Acta 5–8/88


ČSDS | Scheinfeld-Schwarzenberg | 1988 | Vazba brož.

Obsah  | PDF

Obsah

Havel: Karty na stole
Sympozium Praha–Vídeň
Havel: Opomíjená generace
Vaculík: Srpnový listopad

Rupnik–Jungmann–Šimečka
Intelektuálové a moc
Portréty vzdorujících
Tatarkovy „písačky“

Časopis StředníEvropa
Kantůrkové Jan Hus
Za Jiřím Theinerem
K Spisům Jana Patočky

Samizdatová periodika 1977–88
11 let Historických studií
Solidarita s Ivanem Polanským