Z protokolu o výslechu Miroslava Kusého - 1977, 9. únor, Bratislava

Správa vyšetrovania ŠtB
Bratislava
VŠ-ČVS-3/120-1977

Protokol o výsluchu podozrivého
(pokračovanie)

PhDr. Kusý Miroslav, nar. 1.12.1931 v Bratislave, zamestnaný v Univerzitnej knižnici v Bratislave, bytom Bratislava, Žalmanova 13.

Výsluch započal o 9.00 hod. Podozrivý bol primerane poučený podľa par. 76, odst. 5 tr. poriadku o jeho právach a povinnostiach. Po oboznámení s predmetom výsluchu menovaný vypovedá:

Otázka: Pri výsluchu dňa 20.1.1977 ste uvádzal, že „charta 77“ Vám bola vložená do vašej poštovej schránky na byte neznámou osobou. Súčasne ste uviedol, že ste ju nikomu neukázal a rozmnoženú nikomu nedoručil. Vyjadrite sa, či zotrvávate na tejto svojej výpovedi a stanovisku, či ste túto písomnosť niekomu nedal čítať, či ste sa k nej svojim podpisom pripojil alebo Vám známe osoby?

Odpoveď: Zotrvávam na svojej pôvodnej odpovedi z 20.1.1977, že „Charta 77“ mi bola vložená do poštovej schránky na byte neznámou osobou. Nikomu som ju neukázal a rozmnoženú nikomu nedoručil. Nikomu som ju nedal čítať. Na otázku, či som sa k Charte svojim podpisom pripojil, sa odmietam vyjadriť preto, lebo viem, že mnohí signatári Charty sú dnes perzekvovaní, sú prepúšťaní z práce, niekoľko osôb je zatknutých, konkrétne viem z osobného telefonického rozhovoru so Zdenkom Mlynářom z Prahy, ktorý som s ním mal asi 23. januára 1977, že bol na hodinu prepustený zo svojho zamestnania v Národnom múzeu. Dopočul som sa, že takýchto prepustených z práce je v Prahe ďalších asi 15 ľudí, medzi nimi sú aj robotníci. Toto sa rozpráva medzi ľuďmi, ale počul som to aj zo zahraničného rozhlasu alebo televízie z Viedne. Neviem o ďalších osobách z Bratislavy a z mojich priateľov, že by pripojili svoj podpis k „Charte 77“. Nemám vedomosť tiež o tom, že by niekto z mojich známych túto „Chartu“ mal vo svojej držbe. Nezapieram, že s mnohými stanoviskami vyjadrenými v „charte“ osobne súhlasím.

Otázka: Vo svojej výpovedi dňa 20.1.1977 ste uviedli, že pôvodný text „Prehlásenia Charty“ ste písali na svojom starom písacom stroji zn. Smith Premier. Prepisovanie textu na čisto do slovenského jazyka ste písali na kufríkovom stroji zn. Chevron, ktorý bol u Vás tiež zabavený. Rozmnožovali ste „Chartu“ aj na inom písacom stroji, koľkokrát, pre koho, vyjadrite sa k tomu?

Odpoveď: Opravujem svoju pôvodnú výpoveď v tom, že pôvodný text „Charty 77“ som nepísal na svojom starom písacom stroji zn. Smith Premier, ale na písacom stroji na svojom pracovisku v Univerzitnej knižnici. Značku písacieho stroja nepoznám. Tento text som písal po pracovnej dobe, keď som mal službu v Bibliografickej čitárni a keď tam nikoho nebolo. Rozmnožil som ho dvakrát. Potom som tento text prepísal na kufríkovom písacom stroji doma. Tieto rozmnoženiny mi boli zabavené. Prehlasujem, že na písacom stroji na pracovisku som viacej výtlačkov-rozmnoženín „Charty 77“ neurobil, a teda nedal ani nikomu inému do rúk na čítanie a nikomu text tejto „Charty“ som neodovzdal.

[…]1Další část výslechu se netýkala Charty 77.

1.Další část výslechu se netýkala Charty 77.

Pole

NázevHodnota
ŘadaCharta 77 na Slovensku
Den9
Měsíc2
Rok1977
PředmětCharta 77
StB
Jazykčeský
Zpracovanýfalse
OCRfalse
Typdokument
ZdrojAMV Praha, V-33766 MV, ČVS-3/120-77, sv. 14, l. 50–51.