Československé dokumentační středisko

ČSDS je obecně prospěšná společnost zabývající se dějinami domácí a exilové antitotalitní rezistence v éře komunistického Československa (1948–1989). Těžiště jejího úsilí spočívá ve sbírání pramenů, v badatelské práci a v publikaci jejích výsledků. Současně vyvíjí činnost směřující k popularizaci historického výzkumu a k formování historického vědomí společnosti. > více

Aktuality

Oslava životního jubilea prof. Františka Janoucha v Knihovně Václava Havla a uvedení nové knihy ČSDS

Zpráva, 10. 10. 2016
Ve spolupráci s Československým dokumentačním střediskem a Nadací Charty 77 se 22. září uskutečnilo v Knihovně Václava Havla přátelské setkání s jaderným fyzikem a zakladatelem Nadace Charty 77 prof. Františkem Janouchem při příležitosti jeho 85. narozenin. Během večera, který moderoval Michael ... > více

Zásadný zjazd Slovenskej historickej spoločnosti v Skalici v dňoch 11. – 13. mája 2016

Zpráva, 30. 6. 2016
Potom, ako bolo v marci jasné, že do slovenského parlamentu sa dostalo radikálne zoskupenie Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko, rozprúdila sa debata, ako k tomu vlastne mohlo dôjsť a kto je za to zodpovedný. Fakt, že toto zoskupenie volila do veľkej miery mládež, posunul diskusiu aj k proble... > více

Markéta Götz-Stankiewicz byla vyznamenána cenou Jiřího Theinera

Zpráva, 6. 5. 2016
Laureátkou letošní ceny Jiřího Theinera za významný přínos k šíření a propagaci české literatury v zahraničí se stala kanadská bohemistka s původem v Československu Markéta Götz-Stankiewicz. Cena bude předána 13.5.2016 ve 12 hodin v Literárním sále pravého křídla Průmyslového paláce pražského Vý... > více

Helena a Vilém Prečanovi byli oceněni za dlouholetou činnost v exilu

Zpráva, 16. 2. 2016
Ministerstvo obrany České republiky udělilo manželům Prečanovým vyznamenání za jejich aktivní činnost proti komunistickému režimu. Slavnostní předávání, během něhož Prečanovi obdrželi Osvědčení a Pamětní odznak účastníka odboje a odporu proti komunismu, proběhlo dne 11. prosince 2015 v prostorá... > více

Encyklopedie československého exilu

Heslář biografický
Heslář věcný