Lederer, Jiří

novinář a publicista

Lederer Jiří 15. 7.1922 Kvasiny u Rychnova nad Kněžnou – 12. 10. 1983 Birnbach (SRN), novinář a publicista. 1945–48 studoval na Vysoké škole politické a sociální a na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, 1948–49 na Jagellonské univerzitě v Krakově. 1946–48 redaktor sociálně demokratických listů a jeden z aktivistů radikálně levicového křídla soci­álně demokratické mládeže; 1948 se podílel na sloučení ČSSD s KSČ, s níž se však posléze rozešel. 1948–51 redaktor Světa v obrazech, 1951–54 dělník v ČKD, 1954–56 redaktor Světa sovětů, 1956–58 Večerní Prahy, 1959–62 Technických novin; 1962–67 vedoucí Vý­zkumného oddělení Čs. rozhlasu. 1968–69 redaktor týdeníků Literární listy (resp. Listy) a Reportér; přední žurnalistická osobnost „pražského jara" 1968. Nesouhlasil s tehdejšími snahami o obnovení Čs. sociální demokracie, ale přesto demokraticky prostředkoval jejich publicitu (spolupracoval zejména s P. Janýrem). V 70. letech se výrazně angažoval v čs. disentu; 1970, 1972–73 a 1977–80 byl vězněn. 1980 se vystěhoval do SRN, kde působil jako novinář. V samizdatu a v zahraničí vydal několik publicistických a esejistických knih (České rozho­vory, Kolín nad Rýnem 1979; Když se řekne Voskovec – Když se řekne Werich, tamtéž 1982; Mé Polsko, tamtéž 1982); posmrtně vyšla jeho knížka Jan Palach. Zpráva o životě, činu a smrti českého studenta (Praha 1990).