Československé dokumentační středisko

ČSDS je obecně prospěšná společnost zabývající se dějinami domácí a exilové antitotalitní rezistence v éře komunistického Československa (1948–1989). Těžiště jejího úsilí spočívá ve sbírání pramenů, v badatelské práci a v publikaci jejích výsledků. Současně vyvíjí činnost směřující k popularizaci historického výzkumu a k formování historického vědomí společnosti. > více

Aktuality

Provolání a petice Několik vět po 30 letech

Zpráva, 10. 7. 2019
Všechny sdělovací prostředky věnovaly Několika větám dosti velkou pozornost, takže v úvodu k následující dokumentaci nemusíme podrobně vysvětlovat, oč šlo. Také v literatuře najdeme mnoho, o čemž svědčí přiložená bibliografie. V 90. letech byl text Několika vět publikován ve skromných souborech ... > více

Provolání Několik vět po třiceti letech

Zpráva, 6. 7. 2019
Slíbenou dokumentace vzhledem k jejímu rozsahu uveřejníme z technických důvodů až ve středu 10. července. > více

Sborníky Vyjádření úcty a vděčnosti

Zpráva, 6. 7. 2019
Před osmi lety byl přijat po dlouhé rozporuplné debatě zákon č. 262/2011 Sb. Podle tohoto zákona vydává Ministerstvo národní obrany ČR osobám vybraným podle přesně stanovené procedury osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu. Z dosavadních cca 4300 žádostí jich zatím bylo pozitivně vy... > více

Švédský novinář a spisovatel Richard Swartz o Praze v čase normalizace

Zpráva, 3. 7. 2019
Dostal se nám do rukou “ještě teplý” výtisk německého překladu knihy Austern in Prag. Leben nach dem Frühling (aus dem Schwedischen von Andrea Fredriksson-Zederbauer. Paul Zsolnay Verlag, Wien 2019). Protože jsme chtěli poskytnout našim čtenářům co nejzasvěcenější informace o   knize i autor... > více

K nedožitým devadesátinám Bedřicha Loewensteina

Zpráva, 28. 6. 2019
Letos v červnu je příležitost opět se vrátit k osobnosti mimořádného člověka, jímž byl historik Prof. PhDr. Bedřich Loewenstein, CSc (20. 6. 1929 – 11. 5. 2017). O jeho životě a díle bylo v uplynulých dvaceti letech mnoho řečeno a publikováno. V roce 1999 vyšel k jeho sedmdesátinám jubilejní spi... > více

V neděli 23. června vzhůru na Letnou

Zpráva, 18. 6. 2019
Tak nazval Vilém Prečan svůj souhlasný komentář k článku Obava jako důvod, v němž spisovatel a dramatik Milan Uhde vyložil, proč se počítá mezi stoupence demonstrací organizovaných spolkem Milion chvilek pro demokracii. Téma je mimořádně aktuální, demonstrace mají zastánce i odpůrce. Několik kla... > více

Vážení uživatelé našeho webového portálu

Zpráva, 17. 6. 2019
Vážení uživatelé našeho webového portálu, rádi bychom Vám vysvětlili, proč jsme osm týdnů nepřinesli žádnou novou zprávu. Portál jsme totiž nově organizovali, vytvářeli nové rubriky a doplňovali dokumentaci. V levém sloupci jsou nyní čtyři sekce, oddělené červenou linkou. V první najdete aktuáln... > více

Kompromis – kapitulace – zrada: debata čtyř historiků

Zpráva, 11. 3. 2019
Před padesáti lety, 15. března 1969, vyšel pod titulkem Důsledky velkého kompromisu v týdeníku Květy záznam debaty čtyř historiků: Karla Bartoška, Viléma Prečana, Zdeňka Šikla a Jana Tesaře. Datum diskuse souviselo s 30. výročím okupace Československa nacistickým Německem, události, která nabyla... > více

Odešel Miroslav Kusý

Zpráva, 26. 2. 2019
Ve středu 13. února 2019 večer zemřel v Bratislavě ve věku 87 let profesor Miroslav Kusý (nar. 1. 12. 1931). Slovenského filozofa a politologa, signatáře Charty 77 a disidenta, od počátku listopadového převratu 1989 významného politika (místopředseda Verejnosti proti násiliu, člen vlády národníh... > více

Encyklopedie exilu

Heslář jmenný
Heslář věcný

Charta 77 1977–1989

Od morální k demokratické revoluci