Benda, Štěpán

zemědělský ekonom a politik; 1945–48 poslanec Národního shromáždění za Čs. stranu lidovou

BENDA Štěpán Václav, Ing., Dr., 24. 2. 1911 Puclice u Horšovského Týna – 12. 6. 2000 České Budějovice, zemědělský inženýr a politik. Pocházel z velmi chudých poměrů. Absolvoval vyšší hospodářskou školu v Plzni a poté studoval na Vysoké škole zemědělské v Brně, později i na Vysoké škole zemědělského a lesního inženýrství při ČVUT v Praze. Po skončení vysokoškolských studií zaměstnán v Ústavu anatomie a fyziologie domácích zvířat při ČVUT v Praze. 1935–37 vykonal povinnou vojenskou službu a 1937 nastoupil do podniku Státní lesy a statky v Hodoníně, odkud 1940 přešel na Okresní úřad v Roudnici nad Labem. V té době se zapojil do domácího odboje. Jeho aktivity byly odhaleny a 12. 5. 1942 ho zatklo gestapo. V březnu 1943 odsouzen nacistickým soudem ve Vratislavi k šesti letům vězení pro přípravu velezrady. Prošel několika koncentračními tábory. Naposledy vězněn v táboře Esterwegen-Pappenburg v Holandsku, kde měl být spolu s ostatními vězni zlikvidován. Po válce se vrátil do Roudnice nad Labem a začal pracovat na ONV v Litoměřicích. Za statečnost byl po válce vyznamenán Československým válečným křížem a medailí Za zásluhy. 1945 vstoupil do ČSL (za první republiky člen agrární strany); 1945–46 poslanec PNS a 1946–48 ÚNS. Pro své názory a postoje vůči komunistům se stal záhy populárním mezi demokraty a nekomunisty. Po únorovém puči 1948 uprchl do zahraničí; spolu s JUDr. Bohumírem Bunžou se ukryl v nákladním vlaku ve vagónu s nábytkem. V nepřítomnosti odsouzen na základě vykonstruovaného obvinění k trestu smrti. Po krátkém pobytu v Německu odešel do Anglie a živil se tu jako dělník (například v továrně na zipy). Současně navázal externí spolupráci s BBC a později i se Svobodnou Evropou a Rádiem Vatikán. V září 1952 odjel do USA, tam se usadil a žil až do roku 1977. V Americe studoval nejprve angličtinu a později fyziku a filozofii na Cornellově univerzitě (Deleware), kde zároveň pracoval jako pomocná vědecká síla. Po ukončení studií přijat jako asistent biologie a fyziky na státní koleji v Doveru a 1960 se stal profesorem a později vedoucím katedry fyziky na univerzitě v Hamptonu (Hampton Institute) ve státě Virginia. 1977 odešel do důchodu. Působil v řadě exilových organizací (například Radě svobodného Československa, Společnosti pro vědy a umění a Národní alianci českých katolíků). 1977 se přestěhoval do Rakouska – zde žil na odpočinku, nejprve v městečku Strobl am Wolfgangsee a 1985–90 v Altmünsteru. 1990 se vrátil do Československa, kde v červnu 2000 zemřel. Po roce 1989 se angažoval v Konfederaci politických vězňů.