Čechoslovák Jiřina Šiklová

Tato noticka vyšla v Lidových novinách v rubrice Dopisy čtenářů 18. června 2020.

Ad LN 17. 6.: JŠ 85 aneb Fenomén Jiřina

V ocenění mnohostranné činnosti Jiřiny Šiklové nebyla vzpomenuta její aktivní účast v Hnutí česko-slovenského porozumění, které založili již v březnu 1990 Vlado Čech a Ivan Štúr. To vyústilo ve vydávání čs. kulturního časopisu Mosty s rozměrnou činností jejího společenství. Vedlo k setkávání slovenské a české inteligence zvané „Luhačovice Vlada Čecha“ a k zasedání „Duchovního parlamentu“, což byla myšlenka Jiřího Suchého. K jeho činnosti přispěla jako členka, poslankyně, organizátorka i dopisovatelka. Přispívá i k časopisu Listy, které jsou pokračovatelem čs. orientace Mostů. Stopy Jiřiny Šiklové jsou zřetelné i na Slovensku.

JAN KRUML
Brno