Československé dokumentační středisko

ČSDS je obecně prospěšná společnost zabývající se dějinami domácí a exilové antitotalitní rezistence v éře komunistického Československa (1948–1989). Těžiště jejího úsilí spočívá ve sbírání pramenů, v badatelské práci a v publikaci jejích výsledků. Současně vyvíjí činnost směřující k popularizaci historického výzkumu a k formování historického vědomí společnosti. > více

Aktuality

Děkujeme našim sponzorům

Zpráva, 28. 12. 2019
Na činnost ČSDS, o.p.s. přispěli v roce 2019: Open Society Foundations, N.Y., USA  19.275 USD Nadace Sekyra Group   100.000 Kč Nadace Karla Janečka  63.504 Kč James Ottaway, Jr. 1.000 USD Karel Schwarzenberg  23.000 Kč Daniela Spenser  5.000 USD Na činnost... > více

Přejeme příjemné prožití vánočních svátků

Zpráva, 23. 12. 2019
Přejeme Vám radostné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok 2020. > více

Dokumenty Charty 77 nově v databázi dokumentů

Zpráva, 15. 12. 2019
Před dvanácti lety jsme si předsevzali zpřístupnit co nejrozsáhlejší soubor digitalizovaných pramenů k dějinám Charty 77 na webových stránkách Československého dokumentačního střediska. V roce 2017 jsem zveřejnili několik textů a publikací, které se tímto tématem zabývají. Jsme rádi, že jsme nyn... > více

Ozvěny listopadu

Zpráva, 15. 12. 2019
Naše čtenáře chceme upozornit na několik zajímavých konferencí a mediálních vystoupení, které přinesl letošní výroční listopad. Uplynulých třicet let od pádu komunistického režimu připomněl Český rozhlas Plus konferencí Evropa bez železné opony: 30 let svobody, kterou  pořádal 11. listopadu 2019... > více

„Deset pražských dnů. 17.-27. listopad 1989“

Zpráva, 27. 11. 2019
Jako obdoba dokumentace Sedm pražských dnů. 21. - 27. srpen 1968 z podzimu 1968 vyšla v polovině roku 1990 dokumentace Deset pražských dnů, zachycující tentokrát prvních deset dnů, které otevřely cestu k demokratickému převratu a demokratické revoluci v roce 1989/90. Připravil ji jeden z tvůrců ... > více

Paul Wilson v ČRo Vltava

Zpráva, 25. 11. 2019
Tento týden můžete na vlnách Českého rozhlasu Vltava poslouchat četbu z knihy esejů a článků Paula Wilsona Bohemian Rhapsodies. Nahlédněte český underground, disent, literaturu a politiku očima kanadského překladatele. Kanadský bohemista Paul Wilson (nar. 1941) vystudoval literaturu a angličtinu... > více

Vážení uživatelé webové stránky ČSDS, o. p. s.,

Zpráva, 19. 11. 2019
mediální smršť spojená s 30. výročím demokratického převratu a demokratické revoluce 1989/90 nás postavila před otázku, zda budete mít čas kromě sledování médií podívat se, co je nového na našem webu. Ostatně už v raném podzimu jsme zpřístupnili některé publikace a dokumenty související s událos... > více

Za Vlastou Chramostovou

Zpráva, 15. 10. 2019
K úmrtí Vlasty Chramostové jsme připravili malou dokumentaci. Jana Machalická, Jiřina Šiklová, Petruška Šustrová, Pavel Kohout a Zbyněk Petráček nám dali k dispozici své texty. Do dokumentace jsme dále zařadili otevřený dopis, který Vlasta Chramostová spolu s Libuší Šilhánovou poslala 16. února ... > více

Zemřela Drahomíra Liehmová

Zpráva, 8. 10. 2019
V úterý 2. října 2019 zemřela po dlouhé nemoci ve věku 90 let publicistka a filmová kritička Drahomíra Liehmová. Drahomíra Liehmová (Sísová, Novotná, Olivová) získala doktorát v oboru literární vědy. Od roku 1954 pracovala jako filmová novinářka. Své kritiky, recenze a studie publikovala v perio... > více