Protokol o výslechu Ladislava Kaliny, 1977, 25. únor, Bratislava

Protokol o výsluchu svedka (svedok bol predvolaný osobne) v Bratislave dňa 25.2.1977 o 8.45 hod.
Doc. dr. Ladislav Ján Kalina, nar. 23.2.1913 v Košiciach, predtým Schvarc Ladislav, Bratislava, ul. Kúpeľná č. 1, dôchodca, ženatý, vypočúvaný v trestnej veci podvracania republiky podľa par. 98 odst. 1 tr.zák.

Svedok bol poučený podľa horeuvedených zákonných ustanovení,1Formulace poučení vytištěná na předtištěném formuláři se vynechává. ktoré mu boli podrobne vysvetlené a ktorým porozumel. Po oboznámení s predmetom výsluchu vypovedá:

Upozornenie: Upozorňujem Vás, že v súvislosti s vyšetrovaním predmetného tr. činu bolo vydané v zmysle par. 86 odst. 2 tr. por. uznesenie o zadržaní a otvorení zásielok, pretože boli zistené Vaše kontakty s niektorými osobami, ktoré sú do tejto tr. činnosti zapojené.

Otázka: Uveďte, aké písomné materiály ste v poslednom období obdržal v súvislosti s vydaním „Charty 77“. Podpísali ste toto prehlásenie, uveďte dôvody?

Odpoveď: V súvislosti s vydaním „Charty 77“ som od nikoho neobdržal žiadne písomné alebo iné materiály. Môžem zodpovedne prehlásiť, že som žiadne prehlásenie v súvislosti s „Chartou 77“ nepodpísal a ani nikto odo mňa niečo také nežiadal. Je však pravdou, že obsah „Charty 77“ poznám a tento som počul zo zahraničného rozhlasu, a to „Hlasu Ameriky“. Svoj názor na otázky okolo „Charty 77“ do protokolu nechcem dávať.

Otázka: Tvrdíte, že ste neobdržal žiadne písomné materiály súvisiace s „Chartou 77“ a nemáte žiadne styky so signatármi tohto prehlásenia. Predkladám Vám zadržanú zásielku v zmysle vydaného uznesenia, adresovanú na Vaše meno. V tejto zásielke sa nachádzajú fotokópie „Prehlásenia Charty 77“. Vyjadrite sa, kto Vám túto zásielku odoslal a či podobné zásielky ste už predtým obdržal?

Odpoveď: Z predloženej mi zásielky vidím, že táto je skutočne zaslaná na moju adresu a že v nej sa nachádzajú fotokópie „Prehlásenia Charty 77“. K tomuto môžem povedať len toľko, že nemám žiadnej potuchy, kto mi mohol prdmetnú zásielku poslať, a môžem prehlásiť, že som doposiaľ neobdržal žiadne písomné materialy alebo podobné zásielky súvisiace s „Chartou 77“.

Otázka: Vyjadrite sa, z akého dôvodu Vám bola horeuvedená zásielka podľa Vášho názoru zaslaná?

Odpoveď: Môžem vysloviť len dohady. Po prvé je možné, že zásielku poslal mne neznámy organizátor akcie okolo „Charty“, ktorý predpokladal, že najde u mňa, ako človeka v nedávnej minulosti politicky trestaného, porozumenie. Po druhé nevylučujem, že môže ísť o provokáciu neznámeho pôvodu za účelom mňa diskreditovať.
Záverom chcem eště raz podotknúť, že vyhlásenie „Charty 77“ som nepodpísal a ani v budúcnosti nepodpíšem a nijakej podpory finančnej na toto neprispejem. Prehlasujem, že „Chartu“ nebudem rozširovať a propagovať.
Viac k veci nemám čo uviesť.

Protokol o výsluchu skončený o 11.40 hod.

Po prečítaní protokolu svedok prehlasuje, že jeho obsah súhlasí s jeho výpoveďou a nežiada jeho zmenu ani doplnenie. Na svedočné si nenárokuje.

Vyšetrovateľ ŠtB: npor. Stacha
Prítomný: [nečitelný podpis]
Svedok: Dr. Ladislav Ján Kalina

1.Formulace poučení vytištěná na předtištěném formuláři se vynechává.

Pole

NázevHodnota
ŘadaCharta 77 na Slovensku
Den25
Měsíc2
Rok1977
PředmětStB
Charta 77
Jazykčeský
Zpracovanýfalse
OCRfalse
Typdokument
ZdrojAMV Praha, V-33766 MV, ČVS-3/120-77, sv. 14, l. 103-105.