Petr Pithart uveden do Síně právnické slávy

V pátek 1. února byly na slavnostním večeru vyhlášeny výsledky 14. ročníku soutěže Právník roku. Soutěž organizuje a ceny udělujeČeská advokátní komora a mediální a vzdělávací skupina Epravo.cz. Nejvyšším oceněním udělovaným za celoživotní přínos v oblasti práva je uvedení do Síně právnické slávy. Tuto poctu a podle Lidových novin i největší potlesk obdržel letos doc. JUDr., dr. h. c. Petr Pithart, významná osobnost úzce spjatá s posledními padesáti lety naší země: kritický publicista za pražského jara, signatář Charty 77, autor významných děl zveřejněných samizdatem i v exilových nakladatelstvích a časopisech, premiér první české vlády v rámci federace po roce 1989, poslanec Federálního shromáždění 1990-1992, senátor v letech 1996-2012 (ve funkci předsedy či místopředsedy) a až do současnosti docent katedry politologie a sociologie na Právnické fakultě Karlovy univerzity. Mezi jeho předchůdci, uvedenými do Síně právnické slávy, byli mj. Pavel Rychetský, Otakar Motejl a Dagmar Burešová.

Správní rada ČSDS, o. p. s., jejímž členem je Petr Pithart od založení instituce, mu z celého srdce blahopřeje.

pravnik2018

Zdroj fotografie: Česká advokátní komora