Pozvánka: Vernisáž výstavy Neviditelný most Milada Blekastadová 1917–2003

V pátek 26. ledna se na zámku Dobřichovice uskuteční vernisáž putovní výstavy nakladatelství Elg o bohemistce, komenioložce, překladatelce a literární historičce Miladě Blekastadové, která se svým celoživotním úsilím zasloužila o představení zásadních děl české literatury 20. století norským čtenářům.

Z pozoruhodného života Milady Blekastadové bychom chtěli upozornit na její blízké vazby s umlčovanými českými spisovateli a intelektuály po roce 1968. Překládala do norštiny texty Václava Havla, Ivana Klímy, Pavla Kohouta, Jana Patočky či díla svého dobrého přítele Ludvíka Vaculíka. Do Československa pravidelně jezdila v souvislosti se svým komeniologickým bádáním a byla tak jedním z dodavatelů západní literatury. Ve své době Blekastadová patřila mezi zásadní postavy severského knižního trhu. V roce 1984 tak i díky jejímu vlivu získal Jaroslav Seifert Nobelovu cenu za literaturu.

Pozvanka_Milada_Blekastadova_01-26-2018