Vyjádření úcty a vděčnosti II

2. sborník o protikomunistickém odboji
Pavel Žáček a kol.

MO ČR a VHÚ | Praha | 2015
Stran 264

Obsah  | PDF

Obsah

Úvodní slovo ministra obrany ČR (Martin Stropnický)

Zpráva o vyřizování žádostí účastníků odboje a odporu proti komunismu (Pavel Kugler)

Využití svazkové (spisové) agendy Státní bezpečnosti při naplňování zákona č. 262/2011 Sb (Jan Kalous)

Lustrace v evidencích bezpečnostních slože: Od evidence zájmových osob až k zákonu o účastnících odboje a odporu proti komunismu (Radek Schovánek – Pavel Žáček)

Zákon o protikomunistickom odboji a jeho aplikácia v praxi (Gabriela Grochová)

Etická komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu (Martina Horčičková – Tereza Mazancová – Josef Štípský)

Přehled vydaných osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu

Medailony vybraných účastníků odboje  

 • Julie HAVLÍČKOVÁ  (Michal Louč)

 • Vladimír JÁSEK (Lukáš Havel)

 • Vojtěch KLEČKA  (Markéta Bártová)

 • Josef KRUTÁK (Milan Vyhlídal)

 • Václav KVIČERA (Daniel Běloušek)

 • František LÍZNA (Daniel Běloušek)

 • Otmar MALÍŘ (Milan Vyhlídal)

 • Radomír MAŘÍK (Michal Louč)

 • František NOVÁK (Jana Trpišovská)

 • Radim PALOUŠ (Václav Fronk)

 • Jaroslav RAJNOCH (Markéta Bártová)

 • Bohumil ROBEŠ (Lukáš Havel)

 • Rudolf SLANINA (Václav Fronk)

 • Ondřej STAVINOHA (Jan Mikulík)

 • Drahomír STROUHALOVÁ (Jana Trpišovská)

 • Zdena TOMINOVÁ (Daniel Běloušek)

Studie a dokumenty

 • Prípad agenta-chodca Františka Mereša (Jerguš Sivoš – Juraj Kalina)

 • Politická perzekuce vojenských osob. Případ generála šéfa intendantstva v. v. Josefa Peška (Milan Vyhlídal)

 • Skauting ve službách podněcovatelů války aneb komunistický režim proti skautským odbojovým skupinám (Lukáš Havel)

 • Sociální nauka katolické církve jako zbroj ve studené válce

 • Simeon Ghelfand a český protikomunistický odboj v zahraničí (Jan Cholínský)

 • „Akty revoluční spravedlnosti“ Limity pražského jara, soudní rehabilitace a bývalí političtí vězni (Petr Blažek)

Obrazová příloha