Novotný, Jan

soc. dem. politik; 1945–1948 poslanec Národního shromáždění

Novotný Jan, 25. 1. 1912 Jaroměř – 7. 11. 1950 St. Cesaire u Montrealu (Kanada), politik. Původním povoláním textilní dělník; 1931–37 pracoval jako technický kreslič. Od 1927 poli­ticky činný v sociálně demokratické mládeži, 1937–39 krajský tajemník Čs. sociálně demokra­tické strany dělnické, posléze Národní strany práce v Hradci Králové. Na počátku německé okupace 1939–40 tajemník Národního souručenství v Chrudimi a zároveň aktivní účastník domácího protinacistického odboje; v květnu 1940 zatčen gestapem a do konce války vězněn v koncentračním tábore. 1945–48 člen krajského vedení Čs. sociální demokracie v Hradci Krá­lové, člen ústředního výkonného výboru strany a poslanec Národního shromáždění, 1946–48 předseda dopravního výboru parlamentu. Stoupenec protifierlingerovského křídla v ČSSD a jeden z jeho mluvčích na brněnském sjezdu v listopadu 1947. V únoru 1948 odjel do Indie jako člen delegace, pověřené dojednáváním čs.–indické dopravní smlouvy; na zpáteční cestě se v Římě dozvěděl o komunistickém převratu v ČSR a zůstal v exilu. 1948–50 žil v Itálii a ve Švýcarsku a podílel se na formování exilové ČSSD (člen jejího prvního ústředního výkonné­ho výboru). 1950 přesídlil do Kanady, kde se záhy stal obětí autonehody.