ČSDS a Národní muzeum

Nabídka na spolupráci obou institucí přišla v roce 1999 od tehdejšího generálního ředitele NM doc. RNDr. Milana Stloukala. Záležitosti se ujal ministr kultury Pavel Dostál, kterému šlo především o to, aby ČSDS a jeho sbírky byly důstojné a odpovídajícím způsobem umístěny. Trvalá spolupráce byla zpečetěna v červenci 2003 smluvním dílem – darovací smlouvou, jíž ČSDS předalo do vlastnictví Národního muzeu celý svůj sbírkový fond, a smlouvou o spolupráci, jež upravila vzájemné vztahy obou institucí a závazky Národního muzea vůči ČSDS. Smlouvy podepsali generální ředitel NM Michal Lukeš a předseda správní rady ČSDS Vilém Prečan.

Při příležitosti předání sbírkového fondu se 13. října 2003 konal v Národním muzeu slavnostní večer.