Kratochvíl, Bohuslav

pedagog, politik a diplomat; 1947–1949 čs. velvyslanec ve Velké Británii, 1949–1951 v Indii

Kratochvíl Bohuslav, 21.10.1901 Světlá nad Sázavou – 28.8.1972 Toronto (Kanada), pedagog, politik a diplomat. Vystudoval filozofii, pedagogiku a psychologii na Karlově univerzitě v Praze a na Masarykové univerzitě v Brně; 1924 studoval na pařížské Sorbonně a 1925 absolvoval studijní stáž v Londýně. 1926–30 vedl poradnu pro volbu povolání v Brně, 1930–39 působil na ministerstvu školství v Praze. Vědecky zaměřen na oblast experimentální psychologie a pedagogiky; publikoval v odborném i denním tisku. Od 1925 politicky činný v sociálně demokratické straně; 1939 se zapojil do domácí protinacistické rezistence a stal se členem ilegálního Politického ústředí.V prosinci 1939 zatčen gestapem, 1942 odsouzen k sedmi letům vězení a do 1945 vězněn v káznicích Hammeln a Waldheim. 1945–47 přednosta lidovýchovného odboru ministerstva školství a národní osvěty, zároveň člen ústředního výkonného výboru a předseda kulturně politické komise Čs. sociální demokracie; 1945–46 poslanec Prozatímního národního shromáždění. Spolutvůrce poválečného programu ČSSD. 1947–49 čs. velvyslanec ve Velké Británii, 1949–51 v Indii. Po sloučení ČSSD s KSČ v červnu 1948 přešel do KSČ a setrval v diplomatické funkci, ale 1951 v Dillí rezignoval a odjel do Londýna, kde zůstal v exilu. Pracoval pak jako bankovní úředník.Vzhledem ke svému předchozímu jednání nebyl přijat čs. exilovou komunitou a dožil v ústraní. Zemřel v Kanadě při návštěvě svého přítele Karla Ančerla.