Knižní vydání díla Milana Šimečky ve slovenštině

Nadace Milana Šimečky v Bratislavě se rozhodla vydat v roce 2022 dílo Milana Šimečky (1930–1990) v překladu do slovenštiny. 

Malé Velké dějiny Milana Šimečky

Edice bude obsahovat Šimečkovy knihy Obnovení pořádku, Kruhová obrana, Konec nehybnosti a ve čtvrtém svazku více než dvě stě kratších statí, článků, fejetonů, recenzí a rozhovorů, z nichž některé vyjdou poprvé. K edici bude přiřazen pátý svazek obsahující společné dílo Milana Šimečky a Miroslava Kusého Velký brat a Velká sestra.

Nadace nazvala tento projekt Malé velké dějiny Milana Šimečku a získala pro něj  grant z „Fondu na podporu umenia“. Vzhledem k tomu, že grant nepokryje všechny výdaje, vypsala sbírku, o níž Vás informujeme.

logo

Naše obecně prospěšná společnost ČSDS připravuje jako doplněk k již česky vydaným Šimečkovým pracím (vyšly také jako e-knihy) soubor jeho drobných textů v původním znění (většinou v češtině) a jeho korespondenci z let 1968–1990. Informace o těchto našich záměrech zveřejníme během příštího roku a obrátíme se na širší obec našich příznivců s prosbou o finanční podporu.

Bližší informace o životě a díle Milana Šimečky najdete naše webu v sekci Osobnosti.