Ze zásuvky i z bloku č. 21 (duben 1989)

Časopis pro politiku, hospodářství a kulturu

samizdat | 1989
Stran 111 | Vazba brož.

Obsah  | PDF

Obsah

Úvahy, komentáře, polemiky, otevřené dopisy

K čemu slouží také statistika /Alena/

Záhořovo lože a jak z něj /M. Hübl/

To snad ne! /M. Hübl/

Tam za Lanžhotem /M. Hübl/

Dopis předsedovi vlády L. Adamcovi /Z. Jičínský/

Projev na Václavském náměstí 19. 1. 1989 /M. Machovec/

V aréně (úvaha o radikalismu) /V. Príkazský/

Urychlujeme přestavbu? (N slova, ale činy mluví) /-r-/

Ekonomický rovnováha cíl nebo východisko reformy? /Z. Šulc/

Kdo se připravoval? /V. Vrabec/

Cogito… /V. Vrabec/

Nejen na okraj jednoho výročí /V. Vrabec/

Dopis šéfredaktorovi Tvorby /R. Zukal/

Komentáře z maringotky (zaznamenáno na stavbách v Praze a okolí)

Na okraj vzniku „Obrody“

Prohlášení obrody a jeho kritikové  /L. Kohout/

Odpověď na kritiku L. Kohouta /K. Kyncl/

Odpověď na dopis K. Kyncla /L. Kohout/

Na okraj konference v italské Cortoně

Síla občanské vůle /V. Slavík/

Verše

Přezrálé maliny Václava Laciny

Fejetony

Dopis francouzské přítelkyni /Alena/

Jak jsem se mýlila /O. Šulcová/

Z perestrojky v SSSR i jinde

Šéfredaktor časopisu Nový mír o důsledcích sovětského vměšování do čs. událostí 1968 /P. S. Zalygin/

Co čeká Evropa od Grbačova? /Interview gen. tajemníka IKS Achile Occhetta/

Rozhovor sovětské Pravdy s J. Urbanem

Dokumenty

Autoři, kteří jsou v ČČSR i nadále zakázáni

Protest studentů AMU

Sdělení pracovníků a studentům pedagogické fakulty UK (M. Sýkora, děkan PeF UK)

Projev M. Štěpána na aktivu kulturních pracovníků 3.2. 1989

Historici historikům (dopis sjezdu historiků)

O vztazích mezi socialisty a křesťany, státem a náboženstvím (Výměna dopisů mezi biskupem L. Betvazzinimm a E. Berlingerem v letech 1976-77)