechu Jana Patočky jako svědka v trestní věci podle paragrafů 98 a 112 trestního zákona, tj. v souvislosti s Chartou 77.
 • P3/6 1977, 27. leden, Praha. – Dopis Jana Patočky Ludvíku Vaculíkovi v souvislosti s vyděračskou aférou Státní bezpečnosti kvůli zabaveným intimním fotografiím.
 • P3/7 [1977, leden, Praha.] – Esej Jana Patočky Proč nemá Charta 77 být zveřejňována a jaké jsou logické prostředky jejího zkreslování a utajování.
 • P3/8 1977, 1. únor, Praha. – Stanovisko k prohlášení Generální prokuratury ČSSR ze dne 1. 2. 1977 o nezákonnosti Charty 77.
 • P3/9 1977, 3. březen, Praha. – Prohlášení mluvčího Charty 77 Jana Patočky o okolnostech setkání s nizozemským ministrem zahraničí Maxem van der Stoelem (1. března 1977).
 • P3/10 1977, 4. březen, Praha. – Záznam pracovníka X. správy Federálního ministerstva vnitra o pohovoru s Janem Patočkou (3. března 1977).
 • P3/11 1977, 8. březen, Praha. – Esej Jana Patočky Co můžeme očekávat od Charty 77?
 • P3/12 [1977, 9.– 10. březen, Praha.] – Poslední interview – písemné odpovědi Jana Patočky na otázky týdeníku .
 • P4 Z literární tvorby souvisící s Chartou 77 (leden–březen 1977)
 • P4/1 15. ledna 1977, Bratislava.
 • P4/2 20. ledna 1977, Praha.
 • P4/3 30. ledna 1977, Praha.
 • P4/4 Leden 1977, Martin.
 • P4/5 10. února 1977, Praha.
 • P4/6 25. února 1977, Praha.
 • P4/7 17. března 1977, Praha.
 • P4/8 Leden–březen 1977, Praha.
 • P5 Zprávy o Chartě 77 v prvních deseti měsících roku 1977
 • P5/1 1977, 12. únor, Praha.
 • P5/2 1977, 17. únor, Praha.
 • P5/3 [1977, 6. březen, Praha.]
 • P5/4 1977, 20. březen, Praha.
 • P5/5 1977, 5. květen, Praha.
 • P5/6 [1977, 10. červenec, Praha.]
 • P5/7 [1977, 10. srpen, Praha.]
 • P5/8 [1977, 12. říjen, Praha.]
 • P5/9 [1977, 28. říjen, Praha.]
 • P6 Interní zprávy z prostředí disentu v Československu o Chartě 77 a situaci v zemi
 • P6/1 [1977, začátek března, Praha.] – Interní zpráva o změnách a přesunech v opozičním prostředí v Československu v důsledku vzniku a aktivit Charty 77.
 • P6/2 [1977, léto, Praha nebo Brno.] – Dopis aktivního příslušníka disentu o stavu opozičních proudů v Československu, určený příteli v exilu.
 • P7 Vedoucí činitelé a aparáty KSČ o Chartě 77 (leden–březen 1977)
 • P7/1 1977, 7. leden, Praha. – Článek předznamenávající odmítavé a nepřátelské stanovisko všech režimních aparátů k Prohlášení Charty 77 a jeho signatářům.
 • P7/2 1977, 7. leden, Praha. – Usnesení předsednictva ÚV KSČ k Prohlášení Charty 77 z 1. ledna 1977.
 • P7/3 1977, 11. leden, Praha. – Z usnesení předsednictva ústředního výboru KSČ k Prohlášení Charty 77 s úkoly pro představitele justice a prokuratury ČSSR.
 • P7/4 1977, 10. leden – 24. březen, Praha. – Ze souhrnných zpráv politickoorganizačního oddělení ÚV o Chartě 77, koncipovaných na základě hlášení krajských a městských aparátů a orgánů KSČ.
 • P7/5 1977, 14. leden, Praha. – Zpráva politickoorganizačního oddělení ÚV KSČ o projednání dopisu o Chartě 77 a článku Ztroskotanci a samozvanci, předložená k informaci předsednictvu ÚV KSČ.
 • P7/6 1977, 21. leden, Praha. – Informace oddělení propagandy a agitace ÚV KSČ o Chartě 77 pro základní organizace KSČ.
 • P7/7 1977, 22. leden, Praha. – Z referátu o projevu generálního tajemníka ÚV KSČ a prezidenta republiky Gustáva Husáka při přijetí účastníků konference Čs. strany socialistické na Pražském hradě 21. ledna 1977.
 • P7/8 1977, 22. leden, Praha. – Z referátu o projevu předsedy Federálního shromáždění ČSSR Aloise Indry na konferenci Čs. strany socialistické 21. ledna 1977.
 • P7/9 1977, 22. leden, Praha. – Komentář k souvislosti Charty 77 a bělehradské následné schůzky KBSE v úvodníku S čím do Bělehradu.
 • P7/10 1977, 8. únor, Praha. – Ze zprávy o projevu člena předsednictva a tajemníka ÚV KSČ Vasila Biľaka na shromáždění funkcionářů KSČ, ROH, SSM a dalších organizací Národní fronty, poslanců, hospodářských, kulturních a vědeckých pracovníků Středočeského kraje v Parku kultury a oddechu Julia Fučíka v Praze (7. února 1977).
 • P7/11 [1977, březen, Praha.] – Informace o projevech člena ÚV KSČ a ministra vnitra ČSSR Jaromíra Obziny k Chartě 77 na Vysoké škole politické ÚV KSČ a na shromáždění v Socialistické akademii, rozšířená samizdatem v prostředí Charty 77.
 • P7/12 1977, 31. březen, Praha. – Ze záznamu o rozhovoru generálního tajemníka KSČ a prezidenta republiky Gustáva Husáka s prvním tajemníkem ÚV PSDS Edwardem Gierkem při pracovním setkání v Zakopaném (28. 3. 1977).
 • P7/13 1988, 6. května, Praha. – Vnitrostranická informace sekretariátu ústředního výboru KSČ „o aktivizaci a činnosti nepřátelských sil v procesu přestavby a demokratizace“, určená členům a funkcionářům KSČ.
 • P8 Zprávy a záznamy ministerstva zahraničí ČSSR a aparátu ÚV KSČ k mezinárodnímu ohlasu Charty 77 (leden–březen 1977)
 • P8/1 [1977, leden], Praha. – Záznam o rozhovoru náměstka ministra zahraničních věcí ČSSR Dušana Spáčila s velvyslancem Rakouska Hansem Paschem. (28. ledna 1977)
 • P8/2 [1977, leden], Praha. – Záznam o rozhovoru náměstka ministra zahraničních věcí ČSSR Dušana Spáčila s velvyslancem USA Thomasem. R. Byrnem. (31. ledna 1977)
 • P8/3 [1977, 3. únor, Praha.] – Souhrnná zpráva o zahraničním ohlasech a aktivitách mezinárodního oddělení ÚV KSČ v souvislosti s Chartou 77, předložená tajemníkem ÚV KSČ Vasilem Biľakem k jednání předsednictva ÚV KSČ.
 • P8/4 1977, 10. únor, Praha. – Přehled o oficiálních reakcích zahraničí v souvislosti s Chartou 77, vypracovaný Ministerstvem zahraničních věcí ČSSR.
 • P8/5 [1977, březen], Praha. – Záznam o rozhovoru ministra zahraničních věcí ČSSR Bohumila Chňoupka s nizozemským ministrem zahraničí Maxem van der Stoelem. (2. března 1977)
 • P9 Výběr z písemností represivních složek státního aparátu týkajících se Charty 77 (leden–prosinec 1977)
 • P9/1 1977, 6. leden, Praha. – Usnesení Správy sboru národní bezpečnosti hlavního města Prahy a Středočeského kraje o zahájení trestního stíhání (podvracení republiky) ve věci Prohlášení Charty 77.
 • P9/2 1977, 11. leden, Praha. – Usnesení Správy vyšetřování StB o zahájení trestního stíhání (poškozování zájmů republiky v cizině) v souvislosti s Chartou 77.
 • P9/3 1977, 8.–13. leden, Praha. – Soubor mimořádných resp. zvláštních informací X. správy Federálního ministerstva vnitra o Chartě 77.
 • P9/4 1977, 14. leden, Praha. – Posudek nejvyšších představitelů prokuratury a justice k otázce trestněprávní stíhatelnosti iniciátorů a signatářů Prohlášení Charty 77.
 • P9/5 1977, 21. únor, Praha. – Interní expertíza k možnosti pracovně-právního postihu signatáře Charty 77.
 • P9/6 1977, 28. březen. Bratislava. – Průvodní dopis Správy vyšetřování ŠtB v Bratislavě Správě vyšetřování StB v Praze k písemnostem o vyšetřování provedeném v Bratislavě v záležitosti Charty 77.
 • P9/7 [1977, konec dubna, Praha.] – Zpráva vyšší složky Státní bezpečnosti o stavu vyšetřování ve věci Charta 77 pro trestný čin podvracení republiky.
 • P9/8 1977, 30. červen, Praha. – Informace Správy vyšetřování StB o stavu vyšetřování v trestní věci Charta 77, předložená náměstkovi ministra vnitra ČSSR Miroslavu Vaníčkovi.
 • P9/9 1977, 4. červenec, Praha. – Ze zprávy o bezpečnostní situaci v ČSSR předložené ministrem vnitra ČSSR Jaromírem Obzinou k projednání v předsednictvu ÚV KSČ.
 • P9/10 1977, 12. prosinec, Praha. – Záznam o poradě vedoucích pracovníků Správy vyšetřování StB ve věci Charty (trestní stíhání pro podvracení republiky).
 • P10 Z diskusí o smyslu Charty 77 a cestách k realizaci jejích cílů (1977–1988)
 • P10/1 [1977, léto, Brno.] – Úvaha Jaroslava Šabaty o Chartě 77 a jejím postavení jako součásti veřejnosti s návrhy na formy a organizace práce Charty, předložená k diskusi dosažitelnému okruhu signatářů.
 • P10/2 1977, 18. srpen, Praha. – Úvaha Ladislava Hejdánka o smyslu Charty 77 a cestách realizace závazku jejích signatářů, uveřejněná v samizdatové sérii (dopis č. 20).
 • P10/3 1977, 30. září, Praha. – Dopis Evy Kantůrkové mluvčímu Charty 77 Jiřímu Hájkovi se stanoviskem k dalšímu směřování Charty, zejména k nezbytnosti navázat široké kontakty s veřejností.
 • P10/4 [1978, březen, Brno.] – Analýza Jana Tesaře, jak dále rozvíjet činnost Charty 77 a intenzivní komunikaci s veřejností, předložená k interní diskusi.
 • P10/5 1978, květen, Praha. – Úvaha Petra Uhla o možnostech a předpokladech dialogu a důsledcích nabídky dialogu Charty 77 se státní mocí.
 • P10/6 1978, 17. květen, Praha. – Programová stať Václava Bendy o Chartě 77 o tom, jak rozvinout nezávislé kulturní, vzdělávací, informační a politické aktivity mimo oficiální státní struktury.
 • P10/7 [1978, konec června, Praha.] – Návrh skupiny 18 signatářů Charty 77 na prohloubení a rozšíření práce Charty 77.
 • P10/8 1979, březen – duben, Praha. – Mluvčí Charty 77 Zdena Tominová, Václav Benda a Jiří Dienstbier o Chartě 77, smyslu její existence a konkrétních krocích k rozvoji jejích aktivit.
 • P10/9 [1979, prosinec, Praha.] – Bilanční úvaha mluvčího Charty 77 Miloše Rejchrta o výsledku dosavadního působení Charty 77.
 • P10/10 1982, září, Praha. – Reakce signatářů Charty 77 na kritiku činnosti Charty 77.
 • P10/11 1982, leden–únor, Praha. – Komentář Václava Havla k náladám v disentu a ke smyslu nezávislé aktivity, tlumočený ve dvou dopisech z vězení.
 • P10/12 [1986, léto, Praha.] – Polemická úvaha Rudolfa Battěka o smyslu Charty 77, o její společenské pozici a druhu její političnosti, o nezávislosti a otevřenosti společenství Charty.
 • P10/13 1987, 16. březen, Praha. – Kritický komentář Ivana Dejmala k Dopisu signatářům Charty 77, uveřejněnému mluvčími k 10. výročí vzniku Charty 77.
 • P10/14 Dopis 40 signatářů Charty 77 mluvčím s kritickým komentářem k Dopisu signatářům Charty 77 z 6. ledna 1987.
 • P10/15 1987, 1. září, Praha. – Odpověď mluvčího Charty 77 v roce 1986 Martina Palouše na dopis 40 signatářů.
 • P10/16 1988, únor, Brno a Praha. – Písemné stanovisko Ladislava Hejdánka, Jaroslava Šabaty a Václava Bendy k tématu třetího Fóra Charty 77 znemožněného zásahem policie.
 • P10/17 1988, květen, Praha. – Komuniké o čtvrtém Fóru Charty 77 a následující písemná polemika k obsahu komuniké.
 • P11 Mluvčí Charty 77
 • P12 Soupis signatářů Prohlášení Charty 77
 • P13 Charta 77 v letech 1990 až 1992
 • P14 Dodatky
 • P14/1 [1979, Praha.] – Úvaha Jiřího Němce o svobodě, drobné práci, lidských právech a Chartě 77.
 • P14/2 1986, 14. duben, Praha. – Dopis skupiny chartistů redakci exilového sociálnědemokratického časopisu ve Wuppertalu s kritikou útoků na bývalého mluvčího Charty 77 Jiřího Hájka za jeho poválečnou minulost.
 • P14/3 [1986, květen, Praha.] – Oznámení o anketě k činnosti Charty 77.
 • P14/4 [1988, před 15. prosincem, Praha.]- Zpráva o veřejném shromáždění svolaném občanskými iniciativami.
 • P14/5 Bez data. – Signatáři Charty na Slovensku podle seznamu mluvčího Charty 77 Miroslava Lehkého.