Grémia

Správní rada

Barbara Day, Milan Drápala, Ján Kula, Martin Machovec, Miroslav Michela, Petr Pithart, Vilém Prečan (předseda), Francis Raška, Jiří Suk, Jiřina Šiklová, Tomáš Vrba

Bývalí členové: Vojtech Čelko, Jozef Jablonický (Bratislava), Milena Janišová, Miroslav Kusý (Bratislava), Michal Lukeš, Ivan Medek, Karel Pichlík, Karel Schwarzenberg, Jiří Vančura

Dozorčí rada

Vojtěch Čelko (předseda), Karel Schwarzenberg, Radek Schovánek

Bývalí členové: Blanka Císařovská, Milan Drápala, Milena Janišová, Miroslav Kusý (Bratislava), Petr Pithart, Vilém Prečan, Jiřina Šiklová, Jiří Vančura

Výkonná ředitelka

Tuto funkci zastává od 1. března 2008 paní Helena Kašová.