Loewy, Jiří

novinář, publicista, politický činitel; 1978–1989 vydavatel a šéfredaktor exilového Práva lidu, představitel exilové ČSSD (1989–1995 generální tajemník)

Loewy Jiří, 13. 7. 1930 Rumburk – 1. 1. 2004 Wuppertal (SRN), novinář, publicista a poli­tický činitel. Po otci židovského původu, za německé okupace perzekvován. 1947–48 krajský tajemník sociálně demokratické mládeže a redaktor deníku Stráž severu v Liber­ci. 1948 odmítl sloučení Čs. sociální demokracie s KSČ. V listopadu 1948 zatčen a 1949 odsouzen za „pobuřování" k šesti letům vězení; 1953 jako těžce nemocný amnestován. 1955–60 zásobovač v severočeských textilkách, 1960–67 redaktor závodního časopisu. 1967–69 tiskový mluvčí oborového ředitelství Bavlnářského průmyslu v Hradci Králové V srpnu 1969 odešel do exilu – nejprve do Rakouska, poté do SRN. 1970–88 pracovník tiskového odboru holandského koncernu „Akzo" ve Wuppertalu a v Arnhemu. Od 1974 člen ústředního výkonného výboru, od 1975 člen představenstva a 1989–95 ústřední tajemník exilové ČSSD; 1978–89 vydavatel a šéfredaktor čtvrtletníku Právo lidu, z nějž vytvořil list vysoké žurnalistické úrovně, 1990–91 čtvrtletníku Pól – revue bez hranic. Od 1990 žil střídavě ve Wuppertalu a v Praze a spolupracoval jako nezávislý publicista s českým i německým tiskem a rozhlasem; od konce 90. let do své smrti publikoval pra­videlně komentáře a fejetony v Lidových novinách (knižní výbor Kolik druhů sýra potřebuje člověk?, 2004). Autorsky se podílel na sborníku Léta mimo domov. K  historii Československé sociální demokracie v exilu (Praha 1996). Své životní osudy pře­hlédl v knize rozhovorů s Tomášem Zahradníčkem Úseky polojasna. Vzpomínky Jiřího Loewyho (2005).