Potlačená zpráva

Zpráva komise ÚV KSČ o politických procesech a rehabilitacích v Československu 1949-1968
exil, Svazek XXXVIII

Europa-Verlag | 1970
Stran 319

Obsah  | PDF

Obsah

Úvod k českému vydáni

Úvod k českému vydání

Úvod

Závěrečná zpráva

I. Politické procesy

1: Mezinárodní souvislosti
2. Vnitropolitické podmínky
3. Vývoj politických procesů
4. Mechanismus na výrobu politických procesů
5. Společenské důsledky politických procesů

II. Revize a rehabilitace

1. Revize do roku 1955-1956 (do XX. sjezdu KSSS)
2. Dokončení první revize
3. Revize politických procesů v letech 1958-1962
4. Rehabilitace

III. Politická odpovědnost

1. Odpovědnost stranických a státních orgánů
2. Osobní odpovědnost vedoucích stranických funkcionářů
3. Závěry

Příloha 1.: Návrh projevu předsedy komise na plenárním zasedání ÚV KSČ

Příloha 2.: Návrh unesení ÚV KSČ k dokončení stranických rehabilitací

Doslov

Osobní index