Československo a Marshallův plán: sborník dokumentů

JIČÍN, Rudolf (ed.)

Ústav pro soudobé dějiny ČSAV; Státní ústřední archiv | 1992
Stran 131 | ISBN ISBN 80-85270-02-1

 | PDF