Naše současné a budoucí projekty

V současnosti soustřeďuje pracovní tým Dokumentačního střediska své úsilí na realizaci dvou dlouhodobých projektů.

Práce na prvním z nich začala již v roce 2009 a je nyní ve finální fázi – jedná se o rozsáhlou edici pramenů (cca 850 dokumentů z českých a německých archivů) k německo-československým vztahům (Praha – Bonn, Praha – Berlín) v čase demokratických převratů ve střední a východní Evropě v letech 1989–1990. Tento projekt, který měl už několik dílčích výstupů (Ke svobodě přes Prahu, Německý podzim 1989 v Praze, výstava), je financován Nadací Fritze Thyssena v Kolíně nad Rýnem. Bližší informace naleznete zde.

Druhý velký projekt byl odstartován v lednu 2016 a jeho cílem je postupná inventarizace všech dílčích fondů Sbírkového fondu ČSDS 1948–1989, který je od podzimu 2003 uložen v Archivu Národního muzea. Pro první fázi tohoto projektu, tj. do 30. června 2017, poskytla grant ve výši 50 000 USD nadace Foundation to Promote Open Society v New Yorku. Podrobnější informace jsou dostupné zde.

V nejbližší době představíme a zahájíme projekt webové prezentace veškeré dokumentace Charty 77 a publikací, které se váží k její historii. Na tomto úkolu se bude podílet Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, webový portál Moderní-Dějiny.cz a další instituce, se kterými jednáme o spolupráci.

Na jaře 2017 se chceme vrátit k nedokončenému projektu Encyklopedie exilu, který bychom chtěli spojit s encyklopedií disentu. Osud tohoto projektu bude záviset na tom, zda se na něj podaří získat podporu od Grantové agentury ČR.

Kromě těchto dlouhodobých úkolů máme i některé drobnější a krátkodobé. Jednáme o realizaci výstavy k Chartě 77 v letech 1977–1989, jež by se měla uskutečnit na jaře 2017 v Praze. Dále se digitalizují veškeré texty z časopisu Index on Censorship ze 70. a 80. let, které obsahují československá témata (zprávy ze světa disentu, nezávislé literatury, bytového divadla, historie, undergroundové hudby...).