Acta creationis. Unabhängige Geschichtsschreibung in der Tschechoslowakei 1969–1980

Independent Historiography in Czechoslovakia
Vilém Prečan (ed.)
Acta creationis, Svazek 1

Reedice sborníku vydaného v roce 1980 pro účastníky XV. mezinárodního kongresu historických věd v Bukurešti za účelem seznámit mezinárodní veřejnost s výsledky práce nezávislých historiků v Československu.

ČSDS | Scheinfeld-Schwarzenberg | 1988
Stran LX + 252 | Vazba brož.

Obsah

Obsah

Z obsahu

1. Anotovaná bibliografie 183 historických prací, které vznikly v Československu od konce šedesátých let do r. 1980 mimo oficiální historické instituce. (Záznamy v jazyce originálu a v německém a anglickém překladu.)

2. Devět studií domácích nezávislých autorů v německém překladu.

3. Úvaha k osmdesátým narozeninám Zdeňka Kalisty a vylíčení případu slovenského historika Jozefa Jablonického (oboji anglicky).

4. Úvodní stať editora svazku o nezávislém dějepisectví (německy a anglicky).