Kalvoda, Josef

historik a politolog; profesor na amerických kolejích, předseda exilového Křesťansko-demokratického hnutí

KALVODA Josef, prof., 15. 1. 1923 Maleč u Chotěboře – 8. 3. 1999 Avon (Connecticut, USA), historik, politolog a politik. 1938–40 vystudoval hospodářskou školu v Nasavrkách a poté hospodařil na otcovském statku. Po druhé světové válce vstoupil do ČSL; 1945–48 krajský předseda lidovecké mládeže ve východních Čechách a člen ONV v Chotěboři. Pro svoji politickou angažovanost 15. 3. 1948 zatčen Státní bezpečností a držen ve vazbě v Kutné Hoře, v listopadu 1948 se mu však podařilo uprchnout do americké zóny v Německu. Odtud odešel nejprve do Norska a 1951 do Ameriky. V USA vystudoval historii na Hunter College of the City University of New York. Vzdělání si později rozšířil na Kolumbijské univerzitě, kde byl 1960 promován na doktora politických věd. 1957–93 přednášel na řadě amerických univerzit (nejdéle na St. Joseph College, West Hardford) a stal se uznávanou autoritou v oblasti moderní historie a politických věd. K jeho nejvýznamnějším dílům patří knihy Titoism and Masters of Imposture (New York 1958), Czechoslovakia´s Role in Soviet Strategy (Washington 1978) a The Genesis of Czechoslovakia (New York 1986). Vedle toho publikoval mnoho studií a esejů, v nichž odhalil a prokázal podstatné skutečnosti a souvislosti jak ve vývoji komunistického bloku, tak Československa. V češtině publikováno: Z bojů o zítřek I–III (1995–98), Geneze Československa (1998), Role Československa v sovětské strategii ve 20. století (1999). Zároveň se angažoval i v americké politice. Během předvolební kampaně v roce 1980 působil ve výboru Scholars for Reagan and Bush (Vědci pro Regana a Bushe) a následně získal post poradce federálního ministerstva školství. Exponoval se též na pravici československého exilu: 1953–54 místopředseda, od 1954 předseda exilového Křesťansko-demokratického hnutí. Americké politiky informoval o některých vojenských a politických plánech sovětského bloku (v lednu 1958 o sovětském úmyslu vypustit umělou družici k vojenským účelům atd.). Po roce 1989 několikrát navštívil Československo a externě spolupracoval s KDU-ČSL a jejím předsedou Josefem Luxem.