Kotrlý, Josef Cyril

právník a politik; 1945 místopředseda České národní rady za sociální demokracii, 1945–1948 generální konzul v Kanadě; poté předseda Československého národního sdružení v Montrealu, spolupracovník exilového tisku

Kotrlý Josef, 4. 7. 1903 Bludov u Šumperka – 26. 10. 1973 Sutton (Quebec, Kanada), právník, politický činitel a diplomat. Vystudoval práva na Karlově univerzitě v Praze a od začátku 30. let působil nejprve jako advokátní koncipient, posléze jako samostatný advokát v Náchodě. Od stu­dentských let byl politicky činný v sociálně demokratické straně a v Dělnické akademii; 1936 se stal členem představenstva nakladatelství Družstevní práce. Za 2. světové války se aktivně účastnil domácího odboje ve východních Čechách; 1943–44 nacisty vězněn. Koncem dubna 1945 se podílel na ustavení České národní rady a jako reprezentant sociálně demokratické stra­ny byl zvolen jejím místopředsedou; v následujících dnech patřil k vedoucím politickým akté­rům Květnového povstání 1945; účastnil se jednání s německým vojenským velením a 8. 5.1945 spolupodepsal dohodu o kapitulaci německých branných sil v Praze. V květnu–červnu 1945 místopředseda Zemského národního výboru v Čechách (za ČSSD), záhy však musel na sovět­ský nátlak odstoupit. 1945–48 čs. generální konzul v Kanadě, kde po únorovém převratu 1948 zůstal v exilu: pracoval nejprve v pojišťovnictví, později se na své farmě věnoval lesnímu hos­podářství. Řadu let stál v čele Čs. národního sdružení v Montrealu. Spoluautor dokumentárně vzpomínkové publikace Pražské povstání 1945 (Washington 1965, reedice Praha 1995).