Nalezených dokumentů: 299

Řadit:
1-10 z 299 Další >

A besieged culture
Autor: A. Heneka, František Janouch, Vilém Prečan, Jan Vladislav (eds.)
Nakladatel: Charta 77 Foundation & International Helsinki Federation for Human Rights
Publication Place: Stockholm
Rok: 1985
Kniha byla publikována u příležitosti Evropského kulturního fóra, které se konalo v Budapešti v říjnu až listopadu 1985. Přináší informace, svědectví a úvahy o kulturní situaci v Československu v letech 1975-1985.
About Theatre
Autor:
Nakladatel: The Charta 77 Foundation, ČSDS
Publication Place: Stockholm
Rok: 1989
Anglický překlad výboru textů z prvních dvou čísel stejnojmenného samizdatového periodika, jež se věnuje teoretickým problémům divadla, dramatické tvorbě a divadelním inscenacím v Československu. Společná publikace Nadace Charty 77 ve Stockholmu (v ediční řade Hlasy z Československa, dvojčíslo 3...
Acta 1/87
Autor:
Nakladatel: ČSDS
Publication Place: Scheinfeld-Schwarzenberg
Rok: 1987
Od redakce ČSDS: Poslání, cíle, úkoly Projekt českého vydání Spisů Jana Patočky UNESCO cenzuruje českou a slovenskou poezii Terminologické otázky nezávislé literatury Edice Nové cesty myšlení Nové knihy: Rotrekl, Ponická
Acta 1/87 (eng.)
Autor:
Nakladatel: ČSDS
Publication Place: Scheinfeld-Schwarzenberg
Rok: 1987
Editorial CSDC: Purpose, Aims, Activity Jan Patocka's Collected Works in Czech UNESCO Censors Czech and Slovak poetry Questions of Terminology in Independent Literature The Samizdat Series: New Thought Trails New Books by Zděnek Rotrekl and Hana Ponická
Acta 2/87
Autor:
Nakladatel: ČSDS
Publication Place: Scheinfeld-Schwarzenberg
Rok: 1987
Od redakce Články: Havel, Šimečka, Vaculík Spisy Jana Patočky: projekt II Terminologie nezávislé literatury: Kantůrková Edice Nové cesty myšlení Nové knihy: Kadlečík, Uhde Samizdatová periodika: Obsah, O divadle, slovenský „K“ Sociologický obzor, Sborníky, „Psí“
Acta 2/87 (eng.)
Autor:
Nakladatel: ČSDS
Publication Place: Scheinfeld-Schwarzenberg
Rok: 1987
Editorial Articles: Havel, Šimečka, Vaculík Jan Patočka's Collected Works: Scheme II Terminology in Independent Literature: Kantůrková New Thought Trails New Books by Kadlečík and Uhde Samizdat Periodicals: Contents, About the Theatre Slovak “K”, Sociological Horizon, Psi
Acta 3–4/87
Autor:
Nakladatel: ČSDS
Publication Place: Scheinfeld-Schwarzenberg
Rok: 1987
Česká tvorba v kontextu současné literatury: Goetzová-Stankiewiczová, Vladislav, Gruša, Wilson Diskuse o Patočkových spisech: Kohák, J. Novák, autoři Projektu ll, Vladislav Nové knihy a časopisy: Dvakrát Kautman, slovenský Fragment Edice Petlice 1973–1987: Vaculík o Petlici, seznam EP 1–367
Acta 3–4/87 (eng.)
Autor:
Nakladatel: ČSDS
Publication Place: Scheinfeld-Schwarzenberg
Rok: 1987
Czech writing in the context of contemporary literature: Goetz-Stankiewicz, Vladislav, Gruša, Wilson Patočka's Collected Works – discussion: Kohák, J. Novák, editors' response, Vladislav New books and journals: A Kautman double, A new Slovak magazine “Padlock books” 1973–1987: Vaculík on Edice P...
Acta 5–8/88
Autor:
Nakladatel: ČSDS
Publication Place: Scheinfeld-Schwarzenberg
Rok: 1988
Havel: Karty na stole Sympozium Praha–Vídeň Havel: Opomíjená generace Vaculík: Srpnový listopad Rupnik–Jungmann–Šimečka Intelektuálové a moc Portréty vzdorujících Tatarkovy „písačky“ Časopis StředníEvropa Kantůrkové Jan Hus Za Jiřím Theinerem K Spisům Jana Patočky Samizdatová periodika 1977–88 1...
Acta 5–8/88 (eng.)
Autor:
Nakladatel: ČSDS
Publication Place: Scheinfeld-Schwarzenberg
Rok: 1988
Havel: Cards on the Table Symposium Prague–Vienna Havel: Neglected Generation Vaculík: August's November Rupnik–Jungmann–Šimečka: Intellectuals end Power Portraits of the Defiant Tatarka's “Jottings” Eva Kantůrková's “Jan Hus” "Centra! Europe" Journal Jiří Theiner: In Memoriam Samizdat Periodica...

1-10 z 299 Další >