Československé dokumentační středisko

ČSDS je obecně prospěšná společnost zabývající se dějinami domácí a exilové antitotalitní rezistence v éře komunistického Československa (1948–1989). Těžiště jejího úsilí spočívá ve sbírání pramenů, v badatelské práci a v publikaci jejích výsledků. Současně vyvíjí činnost směřující k popularizaci historického výzkumu a k formování historického vědomí společnosti. > více

Aktuality

Za Vlastou Chramostovou

Zpráva, 15. 10. 2019
K úmrtí Vlasty Chramostové jsme připravili malou dokumentaci. Jana Machalická, Jiřina Šiklová, Petruška Šustrová, Pavel Kohout a Zbyněk Petráček nám dali k dispozici své texty. Do dokumentace jsme dále zařadili otevřený dopis, který Vlasta Chramostová spolu s Libuší Šilhánovou poslala 16. února ... > více

Zemřela Drahomíra Liehmová

Zpráva, 8. 10. 2019
V úterý 2. října 2019 zemřela po dlouhé nemoci ve věku 90 let publicistka a filmová kritička Drahomíra Liehmová. Drahomíra Liehmová (Sísová, Novotná, Olivová) získala doktorát v oboru literární vědy. Od roku 1954 pracovala jako filmová novinářka. Své kritiky, recenze a studie publikovala v perio... > více

Samizdatové periodikum Ze zásuvky i z bloku

Zpráva, 4. 9. 2019
K souboru dosud zveřejněných samizdatových periodik připojujeme nově skenovaný samizdatový „časopis pro politiku, ekonomii a kulturu“ Ze zásuvky i z bloku, který vycházel od června 1984 až do října 1989 v Praze; celkem vyšlo 24 čísel (č. 23−24 bylo dvojčíslo v rozsahu 194 s.). Datum vydání uvádě... > více

Demokratický převrat a revoluce na Slovensku – dodatek

Zpráva, 3. 9. 2019
K dokumentaci, kterou jsme uveřejnili 31. 7. 2019, připojujeme část chronologického přehledu z knihy J. Žatkuliaka pro časový úsek leden 1989 až července 1990. Obálka knihy a obsah Chronologický přehled 1/1989–7/1990 Celou dokumentaci najdete také v rubrice Tematická dokumentace. > více

Demokratický převrat a revoluce na Slovensku před 30 lety

Zpráva, 31. 7. 2019
Rádi bychom přispěli k tomu, aby se při vzpomínání na události před 30 lety dostatečně vnímal také slovenský kontext. Proto umožňujeme zájemcům studium tří publikací, které jsou – jak jsme se sami přesvědčili – v Praze takřka nedostupné. První z nich – Verejnosť proti násiliu 1989-1991. Svedectv... > více

Konference Demokratická revoluce, Washington 1.-2. května 1989

Zpráva, 31. 7. 2019
Je nejen zajímavé, ale také užitečné, připomenout si v souvislosti s 30. výročím demokratických převratů a revolucí ve Střední a Východní Evropě, jak viděli a hodnotili stav a výhledy světa na jaře 1989 odborníci a političtí aktivisté ze zemí pěti kontinentů, kteří na začátku května onoho roku, ... > více

Provolání a petice Několik vět po 30 letech

Zpráva, 10. 7. 2019
Všechny sdělovací prostředky věnovaly Několika větám dosti velkou pozornost, takže v úvodu k následující dokumentaci nemusíme podrobně vysvětlovat, oč šlo. Také v literatuře najdeme mnoho, o čemž svědčí přiložená bibliografie. V 90. letech byl text Několika vět publikován ve skromných souborech ... > více

Provolání Několik vět po třiceti letech

Zpráva, 6. 7. 2019
Slíbenou dokumentace vzhledem k jejímu rozsahu uveřejníme z technických důvodů až ve středu 10. července. > více

Sborníky Vyjádření úcty a vděčnosti

Zpráva, 6. 7. 2019
Před osmi lety byl přijat po dlouhé rozporuplné debatě zákon č. 262/2011 Sb. Podle tohoto zákona vydává Ministerstvo národní obrany ČR osobám vybraným podle přesně stanovené procedury osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu. Z dosavadních cca 4300 žádostí jich zatím bylo pozitivně vy... > více