Československé dokumentační středisko

ČSDS je obecně prospěšná společnost zabývající se dějinami domácí a exilové antitotalitní rezistence v éře komunistického Československa (1948–1989). Těžiště jejího úsilí spočívá ve sbírání pramenů, v badatelské práci a v publikaci jejích výsledků. Současně vyvíjí činnost směřující k popularizaci historického výzkumu a k formování historického vědomí společnosti. > více

Aktuality

Zemřela Božena Fuková, statečná poslankyně, jež hlasovala proti sovětské okupaci

Zpráva, 24. 5. 2017
Ve čtvrtek 18. května zemřela po dlouhé nemoci ekonomka a někdejší poslankyně Národního shromáždění ČSSR Božena Fuková, která společně s Františkem Kriegelem, Gertrudou Sekaninovou-Čakrtovou a Františkem Vodsloněm hlasovala 18. října 1968 proti smlouvě o "dočasném pobytu" sovětských vojsk na úze... > více

Odkaz Jana Patočky – nová kniha esejí a mezinárodní konference v Belgii

Zpráva, 23. 5. 2017
Výroční rok 2017 již přinesl několik slavnostních událostí, jež upomínaly odkaz a osobnost filozofa a mluvčího Charty 77 Jana Patočky při příležitosti 40 let od publikování Prohlášení Charty 77 a vstupu Charty 77 do života, setkání Jana Patočky s nizozemským ministrem zahraničí Maxem Van der Sto... > více

Cena Jiřího Theinera 2017

Zpráva, 22. 5. 2017
Na letošním veletrhu Svět knihy se tradičně udílela Cena Jiřího Theinera, ocenění, jež je určeno osobnostem či institucím, které významně přispívají k šíření a propagaci české literatury mimo Českou republiku. Za rok 2017 cenu obdržel nizozemský překladatel, bohemista a literární agent Edgar de ... > více

Sborník "Ve službách česko-slovenského porozumění/porozumenia: pocta Vojtovi Čelkovi" dostupný v elektronické verzi

Zpráva, 22. 5. 2017
Před necelým rokem vyšel ve spolupráci s ČSDS, Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela a s Múzeom Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici jubilejní sborník k poctě slovenského historika, publicisty a výrazné osobnosti česko-slovenské kulturní vzájemno... > více

Životní jubileum Heleny Prečanové

Zpráva, 15. 5. 2017
Helena Prečanová oslavila v květnu své kulaté narozeniny – ke krásnému životnímu jubileu srdečně gratulujeme! > více

Informujeme o postupu zpracování sbírky Charta 77

Zpráva, 12. 5. 2017
Zpracování archivní sbírky Charta 77, kterou jsme charakterizovali v předešlé zprávě, započalo skupinou archiválií nazvanou Dokumenty. V této – současnou archivní terminologií řečeno – sérii bylo shromážděno 598 (resp. 597) položek ve shodě s tím, jak byly publikovány ve dvou svazcích třísvazkov... > více

Pozvánka: Filozofie, teologie a nepolitická politika

Zpráva, 3. 5. 2017
Srdečně zveme na debatní večer věnovaný devadesátinám filosofa Ladislava Hejdánka a teologa Jakuba Trojana. Kde: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00 Kdy: 11. květen 2017, 19:00 – 21:00 V diskusi vystoupí teologové a evangeličtí faráři Jakub Trojan a Pavel Keřkovský, filozofové Jan ... > více

Paul Wilson držitelem Ceny Revolver Revue

Zpráva, 27. 4. 2017
Kanadský překladatel, žurnalista a hudebník Paul Wilson obdržel cenu kulturního časopisu Revolver Revue. „Paul Wilson Cenu Revolver Revue obdrží za všechno, co za dlouhá desetiletí vykonal a koná pro českou kulturu. Za normalizace tak přitom nečinil na dálku, z relativního bezpečí svobodného svě... > více

Komentář k jedné diskusi o Chartě 77

Zpráva, 13. 4. 2017
Vilém Prečan Na stránkách Lidových novin proběhla mezi 11. a 29. březnem ve čtyřech příspěvcích polemika či výměna názorů tak či onak se vztahující k fenoménu Charty 77, ale i k současnosti. Nevyvolala asi příliš mnoho pozornosti; zjistil jsem, že málokdo z kolegů či přátel, na tématu jinak zain... > více

Encyklopedie československého exilu

Heslář biografický
Heslář věcný

Naděje a zklamání

Pražské jaro 1968