Kvadratura kruhu

Dokumenty a poznámky k československé krizi 1968-1970
TIGRID, Pavel
exil, Svazek 11

Svědectv | 1970
Stran 200

Obsah  | PDF

Obsah

Úvod

1. Československé jaro l968

2. S Rusy jednati

3. Sláva a pád sentimentálního marxisty : Alexander Dubček

4. Revanšisté, k moci!

5. Vám pozdrav, paní Larisso

6. Proslov A. Dubčeka na zářijovém (1969) plenu ÚV KSČ

7. Projev V. Bilaka a L. Svobody na zářijovém (1969) plenu ÚV KSČ

8. Seznam knih o československých událostech 1968-1969