Nermuť, Jindřich

rolník a politik; 1945–1948 poslanec Národního shromáždění za Čs. stranu lidovou; od 1950 stavební podnikatel a představitel čs. exilu v Austrálii

NERMUŤ Jindřich, 25. 12. 1917 Leštinka u Skutče – 1. 3. 1990 Launceston (Tasmánie), rolník, politik a podnikatel. Pocházel ze zemědělského prostředí. Jeho otec měl usedlost a dlouhá léta dělal starostu obce za agrární stranu. Už od mládí se zajímal o veřejné dění. Nejdříve se stal okresním tajemníkem katolické mládeže a posléze členem ústředního vedení a místopředsedou celého svazu. 1945–46 poslanec PNS a 1946–48 ÚNS. V poválečném parlamentu pracoval v zemědělském výboru. Měl pověst experta a náležel k největším odpůrců komunistického ministra zemědělství Júlia Ďuriše a jeho plánů na likvidaci soukromého zemědělství. Iniciátor (spolu s Františkem Desenským) jeden z nejmasivnějších poválečných protestů proti politice komunistů: v červenci 1947 se protestního shromáždění na Kunětické hoře zúčastnilo 50 000 zemědělců. Podnětem byl zákaz závodů Selské jízdy v Nechanicích ministerstvem vnitra, ač je ONV v Hradci Králové předtím povolil. Po únoru 1948 emigroval. Po krátkém pobytu v Německu a v Lucembursku odešel s celou rodinou na Tasmánii, kde strávil zbytek svého života. Zde nejdříve pomáhal jako dělník se zalesňováním ostrova a později vybudoval úspěšnou stavební firmu, specializující se na stavbu přístavních doků. Též se aktivně zapojil do politického dění; dvakrát neúspěšně kandidoval do zdejší poslanecké sněmovny. Mimoto velice činný v exilovém hnutí: svými články přispíval do řady krajanských novin po celém světě, zejména do chicagského Hlasu národa a Hlasatele. Během listopadové revoluce v roce 1989 navštívil po 41 letech Československo, do nějž se chtěl vrátit. Krátce po svém návratu na Tasmánii však zemřel na zápal plic. Autor vzpomínek Kde je tráva zelenější (1992).