Oslava životního jubilea prof. Františka Janoucha v Knihovně Václava Havla a uvedení nové knihy ČSDS

Ve spolupráci s Československým dokumentačním střediskem a Nadací Charty 77 se 22. září uskutečnilo v Knihovně Václava Havla přátelské setkání s jaderným fyzikem a zakladatelem Nadace Charty 77 prof. Františkem Janouchem při příležitosti jeho 85. narozenin.

Během večera, který moderoval Michael Žantovský, vystoupil studentský pěvecký sbor Besharmonie, byl promítnut dokument České televize GEN – František Janouch očima Jána Sebechlebského a následně zazněly blahopřejné projevy a vzpomínky Petra Pitharta, Viléma Prečana a skandinávských kolegů Františka Janoucha Frodeho Bakkena, Mortena Nielsena a Urbana Westlinga v zastoupení Miloslavou Slavíčkovou.

Na závěr programu uvedla autorská trojice Vilém Prečan, Květa Jechová a Miloslava Slavíčková svůj narozeninový dárek – novou knihu ČSDS Bez Františka Janoucha ani moře nešplouchá. Před volnou zábavou s autogramiádou nechyběl dort pro oslavence.

František Janouch - oslava 1

František Janouch - oslava 2

František Janouch - oslava 3