Česká samizdatová periodika 1968–1989

POSSET, Johanna

Továrna na sítotisk ve spolupráci | Brno | 1989
Stran 216 | ISBN ISBN-80-901192-0-4

Obsah  | PDF

Obsah

Předmluva ke knižnímu vydání (3)

Předmluva (4)

I. Úvod (5)

1. Samizdat (5)

A) Historie (5)

B) Fenomén samizdat se zvláštním zřetelem k periodikům (8)

C) Pojmy (11)

D) Definice (12)

E) Problémy (13)

  • 1/ Studentské a školní časopisy (13)
  • 2/ Skautské a trampské časopisy (14)
  • 3/ Závodní časopisy a časopisy různých institucí (15)
  • 4/ Jazzová sekce (15)
  • 5/ "Dovoz" z Polska (16)

2. Periodikum (16)

A) Právní hledisko (16)

B) Literárněvědná hlediska (17)

C) Definice (17)

  • 1/ Periodicita (17)
  • 2/ Stejný název (17)
  • 3/ Stejná úprava (18)

3. Jazykové vymezení (18)

4. Časové vymezení (18)

II. Bibliografie (19)

1. Vysvětlivky k bibliografii (19)

2. Bibliografie periodik č. 1 – 150 (23)

3: Periodika, která začala vycházet roku 1989 (173)

4. Slovenská periodika (174) 

5. Periodika, o nichž jsou k dispozici jen útržkovité informace (175)

III. Statistiky (178)

IV. Dodatek (185)

Samizdatové edice a nakladatelství (185)

V. Seznam literatury (188)

VI. Rejstřík (194)

1. Rejstřík titulů časopisů (194)

2. Autorský rejstřík (200)