Jan Masaryk: osobní vzpomínky

LOCKHART, Robert Hamilton Bruce

Ústav Dra Edvarda Beneše pro politické, hospodářské a sociální studium | 1952
Stran 73

Obsah  | PDF

Obsah

I. Praha. Léta zúčtování

II. Nekonvenční diplomat

III. Volá Londýn

IV. Zahraniční ministr

V. Poslední údobí