Verejnosť proti násiliu – Občianské fórum. Svedectvá

ANTALOVÁ, Ingrid (ed.)

Nadácia Milana Šimečku | Bratislava | 1999
Stran 75 | Vazba váz. | ISBN 80-967588-6-1

Obsah  | PDF

Obsah

s. 7          Poznámka editorky

s. 9         1. kapitola 28. február 1998 - dopoludnie

s. 35       2. kapitola 28 . február 1998 - odpoludnie